5. Tıbbi Tedarik Kongresi, 11-13 Aralık 2019 tarihlerinde yapıldı

5. Tıbbi Tedarik Kongresi, 11-13 Aralık 2019 tarihlerinde yapıldı

5. Tıbbi Tedarik Kongresi, 11-13 Aralık 2019 tarihleri arasında Kızılcahamam gerçekleştirildi.

Birincisi 18-22 Şubat 2015 tarihinde Antalya Belek, İkincisi 8-10 Aralık 2016 tarihinde Antalya Belek, Üçüncüsü 7-9 Aralık 2017 tarihinde Antalya Belek ve Dördüncüsü 12-14 Şubat 2019 tarihlerinde Antalya Belek’te gerçekleştirilmişti.

Katılımcılar açılış oturumunda (Kızılcahamam, 11 Aralık 2019)

Kongrenin açılış konuşmasını Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe yaptı.

Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunun destek ve katılımları ile gerçekleşen 5. Tıbbi Tedarik Kongresi;

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Abdulvahit Sözüer, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz ve Başkan Yardımcıları Recep Uslu ve Dr. Ecz. Harun Kızılay, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Özdemir, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu ile Sağlık Endüstrisi Platformundan Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekler Federasyonu (TÜMDEF), Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS), Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED), Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği (SADER), İVEK, Üniversite Hastaneler Birliği (ÜHB),  İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Medikal Kümelenmeler Platformu temsilcileri katıldılar.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe açılış konuşmasında (Kızılcahamam, 11 Aralık 2019)

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe’nin Konuşması

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Meşe, açılışta yaptığı konuşmasında, tıbbi tedarikin tüm taraflarının sağlıkta ortak gelecek için bir araya geldiklerini belirtti.

“Kaliteli ve etkin bir sağlık hizmet sunumu için sürecin doğru bir şekilde yönetimi önemlidir. Bakanlık olarak bu hususun öneminin farkında olup bu alandaki politikalarımızı ve yatırımlarımızı bu bilinçle gerçekleştirmekteyiz”

“Ürün Takip Sistemi ile 2017 yılından itibaren tıbbi cihazların kayıtlarının daha etkin bir şekilde yapıldığını bununla birlikte; özellikle risk grubu yüksek ürünlerde hâlihazırda devam eden tekil takip süreçlerinin, 2020 yılı itibariyle tüm tıbbi cihazlarda zorunlu olarak başlamasıyla birlikte ilaçta olduğu gibi tüm süreç bu alanda da kontrol altına alınacaktır” dedi.

Sağlık hizmet sunumunda sürdürülebilirliğin sağlanmasının en temel unsur olduğunu ifade eden Prof. Dr. Emine Alp Meşe, bu bağlamda 2017 yılında Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinin tıbbi cihaz alımlarında yerli ürünlerin tercih edilmesi hakkında Genelge’yi yayınlayarak yerli ürün kullanımının teşvik edildiğini söyledi.

“Sizlerin sadece üretmeye ve ihracat yapmaya odaklanmanız için gerekli ortamın sağlanması amacıyla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu sebeple hâlihazırda yürürlükte olan ulusal mevzuatlarımızdan kaynaklı sorunlarınızı gidermek üzere mevzuat güncelleme çalışmalarımıza da hız vermiş bulunmaktayız.

Özellikle, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından yapılan çağrılar ile bu alanda gerçekleştirilecek Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri Bakanlığımızca fonlanacak olup teknolojinin her geçen gün geliştiği sağlık sektöründe küresel alanda daha rekabet edebilir bir ülke olma yönünde tüm imkânlar seferber edilecektir” dedi.

Ülkemizin sağlık alanında cazibe merkezi haline gelmesi için uygun yatırım ortamının sağlanması amacıyla iş forumlarının düzenlendiğini söyleyen Prof. Dr. Meşe, “Ülkeler ile ikili anlaşmalar yapmaktayız. Bu amaçlarla kurduğumuz Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) tarafından yaptığımız bu çalışmalar ile üreticilerimizin bölgesel ve küresel pazarda marka olabilmeleri için ilgili süreçlerde yönlendirici ve hızlandırıcı çalışmalarımıza devam etmekteyiz” diye konuştu.

Sağlık Endüstrisi Platformu Temsilcilerinin Görüşleri

Tıbbi cihaz sektöründe; katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilip üretilmesinin önünde varolan engellerin kaldırılması; Türkiye’de sürdürülebilir bir fiyatlandırma modeli geliştirilmesi, geri ödeme sıkıntısı aşılırsa ürün geliştirme çalışmalarına yapılan teşviklerden daha etkin sonuçlar alınabileceği fikri çerçevesinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Kongre’de Tartışılan Konular ve Oturumlar 

1. Oturum: Ar-Ge, Yerelleşme, Millileşme ve Üretim Kapasitesinin Geliştirilmesi. Sağlıkta Ortak Gelecek, Sürdürülebilir Sağlık Hizmet Sunumunda Değer Bazlı Tedariki Kim Yapmalı?”

2. Oturum: Üniversite Hastaneleri Tedarik Sorunları ve Geleceği

3. Oturum: Sağlık Market Üniversite Hastanelerinin Tıbbi Tedarik Yönetiminde Tedarik Paylaşım Platformu Uygulaması

4. Oturum: Ödeme Sürelerinin Sağlık Hizmet Sunumuna Etkileri

5. Oturum: Sağlıkta Ortak Gelecek; Sürdürülebilir Sağlık Hizmet Sunumunda Değer Bazlı Tedariki Kim Yapmalı?

6. Oturum: Üreticiler İçin Yeni Mevzuat: MDR (Tıbbi Cihazlar Regülasyonu)

7. Oturum: Alternatif Satın Alma Yöntemlerinin Karşılaştırılması 1- 4734 Kapsamında Alımlar

 8. Oturum: Alternatif Satın Alma Yöntemlerinin Karşılaştırılması 2- İstisnai Alımları

 9. Oturum: İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemelerde Kullanım Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

10. Oturum: İlaç Tedarikinde Güncel Konular

11. Oturum: Tıbbi Tedarik Zincirinde Uçtan Uca Dijital Entegrasyon

12. Oturum: Kapanış ve Değerlendirme Konuşmaları

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir