7 Nisan Dünya Sağlık Günü; “Hemşireleri ve Ebeleri Destekleyin…”

7 Nisan Dünya Sağlık Günü; “Hemşireleri ve Ebeleri Destekleyin…”

7 Nisan Dünya Sağlık Günü, Bu günün konusu 2020 yılının “Uluslararası Hemşire ve Ebe Yılı” olması nedeniyle  “Hemşireleri ve Ebeleri Destekleyin” sloganıyla tüm Dünya’ya duyuruldu.

Dünyanın herkese sağlıklı bir yaşam için milyonlarca hemşire ve ebeye ihtiyacı var. Uluslararası standartlara göre bir doktorun çalıştığı ortamda 4 hemşireye ihtiyaç var.

Hemşireler ve Ebeler sağlık işgücünün yarısından fazlasını oluşturur ve doğumdan ölüme kadar insanların yaşamları boyunca tanıtım ve önleme ile tedavi, rehabilitasyon ve palyatif bakıma kadar hizmet sunar. Bu Uluslararası Hemşire ve Ebe Yılı’nda, Dünya Sağlık Günü 2020, “Hemşireleri ve Ebeleri Destekleyin” sloganı altında kaliteli sağlık ve sosyal bakım sağlamada oynadıkları hayati rol üzerine bir ışık tutacaktır.

Bu gün nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) üye 194 Devletin tamamı bugünün anlam ve önemine binaen Kampanyalarla ve planlı çalışmalarla harekete geçmek, hemşirelik ve ebelik işgücünü güçlendirmek için yatırımları teşvik etmek amacıyla çalışmalıdırlar.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ Genel Direktörü Afrika’da çocuklarla -2019

Dünya Sağlık Günü

7 Nisan 1948 yılında resmi çalışma hayatına başlayan Dünya sağlık Örgütü; 1948’de Birinci DSÖ Genel Kurul Toplantısında, DSÖ’nün kuruluşunu kutlamak için bir Dünya Sağlık Günü oluşturulması çağrısında bulundu. 1950’den beri Dünya Sağlık Günü her yıl 7 Nisan’da farklı bir tema ile kutlanmaktadır. Her tema DSÖ’nün şu anki öncelikli alanını yansıtır. Gün, 7 Nisan’ın çok ötesinde devam eden uzun vadeli savunuculuk programları başlatmıştır.

Dünya Sağlık Günü, temel halk sağlığı sorunlarına odaklanmak için dünya çapında bir fırsattır. Türkiye’nin de üyesi bulunduğu DSÖ Avrupa Bölgesi Üye Devletleri’nden ve seçilen tema konularındaki faaliyetleri ve analizleri vurgulayarak katkıda bulunur ve DSÖ / Avrupa Ülke Ofisleri, politika yapıcılar ve diğer paydaşlar arasında temaya dikkat çekmek ve tartışmayı teşvik etmek için özel etkinlikler düzenler.

Dünyanın İlk “Hemşirelik Durum Raporu 2020”

Elizabeth Iro, DSÖ Cenevre Merkezi Hemşirelik Bölüm Başkanı

, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nün en önemli mesajı olan Dünyanın ilk Hemşirelik Raporu 2020’nin çalışmalarını neticelendirdi. Rapor, hemşirelik iş gücünün küresel bir resmini sunacak ve sağlık ve refahı iyileştirmek için bu iş gücünün katkılarını optimize etmek için kanıta dayalı her şeyi planlamayı destekleyecektir. Rapor, veri toplama, politika diyalogu, araştırma ve savunma ve gelecek nesiller için sağlık iş gücüne yatırım gündemini belirleyecek. Ebelik işgücü ile ilgili benzer bir rapor da 2021’de yayınlanacaktır. Raporun 6 dilde yayınlanması Mayıs 2020’de olacaktır.

 DSÖ göre; “Hemşireleri ve Ebeleri Destekleyin…” kampanyasının amaçları:

  • Hemşirelerin ve ebelerin çalışmaları ile sağlık ve sosyal bakım hizmetinde oynadıkları rol için bir kamu takdir dalgasını tetiklemek;
  • Sağlık işgücü içindeki hemşire ve ebelerin kalite ve kalıcılığını (profilini) yükseltmek;
  • Hemşire ve ebelere destek ve yatırımı teşvik ve katalize etmektir.

DSÖ’nün verdiği önemli mesajlar nelerdir.

Herkese sağlıklı bir yaşam için hemşirelik ve ebeliğin güçlendirilmesi

Hemşirelik ve ebeliğin güçlendirilmesi – ve hemşirelerin ve ebelerin tam potansiyellerinde çalışabilmelerini sağlamak, uluslararası genel sağlık sigorta hizmetlerine ulaşmak ve dünyadaki sağlığı iyileştirmek için yapabileceğimiz en önemli şeylerden biridir.

Bununla birlikte, hemşireler ve ebeler genellikle değersizdir ve gerçek potansiyellerini yerine getiremezler. 2020 yılında, tüm hemşirelerin ve ebelerin, zarar görmemesi, adil tazminat almaları ve sürekli mesleki gelişime erişebilmeleri için yeterli ekipman ve kaynaklara erişimleri ile etkin bir çalışma ortamında çalışmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Hemşireleri ve ebeleri, insanların kendi sağlıklarından sorumlu olmalarını sağlayan entegre insan merkezli sağlık hizmetleri sunmalarını desteklemeyi amaçlıyoruz.

Hemşireleri ve ebeleri uluslararası standartlara ve derece düzeyine kadar yükseltmek ve eğitmek iyi bir yatırımdır. Sağlık sonuçlarını iyileştirir ve herkes için bakım ve sağlık kalitesini arttırır.

Hemşirelik ve ebeliğe yönelik hedefli yatırımlarla ülkeler, sağlığın iyileştirilmesi, cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi ve ekonomik büyümenin desteklenmesi konusunda üçlü etki yaratabilir.

Hemşirelik ve ebeliğin güçlendirilmesi, özellikle kaliteli eğitim (SDG 4), cinsiyet eşitliği (SDG 5) ve insana yakışır iş ve kapsayıcı büyüme (SDG 8) konularında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) yönelik ilerlemeyi hızlandırmanın ek faydalarına sahip olacaktır.

Sağlık hizmetlerini iyileştirmek için hemşirelik ve ebelik liderliğini ve etkisini artırmak

Hemşireler ve ebeler, toplumlarında, kliniklerinde ve hastanelerinde ve sağlık sisteminde savunucular ve yenilikçilerdir. Ancak, sağlık politikalarına ve yatırımlarına rehberlik edebilecekleri sağlık liderliği rollerinde de uygun şekilde değerlendirilmeli ve temsil edilmelidir.

Hemşireler ve ebeler dünyanın sağlık sorunlarının çoğuna cevap verebilir, ancak bunun gerçek olması için profesyonel, sosyokültürel ve ekonomik engellerin üstesinden gelmeliyiz.

Hemşireliği ve ebeliği geliştirmek için siyasi irade ve fon sağlayın

Uluslararası Sağlık Sigortası politik bir seçimdir ve karardır. Hemşirelik ve ebelik için planlanan yatırım da öyledir. Kararı Ülkelerin sağlık alanındaki otoriteleri vereceklerdir.

Beş kilit yatırım alanı

  • Hemşirelerin ve ebelerin tam potansiyellerinde çalışmasını sağlayan daha fazla hemşire ve ebe liderliğindeki hizmetlere yatırım yapmak
  • Ebeleri ve hemşireleri, hizmetler de dâhil olmak üzere birinci basamak sağlık hizmetlerinin merkezinde görmek
  • Sağlığın teşviki ve geliştirilmesinde hemşirelerin ve ebelerin desteklenmesini sağlamak
  • Sağlık bakımının sürdürülebilir olması için daha fazla uzman hemşire istihdam yaratılmasını sağlamak
  • Hemşirelik ve ebelik liderliğine yatırım yapılması konularda çalışmaktır.

Hemşirelik ve Ebelikle İlgili Önemli Gerçekler Nelerdir…

Küresel olarak, sağlık ve sosyal işgücünün % 70’i kadındır. Hemşireler ve ebeler bunun büyük bir bölümünü temsil ediyorlar.

Hemşireler ve ebeler, kırılgan veya çatışma, savaş, terör, salgınlar ve bu tür ortamlarda dâhil olmak üzere her yerde insanlara bakımda önemli bir rol oynamaktadır.

Herkese sağlıklı bir yaşam için sağladıkları hizmetler ve hizmet kalitesi ile orantılı olarak ücret ve tanınma alan yeterli sayıda iyi eğitimli ve eğitimli, düzenlenmiş ve yeterince desteklenmiş hemşire ve ebeye bağlı olacaktır.

Hemşireler ve ebelerin hastalarıyla güvene dayalı bir ilişkisi vardır; birinin sağlığının tam resmini bilmek bakımı iyileştirmeye yardımcı olur ve para ve kaynak tasarrufu sağlar. Ayrıca, topluluklarının geleneklerini, kültürlerini ve uygulamalarını bilirler, bu da bir salgın veya acil durum sırasında onları vazgeçilmez kılar.

Anne ve yenidoğan sağlığı ve aile planlaması için kritik olan ebelere daha fazla yatırım yapmak, bugün meydana gelen tüm anne ölümleri, ölü doğumlar ve yenidoğan ölümlerinin % 80’inden fazlasını önleyebilir. Ve bir ebe veya ebe grubu hamilelikten doğum sonrası dönemin sonuna kadar bakım sağladığında, doğum öncesi doğumların yaklaşık dörtte biri önlenebilir.

Pek çok ülke, hemşirelerin ve ebelerin, tıbbi meslektaşları ve topluluk üyeleri tarafından saygı duyulan ve çalışmalarının diğer sağlık uzmanlarıyla entegre olduğu, zarar görmeyecekleri bir ortamda çalışabilmelerini sağlamak için daha fazlasını yapmalıdır.

Yazar Bekir Metin, DSÖ Türkiye Eski Temsilcisi, 7 Nisan 2020

Kaynakça:

Dünya Sağlık Örgütü-Dünya Sağlık Günü 2020 Bilgi ve Belgeler

Uluslararası Hemşireler Birliği

Uluslararası Ebelik Konfederasyonu

Türk Hemşireler Derneği

Ebeler Derneği

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir