Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü İşleyişi ve Çalışmaları (1945-2019)

Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü İşleyişi ve Çalışmaları (1945’ten Günümüze)

Birleşmiş Milletler’ in Kuruluşu:

Birleşmiş Milletler (BM), büyük bir tahribat yaratmış olan II. Dünya Savaşı sonrasında, uluslararası ilişkileri istikrara kavuşturmak ve barışı daha sağlam temeller üzerine oturtmak için, kurucu devletler olarak adlandırılan Türkiye’nin de aralarında yer aldığı, 51 ülke tarafından 24 Ekim 1945 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşun yasal temelini oluşturan BM Sözleşmesinin yürürlüğe girdiği 24 Ekim tarihi her yıl dünyada BM günü olarak kutlanır.

Dünya Sağlık Örgütü

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sağlık alanında uluslararası nitelik taşıyan çalışmalarda yönetici ve koordinatör sıfatıyla hareket eder. Hastalıkları önleyici çalışma ve araştırmaların yapılmasını koordine eder ve destekler.

Dünya Sağlık Örgütü; herkes için sağlığın geliştirilmesi amacıyla 1948 yılında, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 61 hükümet tarafından kurulmuştur. DSÖ’ye üye devlet sayısı günümüzde 193’e ulaşmıştır.

Konu hakkındaki detaylı bilgi ektedir.

Birleşmiş Milletler ve DSÖ İşleyişi ve Çalışmaları (1945-2019)