77. Dünya Sağlık Asamblesi’nin 4. Günü (30 Mayıs 2024) Programı

77. Dünya Sağlık Asamblesi’nin 4. Günü (30 Mayıs 2024) Programı

77. Dünya Sağlık Asamblesi, 27 Mayıs 2024 tarihinde başladı ve 1 Haziran tarihinde sona erecek. Bugün DSA’nn 4. günü

Dünya Sağlık Asamblesi (WHA) bugün Cenevre’deki Palais des Nations’da devam edecek ve Komite A (Oda XX), Komite B (Oda XVII) ve Taslak Grubu’nda 13.3 (IHR) ve 13.4 (INB) maddelerine ilişkin olarak toplanacak.) (Oda XXVI). Bugün çalışma saatleri 09.00 – 12.00; 14.30 – 17.30; ve 18.00 – 21.30 CEST.

Ayrıntılı çalışma programını Birleşmiş Milletler’in (BM) altı dilinde yayınlanan Daily Journal N°4’te bulabilirsiniz. Simültane tercüme Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde sunulacaktır. Oturumun canlı web yayınına buradan erişilebilir ve geçici konuşmacı listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Günün öne çıkan konuları

 • A Komitesi, insan sağlığı sektöründe ilaca dirençli bakteriyel enfeksiyonlara yönelik 2025-2035 (A77/5). DSÖ stratejik ve operasyonel önceliklerinin sunumunu dinleyecek ve antimikrobiyal dirence karşı ulusal ve küresel tepkilerin hızlandırılmasına ilişkin bir karar taslağını değerlendirecektir. (A77/A/CONF./1). Ayrıca sıtmaya yönelik 2016-2030 Küresel teknik stratejisi ve hedefleri (A77/6) tartışılacak ve anne, yenidoğan ve çocuk ölümlerinin azaltılmasına yönelik ilerlemenin hızlandırılmasına ilişkin taslak metin (A77/A/CONF./5) ele alınacaktır.
 • DSÖ Sağlıkta Acil Durumlar Programı (A77/7), Uluslararası Sağlık Tüzüğü’nün Uygulanması (2005) (A77/8) için Bağımsız Gözetim ve Danışma Komitesi’nin (IOAC) Raporları ve Genel Direktörün COVID- 19 ve mpox) ve DSÖ’nün acil sağlık durumlarındaki çalışmaları (A77/4, A77/11) Komite A’da sunulacaktır.
 • A Komitesi, Evrensel sağlık ve hazırlıklılık incelemesi (EB154(9)), Laboratuvar biyolojik risk yönetiminin güçlendirilmesi (EB154(10)), Doğal tehlikelerden kaynaklanan afetler için sağlıkta acil durum hazırlığının güçlendirilmesi (A77/A/CONF) hakkındaki taslak metinler üzerinde çalışma yapılacaktır ve A77/A/CONF./13’te yer alan değişiklik ve Küresel Sağlık ve Barış Girişimi üzerinde konuşulacaktır.(EB154(11).
 • B Komitesi, Yönetim, hukuk ve yönetişim konularında, cinsel istismarın, istismarın ve tacizin önlenmesini (A77/4 ve A77/42), DSÖ Genel Direktörlerine yönelik potansiyel iddiaların ele alınması ve soruşturulması sürecini (A77/27 Rev) tartışacaktır. 1 ve A77/41) ve DSÖ reformlarının uygulanması (A77/28 ve A77/40).
 • B Komitesi, ayrıca sağlığın sosyal belirleyicilerini, anne, bebek ve küçük çocuk beslenmesi ve refahını ve sağlığın teşviki ve geliştirilmesini (A77/4) ele alacak ve spor etkinlikleri yoluyla sağlığın ve refahın güçlendirilmesine ilişkin bir karar taslağı da içerecektir (EB154(13).
 • B Komitesi, İklim değişikliği, kirlilik ve sağlık konusunda, kimyasalların, atıkların ve kirliliğin insan sağlığı ile iklim değişikliği ve sağlığı (A77/4) üzerindeki etkilerine ilişkin raporları dinleyecek ve iklim değişikliği ve sağlıkla ilgili iki karar taslağını değerlendirecektir. (A77/A/CONF./7) ve herkes için ekonomi ve sağlık konuşulacaktır (A77/A/CONF./2).
 • Stratejik yuvarlak masa toplantısının konusu: Sağlık için yapay zekâ: fırsatlar, riskler ve yönetişim, 13.00–14.15 CEST, Oda XVIII, Palais des Nations

Dünya Salık Asamblesi (WHA)’nin bugünkü programına ilişkin daha fazla ayrıntı ve ek öğeler için lütfen Günlük Gazete N°4’teki ayrıntılı çalışma programına (Daily Journal N°4) bakınız.

Stratejik yuvarlak masa Sağlık için yapay zeka: fırsatlar, riskler ve yönetişim, eşitlik ve katılım ile insan hakları ve mahremiyet için uygun korumalara odaklanmayı sağlarken, sağlık için yapay zekanın (AI) potansiyelinden nasıl yararlanılacağına bakacaktır. Buradan canlı izleyin.

————————————————————————

WHA Highlights

Day 4 of the 77th World Health Assembly (30 May)

The Seventy-seventh World Health Assembly (WHA) continues at the Palais des Nations in Geneva today and will meet in Committee A (Room XX), Committee B (Room XVII) and the Drafting group on items 13.3 (IHR) & 13.4 (INB) (Room XXVI). Working hours today are from 09.00 to 12.00; 14.30 to 17.30; and 18.00 to 21.30 CEST.

The detailed programme of work can be found in the Daily Journal N°4, available in six languages of the United Nations (UN).  Simultaneous interpretation will be available in Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish.  The live webcast of the proceedings can be accessed here and the provisional list of speakers is available here.

Highlights of the day:

 • Committee A will hear the presentation of the WHO strategic and operational priorities to address drug-resistant bacterial infections in the human health sector, 2025–2035 (A77/5) and will consider a draft resolution on accelerating national and global responses to antimicrobial resistance(A77/A/CONF./1).  It will also discuss the Global technical strategy and targets for malaria 2016–2030 (A77/6) and consider the draft text on accelerating progress towards reducing maternal, newborn and child mortality (A77/A/CONF./5)
 • Reports of the Independent Oversight and Advisory Committee (IOAC) for the WHO Health Emergencies Programme(A77/7), Implementation of the International Health Regulations (2005) (A77/8 and its four addenda regarding Director-General’s standing recommendations for COVID-19 and mpox), and WHO’s work in health emergencies (A77/4A77/11) will be presented in Committee A.
 • Committee A will take action on draft texts on Universal health and preparedness review(EB154(9)), Strengthening laboratory biological risk management (EB154(10)),  Strengthening health emergency preparedness for disasters resulting from natural hazards (A77/A/CONF./4 and its amendment contained in A77/A/CONF./13), and on Global Health and Peace Initiative (EB154(11)).
 • On Management, legal and governance matters, Committee B will discuss the prevention of sexual exploitation, abuse and harassment(A77/4 and A77/42), the process of handling and investigating potential allegations against WHO Directors-General (A77/27 Rev.1 and A77/41) and the implementation of WHO reforms (A77/28 and A77/40).
 • Committee B will further address social determinants of health, maternal, infant and young child nutritionand well-being and health promotion (A77/4), including a draft resolution on strengthening health and well-being through sport events (EB154(13)).
 • On climate change, pollution and health, Committee B will hear reports on the impact of chemicals, waste and pollution on human health and climate change and health (A77/4), and will consider two draft resolutions, on climate change and health(A77/A/CONF./7) and on economics and health for all (A77/A/CONF./2).
 • Strategic round table: Artificial intelligence for health: opportunities, risks, and governance, 13.00–14.15 CEST, Room XVIII, Palais des Nations

For more details and additional items on the programme of the WHA today, please see the detailed programme of work in the Daily Journal N°4.

The strategic round table Artificial intelligence for health: opportunities, risks, and governance will look at how to harness the potential of artificial intelligence (AI) for health, while ensuring a focus on equity and inclusion, and appropriate protections for human rights and privacy.  Watch live here.

Media resources

Kaynak: DSÖ Cenevre Merkezi. Haber Bekir Metin, 30 Mayıs 2024

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir