DSÖ Genel Direktörleri

Dr. Brock CHISHOLM  (Kanadalı, 1896-1971)

DSÖ Genel Direktörlük Süresi: 1948-1953 (5 yıl)

DSÖ’nün ilk Genel Direktörü, Ontario, Kanada doğumlu. 18 yaşında 1.Dünya Savaşında savaşmak üzere gönüllü olarak asker oldu ve madalyalar kazandı. 1924 yılında Toronto Üniversitesinden Tıp Doktoru unvanını aldı. Mezun olduktan sonra İngiltere’de bir çok hastanede görev yaptı ve Kanada’ya dönerek 1940  yılında Psikoloji Dalında uzman oldu. II. Dünya Savaşı sırasında birçok askeri görev aldı ve Milli Müdafaa Bölümünün Tıp Servisinin Direktörü ve İnsan Kaynakları Başkanı olarak General rütbesiyle görev yaptı. 1944 yılında Sağlık Bakanı Müsteşarı olarak görev yaptı. Temmuz 1946 da WHO İç Komitesinin İdari Sekreteri olarak atandı. 21 Temmuz 1948 yılında WHO’nun ilk Genel Direktörü oldu. 1953 yılında tekrar seçilmeyi red ederek görev bitiminde Colombia’ ya  yerleşti.

Görevden ayrıldığı sırada WHO 83 üyeye sahipti. Bir çok teknik makale ve kitap yayınlamıştır; ‘’Prescription for Survival’’ (Hayatta Kalama Reçetesi) (1957) ve ‘’ Can People Learn to Learn’’ (İnsan Öğrenmeyi Öğrenebilir mi?) (1958).

Dünya Kanada Federasyonu Onursal Başkanı ve 1957-1958 tarihleri arasında da Dünya Akıl Sağlığı Federasyonu Başkanlıklarını yapmıştır. 4 Şubat 1971 yılında bir uçak kazasında hayatını kaybetmiştir.

———————————————–

 

Dr. Marcolini Gomes CANDAU (Brezilyalı, 1911-1983)

DSÖ Genel Direktörlük Süresi: 1953-1973 (20 yıl)

 

Rio de Janeiro, Brezilyada doğdu. Rio de Janeiro Tıp Fakültesinden Doktor unvanını aldı. Brezilya Üniversitesi ve Johns Hopkins Üniversitesi, Baltimore, A.B.D.’nde halk sağlığı üzerine bir eğitim aldı. Ülkesinde Halk Sağlığı konusunda önemli kademelerde çalıştı. 1934-1943 tarihleri arasında Rio de Janeiro Devlet Hastanesinde Direktör Yardımcılığına kadar yükseldi. Aynı zamanda Brezilya’da eğitimcilik yaptı.1938 yılında Rio de Janeiro Devlet Hastanesinde Hijyen Bölümünün başına Doçent ünvanlıyla atandı. DSÖ’de ki görevine 1950 yılında  Sağlık Servisi Organizasyon Bölümünün Başkanı olarak başladı. Bir yıl içinde Danışmanlık Servisinden sorumlu olan Genel Direktör Yardımcısı pozisyonuna atandı.1952 yılında Washington, A.B.D. ye Pan Amerikan Hijyen Bürosu (WHO Amerika Bölge Ofisi) Direktör Yardımcısı olarak gitti.

1953 yılında 42 yaşında WHO Cenevre Genel Merkeze Genel Direktör olarak atandı.1958, 1963, ve 1968 yıllarında bu göreve devam etti.1973 yılında Genel Direktörlük görevinden ayrıldı. Organizasyonun 81 üyeden 138 üye ye ulaşmasına büyümesine şahit oldu. Birçok tıp kurum ve kuruluşlarının ve halk sağlığı kuruluşlarının onur üyesiydi 24 Ocak 1983 yılında Cenevre’de hayatını kaybetti.

———————————————–

Dr. Halfdan T. MAHLER (Danimarkalı, 1923-2016)

DSÖ Genel Direktörlük Süresi: 1973-1988 (15 yıl)

21 Nisan 1923 yılında Vivild, Danimarka’ da doğdu.

1948 yılında Kopenhag Üniversitesinden doktor ünvanını aldı ve Halk Sağlığı ve Tüberküloz konusunda uzmanlaştı.

1950-1951 yılları arasında Ekvator’ daki anti Tüberküloz kampanyasında planlamacı olarak görev yaptı.1951 yılında WHO’ya girdi ve 10 sene Hindistan’da Ulusal Tüberküloz programında WHO Üst düzey sorumlusu olarak çalıştı. 1962-1969 yılları arasında  WHO Genel Merkez Cenevre’de Tüberküloz Bölümü Şefi olarak görev yaptı.1969 yılında Proje Sistem Analiz  Bölümüne Direktör oldu.1970 yılında Genel Direktör Yardımcısı ve 1973 yılında da WHO’nun Üçüncü Genel Direktörü sıfatını aldı. İki kez  beşer yıllık dönemlerde  tekrar seçildi (1978 ve 1983).

Dr. Mahler başkanlığında WHO ve UNICEF 1978 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinde düzenlenen Alma-Ata Konferansında Temel Sağlık Hizmetleri (bütün kişilere, ailelere ve toplumlara ulaşabilecek ana sağlık hizmetlerinin esasını teşkil eden bir yaklaşım) fikrini ortaya attı ve  bu fikri sisteminde geliştirmeye başladı.1979 yılında 32. Dünya Sağlık Asamblesinde 2000 Yılına Kadar Herkes için Sağlık Küresel Stratejisini ortaya koydu.

32. Dünya Sağlık Asamblesinde bu amaç için bütün üye ülkelerin tek olarak ulusal politikalar, stratejiler ve hareket planları meydana getirmeleri ve bütün üye ülkelerin  katılımıyla da WHO İcra Kurulunun çıkardığı kılavuz doğrultusunda bölgesel ve küresel stratejiler formüle edilmesi kararı alındı.

Mayıs 1980 tarihinde 33. Dünya Sağlık Asamblesinde suçiçeği hastalığının dünyada eradike edildiği deklare edildi. Bu olay WHO ‘nun büyük başarılarından biridir. Dr. Mahler’ in görevi sırasında 138 üyesi olan WHO, 1988 sonunda 166 üye ülkeye sahip oldu. 41.Dünya Sağlık Asamblesinde  kendisine Genel Direktör Emeritus unvanı verildi.

Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin halk sağlığı organizasyonlarında onur üyeliği vardır. Aynı zamanda epidemiyolojik ve tüberküloz kontrolü ve sağlık hizmetleri problemlerinin sistem analizi hakkında kitapları vardır.

———————————————–

Dr. Hiroshi NAKAJIMA (Japonyalı, 1928-2013)

DSÖ Genel Direktörlük Süresi: 1988-1998 (10 yıl)

Chiba kenti Japonya’da doğdu. Tokyo Tıp Fakültesinden 1955 yılında mezun oldu.1984 yılında Kojima ödülüne (Japonya’da halk sağlığı alanında yapılan çalışmalara verilen en büyük ödül) layık bulundu. Neropsikiyatri dalında Tokyo Tıp Fakültesinde ve Paris Üniversitesi’ nin Nero psikiyatri bölümünde eğitim gördü.1958-1967 yıllarında Paris’ de Milli Sağlık Enstitüsünde ve Tıbbi Araştırma Merkezinde nero psikoloji ve paharmakoloji alanlarında araştırmacı olarak çalıştı.1967 yılında Japonya’ya dönerek Nippon Roche Araştırma Merkezinde Araştırma ve İdari Bölümün Başkanı olarak çalışmaya başladı.1974 yılında WHO’ya İlaç Politikalarını Geliştirme bölümünde araştırmacı olarak katıldı.1976 Bölümün Şefi oldu. Hayati önemi olan esas ilaçların kavramının oluşmasında önemli rol oynadı.1978 yılında WHO Batı Pasifik Bölge Direktörlüğüne seçildi.1988 yılında WHO Cenevre Genel Merkez Genel Direktörlüğüne seçilene kadar bu görevi yürüttü.1993 yılında Genel Direktörlük görevine yeniden seçildi.

Görevi sırasında 1990 yılının sonuna kadar dünyada büyük ve dramatik sosyo-ekonomik değişikliklere tanık oldu. Bunun  sonucunda WHO birçok yeni olayla karşı karşıya kaldı; yeni hastalıkların meydana çıkması EBOLA adlı bir hastalık gibi, çevre düzenin bozulmasından kaynaklana hastalıkla ilgili problemlerin oluşması, tüberkülozun tekrar meydana çıkması gibi.

Çocuk Felcinin de, guine kurdu hatalığının, cüzzam ve chagas hastalıklarının yok edilmesinde önemli adımlar atılmış ve büyük yol kat edilmiştir. Görevi süresinde üye ülke sayısı 166 dan 191 e çıkmıştır.1997 yılında tekrar seçilmeyi ederek Temmuz 1998 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. Uluslararası halk sağlığına yapmış olduğu katkılardan dolayı  Mayıs 1998 yapılan  51.Dünya Sağlık Asamblesinde kendisine Genel Direktör Emeritus ünvanı verilmiştir. Tıp ve ilaç ve eczacılık konularında 60’ın üzerinde bilimsel yayını vardır.

Birçok tıp kurum ve kuruluşlarının ve halk sağlığı kuruluşlarının onur üyesidir.

———————————————–

Dr. Gro Harlem BRUNDTLAND (Norveçli)

 DSÖ Genel Direktörü

21 Temmuz 199821 Mayıs 2003

Dr. Gro Harlem BRUNDTLAND, 20 Nisan 1939 tarihinde, Norveç’in Oslo kentinde doğdu.

Dr. Gro Harlem BRUNDTLAND, Tıp Doktoru ve Halk Sağlığı Uzmanı olarak 10 yıl Norveç’te  Halk Sağlığı alanında hizmet verdi.20 seneden fazla süre politikanın içindeydi. Bunun 10 senesinde Başbakan olarak görev yaptı.1980 yılında uluslararası alanda kalkınmanın prensiplerini destekleyen Dünya Çevre ve Kalkına Komisyonunun (Brundtland Komisyonu) Başkanı olarak  ün yaptı.

Dr. Gro Harlem BRUNDTLAND’ ın iş hayatında  ilk tercihi   çevreci veya politikacı olmak değil babası gibi doktor olmaktı. Babası, 2.Dünya Savaşını takip eden yıllarda aranılan bir tıp dalı olan  Rehabilitasyon konusunda uzman bir doktordu. Dr. Gro Harlem BRUNDTLAND 10 yaşında iken babasına verilen Rockefeller bursundan dolayı Amerika Birleşik Devletlerine taşındı. Norveç’e döndükten sonra babası yine yurtdışında görev aldı, bu sefer Mısır da Birleşmiş Milletler rehabilitasyon uzmanı olarak görev yaptı. Böylece ilk uluslararası alanda çalışma tohumları  genç Gro Harlem’ in kişiliğine yerleşmiş oldu.

Dr. BRUNDTLAND’ ın babasından aldığı bir başka özellik te onun politik alandaki atılganlığıydı.7 yaşında iken Norveç İşçi Partisinin çocuk kolları bölümüne üye oldu ve bu Partiyi parti başkanı olarak üç kez liderliğe götürdü.

Çocukluğunda gelişmiş olan  küresellik bilinci genç bir anne ve yeni uzmanlaşmış bir doktor olan Dr. Gro Harlem BRUNDTLAND da daha da gelişti ve Harvard Üniversitesi  Halk Sağlığı Bölümünde  burs kazandı. Burada tanınmış Halk Sağlığı Uzmanlarının yanında çalışırken tıp alanındaki  görüşünü  daha da ileriye götürerek   çevre ve insani kalkınma konularında da bir vizyon geliştirdi.

Oslo ‘ya dönüşü ve 1965 yılında Sağlık Bakanlığı, Dr. Gro Harlem BRUNDTLAND için  9 sene çok zorlu geçti. Bakanlıkta çocuk sağlığı, emzirme, kanser önleme ve diğer hastalıklar konusunda çalıştı. Milli Hastane ve Oslo Şehir Hastanesinde çocuk bölümünde çalıştı ve Oslo’daki okul  çocukları için Sağlık Servisi Bölümünün  Direktörü oldu. Kendi ailesiyle ilgilenmek ve Norveç’i Uluslararası arena da temsil etmek hepsi aynı zamana rastladı.

Böyle bir enerji, şevk ve işine bağlılık kariyerinde umulmadık bir değişikliğe yol açtı. Dr. BRUNDTLAND’ a Çevre Bakanlığı teklif edildi. İlk etapta bu görevi almayı çevre konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığına inandığından kabul etmek istemeyen Dr. BRUNDTLAND sağlık ve çevre konusunun birbirleriyle ilgili olduğuna ikna olduktan sonra bu görevi kabul etti.

1970’li yıllarda çevre konularıyla ilgili olarak uluslararası alanda tanındı ve ülkesinde de politik kişiliğiyle ön plana çıktı.1981 yılında 41 yaşında iken ilk olarak Başbakanlık görevine getirildi. Norveç’ de şimdiye kadar  seçilen Başbakanlar arasında en genç ve kadın olanıydı. 1986-1989 ve 1990-1996 yıllarında iki kez daha Başbakanlık görevini atanarak 10 sene boyunca Hükümetin Başı olarak görevini sürdürdü.

Dr. BRUNDTLAND politik kariyeri sürecinde küresel alanda önemli olan konular olan ilgisini daha da derinleştirdi.1983 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kendisini Dünya Çevre ve Kalkına Komisyonunu kurması ve bu Komisyona başkanlık yapması için davet etti. Bu komisyon, kalkınmanın sürekliliğinin sağlanması için politikalar meydana getirmesiyle  bilinir, Nisan 1987 tarihinde ilk raporunu ‘’Müşterek Geleceğimiz’’ i  yayınladı.

Bu komisyonun çalışmaları sonucunda 1992 yılında Dünya Zirvesi – Çevre ve Kalkınma (UNCED) konusunda Birleşmiş Milletler Konferansı Rio de Janeiro kentinde toplandı.

Dr. BRUNDTLAND, Ekim 1996 yılında Başbakanlık görevini devretti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörlüğüne uzanan başarılı kariyerinde doktor, politikacı, ilerici ve yönetici kişilikleri bir araya geldi.

Ocak  1998 tarihinde, DSÖ İcra Kurulu  Dr. BRUNDTLAND’a  Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörlüğü görevini teklif edildi ve  13 Mayıs 1998 tarihinde Dünya Sağlık Asamblesinde bu göreve seçildi.

Bu göreve getirildiğinde yaptığı konuşmada  Dr. BRUNDTLAND  şöyle dedi: Bizim ana hedefimiz nedir? DSÖ’nün görevini Dünya üzerindeki insanların sağlıklarını geliştirmek için  teknik lider ve ahlaki ses olarak görüyorum. Önemli konularda kalkınmayı kamçılayacak ve acıyı sonlandıracak bilgiyi vermeye hazır kapasiteye ve donanıma sahibiz. Bütün ülkelerde adil ve sürekliliği olan sağlık sistemleri kurmayı ve hastalıklarla savaşı amacımız olarak görüyorum.

Dr. Gro Harlem BRUNDTLAND, 21 Temmuz 1998’de Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörlüğü görevine başladı.

———————————————–

Dr. LEE Jong-wook (Kore Cumhuriyeti)

DSÖ Eski Genel Direktörü

21 Mayıs 2003 – 22 Mayıs 2006

 

LEE Jong-wook, 28 Ocak 2003 tarihinde, Dünya Sağlık Örgütü İcra Kurulu tarafından ajansın Genel Direktörlüğüne aday gösterildi ve 21 Mayıs’ta DSÖ Üye Devletleri tarafından beş yıllık bir süre için göreve seçildi.

Genel Direktör olarak çalışmalarından önce, Dr. Lee, uluslararası sağlık ve gelişim için en büyük sorunlardan ikisine karşı mücadelede bir dünya lideriydi – tüberküloz ve çocukların önlenebilir hastalıkları. 2000 yılında DSÖ’ndeki Tüberkülozu Durdurma Direktörlüğüne atanmasından sonra – Aşılar ve Bağışıklama Küresel Programının Başkanı olarak önceki deneyimine dayanarak – Dr. Lee, hızla uluslararası alanda en başarılı ve dinamik küresel halklardan biri olarak kabul edilen şeyi inşa etti. “Sağlık için Özel Ortaklıklar” Tüberkülozu Durdurmak için Global Ortaklık. Boston Globe tarafından fikir birliği oluşturmak ve ‘eski muhalifleri birlikte çalışmaya teşvik etmek için gerekli liderlik ve politik becerileri getirdiği için görevlendirilen Dr. Lee, WHO Üye Devletlerini içeren 250’den fazla uluslararası ortağın dikkat çekici ve karmaşık koalisyonunun büyümesini sağladı. Bağışçılar, STK’lar, endüstri ve vakıflar.

Dr Lee’nin, tüberküloz kontrolü ve aşılardaki çalışmaları, yoksulluğu azaltmak için sağlık müdahalelerine kişisel stratejik odaklandığını göstermiştir. Küresel aşılama hedeflerine (çocuk felcinin yok edilmesi de dâhil olmak üzere) ulaşmak için hareketi hızlandırırken ve küresel TBC kontrol hedeflerine doğru ilerlemeyi hızlandırırken, Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşmada önemli katkı sağlayacak çabalara öncülük etti. Tüberkülozu Durdurma Direktörlüğüne atanmasından kısa bir süre sonra, birçok çok taraflı kurum, hükümet ve vakıftan önemli miktarda mali destek alarak, Tüberküloz (TBC) ilaçlarına erişimin arttırılması için yeni bir girişim olan Küresel Uyuşturucu Çalışmasını (GDF) başlattı. HIV / AIDS ve Sıtma gibi diğer yoksulluk hastalıkları için ilaçlara erişimin arttırılması için bir model olarak görülüyor.

Harekete geçme ve ülkelere odaklanma konusundaki kararlılığı, önemli olan şeyin, kariyerinin başından beri açıkça ortaya çıkan bir özellik olduğunu göstermiştir. 1990’dan 1994’e kadar Batı Pasifik’teki çocuk felcini yok etme girişimlerinin başı olarak, Bölge’deki 5963’den 700’e kadar bildirilen çocuk felci vakalarındaki bir azalmayı denetledi. 1994 yılında Dr. Lee, DSÖ Genel Merkezi’ne DSÖ Aşılar ve Bağışıklama Küresel Programı (GPV) Direktörü ve Çocuk Aşıları Girişimi Genel Sekreteri – çocuklar için yeni ve geliştirilmiş aşıların küresel bir kampanya olarak uygulanmasını sağladı. Hızla vizyon sahibi bir lider ve güçlü bir yönetici olarak ün kazandı. 1997’de Scientific American Dergisi tarafından WHO’nun “Vaccine Czar” olarak adlandırılan Bağışıklama Küresel Programı (GPV)’deki bir dizi stratejik gelişmeden sorumluydu. Bunlar, sektörle çalışmaya açık bir yaklaşım, GPV’nin kısa, orta ve uzun vadeli misyonunun gözden geçirilmesi, 1994 ile 1998 arasında 15 milyon dolardan yaklaşık 70 milyon dolara fon artışı ve en yüksek seviyeyi temin etmek için yönetim reformları dâhil personelin teknik olarak yetkinliği ve kadınların meslek ilanlarındaki oranını artırmak.

1998’de yeni seçilen Yönetim Kurulu’ndaki WHO Genel Direktörüne Kıdemli Politika Danışmanı olarak katıldı. DSÖ reform sürecine yakından dâhil oldu ve Örgüt’ün bölgesel ve ülke yapısını güçlendirerek Üye Ülkeleri destekleme konusunda güçlü bir taahhütte bulundu. Genel Direktör Özel Temsilcisi olarak, Afrika Burnu ve Doğu Timor’dakiler de dâhil olmak üzere birçok önemli WHO girişiminden sorumluydu.

Dr. Lee, 20 yıldan fazla bir süredir çalıştığı DSÖ’nü herkesten çok daha iyi tanıyordu. Kurumun. her kademesinde (ülke, bölge ve merkez) teknik, yönetimsel ve politika belirleme pozisyonlarında çalıştı – WHO kariyerine 1983 yılında Güney Pasifik’te bir cüzzam danışmanı olarak başladı ve bir yıl sonra Güney Pasifik’te cüzzam kontrolü için ekip lideri olarak atandı. 1986 yılında, önce Bölge Leprosi (Cüzzam) Kontrol Programında ve daha sonra Kronik Hastalıklar Bölge Danışmanı olarak Manila’daki Batı Pasifik Bölge Ofisine geçti.

Dr. Lee Jong-wook, Genel Direktör olarak göreve başladığından beri, Organizasyon halk sağlığı konusunda dikkate değer çok önemli adımlar atmıştır. Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nin (DSÖ tarafından müzakere edilen ilk halk sağlığı anlaşması) onaylanması; gözden geçirilmiş bir Uluslararası Sağlık Yönetmeliği setinin kabul edilmesi ve kuş gribi, Asya tsunamisi ve Pakistan depremine sağlık müdahalesinde öncülük etti.

AIDS tedavi konusuna odaklanan Genel Direktör, yıllık olarak Dünya Sağlık Raporları başta olmak üzere, dünyanın karşı karşıya bulunduğu en büyük sağlık sorunlarından bazılarına önemli bir yanıt vermek amacıyla birkaç önemli yayın hazırlayıp yayınladı; Hamileler ve çocuklar tarafından karşılaşılan ve her anne ve çocuğu saymak için yapılan çağrı (2005) ve çoğu gelişmekte olan ülkenin karşı karşıya olduğu sağlık işgücü krizini ele alma taahhüdü (2006). 2007 Raporu, sağlık, barış ve insan güvenliği arasındaki merkezi ilişkiyi vurgulayarak sağlık ve güvenlik konusunu ele almaktadır.

WHO’ya katılmadan önce Dr. Lee, iki yıl Amerikan Samoa’sındaki LBJ Tropikal Tıp Merkezi’nde çalıştı. Kore Cumhuriyeti vatandaşı olan Dr. Lee, Seul Ulusal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Tıp Doktoru (MD) ve Hawaii Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu’ndan Halk Sağlığı Uzmanlığı derecesi aldı.

Dr. Lee, 1945’te doğdu. 22 Mayıs 2006 tarihinde öldü. Evli ve bir oğlu var.

In memory of Dr LEE Jong-wook- Dr. LEE Anısına (1945-2006)

———————————————–

DSÖ Genel Müdür Vekili

Dr. Anders NORDSTRÖM (İsveç)

23 Mayıs 2006 – 3 Ocak 2007

Dr. Anders Nordström, 23 Mayıs 2006’dan 3 Ocak 2007’ye kadar DSÖ Genel Direktör Vekili olarak görev yaptı. Bu göreve, 22 Mayıs 2006’da DSÖ Genel Direktörü Dr. LEE Jong-wook’un ani ölümü nedeniyle atandı. Bundan önce, Temmuz 2003’ten bu yana DSÖ Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

İsveç’teki Karolinska Enstitüsünde bir tıp doktoru olan Dr Nordström, alandaki gelişim deneyimini, ulusal ve uluslararası sağlık politikası ile planlama ve stratejik liderliği birleştiren bir geçmişe sahiptir.

İlk uluslararası görevi Kamboçya’daki İsveç Kızıl Haçı ve İran’daki Uluslararası Kızıl Haç Komitesi’ydi. İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SİDA)nın 3 yılı Zambiya’da  Danışman olarak, 4 yılı da Stockholm’de Sağlık Bölümü Başkanı olarak 12 yıl çalıştı. Bu süre zarfında SIDA’nın temsilcisi olarak; Afrika, Latin Amerika ve Asya’daki 18 ülkede sağlık gelişimi ve yoksulluğun azaltılması için programlar yürüttü. Birleşmiş Milletler kuruluşlarıyla ve diğer küresel ve uluslararası kuruluşlarla yakın ilişki içerisinde çalıştı.

Dr. Nordström, 2002 yılında AIDS, Tüberküloz ve Sıtmayla Mücadele için Küresel Fonun Geçici İcra Direktörü olarak görev yaptı. Bu görev sırasında Sekretaryayı yöneterek, iş planları, bütçe ve işe alımlar hazırlayarak Fonun mevcut yapısının temellerini attı. Dünya Sağlık Örgütü’ne katılmadan önce, sağlık sistemleri ve insan kaynakları ile ilgili konulara özel olarak odaklanan küresel sağlık politikası diyalogu ile güçlü bir şekilde ilgilendi.

Dr. Nordström, eski DSÖ Genel Direktörü Dr. LEE Jong-wook’un “doğru olanı yapmak için donanımlı, daha etkili ve verimli bir örgütlenme vizyonunun uygulanmasını desteklemek” göreviyle Temmuz 2003’te, DSÖ Genel Müdür Yardımcısı göreve getirildi. ”doğru yerde, doğru zamanda”. Merkezdeki, bölgelerdeki ve ülkelerdeki meslektaşlarıyla, ayrıca Üye Devletler ve ortaklarla yakın çalışarak, planlama ve bütçe süreçlerini güçlendirmek, insan kaynakları yönetimini iyileştirmek ve daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak için önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.

———————————————–

Dr. Margaret CHAN (Çin, R.)

DSÖ Eski Genel Müdürü

1 Temmuz 2012 – 30 Haziran 2017

Çin Halk Cumhuriyeti’nden Dr. Margaret Chan, Tıp eğitimini Kanada’daki Western Ontario Üniversitesi’nden almıştır. Halk Sağlığı Uzmanlığı kariyerinden sonra 1978’de Hong Kong Sağlık Bakanlığı’nda işe başlamıştır.

1994 yılında, Dr. Chan Hong Kong Sağlık Bakanlığında Direktör olmuş ve 9 yıl boyunca yönetici olarak görev yaptığı dönemde; Hastalığın yayılmasını önlemek ve daha iyi sağlığı geliştirmek için yeni hizmetler başlattı. Ayrıca bulaşıcı hastalık sürveyansını ve tepkisini geliştirmek, halk sağlığı profesyonelleri için eğitimi artırmak ve daha iyi yerel ve uluslararası işbirliği kurmak için yeni girişimler başlattı. Kuş gribinin ve ciddi akut solunum sendromunun (SARS) salgınlarını etkili bir şekilde yönetti.

Dr. Chan, WHO’yu Beşeri Çevreyi Koruma Direktörü olarak 2003 yılında atandı. Haziran 2005, Genel Direktörüne doğrudan bağlı olarak Pandemik Influenza Bulaşıcı Hastalıklar Gözetim ve Müdahale Direktörlüğüne atandı. Eylül 2005’te Bulaşıcı Hastalıklardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak seçildi.

Dr. Chan, 9 Kasım 2006 tarihinde DSÖ Genel Direktörlük görevine seçildi. Mayıs 2012’de, DSÖ Genel Kurulu 65. oturumunda Dr. Margaret Chan’i ikinci kez 5 yıllığına tekrar Genel Direktör olarak görev getirdi. Dr. Chan’ın son süresi 01 Temmuz 2012’de başladı ve 30 Haziran 2017 sona erdi.

Ten years in public health

Report by Director-General

———————————————–

 

Dr. Tedros Adhanom GHEBREYESUS (Etiyopya)

DSÖ Genel Direktörü

22 Mayıs 2017 – Hala

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Mayıs 2017’de DSÖ Üye Devletleri tarafından 70. Dünya Sağlık Asamblesinde beş yıllık bir süre için DSÖ Genel Direktörü olarak seçildi.

Dünya Sağlık Asamblesi tarafından birden fazla aday arasından seçilen ilk DSÖ Genel Direktörü olan Dr. Tedros, DSÖ Afrika Bölgesi’nde DSÖ’nün baş teknik ve idari görevlisi olarak görev yapan ilk kişidir.

1 Temmuz 2017’de göreve başladıktan hemen sonra Dr. Tedros, Örgüt için beş temel öncelik belirlemiştir: Genel sağlık sigortası; acil sağlık; kadın, çocuk ve ergen sağlığı; iklim ve çevresel değişimin sağlık üzerindeki etkileri ve dönüştürülmüş bir DSÖ.

DSÖ Genel Direktörü olarak seçilmesinden önce, Dr. Tedros, Etiyopya’da, 2012-2016 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Bu görevinde, 193 ülkenin sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için gerekli finansmanı sağladığı Addis Ababa’ da Eylem Gündemi’ni müzakere etme çabalarına öncülük etti.

Dr. Tedros, 2005-2012 yılları arasında Etiyopya’nın Sağlık Bakanı olarak görev yaptı ve burada ülkenin sağlık sisteminde kapsamlı bir reform gerçekleştirdi. Tüm çalışmalar Dr. Tedros için genel sağlık sigortasını yerleştirme ve sağlık hizmetlerine erişimi sınırlı kaynaklarla genişletmek için ne yapılması gerektiğini gösterdi.

Etiyopya’nın Sağlık Bakanı olarak gösterdiği dönüşüm, milyonlarca insan için sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırdı. Dr. Tedros liderliğinde Etiyopya en kritik olan sağlık altyapısına yatırım yaptı, sağlık işgücünü genişletti ve yenilikçi sağlık finansman mekanizmaları geliştirdi.

Etiyopya’nın ötesinde, Dr. Tedros’un sıtma, HIV / AIDS, anne ve çocuk sağlığı konularındaki küresel liderliği son derece etkili olmuştur. 2009 yılında AIDS, Tüberküloz ve Sıtma ile Mücadele için Küresel Fon Başkanı seçildi ve daha önce Sıtma ile Mücadele Ortaklık Kurulu Başkanı ve Anne, Yeni doğan ve Çocuk Sağlığı Kurulu Ortaklığı Eş Başkanı olarak görev yaptı.

Eritre’nin Asmara şehrinde doğan Dr. Tedros, Nottingham Üniversitesi’nden Halk Sağlığı alanında Doktora (Doktora) ve Londra Üniversitesi’nden Enfeksiyon Hastalıkları Bağışıklık Bilimi üzerine Master derecesine sahiptir. Dr. Tedros, dünya çapında bir sağlık uzmanı, araştırmacı ve diplomat olarak tanınmakta olup araştırma, operasyonlar ve salgınlara acil müdahale konusunda liderlik konusunda birinci elden deneyime sahiptir.

Dr. Tedros, kariyeri boyunca önde gelen bilimsel dergilerde sayısız makale yayınladı ve dünyanın dört bir yanından ödüller aldı. 2016 yılında Sırp Bayrağı Nişanı aldı ve 2011’de halk sağlığı alanındaki katkılarından dolayı Jimmy ve Rosalynn Carter İnsani Yardım Ödülü’nü  layık görüldü.