30 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü…

30 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü…

Türkiye’de Veteriner Hekimliği Eğitim ve Öğretiminin Tarihçesi

 • Türkiye’de ilk Veteriner Hekimliği öğretimine 1842 yılında Godlewsky isimli prusyalı bir askeri veteriner tarafından İstanbul’da 12 öğrenci ile başlamıştır.
 • Öğretim süresi 3 yıldı.
 • Dersler 1849’da Maçka’daki Harp Okulu’nda, 1853’te Taşkışla’da, 1873’te Galatasaray’daki Askeri Tıp Okulu’nda verildi.
 • 1886’da ilk Baytar Rüştiyesi teşkil edildi. · Bu Rüştiye’yi bitiren öğrenciler Çengelköy’deki askeri İdadiye, oradan da Baytar Mektebine gitmeye hak kazanıyorlardı.
 • Baytar Mektebi 1905’te Haydarpaşa semtinde yeni inşa edilen Tıp Mektebi binasının bir kanadına nakledildi.
 • Diğer yandan 1889’da ilk sivil Veteriner Mektebi kuruldu. İlk mezunlarını 1893’te verdi. Bunlar arasında şair Mehmet Akif Ersoy da bulunuyordu.
 • 1894’te İstanbul’da Mülkiye Baytar Mekteb-i Alisi kuruldu.
 • 1909’da ilk olarak bir Veterinerler gurubu Avrupa’ya 2 yıllık ihtisasa gönderildi.
 • 1920’de sivil ve askeri Veteriner Mektepleri “Baytar Mekteb-i Alisi” adı altında birleştirilerek selimiye’deki binalara nakledildi.
 • 1928’de okulun adı “Yüksek Baytar Mektebi” şeklinde değiştirildi.
 • 1933’de istanbul’daki Mektep, “Baytar Fakültesi” adı altında Ankara’ya taşındı. Ve öğretim modern tesislerle daha iyi bir şekilde yapılmaya başlandı.
 • 1937 Haziranında “Baytar” deyimi yerine “Veteriner Hekim” deyimi kabul edildi. Baytar Fakültesinin adı da Veteriner Fakültesi oldu.
 • 1934 yılında bilimsel terimlerde arapçadan latinceye geçildi.
 • 1939’da öğretim süresi 5 yıla çıkarıldı.
 • 1948’de Veteriner Fakültesi Ankara Üniversitesi bünyesine alındı.
 • Daha sonra 1960 yıllardan günümüze kadar sırasıyla Elazığ, İstanbul, Bursa, Konya, Van, Kars, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Urfa, Hatay, Kırıkkale, Afyon ve Kayseri illerinde Veteriner Fakülteleri kuruldu.

Veteriner Hekimlik Tarihi  

Veteriner Hekimlik hayvan hastalıklarının önlenmesi, bu hastalıklara tanı konulması ve tedavi edilmesi ile ilgili uzmanlık dalıdır. M.Ö. 2000’li yıllarda Eski Mısır ve Babil’de uzmanlık dalı olarak ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. Avrupa’da veteriner hekimlik eğitimi veren kurumların açılması 18. Yüzyılın sonlarında olmuştur. Türkiye’de veteriner hekimlik tarihi ve detayları için aşağıdaki bağlantıdan bilgi edinebilirsiniz.

Türkiye’de Veteriner Hekimlik

Kaynak:

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Vefader, Veteriner.co

Paylaş
Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir