75. Dünya Sağlık Asamblesi’nin teması “Barış için Sağlık, Sağlık için Barış” konusuna odaklanacak.

75. Dünya Sağlık Asamblesi’nin teması “Barış için Sağlık, Sağlık için Barış” konusuna odaklanacak.

75. Dünya Sağlık Asamblesi, 22-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında Cenevre’de toplanacak. İyileşme ve yenilenme amacıyla “Barış için Sağlık, Sağlık için Barış” konusuna odaklanarak çalışmalarını sürdürecek.

Çatışmalar, eşitsizlikler, iklim krizi ve salgın hastalıklar tarafından tehdit edilen bir dünyada, Dünya Sağlık Asamblesi’nin 75. Oturumu, bilim, veri, teknoloji ve inovasyondan yararlanarak sağlıklı ve barışçıl bir gezegen inşa etmenin önemini ortaya koyacaktır.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Salgın, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde sağlıkla ilgili hedeflere yönelik ilerlemeyi baltaladı ve ülkeler içinde ve arasında çıplak eşitsizlikleri ortaya koydu” dedi. “Sürekli kurtarma, ‘işe geri dönmekten’ ve mevcut hizmetlere ve sistemlere yeniden yatırım yapmaktan fazlasını gerektirecektir. Öncelikleri değiştirmek ve en yüksek etkili müdahalelere odaklanmak anlamına gelen yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız var.”

75. Dünya Sağlık Asamblesi, 22 Mayıs’ta Sağlık Asamblesi Başkanının seçilmesi ile Asamble’ye davet edilen Devlet Başkanları, özel konuklar ve DSÖ Genel Direktörü’ nün açılış konuşması, DSÖ Ödüllerinin açıklanması ve Yıllık Raporunu sunumu ile başlayacak.

Genel Direktörün konuşması, Ocak 2022 ayında düzenlenen DSÖ Yürütme Kurulu toplantısında sunulan vizyonun genişleterek DSÖ’nün ileriye dönük beş önceliğini belirleyecektir.

Sağlık Asamblesi öncesi 20 Mayıs 2022 tarihinde, DSÖ’ne Üye 194 Devlet için yıllık sağlık istatistikleri derlemesi olan en son Dünya Sağlık İstatistikleri setini yayınlayacaktır. En son baskı, yaşam beklentisi ve ölüm nedenlerindeki eğilimleri özetlemekte ve 2020 yılı için küresel sağlık/kalkınma hedeflerine yönelik ilerleme hakkında raporlar sunmaktadır.

75. Dünya Sağlık Asamblesi’nden önce yayınlanan 2020-2021 Sonuç Raporu, Örgütün program bütçesini uygulamadaki başarılarını ve zorluklarını özetlemektedir.

Anahtar konular

75. Dünya Sağlık Asamblesi gıda güvenliği, ağız ve diş sağlığı ve tüberküloz araştırmaları ve inovasyonu üzerine küresel stratejileri tartışacaktır. Ayrıca, DSÖ Sürdürülebilir Finansman Çalışma Grubu’nun raporunu da görüşecektir.

Tartışılacak diğer önemli konular şunlardır:

  • DSÖ’nün sağlıkla ilgili acil durumlara hazırlıklılığını ve bunlara müdahaleyi güçlendirme
  • Bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve kontrolüne yönelik küresel eylem planı için 2023-2030 uygulama yol haritası
  • Epilepsi ve diğer nörolojik bozukluklara ilişkin 2022-2031 Sektörler Arası Küresel Eylem Planı
  • Cinsel sömürü, istismar ve tacizin önlenmesi
  • Çocuk felci
  • Barış İçin Küresel Sağlık Girişimi

Gündem maddeleri, Komite A’da ağırlıklı olarak program ve bütçe konularını; Komite B’de de ağırlıklı olarak idari, mali ve yasal konular ele alınıp tartışılacaktır. Ayrıntıları geçici gündem maddesinde bulabilirsiniz. 

DSÖ Üye Ülke Delegeleri, Ortak Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri ve DSÖ Uzmanları da bir dizi stratejik yuvarlak masa toplantılarında halk sağlığı için öncelikleri tartışacaklar.

Dünya Sağlık Asamblesi, DSÖ’nün en yüksek karar alma organıdır, Örgütün politikasını belirler ve bütçesini onaylar. Asambleye, DSÖ’ne Üye 194 Devlet’den gelen delegasyonlar katılmaktadır. DSÖ Genel Kurul gündemi, 18-20 Mayıs 2022 tarihleri arasında toplanacak olan DSÖ Yürütme Kurulu’nun Program, Bütçe ve Yönetim Ekibi tarafından hazırlanır.

Sağlık Asamblesi Üye Devletlere, Ortak Üyelere, Gözlemcilere, BM’nin davetli temsilcilerine ve diğer katılımcı hükümetler arası kuruluşlara ve Devlet dışı aktörlere açıktır.

Dünya Sağlık Asamblesi için medya akreditasyonu

Dünya Sağlık Asamblesi’ne katılmak isteyen ve Birleşmiş Milletler nezdinde Akredite OLMAYAN gazeteciler INDICO kayıt platformuna kayıt olarak Birleşmiş Milletler Bilgi Servisi’nden medya akreditasyonu talep etmelidir.

Sağlık Asamblesi ile ilgili güncellemeler DSÖ web sitesinde yayınlanacak ve ilgili materyaller küresel medya listesine gönderilecektir.

Kaynak:

DSÖ Cenevre, Basın açıklaması

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir