18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü.

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü.

BM Genel Sekreteri Guterres: ‘Göçmenlerle dayanışma hiç bu kadar acil ve önemli olmamıştı’

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri  António Guterres, Göçmenlerle dayanışma, “hiç bu kadar acil ve önemli olmamıştı.” Bugün, her zamankinden daha fazla insan doğdukları ülkeden başka bir ülkede yaşıyor. Pek çok kişi kendi isteğiyle göç ederken, pek çoğu da ihtiyaçtan dolayı evi terk ediyor.

Birleşmiş Milletler tarafından 18 Aralık günü, 2000 yılında resmi olarak “Uluslararası Göçmenler Günü” olarak kabul edilmiş olup, Dünya çapında göçmenlerin yaşamları, sıkıntı ve sorunları hakkında farkındalık oluşturmayı hedeflemiştir.

2020’de yaklaşık  281 milyon insan uluslararası göçmendi ve bu, küresel nüfusun yüzde 3,6’sına denk geliyor.

António Guterres mesajında, hareket halindekilerin “yaygın damgalama, eşitsizlikler, yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini ” söyledi .

Göçmen kadın ve kız çocukları toplumsal cinsiyete dayalı şiddet riskiyle karşı karşıya ve destek aramak için daha az seçeneğe sahip” dedi.

Pandemi nedeniyle sınırların kapatılmasıyla  Guterres, birçok göçmenin geliri veya barınağı olmadan mahsur kaldığını, eve dönemediğini, ailelerinden ayrıldığını ve belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olduğunu hatırladı.

“Yine de pandemi boyunca göçmenler her yerde toplumları zenginleştirdi ve bilim adamları, sağlık alanındaki çalışan başta hekimler olmak üzere tüm çalışanlar olarak genellikle pandemi müdahalesinin ön saflarında yer aldı” dedi.

Potansiyeli kullanma

2021’in Uluslararası Gün teması; İnsan hareketliliğinin potansiyelinden yararlanmaktır .

BM Genel Sekreterine göre, dünyanın bu hedefe ulaşmak için daha etkili uluslararası işbirliğine ve daha şefkatli bir yaklaşıma ihtiyacı var.

Bu durumda, sınırları insanca yönetmek, herkesin insan haklarına ve insani ihtiyaçlarına tam olarak saygı göstermek ve göçmenlerin ulusal COVID-19 aşı planlarına dâhil edilmesini sağlamak anlamına gelir ” dedi.

Aynı zamanda, düzenli giriş için yolları tanımlamak ve derin eşitsizlikler ve insan kaçakçılığı gibi göçün itici güçlerini ele almak anlamına gelir.

2022 yılında,  Uluslararası Göç İnceleme Forumu; Güvenli ve Düzenli Göç için Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi değerlendirecek.

BM Genel Sekreteri için bu, “daha ​​dirençli, adil ve sürdürülebilir toplumlar inşa etmeye çalışırken göçmenlerin tam olarak dahil edilmesini sağlama çabalarını ilerletmek için bir fırsat.”

Bay Guterres, Birleşmiş Milletler Network’ü (Göç Ağı) tarafından  Küresel İlkeler Sözleşmesi ni güçlendirmek ve Üye Devletleri ve diğerlerini katılmaya teşvik etmek için başlatılan taahhüt kampanyasını da memnuniyetle ifade etti.

Göçmen karşıtı duygu

2021 Uluslararası Göçmenler Günü, Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) kurulmasına yol açan tarihi Brüksel Konferansının neredeyse tam 70. yıldönümüne denk geliyor.

IOM Genel Direktörü António Vitorino

mesajında, son yıllarda göç daha yaygın hale gelmiştir. COVID pandemesi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik kargaşa nedeniyle kapalı sınırlar ve parçalanmış aileleri, yalın görüntülerini hatırlatarak durum tespiti yaptı.

Ona göre,  küresel salgın aynı zamanda yeni bir göçmen karşıtı duyarlılık dalgası  ve göçmenlerin siyasi piyonlar olarak artan şekilde araçsallaştırılmasını da beraberinde getirdi. Antonio Vitorino, “Her ikisi de kabul edilemez” dedi. Onun için pandemiye verilen yanıt, göçmen işçilerin herkesi güvende tutmadaki öneminin de altını çizdi.

Ayrıca, “Yaşadıkları ülkelerdeki olumlu sosyal ve ekonomik etki ve geçen yıl düşük ve orta gelirli ülkelerdeki topluluklara havale edilen 540 milyar dolar, hepimizin yararlandığı endüstri, girişimcilik ve topluluk önlemleridir” dedi.

İki gereksinim

IOM Genel Direktörü, insan hareketliliğinin tam potansiyelini gerçekleştirmek için iki şeyin olması gerektiğini savundu.

İlk olarak, hükümetler sözden eyleme geçmeli ve yasal statülerine bakılmaksızın göçmenleri sosyal ve ekonomik iyileşme planlarına dâhil etmelidir.

İkincisi, ulusal egemenliğe ve hareket halindeki insanların insan haklarına saygı duyan yasal göç kanallarını güçlendirmeliler.

Sayın Vitorino, “Kapsamlı bir yaklaşım, insanları göç yolculuklarında çok sık mağdur eden savunmacı duruşu bir kenara bırakmamızı gerektiriyor” dedi.

Irkçılık ve eğitim

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’a göre  virüsün dolaşımını durdurma ihtiyacı daha iyi bir yaşama erişimi tehlikeye atmamalı.

Artan çatışmalar, artan gıda güvensizliği ve iklim acil durumu ile zorunlu göçe yol açan faktörlerin daha belirgin hale geldiğini hatırladı.

Audrey Azoulay, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından Kasım 2021 ayında yayınlanan ve zorla yerinden edilenlerin sayısının on yılda ikiye katlandığını gösteren bir rapora  dikkat çekti. Onun için bu, “bu savunmasız insanları korumak için harekete geçmenin ne kadar acil olduğunu” gösteriyor.

Bu kişilerin “sıklıkla” ayrımcılık ve ırkçılık mağduru olduklarını vurgulayan  Azoulay, UNESCO’nun  geçen yıl Üye Devletler tarafından başlatılan Irkçılığa Karşı Küresel Çağrı’nın  ardından yeni bir yaklaşım geliştirdiğini söyledi.

Audrey Azoulay, UNESCO’nun “Göç, Yerinden Edilme ve Eğitim: Duvarlar Değil Köprüler Kurmak” başlıklı raporunun bulgularını da vurguladı ve  eğitimin “genellikle diğer, daha istikrarlı ufuklara doğru ilk adım” olduğunu söyledi.

Göçmenlerin tutukluluğuna son verin

Dünyanın her yerinde kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu milyonlarca göçmen, statüleri nedeniyle gözaltına alınmaya devam ediyor.

17 Aralık Cuma günü yayınlanan bir  açıklamada, bağımsız insan hakları uzmanları Üye Devletleri bu uygulamaya son vermeye ve göçmen çocukları gözaltına almayı derhal durdurmaya çağırdı.

İnsanlara yalnızca bir Devlet sınırını düzensiz geçiş yaptıkları veya uygun belgelere sahip olmadıkları için suçlu muamelesi yapılmamalıdır. Bu kişilerin toplu olarak gözaltına alınması, göçmen kontrolünün gelişigüzel bir önlemi olarak görülemez” dedi.

Uzmanlara göre, uluslararası hukuk tarafından yasaklanmış olmasına rağmen, 1990’lardan bu yana göçmen göz altılarının kullanımında önemli bir artış oldu.

Gözaltı, anksiyete, depresyon, dışlanma ve travma sonrası stres bozukluğu dahil olmak üzere ruh sağlıkları ve hatta intihar riski de dahil olmak üzere göçmenlerin sağlık ve kişisel bütünlükleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Özel Raportörler ve bağımsız uzmanlar, Cenevre merkezli BM İnsan Hakları Konseyi  tarafından belirli bir insan hakları temasını veya bir ülkenin durumunu incelemek ve bu konuda rapor  vermek  üzere atanır. Pozisyonlar fahridir ve uzmanlara çalışmaları için ödeme yapılmaz.

Kaynak:

BM Haberleri, New York, 18 Aralık 2021

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir