5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü tüm dünyada kutlandı

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü tüm dünyada kutlandı

1994’ten beri her yıl 5 Ekim’de düzenlenen Dünya Öğretmenler Günü, Öğretmenlerin Statüsüne ilişkin 1966 ILO / UNESCO Tavsiyesinin kabulünün yıldönümünü anmaktadır. Bu Tavsiye, öğretmenlerin hakları ve sorumlulukları ile ilgili kriterler ve onların ilk hazırlık ve ileri eğitim, işe alma, istihdam ve öğretim ve öğrenim koşulları için standartları belirler. Yüksek Öğretim Personelinin Statüsüne ilişkin Tavsiye, yükseköğretimdeki öğretim ve araştırma personelini kapsayarak 1966 Tavsiye Kararını tamamlamak için 1997 yılında kabul edilmiştir.

Eğitimle ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 4’ün benimsenmesi ve öğretmenleri Eğitim 2030 gündemine ulaşmanın anahtarı olarak kabul eden özel hedefin (SDG 4.c) benimsenmesiyle, Dünya Öğretmenler Günü ilerlemeyi ortaya koyma ve öğretmenlik mesleğinin tanıtımı için zorlukların üstesinden gelinmesi için çalışılmaktadır.

Dünya Öğretmenler Günü, UNICEF, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Uluslararası Eğitim ile ortaklaşa düzenlenmektedir.

2020’de Dünya Öğretmenler Günü öğretmenleri “Öğretmenler: Krizde liderlik, geleceği yeniden tasarlama” temasıyla kutlayacaklardır. Gün, dünya çapında öğretmenlik mesleğini kutlamak, başarıları değerlendirmek ve küresel eğitim hedefine ulaşma çabalarının kalbinde yer alan öğretmenlerin seslerine dikkat çekmek için fırsatlar sunuyor.

COVID-19 salgını, dünya genelinde zaten aşırı genişletilmiş eğitim sistemlerinin karşılaştığı zorluklara önemli ölçüde katkıda bulundu. Dünyanın bir dönüm noktasında olduğunu söylemek abartı olmaz ve şimdi eğitim hakkını korumak ve onu salgının yol açtığı gelişmekte olan manzaraya yönlendirmek için öğretmenlerle birlikte çalışmalıyız.

Öğretmen liderliği kriz tepkileri ile ilgili olarak sadece zamanında değil, aynı zamanda öğretmenlerin uzaktan öğrenmeyi sağlamak, savunmasız nüfusları desteklemek, okulları yeniden açmak ve öğrenme boşluklarının azaltılmasını sağlamak için yaptıkları katkılar açısından da kritiktir. Dünya Öğretmenler Gününü çevreleyen tartışmalar aynı zamanda öğretmenlerin dayanışma oluşturma, eğitimin ve öğretmenlik mesleğinin geleceğini şekillendirmedeki rolüne de değinecektir.

Dünya Öğretmenler Günü’nde COVID-19 krizinden etkilenen 63 milyondan fazla öğretmenle UNESCO, Öğrenmeyi İyileştirme için öğretmenlere daha fazla yatırım yapılmasını teşvik ediyor.

COVID-19 salgını sırasında öğrencileri desteklemede öğretmenlerin merkezi rolünü kutlayan bu yılki Dünya Öğretmenler Günü (5 Ekim), öğrenme eşitsizliklerini azaltmak ve her düzeyde kapsayıcı eğitimi desteklemek için daha iyi eğitim, profesyonel gelişim ve liderlik becerilerine olan ihtiyacı vurgulayacak.

Etkinlik, bu yılki Dünya Öğretmenler Günü teması olan Öğretmenler: Krizde liderlik, geleceği yeniden tasarlama  ve  UNESCO-Hamdan bin Rashid Al-Maktoum’ un  Etkililiğini Arttırmada Üstün Uygulama ve Performans Ödülü ile ilgili çevrimiçi bir konferansla kamuoyuna açıklanmıştır. Brezilya, Mısır ve Portekiz’deki programlara öğretmenler, hayat boyu öğrenme perspektifinde eğitimin tüm yönlerini ve seviyelerini kapsayan dünya çapında bir haftalık çevrimiçi etkinlikler gerçekleştirilecektir.

“Acil eylem ve artan yatırım olmadan, bir öğrenme krizi bir öğrenme felaketine dönüşebilir.”

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore, ILO Genel Direktörü Guy Ryder ve Eğitim Uluslararası Genel Sekreteri David Edwards, “Acil eylem ve artan yatırım olmadan, bir öğrenme krizinin bir öğrenme felaketine dönüşebileceği” uyarısında bulundu. Eğitim finansmanının korunması, yüksek kaliteli hizmet öncesi öğretmen eğitimine yatırım ve sürekli mesleki gelişim için ortak bir bildiri. “Kriz zamanlarında dirençli bir öğretmen işgücü oluşturmak için, tüm öğretmenler ister yüksek, ister düşük veya teknolojisiz ortamlarda olsun, uzaktan, çevrimiçi ve harmanlanmış veya hibrit öğrenme yoluyla öğretmek için dijital ve pedagojik becerilerle donatılmalıdır,” ifade edildi.

Açıklama ile 63 milyondan fazla öğretmeni etkileyen COVID-19 krizinin etkisi kabul ediliyor, birçok eğitim sistemindeki zayıflıkların artması da eşitsizliklerin arttığı ortaya konmuştur.

UNESCO, UNICEF ve Dünya Bankası tarafından COVID-19’a verilen yanıtlarla ilgili ortak bir anket, ankete katılan tüm ülkelerin yalnızca yarısının öğretmenler için uzaktan eğitim konusunda ek eğitim sunduğunu ve üçte birinden daha azının kriz içinde olduğu ifade edildi.

Bu arada, UNESCO İstatistik Enstitüsü, Öğretmenler için Uluslararası Görev Gücü ve Küresel Eğitim İzleme Raporu tarafından yayınlanan son veriler, ilköğretim öğretmenlerinin yüzde 81’inin ve orta öğretim öğretmenlerinin yüzde 86’sının gerekli asgari niteliklere sahip olduğunu ve önemli bölgesel farklılıklar olduğunu gösteriyor. Öğretmenlerin karşılaştıkları zorluklarla baş etmeye hazır olmadığı ortaya çıkmıştır.

Afrika Güney Sahra’da, ilköğretim öğretmenlerinin sadece yüzde 65’i ve orta öğretim öğretmenlerinin yüzde 51’i gerekli asgari niteliklere sahiptir. Bu rakamlar Güney Asya’da yüzde 74 ve yüzde 77’dir. Küresel olarak, 2030’da evrensel eğitime ulaşmak için tahmini 69 milyon (ilköğretim için 24 milyondan fazla ve orta öğretim için 44 milyondan fazla) öğretmene ihtiyaç vardır. Bu rakam tüm küresel ilkelere yakın bir rakamdır.

Dahası, öğrenme eşitsizliklerinin genişleme riskiyle karşı karşıya olduğu 5 Ekim’de yayınlanacak yeni bir UNESCO politika belgesi, ülkelerin üçte ikisinden daha azının öğretmenlerini kaynaştırma konusunda eğittiğini göstermektedir. UNESCO’nun Küresel Eğitim İzleme Raporu ve Öğretmenler Görev Gücü tarafından hazırlanan makale, her 10 ülkeden sadece 4’ünün yasalarına ve politikalarına dâhil edilmeye yönelik eğitimi ele aldığını ve dâhil etme eğitiminin tüm öğretmen eğitimine yaygınlaştırılması çağrısında bulunduğunu göstermektedir.

Dünya Öğretmenler Günü’nde, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Şeyh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum tarafından öğretim ve öğrenmenin etkinliğini artırmak için desteklenen UNESCO-Hamdan Ödülü, aşağıdaki programlara verilecektir.

Escolas Conectadas  2015 yılında başlatılan Telefonica Vivo Vakfı platformu, dijital kültürde eğitimcilerin dâhil edilmesini teşvik etmek ve öğrenciler arasında 21. yüzyıl becerilerinin gelişmesini teşvik etmek; 38 tane uzaktan eğitim kursu sunan proje yapmak ve 2019 yılında Brezilya genelinde 65.000 eğitmene ulaşarak hizmet vermiştir.

Eğitimcilerin kapasitelerini kendine güven kültürüne vurgu yaparak, 21. yüzyıl öğreniminde uzman olmak için geliştirmeyi amaçlayan 3 yıllık bir program olan Educate Me Vakfı’nın gerçekleştirdiği Okul Dönüşümü Yolculuğu çalışmasıdır. Program bugüne kadar Mısır genelinde 6.000 Eğitimciye, 430 Devlet Okuluna ve 7 Valiliğe ulaşmıştır.

2015’ten beri Portekiz’deki Dijital İçerme Merkezi tarafından uygulanan Apps for Good, öğrencileri ve öğretmenleri akıllı telefonlar veya tabletler için uygulamalar geliştirmeye davet ederek onlara topluluklarını dönüştürmek için teknolojinin potansiyelini gösteriyor. Son altı yılda 448 okuldan 13.080 öğrenciye ve 1.133 öğretmene ulaştı ve bu öğrenciler 1.000’den fazla teknolojik çözüm geliştirdi.

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir