77. Dünya Sağlık Asamblesi’nin 5. Günü (31 Mayıs 2024)

77. Dünya Sağlık Asamblesi’nin 5. Günü (31 Mayıs 2024)

77. Dünya Sağlık Asamblesi (WHA), Cenevre’deki Palais des Nations’da 5. toplantı gününe devam ediyor. Bugün, Genel Kurul’da (Oda XIX), Komite A’da (Oda XX), Komite B’de (Oda XVII) ve 13.3 (IHR) ve 13.4 (INB) (Oda XXVI) maddeleriyle ilgili Taslak Grubu’nda toplanacak. Bugünkü çalışma saatleri 09.00-12.00; 14.30-17.30; ve 18.00-21.30 CEST’dir.

Çalışmaların ayrıntılı programı Birleşmiş Milletler’in (BM) altı dilinde bulunan Günlük Dergi N°5 (Daily Journal N°5)’te bulunabilir. Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde simültane çeviri sağlanacaktır. Tutanakların canlı web yayınına buradan erişilebilir ve konuşmacıların geçici listesine buradan ulaşılabilir.

Günün önemli noktaları:

 • Genel Direktör’ün işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık koşullarıyla ilgili raporu, Doğu Kudüs dahil (A77/12, 7 Ekim 2023’ten Mart 2024 sonuna kadar olan dönemi kapsıyor) ve bu durumla ilgili taslak karar (EB154.R7) hakkında Komite A’da (öğleden sonra veya akşam oturumu) görüşülecek.
 • Hükümetlerarası Müzakere Organı’nın (INB) bir DSÖ sözleşmesi, anlaşması veya pandemi önleme, hazırlık ve müdahaleye ilişkin diğer uluslararası bir araç taslağı hazırlama ve müzakere etme raporu (A77/10) ve DSÖ Pandemi Anlaşması’yla ilgili iki taslak kararın (A77/A/CONF./10 ve A77/A/CONF./12) INB’nin gelecekteki yetki alanıyla ilgili olarak Komite A’da (akşam oturumu) değerlendirilmesi bekleniyor.
 • Uluslararası Sağlık Tüzüğü’nde Değişiklikler (2005) Çalışma Grubu’nun raporu (A77/9) ve taslak metinde (A77/A/CONF./8) yer alan Uluslararası Sağlık Tüzüğü’nde (2005) değişiklik paketinin kabulü, Komite A’da (akşam oturumu) bekleniyor.
 • Ukrayna’daki sağlık acil durumu (WHA75.11 kararının uygulanması) ve Rusya Federasyonu’nun saldırganlığından kaynaklanan Ukrayna’da ve mülteci kabul eden ve barındıran ülkelerde sağlık acil durumu (A77/A/CONF./6) ve Ukrayna ve çevresinde sağlık acil durumu (A77/A/CONF./9) başlıklı iki taslak metinle ilgili eylem hakkındaki rapor, Komite B’de (sabah geç saatlerde).
 • İşgal altındaki Filistin topraklarında, Doğu Kudüs dahil ve işgal altındaki Suriye Golan’ındaki sağlık koşulları (A77/18, işgal altındaki Filistin topraklarında, Doğu Kudüs dahil, Filistin halkına 1 Ocak-7 Ekim 2023 döneminde sağlanan destek ve sağlıkla ilgili teknik yardımın özeti) ve bu durumla ilgili taslak metinler, A77/B/CONF./1 ve A77/B/CONF./3 ve A77/B/CONF./4’te yer alan değişiklikler hakkında B Komitesinde (öğleden sonra) eylem.
 • Filistin’in Dünya Sağlık Örgütü’ndeki katılımının Birleşmiş Milletler’deki katılımıyla uyumlu hale getirilmesine ilişkin taslak metin (A77/B/CONF./2), Birleşmiş Milletler sistemi ve diğer hükümetlerarası örgütlerle işbirliğine ilişkin rapor bağlamında bugün Komite B’de ele alınacak A77/31
 • Stratejik yuvarlak masa toplantısında: Antimikrobiyal dirence karşı küresel eylem için yeni bir yol haritası çizmek, 13.00-14.15 CEST, Oda XVIII, Palais des Nations

Dünya Sağlık Asamblesi (WHA)’nın bugünkü programı hakkında daha fazla ayrıntı ve ek maddeler için lütfen Daily Journal N°5 (Daily Journal N°5)’teki ayrıntılı çalışma programına bakın.

Bu sabahki Genel Kurul, Yürütme Kurulu (EB) seçimlerine devam edecek ve EB’de görev yapacak bir kişiyi belirlemeye yetkili 12 Üye Devleti aday gösterecek (A77/48). Ayrıca, kamu sağlığına yaptıkları olağanüstü katkılardan dolayı bireylere veya kuruluşlara altı ödül için bir ödül töreni düzenleyecek (ödüller ve kazananlar hakkında ayrıntılar A77/INF./1’de bulunabilir).

Komite B ayrıca, küresel sağlık sektörü stratejileri HIV, viral hepatit ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar; üreme sağlığı, drakunkuliyazisin ortadan kaldırılması; entegre insan merkezli göz bakımı; insan organ ve doku nakli ve kan ürünlerinin bulunabilirliği, güvenliği ve kalitesi dahil olmak üzere Madde1 (evrensel sağlık kapsamından yararlanan bir milyar daha fazla insan) kapsamındaki bir dizi konu hakkında ilerleme raporlarını (A77/33 ve A77/33 Add.1) dinleyecektir. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun evrensel sağlık kapsamına ilişkin üst düzey toplantısına yönelik hazırlıklar da görüşülecektir (karar WHA72.4 (2019).

Madde 2 (bir milyar daha fazla insanın sağlık acil durumlarından daha iyi korunması) kapsamındaki ilerleme raporları, pandemi gribine hazırlık: grip virüslerinin paylaşılması ve aşılara ve diğer faydalara erişim ve şehirlerde ve kentsel ortamlarda sağlık acil durum hazırlığı ve müdahalesinin güçlendirilmesi konularını içerecektir.

Madde 3 (bir milyar daha fazla insanın daha iyi sağlık ve refahtan yararlanması) kapsamında, Komite B, DSÖ’nün gıda güvenliği için küresel stratejisi; geleneksel gıda pazarlarında memeli türlerine ait canlı vahşi hayvanların satışı ile ilişkili halk sağlığı risklerinin azaltılması; halk sağlığı, inovasyon ve fikri mülkiyet konusunda küresel strateji ve eylem planı ve daha fazlası hakkında ilerleme raporları dinleyecektir.

Madde 4 (daha etkili ve verimli DSÖ’nün ülkelere daha iyi destek sağlaması) kapsamında, Komite B, cinsiyet analizi ve eylemlerinin DSÖ’nün çalışmalarına entegre edilmesi stratejisinin uygulanmasına ilişkin ilerleme raporunu dinleyecektir (karar WHA60.25 (2007).

Stratejik yuvarlak masa toplantısı: Antimikrobiyal dirence karşı küresel eylem için yeni bir yol haritası oluşturma, Üye Devletlerin insan sağlığı tartışmalarını nasıl geliştirebileceklerine ve AMR’ye karşı küresel müdahaleyi nasıl hızlandırabileceklerine odaklanacaktır. Stratejik yuvarlak masa, Sağlık Bakanları, ortak kuruluşların temsilcileri ve hayatta kalan savunucularının diyalog için bir forum sağlamasını ve DSÖ’nün ilaç dirençli bakteriyel enfeksiyonları ele almak için stratejik ve operasyonel önceliklerinde belirtilen belirli öncelikleri ele almasını içerecektir.

Konuşmacılar:

 • Profesör Peter Piot, Moderatör
 • Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ Genel Direktörü
 • Sayın Mia Mottley, Barbados Başbakanı, GLG Başkanı
 • Vanessa Carter, DSÖ Antimikrobiyal dirence karşı küresel eylem Görev Gücü Başkanı
 • Profesör Ramanan Laxminarayan, Tek Sağlık
 • Profesör Dame Sally Davies, İngiltere AMR Özel Temsilcisi, GLG Üyesi
 • H.E. Fahad bin Abdulrahman Al-Jalajel, Sağlık Bakanı, Suudi Arabistan
 • Dr. Young mee Jee, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) Komiseri

WHA Highlights

Day 5 of the 77th World Health Assembly (31 May 2024)

The Seventy-seventh World Health Assembly (WHA) continues at the Palais des Nations in Geneva for the fifth day of meetings.  Today,  it will meet in Plenary (Room XIX), Committee A (Room XX), Committee B (Room XVII) and in the Drafting group on items 13.3 (IHR) & 13.4 (INB) (Room XXVI). Working hours today are from 09.00 to 12.00; 14.30 to 17.30; and 18.00 to 21.30 CEST.

The detailed programme of work can be found in the Daily Journal N°5, available in six languages of the United Nations (UN).  Simultaneous interpretation will be available in Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish.  The live webcast of the proceedings can be accessed here and the provisional list of speakers is available here.

Highlights of the day:

 • The report of the Director-General on the health conditions in the occupied Palestinian territory, including east Jerusalem (A77/12, covers the period from 7 October 2023 to the end of March 2024) and action on the draft resolution on this situation (R7) in Committee A (late afternoon or evening session).
 • The report of the Intergovernmental Negotiating Body(INB) to draft and negotiate a WHO convention, agreement or other international instrument on pandemic prevention, preparedness and response (A77/10) and consideration of two draft resolutions on the WHO Pandemic Agreement (A77/A/CONF./10 and A77/A/CONF./12) concerning the future mandate of the INB, is expected in Committee A (evening session).
 • The report (A77/9) of the Working Group on Amendments to the International Health Regulations (2005) and the adoption of the package of amendments to the International Health Regulations(2005) as contained in draft text (A77/A/CONF./8), is expected in Committee A (evening session).
 • The report on the health emergency in Ukraine(implementation of the resolution WHA75.11) and action on two draft texts, Health emergency in Ukraine and refugee-receiving and -hosting countries, stemming from the Russian Federation’s aggression (A77/A/CONF./6) and Health emergency in and around Ukraine (A77/A/CONF./9), in Committee B (late morning).
 • Health conditions in the occupied Palestinian territory, including east Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan(A77/18, the summary of support and health-related technical assistance to the Palestinian people in the occupied Palestinian territory, including east Jerusalem, in the period from 1 January to 7 October 2023) and action on draft texts on this situation, A77/B/CONF./1 and its amendments contained in A77/B/CONF./3 and in A77/B/CONF./4, in Committee B (afternoon).
 • Draft text on aligning the participation of Palestine in the World Health Organizationwith its participation in the United Nations (A77/B/CONF./2) will be taken up in Committee B today, in the context of the report on collaboration within the United Nations system and with other intergovernmental organizations A77/31
 • Strategic roundtable: Charting a new path forward for global action against antimicrobial resistance, 13.00-14.15 CEST, Room XVIII, Palais des Nations

For more details and additional items on the programme of the WHA today, please see the detailed programme of work in the  Daily Journal N°5.

The Plenary this morning will proceed with the elections for the Executive Board (EB) and will nominate 12 Member States entitled to designate a person to serve on the EB (A77/48).  It will also hold an award ceremony for six prizes to individuals or entities in recognition of their outstanding contributions to public health (details on the awards and the winners can be found in A77/INF./1).

Committee B will also hear progress reports (A77/33 and A77/33 Add.1) on a range of issues under Pillar 1 (one billion more people benefiting from universal health coverage), including the global health sector strategies HIV, viral hepatitis and sexually transmitted infections; reproductive health; eradication of dracunculiasis; integrated people-centred eye care; human organ and tissue transplantation; and availability, safety and quality of blood products.  It will also discuss the preparation for the high-level meeting of the United Nations General Assembly on universal health coverage (resolution WHA72.4 (2019)).

Progress reports under Pillar 2 (one billion more people better protected from health emergencies) will include pandemic influenza preparedness: sharing of influenza viruses and access to vaccines and other benefits, and strengthening health emergency preparedness and response in cities and urban settings.

Under Pillar 3 (one billion more people enjoying better health and well-being), Committee B will hear progress reports on the WHO global strategy for food safety; reducing public health risks associated with the sale of live wild animals of mammalian species in traditional food markets; global strategy and plan of action on public health, innovation and intellectual property, and more.

Under Pillar 4 (more effective and efficient WHO providing better support to countries), Committee B will hear the progress report on the implementation of the strategy for integrating gender analysis and actions into the work of WHO (resolution WHA60.25 (2007))

The strategic roundtable: Charting a new path forward for global action against antimicrobial resistance will focus on how Member States can build on human health discussions and accelerate global response to AMR. The strategic roundtable will have Ministers of Health, representatives from partner organizations and survivor advocates providing a forum for dialogue, and will address specific priorities outlined in the WHO’s strategic and operational priorities to address drug-resistant bacterial infections.  Watch live here.

Speakers:

 • Professor Peter Piot, moderator
 • Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO Director-General
 • Honourable Mia Mottley, Prime Minister of Barbados, Chair of GLG
 • Vanessa Carter, Chair, WHO Taskforce of AMR Survivors
 • Professor Ramanan Laxminarayan, One Health Trust
 • Professor Dame Sally Davies, Special Envoy on AMR for UK, GLG Member
 • E. Fahad bin Abdulrahman Al-Jalajel, Minister of Health, Saudi Arabia
 • Dr Young mee Jee, Commissioner of the Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA)

Media resources

Kaynak: DSÖ 77.Dünya Sağlık Asamblesi, Cenevre, 31 Mayıs 2024

Haber Bekir Metin, Ankara

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir