31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü

Dünya Tütünsüz Günü: DSÖ raporuna göre Türkiye’de tütün kullanan erkeklerin oranı azalırken kadınların oranı artıyor.

Tütünün yaygın kullanımı için “tütün salgını” ifadesini kullanan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bunun şimdiye kadar karşılaştığımız en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri olduğunu söylüyor ve yılda 8 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olduğunu bildiriyor. Bu ölümlerin 1,2 milyonu pasif içicilikten kaynaklanıyor. Türkiye’de tütün kullanan erkeklerin oranı azalırken kadınların oranı artıyor.

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü olarak kabul ediliyor. Bu yıl Dünya Sağlık Örgütü, tütünün gezegene verdiği zararlara dikkat çekiyor.

“Tütün: Gezegenimizi zehirliyor” raporunu yayımlayan DSÖ, tütünün üretim ve tüketiminin yıllık 80 milyon ton karbon salımına neden olduğunu belirtiyor.

Tütün üretimi için yıllık 22 milyar ton su kullanılıyor; dünya genelinde her yıl orman alanlarının yüzde 5’i tütün yetiştirmek için ormansızlaştırılıyor.

Sigara tüketimiyle 2 milyon ton paket atığı oluşuyor ve her yıl 4,5 trilyon izmarit çevreye saçılarak su ve toprağı zehirliyor hatta orman yangınlarına neden oluyor.

Dünya genelinde tütün kullanım oranları istikrarlı bir şekilde düşüyor.

DSÖ tarafından dünya genelinde yapılan ve sonuçları Kasım 2021’de yayımlanan tütün kullanımı araştırmasına göre tütün kullanımı istikrarlı bir şekilde düşüyor.

2000 yılında, dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri (yüzde 32,7) tütün kullanıcısıyken, tütün kullanımının kontrolüne yönelik çalışmalarla 2020 yılına kadar bu oran dörtte birden aza (yüzde 22,3) indi. Mevcut çabaların tüm ülkelerde devam etmesi halinde oranın 2025’te beşte bire ineceği tahmin ediliyor.

Türkiye’de tütün kullanan erkeklerin oranları azalırken kadınların oranı artıyor.

2020 verilerini esas alan sonuçlara göre Türkiye’de tütün ürünleri kullananların oranı yüzde 30,7. Erkeklerde oran yüzde 42,1; kadınlardaysa yüzde 19,2.

Rapor, 2000 yılından itibaren ülkelerde tütün kullanım oranının kadın ve erkekler arasında nasıl değiştiğini gösteriyor. Buna göre Türkiye’de erkekler arasında tütün kullanım oranları düşerken kadınlar arasında artıyor.

TÜSAD: Türkiye’de sigara tüketimi yıllık 21 bin ton atığa neden oluyor.

Türkiye OECD ülkeleri arasında 15 yaşın üstünde sigara içenlerin tüm nüfusa oranında ilk sırada yer alıyor. Buna göre Türkiye’de sigara içenler tüm nüfusun yüzde 28’ini oluşturuyor. Türkiye’yi, yüzde 27,6 sigara içme oranıyla Endonezya, yüzde 25,8 ile Rusya izliyor.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Türkiye’de 2018 verilere göre 118,5 milyona yakın miktarda sigara tüketildiğini ve bunun günlük 57 ton, yıllık ise 21 bin ton atığa neden olduğunu söylüyor.

Kaynak:

DSÖ, BBC

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir