77. Dünya Sağlık Asamblesi’nin Son 3 gününde yaptığı çalışmalar ve alınan kararlar

77. Dünya Sağlık Asamblesi’nin Son 3 gününde yaptığı çalışmalar ve alınan kararlar

(Sağlık Asamblesi tarafından 30 Mayıs-01 Haz. 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar ve alınan kararlar)

77. Dünya Sağlık Asamblesi, İsviçre’nin Cenevre kentinde 27 Mayıs – 01 Haziran 2024 tarihleri arasında yapıldı. DSÖ üye 194 Devletin delegeleri, Uluslararası kurum ve kuruluşlar, Meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldılar. Ülkemizi temsilen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında bir heyet temsil etti.

77. Dünya Sağlık Asamblesi (30 Mayıs 2024)

Delegeler organ nakli konusunda çığır açan yeni anlaşmayı onayladı

29 Mayıs 2024’te Üye Devletler (İspanya’nın girişimiyle), insan hücreleri, dokuları ve organlarının naklinin bulunabilirliğini, etik erişimini ve gözetimini artırmaya ilişkin yeni bir kararı onayladı.

Transplantasyon hayat kurtarıcı bir tedavidir. Küresel Bağış ve Transplantasyon Gözlemevi’ nin  2022 yılı en son verileri, dünya çapında her yıl 150.000’den fazla katı organ naklinin (küresel ihtiyaçların ≤%10’u) gerçekleştirildiğini göstermektedir; bu 2010 ile karşılaştırıldığında %52’lik bir artıştır.

Bununla birlikte, birçok ülkenin mevzuat, yönetişim, uzmanlaşmış işgücü, altyapı ve finansman dahil olmak üzere uygun sistemleri oluşturmaması nedeniyle, dünya çapında nakil konusunda hala yetersiz bir büyüme ve asimetrik bir gelişme söz konusudur.

Organ nakline ulaşılabilirlik ve adil erişim eksikliği, ölüme veya organ nakli turizmi ve organ ticareti gibi etik olmayan veya yasa dışı uygulamalara yol açabilir. Karar, özellikle sınırlı kaynaklara sahip ülkelerde transplantasyonun kullanılabilirliğini artırmayı amaçlıyor.

Karar, organların alınması ve insan organlarının ticareti amacıyla yapılan insan ticaretini önlemeye ve bunlarla mücadele etmeye yönelik tedbirler getirmeyi ve yasal çerçeveleri güçlendirerek bu suçların mağdurlarını korumayı amaçlıyor.

Üye Devletler, bağış ve nakil faaliyetlerini sağlık bakım sistemlerine entegre etmek de dahil olmak üzere bir dizi eylem gerçekleştirmeyi taahhüt ettiler; böylece ölü bağışı rutin olarak yaşamın sonunda bir seçenek olarak değerlendiriliyor ve canlı bağışçılar istismardan korunuyor ve uygun takip imkânı sağlanıyor.

DSÖ, 2026’da kabul edilmek üzere DSÖ Genel Kuruluna sunulmak üzere bağış ve nakil konusunda küresel bir strateji geliştirmekle görevlendirilmiştir. DSÖ ayrıca, insan hücrelerinin fedakâr bağışlanması ihtiyacına ilişkin kamuoyu farkındalığını artırmak ve anlayışı geliştirmek için bir Dünya Donör Günü oluşturmayı da incelemelidir.

İlgili Bağlantılar 

============

Enfeksiyonun önlenmesi ve kontrolüne yönelik yeni küresel eylem planı üzerinde anlaşmaya varıldı

29 Mayıs 2024’te, Yetmiş Yedinci Dünya Sağlık Asamblesi’ndeki delegeler, 2024  2030 için Enfeksiyon Önleme ve Kontrolüne (IPC) yönelik yeni bir Küresel eylem planı ve izleme çerçevesini onayladı. Plan, ulusal ve tesis düzeyinde IPC eylemlerinin iyileştirilmesi, Üye Devletleri desteklemek için net eylemler, göstergeler ve hedefler sağlıyor.

Yakın tarih, IPC önlemlerinde boşluklar olduğunda, topluluklarda yayılan Ebola ve COVID-19 gibi salgınların sağlık bakım ortamlarında nasıl çarpıcı biçimde artabileceğini göstermiştir. Antimikrobiyal Direnç (AMR) sergileyenler de dahil olmak üzere sağlık bakım ortamlarında edinilen enfeksiyonlar, hastaların önlenebilir acı çekmesine neden olur ve sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırır.

El hijyeni ve yüksek kaliteli su, sanitasyon ve hijyen (WASH) hizmetlerine erişimin sağlanması gibi IPC müdahaleleri, sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyon (HAI) riskini %70’e kadar azaltabilir ve yüksek bir ekonomik yatırım getirisine sahip olabilir.

Delegeler, eylem planının sağlam siyasi taahhüt, özel finansman ve sürekli uygulama gerektireceğini belirterek, IPC programlarını güçlendirme konusundaki kararlılıklarını yinelediler.

Plan, ayrıntılı bir uygulama kılavuzu ve maliyetlendirme araçları da dahil olmak üzere diğer kaynaklarla desteklenecektir. Küresel eylem planının tam olarak uygulanması, 2030 yılına kadar herkesin HAI’lerden korunan sağlık hizmetlerine erişmesi hedefine ulaşılmasını sağlayabilir.

DSÖ Sekreterliği’nden, 2025’ten itibaren iki yılda bir uygulamadaki ilerleme hakkında DSÖ Genel Kurulu (Meclis)’na rapor vermesi talep edilmektedir.

İlgili Bağlantılar 

==============

Ülkeler anne, yenidoğan ve çocukların hayatta kalmasında kaybedilen ilerlemeyi geri kazanmayı taahhüt ediyor.

Anne ve çocuk ölümlerinin azaltılmasındaki ilerlemenin durgunluğundan endişe duyan ülkeler, bugün (30 Mayıs 2024) kadın, bebek ve çocuk ölümlerini önlemek için belirli eylemler taahhüt eden kritik bir Kararı kabul etti.

Yılda 287.000 kadın hamilelik veya doğum sırasında ölmekte, 4,9 milyon çocuk beşinci yaş günlerine ulaşamadan büyük ölçüde önlenebilir nedenlerden ölmekte ve 1,9 milyon ölü doğum gerçekleşmektedir. Anne ölümlerini azaltma konusundaki ilerleme 2016’dan bu yana  dururken , yeni doğanlar ve küçük çocuklar için hayatta kalma kazanımları hız kaybetti.

Bu yeni karar, özellikle en kötü etkilenen ülkelerde anne ve çocuk ölümlerinin önde gelen nedenleri ile mücadele etmeyi ve aynı zamanda daha güçlü temel sağlık hizmetleri aracılığıyla anne, cinsel sağlık, üreme ve kapsamlı çocuk sağlığı hizmetlerine erişimi iyileştirmeyi taahhüt ediyor. Ayrıca, prematürelikle ilişkili komplikasyonların ve yenidoğan ölümlerinin önde gelen diğer nedenlerinin yönetilmesinde kritik öneme sahip olan acil obstetrik bakım ve küçük ve hasta yenidoğan üniteleri dahil olmak üzere acil servislere erişimin genişletilmesi ihtiyacını da vurgulamaktadır.

Kararda, sağlık sistemlerinin iyi stoklanmış tesisler, iyi eğitimli ve motive sağlık çalışanları ve güvenli su ve sanitasyon yoluyla kaliteli, güvenli ve etkili bakım sunabilmesinin sağlanması gerektiği vurgulandı. Kararda ayrıca, kadın sağlığını destekleyen aile planlaması da dahil olmak üzere kapsamlı cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine duyulan ihtiyaç vurgulanıyor.

Mevcut ilerleme oranlarıyla, 5 ülkeden 4’ünden fazlasının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ nin anne ölümü hedeflerini tutturamaması muhtemeldir; Yenidoğan ölümlerinde 64 ülke; ve beş yaş altı çocuk ölümlerinde 59 ülke. Bu hedeflere ulaşmak için anne ölümlerindeki mevcut düşüş oranlarının dokuz kat, yenidoğan ve beş yaş altı ölüm oranlarının ise dört kat hızlandırılması gerekiyor. Üye Devletler her iki yılda bir bu karara ilişkin geri bildirimde bulunmayı taahhüt etmişlerdir.

İlgili Bağlantılar 

 • A77/A/CONF./5 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 3.1 ve 3.2’ye ulaşmak için anne, yenidoğan ve çocuk ölümlerinin azaltılmasına yönelik ilerlemenin hızlandırılması
 • A77/A/CONF./5 Add.1 Sağlık Asamblesi tarafından kabul edilmesi önerilen kararların Sekreterya için mali ve idari sonuçları

==============

Eylemi harekete geçirmek için antimikrobiyal dirence ilişkin yeni karar  

Bugün (30 Mayıs 2024) delegeler, Eylül 2024’te AMR ile ilgili yapılacak ikinci BM Genel Kurulu Üst Düzey Toplantısı (HLM) öncesinde antimikrobiyal dirence (AMR) ilişkin ulusal ve küresel tepkileri hızlandırmaya yönelik bir kararı onayladı.

AMR acil bir küresel sağlık ve sosyoekonomik sorundur. Yılda tahmini 1,3 milyon küresel ölüm, ilaca dirençli bakteriyel enfeksiyonlara atfedilebilir. AMR, en çok etkilenen düşük ve orta gelirli ülkeler olmak üzere her bölgede, her yaştan insanı tehdit ediyor.

İnsan odaklı yaklaşımın geniş konsepti kapsamında karar, insan sağlığı sektöründe (2025-2035) ilaca dirençli bakteriyel enfeksiyonlara yönelik DSÖ’nün stratejik ve operasyonel önceliklerini memnuniyetle karşılıyor ve dört stratejik önceliğe sahip: enfeksiyonların önlenmesi; Enfeksiyonların uygun fiyatlı, kaliteli tanısına ve uygun tedavisine evrensel erişim; stratejik bilgi, bilim ve yenilik ve insan sağlığı sektörünün AMR’ye yanıtının etkin yönetimi ve finansmanı imkanıdır.

Karar, Üye Devletleri bu öncelikleri uygulamaya ve AMR ulusal eylem planları aracılığıyla ülke düzeyindeki müdahalelerin temel paketini uygulamaya davet ediyor. Odak alanları arasında ulusal eylem planlarının yönetişimi, finansmanı, uygulanması ve izlenmesi ile HLM’de kabul edilmek üzere kısa ve eylem odaklı, fikir birliğine dayalı bir siyasi deklarasyonun geliştirilmesi yer almaktadır.

Kararda ayrıca Genel Direktör’ den AMR konusunda HLM’ye hazırlık yapan ülkelere durum güncellemesi ve rehberlik sunması talep ediliyor. DSÖ, AMR’ye yönelik ulusal müdahaleleri hızlandırmak ve kararın uygulanmasına ilişkin ilerleme raporları geliştirmek için teknik destek sağlamaya kararlıdır.

İlgili Bağlantılar 

===============

Liderler yapay zekanın sağlığı nasıl dönüştürdüğünü tartışıyor 

Bugünkü (30 Mayıs 2024) Stratejik Yuvarlak Masa toplantısı, adalet, eşitlik, katılım, güvenlik, mahremiyet, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini korurken, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için yapay zekadan (AI) yararlanmadaki fırsatları, riskleri ve yönetişimi değerlendirdi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros, “Bazıları yapay zekanın 4. sanayi devriminin önünü açacağını söylüyor” diyerek yapay zekanın “sağlık açısından büyük sonuçlar doğuracak şekilde yaşama ve çalışma şeklimizi değiştireceğini” belirtti.

Konuşmacılar, yapay zekanın benimsenmesini ve yenilikçiliğini cesurca ama sorumlu bir şekilde desteklemek için halk sağlığı uzmanlığını özel yenilik ve düzenlemeyle birleştirmek için ortaklıklar gibi konuları ele almak üzere sağlık, akademi, hükümet ve düzenleyici ve özel teknoloji sektörlerindeki deneyimlerinden yararlandılar. Adil bir dijital geleceğin şekillendirilmesinde DSÖ’nün güvenilir liderliğinin rolü ve yapay zeka projelerinin uygulanmasına yönelik bilgilendirme konusundaki rehberliği de vurgulandı.

Tartışma, yapay zekayı sağlık için kullanırken insanları ve kamu çıkarlarını ön plana ve merkeze koymanın önemini vurguladı. Mevcut eşitsizliklerin güçlendirilmesine ilişkin endişeler dile getirildi ancak yapay zekanın, uzak bölgelerdeki dışlanmış topluluklara ve insanlara ulaşmaya ve zamanı kısıtlı sağlık çalışanlarının yeteneklerini artırmaya yardımcı olarak mevcut sınırlamaların aşılmasına yardımcı olabileceğine dair umutlar da vardı.

Sonraki adımlar şu alanlarda atılacaktır: Dijital Sağlık ve Yapay Zeka konusunda yenilenmiş bir Küresel Strateji (2026-2030); Sağlık için Yapay Zeka Küresel Girişiminin (GI-AI4H) işlevsel hale getirilmesi; ve sorumlulukların paydaşlar arasında dağılımı da dahil olmak üzere: DSÖ ve Üye Devletlerin fikir birliği oluşturma, rehberlik geliştirme ve sağlık sistemlerini güçlendirmek için yapay zekadan sorumlu bir şekilde yararlanma konusunda teknik destek sağlama konusunda desteklemek için kaynak seferberliği.

İlgili Bağlantılar  

============== 

Cinsel istismarın ele alınması DSÖ ve Üye Devletleri için bir önceliktir

Üye Devletler bugün (30 Mayıs 2024), Genel Direktör ve DSÖ Sekreteryasını cinsel suiistimali ele alma konusunda kaydedilen ilerlemeden dolayı övdü ve bu çalışmayı daha da geliştirmek için iki temel konuya ilişkin Genel Direktör Raporu A77/4’te cinsel suiistimalin önlenmesi ve tepki verilmesine ilişkin tavsiyeleri onayladı.

DSÖ Sekreteryasından, acil durumlarda cinsel istismarı önlemeye yönelik faaliyetlerin tam ve sürdürülebilir finansmanını sağlayacak mekanizmalar için ve hükümet kurumları ile DSÖ arasındaki ortak operasyonlar sırasında cinsel istismarın önlenmesi ve buna tepki verilmesi konusunda Üye Devletlerin hesap verme sorumluluğunun tanımlanması için öneriler sunmasını talep ettiler.

48 Üye Devlet adına bir bildiri yayınlayan Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda, DSÖ’nün işgücünün cinsel istismarını önlemeye yönelik sistemleri, politikaları ve kültürü güçlendirmeye yönelik çalışmalarını övdü, ancak şu uyarıda bulundu: “büyük ilerleme kaydedilmiş olmasına rağmen – biz DSÖ topluluğu artık ayağımızı gazdan çekmeyi göze alamayız” dediler. Üye Devletler şunları ekledi: “DSÖ, yanıtında çeviklik, öncelik verme yeteneği, öz değerlendirme yeteneği ve Sıfır toleransa bağlılık gösterdi.”

Pek çok Üye Devlet, kuruluş çapında kültür değişimini hayata geçirme ve mağdur ve hayatta kalan merkezli yaklaşımları daha da güçlendirmeyi üstlenme ihtiyacını vurguladı.

DSÖ Yönetim Organı Şefi Dr. Razia Pendse, Örgütün kültür değişikliği planlarını özetledi. Cinsel İstismarı Önleme ve Müdahale Direktörü Dr. Gaya Gamhewage, artık Örgüt genelinde 500’den fazla odak noktası ve personelin bu çalışmaya görevlendirildiğini söyledi. Üye Devletleri mağdurlara ve hayatta kalanlara yönelik ülkelerdeki hizmetleri iyileştirmek için DSÖ ve BM sisteminin geri kalanıyla birlikte çalışmaya çağırdı.

İlgili Bağlantılar 

==============

77. Dünya Sağlık Asamblesi (31 Mayıs 2024)

Sağlık ve iklim değişikliği konusunda çığır açan karar kabul edildi

77. Dünya Sağlık Asamblesi, ses getiren bir eylem çağrısıyla, iklim değişikliğinin küresel sağlığa yönelik yakın bir tehdit olduğunu kabul etti ve iklim değişikliğinin yol açtığı derin sağlık riskleriyle yüzleşmek için kararlı önlemlere acil ihtiyaç olduğunu vurgulayan bir kararı kabul etti.

Üye Devletlerin ezici çoğunluğu tarafından desteklenen karar, iklim değişikliğinin insan sağlığına yönelik oluşturduğu varoluşsal tehdide ilişkin genel bir bakış sunuyor. Sağlık Asamblesi, gezegenin sağlığını korumak için radikal eylemin zorunlu olduğunu öne sürüyor ve çevresel sürdürülebilirlik ile halk sağlığının birbirine bağımlılığının altını çiziyor.

Küresel sağlık topluluğunu benzeri görülmemiş bir ölçekte harekete geçmeye çağıran Dünya Sağlık Asamblesi, temel işlevleri kapsamında iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik mevcut çabaların güçlendirilmesi ve genişletilmesi çağrısında bulunuyor. Bu, ulusal ve uluslararası iklim politikası çerçevelerinde sağlık hususlarının önceliklendirilmesini ve ülkelerin iklime dayanıklı ve düşük karbonlu sağlık sistemleri oluşturmasını desteklemeyi içerir.

Kapasite geliştirmeyi güçlendirerek ve ulusal sağlık bakanlıklarına teknik destek sağlayarak, Sağlık Asamblesi’nde mutabakata varılan eylemler, ülkeleri kendi benzersiz koşullarına göre uyarlanmış sağlam, iklime dirençli sağlık girişimlerini uygulama ve hem sağlığı geliştiren hem de sağlığı teşvik eden sektörler arası eylemlere rehberlik etme konusunda güçlendirecektir. İklim değişikliğinin azaltılmasına ve adaptasyonuna katkıda bulunmak temel amaçtır.

Karar, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir döneme işaret ediyor ve hem insan sağlığını hem de gezegeni korumak için acil kolektif eylem ihtiyacını vurguluyor.

DSÖ, iklim değişikliğine karşı küresel sağlık tepkisine liderlik etmeye devam etmeye kararlıdır. Örgüt, liderlik, farkındalık yaratma, teknik destek sağlama ve kapasite geliştirme yoluyla Üye Devletleri destekleme çabalarını artırmayı planlıyor. Temel girişimler arasında sağlığın iklim politikalarında merkezi bir konu olarak sunulması, kanıta dayalı stratejilerin geliştirilmesi ve ülkelerde sağlık ve iklim eylemlerine yönelik desteğin harekete geçirilmesi yer alıyor.

İlgili Bağlantılar 

============= 

Ülkeler herkes için sağlık ve refah odaklı ekonomiler talep ediyor

COVID-19 salgını, sağlık ve ekonomiler arasındaki karşılıklı bağımlılığa dikkat çekti. Sağlık ve refahı teşvik etmek, sağlamak ve korumak için çok sektörlü finansmana ve Sağlık Bakanlıkları dışındaki tüm devlet kurumlarının iş birliğine ihtiyacımız olduğunu gösterdi.

77. Dünya Sağlık Asamblesi bu zorluğu ele alarak ülkelerin ekonomilerini insanların ve gezegenin sağlığına hizmet edecek şekilde yeniden yapılandırmalarını destekleyen yeni bir kararı 31 Mayıs 2024 tarihinde kabul etti.

DSÖ Sağlık Ekonomisi Konseyi’nin Herkes için Sağlık Ekonomisine ilişkin Kararı tavsiyelerini ileriye taşıyor. Sağlıklı nüfusların ve gelişen bir gezegenin sürdürülebilir kalkınmanın önkoşulları olduğunu vurguluyor. Sağlık ve refah durumu, insanların nasıl yaşadıklarının, ne yediklerinin, nasıl öğrendiklerinin ve çalıştıklarının, her yaştan insanın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini yoksullaşmadan alıp alamadığının bir yansımasıdır.

Karar, Üye Devletler, uluslararası ve bölgesel finans kurumları ve diğer paydaşların ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlardaki eylemleri herkes için sağlığa net bir şekilde odaklanarak daha iyi uyumlaştırmaları için ileriye dönük bir yol ortaya koyuyor.

Bu kararla Dünya Sağlık Asamblesi, DSÖ’ye, sağlık ve refah etrafında inşa edilen bu cesur yeni ekonomi vizyonunu ilerletmede ülkelere rehberlik etmek üzere 2026 yılına kadar ekonomi ve sağlığın finansmanı konusunda bir strateji geliştirmesi konusunda görevlendirdi.

Strateji, ulusal kapasitelerin güçlendirilmesinden maliye politikasının iyileştirilmesi ve ekonomik birlikler, uluslararası finans kurumları ve kalkınma bankalarıyla ilişkiler gibi alanlarda teknik destek sağlanmasına kadar öncelikli eylemleri tanımlayacak.

Alakalı Dokümanlar 

 =============

Üye Devletler sağlık ve refah için spor etkinliklerinden yararlanmayı taahhüt ediyor

DSÖ Üye Devletleri, 30 Mayıs 2024 tarihinde, spor etkinlikleri yoluyla sağlık ve refahın güçlendirilmesine ilişkin yeni bir kararı (Katar tarafından başlatılan) onayladı. Karar aracılığıyla Üye Devletler, küresel refahı iyileştirmeye yönelik, refahın yalnızca fiziksel sağlığı değil aynı zamanda zihinsel ve sosyal yönleri de kapsayan çok yönlü doğasının giderek daha fazla kabul edildiğini yansıtan yeni bir stratejiyi savunuyor.

Rekabet heyecanının ötesine geçen strateji, spor etkinliklerini acil sağlık durumlarına hazırlık ve müdahale, bulaşıcı olmayan hastalıklar, şiddet ve yaralanmalar, ruh sağlığı ve sosyal katılım da dahil olmak üzere kritik halk sağlığı sorunlarına çözüm bulmaya yönelik platformlar olarak öngörüyor.

Dünya Sağlık Asamblesi, yaşam boyu hareket kültürünü teşvik ederek her yaştan ve yetenekten insanlar için sağlıklı beslenmenin ve düzenli fiziksel aktivitenin teşvik edilmesinin önemini vurguladı. Ayrıca, engelli kişiler için erişilebilirliğin sağlanması kapsayıcılığı teşvik etme açısından çok önemlidir. Ayrıca, kaynak tahsisine yönelik yeni modellerin geliştirilmesi ve test edilmesi, spor etkinlikleri aracılığıyla bu sağlığın teşviki ve geliştirilmesi girişimlerinin sürdürülmesinde kilit rol oynayacaktır.

Dünya Sağlık Asamblesi’nin bu kararı, halk sağlığına bütüncül bir yaklaşıma doğru önemli bir değişimi işaret ediyor. Bu strateji, sporun birleştirici gücünden yararlanarak daha sağlıklı davranışları teşvik etmenin, daha güçlü toplulukları teşvik etmenin ve sonuçta ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte herkes için daha fazla refah sağlamanın yolunu açıyor.

İlgili Bağlantılar

 ============

2024, Antimikrobiyal Direnç (AMR) konusunda dünya çapında adil eylem için bir dönüm noktası yılı olacak

Üye Devletler, AMR Küresel Liderler Grubu Üyeleri (GLG), ortaklar, gençlik liderleri ve hayatta kalanların savunucuları antimikrobiyal dirence (AMR) karşı küresel eyleme yönelik yeni bir yol çizmek üzere 31 Mayıs 2024 tarihinde Stratejik Yuvarlak Masa toplantısında bir araya geldi.

2024, AMR için çok önemli bir yıl; 26 Eylül 2024’te ABD’nin New York kentinde AMR ile ilgili 2. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Üst Düzey Toplantısı (HLM)  ve 15-16 Kasım 2024 tarihleri ​​arasında Suudi Arabistan Krallığında 4. Bakanlar Toplantısı da dahil olmak üzere diğer önemli fırsatlar, AMR için çok önemli bir yıl olacak.

Bugünkü tartışma, AMR’nin insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından nedenlerini ve sonuçlarını ele almak için Tek Sağlık yaklaşımını savunan liderleri ve ortakları bir araya getirdi. Tartışma, AMR’ye etkili ve sürdürülebilir bir yanıt oluşturmak için bu yıl ve sonrasındaki siyasi ivmeden yararlanmayı amaçladı.

Oturumda ayrıca, insan merkezli bir yaklaşımı ve enfeksiyonların önlenmesi, teşhisi ve tedavisine adil erişimi destekleyen AMR’ye yönelik ulusal ve küresel tepkileri hızlandırmak için bir karar kabul eden 77. Dünya Sağlık Asamblesi de kutlandı.

Tartışmada ayrıca AMR’ye karşı Eylem Kanıtları konusunda Bağımsız bir Panel kurulmasının yanı sıra AMR’den kaynaklanan ölümleri ve antimikrobiyallerin uygunsuz kullanımını azaltma hedefleri de değerlendirildi.

Diğer önemli tartışma konuları arasında AMR’ye karşı çok sektörlü eylemin finansmanı, antimikrobiyallere erişimin ve bunların uygun kullanımının sağlanması, ülke deneyimleri, savunuculuk ve yönetişim öncelikleri, hasta hikayeleri ve DSÖ, Dörtlü Grup’un (WHO, FAO, UNEP ve WOAH) ve diğerlerinin tavsiyeleri yer aldı.

=============

Üye Devletler, Değerlendirilen Katkıların (AC) ve Yatırım Turunun (IR) aşamalı artışının devamına güçlü destek veriyor.

A Komitesindeki delegeler gündemin 16. ve 18. maddelerine ilişkin raporları gözden geçirdi ve tartıştı. Sekreterlik, WHA76 kararıyla onaylanan 6,8 milyar ABD Doları tutarındaki Program Bütçesine (PB) ilişkin Nisan 2024 ayı güncellemesini sundu. DSÖ, finansman (%87) ve kullanım (%20) konusunda doğru yolda ilerlemektedir; mevcut eğilimler, onaylanmış PB’nin %100 uygulandığını göstermektedir.

Nisan 2024 sonu itibarıyla klima ve boru hattı projeksiyonlarındaki %20 artış sayesinde baz segmentin finansmanı %79 oranında gerçekleşti. Ancak, tahsis edilen gönüllü katkılara güvenmek hâlâ bir sorun olmaya devam ediyor. Delegeler, DSÖ’nün finansman konusundaki ilerlemesini takdir ettiler, ancak finansman boşlukları ve bölgeler, ofisler ve stratejik sütunlar arasındaki eşitsiz finansman konusundaki endişelere dikkat çekerek sürdürülebilir, esnek finansman ihtiyacını vurguladılar.

Üye Devletler ayrıca Sekretaryanın operasyonel verimlilik ve maliyet tasarrufu girişimlerindeki ilerlemelerini de takdir etti. AC artışlarına ve IR’ye güçlü destek ifadeleri vardı. Yatırım Turu ve Yatırım Senaryosunun başarılı bir şekilde başlatıldığını kaydettiler ve Sekreteryanın raporunu memnuniyetle karşıladılar. Delegeler, başarılı bir IR’ye yönelik ortak hedefi yeniden teyit ederek, DSÖ’nün gücünü ve verimliliğini artırmak için sürdürülebilir finansman ihtiyacını vurguladılar. Ortakları, Devlet Dışı Aktörlerle Etkileşim Çerçevesi (FENSA) doğrultusunda, finansman esnekliğini artırmaya ve özel sektör de dahil olmak üzere DSÖ’nün bağışçı tabanını genişletmeye çağırdılar. Tematik fonların revize edilmiş tanımı ve kolaylaştırılmış raporlama desteklendi. Finansmanın küresel sağlık önceliklerini tamamlamasını sağlamaya yönelik çabaların yanı sıra, Yİ yöntemlerine ilişkin düzenli güncellemeler talep edildi. Her iki rapor da not edildi.

İlgili Bağlantılar

 • A77/14 Program bütçesinin finansmanı ve uygulanması 2024–2025
 • A77/15 Program bütçesinin finansmanı ve uygulanması 2024–2025

Operasyonel verimlilik raporlaması

 • A77/17 Sürdürülebilir finansman: DSÖ yatırım turu
  A77/35 Sürdürülebilir finansman: DSÖ yatırım turu
 1. Dünya Sağlık Asamblesi’ne Yürütme Kurulu Program, Bütçe ve Yönetim Komitesi Raporu
 • A77/37 Program bütçesinin finansmanı ve uygulanması 2024–2025
 1. Dünya Sağlık Asamblesi’ne Yürütme Kurulu Program, Bütçe ve Yönetim Komitesi Raporu

 =============

Ukrayna’da sağlık acil durumu ve mülteci krizi 

Dünya Sağlık Asamblesi, ‘Ukrayna ile mülteci alan ve ev sahipliği yapan ülkelerde Rusya Federasyonu’nun saldırganlığından kaynaklanan sağlık acil durumu’ başlıklı bir kararı onayladı. Karar, ilgili Üye Devletlere uluslararası hukuka saygı duymaları, tıbbi personeli ve sivilleri korumaları ve insani yardım erişiminin engellenmeden sağlanması çağrısında bulunuyor. Ayrıca DSÖ’den Ukrayna’yı ve mültecilere ev sahipliği yapan ülkeleri desteklemeye devam etmesini talep ediyor.

Alakalı Dokümanlar  

 • A77/A/CONF./6 Ukrayna’da ve mülteci kabul eden ve ev sahipliği yapan ülkelerde Rusya Federasyonu’nun saldırganlığından kaynaklanan sağlık acil durumu

İlgili Bağlantılar

 =============

Üye Devletler çocuk felcinden kalıcı olarak arınmış bir dünyaya giden yolda

Çocuk felcinin ortadan kaldırılması konusunda Üye Devletler, kalan son iki endemik ülke olan Afganistan ve Pakistan’da vahşi çocuk felci virüsü tip 1 (WPV1) bulaşmasını durdurma çabalarını övdü, vaka sayısındaki azalmaya dikkat çekti ve olumlu çevresel tespitlerdeki son artışa ilişkin endişelerini dile getirdi. Geleneksel rezervuarların dışında ve çocuklara ulaşmak için senkronize aşılamaların sürdürülmesiyle bu tek epidemiyolojik blok içinde sınır ötesi iş birliğini memnuniyetle karşıladı.

Üye Devletler ayrıca, varyant poliovirüs tip 2 vakalarında devam eden düşüş eğilimini memnuniyetle karşıladılar, ancak nüfusun bağışıklığında devam eden boşlukların altını çizen, en önemli coğrafyalardaki karışık ilerleme konusunda ihtiyatlı olduklarını ifade ettiler. Üye Devletler, temel bağışıklamanın güçlendirilmesinin öneminin altını çizerek, ek bağışıklama faaliyetlerinin ortadan kaldırmaya doğru ilerlemede kritik bir rol oynadığını, genel olarak IPV1 kapsamının ve özel olarak sıfır doz topluluklarında güçlendirilmesinin, aşılama ortaklarıyla daha güçlü iş birliğini teşvik ederek en önemli öncelik olarak kalması gerektiğini belirtti. GAVİ’ yi dahil etmek ve “Büyük Yetişme” gibi fırsatlardan yararlanmak.

Üye Devletler aynı zamanda çocuk felcinden arınmış bir dünyaya hazırlanmaya yönelik kolektif görevin altını çizerek, uygulamayı güçlendirmek için bir dizi değişiklik yapan yeni stratejik çerçeve de dahil olmak üzere çocuk felcine geçiş çabalarını da memnuniyetle karşıladılar.

Küresel çocuk felcini ortadan kaldırma çabasının sivil toplum ortağı Uluslararası Rotary, Üye Devletlere taahhütlerinden dolayı teşekkür etti ve kendi üyelerinin dünya çapında devam eden katılımını yeniden teyit etti.

İlgili Bağlantılar

 • A77/4 Genel Direktör tarafından hazırlanan konsolide rapor; 14.4 – Çocuk felcinin ortadan kaldırılması; ve çocuk felci geçiş planlaması ve çocuk felci sertifikasyonu sonrası

=========== 

Çiçek hastalığı raporu: Variola virüs stoklarının imhası 

Dünya Sağlık Asamblesi ‘Çiçek hastalığının ortadan kaldırılması: çiçek hastalığı virüs stoklarının yok edilmesi’ hakkındaki rapora dikkat çekti. Çiçek hastalığı 1980 yılında ortadan kaldırılmış olsa da virüs, araştırmaların yapılabilmesi için DSÖ gözetiminde iki yerde tutuluyor. Delegeler mevcut virüs stoklarının muhafaza edilmesi ve denetimlerin devam ettirilmesi çağrısında bulundu. Dünya çapındaki ülkeleri etkilemeye devam eden çok ülkeli mpox salgınında aşılar ve tedaviler gibi çiçek hastalığına karşı önlemler kullanıldı. Delegeler mpox’a ilişkin araştırma ve geliştirmenin artırılması ve karşı önlemlere erişimdeki ciddi eşitsizliklerin ele alınması çağrısında bulundu.

Alakalı Dokümanlar

 • EB154/20   Çiçek hastalığının ortadan kaldırılması: Variola virüs stoklarının imhası

==========

DSÖ’nün sağlıkla ilgili acil durumlardaki çalışmaları

30 Mayıs Perşembe akşamı Sağlık Asamblesi, geçen yıl yapılan çalışmalara ilişkin bir rapor da dahil olmak üzere, DSÖ’nün acil durumlardaki çalışmalarına ilişkin çeşitli maddeleri değerlendirdi. DSÖ, 2023 yılında karmaşık krizler, doğal afetler, bulaşıcı hastalık salgınları ve çatışmalar da dahil olmak üzere 72 akut ve uzun süreli kademeli sağlık acil durumuna müdahale etti. Raporlama döneminde 900’ü aşkın ortak sayesinde 29 ülke ve iki bölgede 107 milyondan fazla kişinin sağlık kümesi tarafından desteklenmesi hedeflendi. Operasyonel engeller arasında insani yardım çalışanları ve malzemelerine erişimin kısıtlı olması ve insani müdahale planlarının ve yerel ortakların yetersiz finansmanı yer alıyordu. Rapor, DSÖ’nün Acil Sağlık Durumları Programı için etkili bir şekilde müdahale etme yeteneğini engelleyen kritik bir finansman açığının altını çizdi. Artan ve sürdürülebilir finansman, uzun vadeli dayanıklılık oluşturmaya yönelik daha stratejik bir yaklaşım ve gelecekteki acil durumlara yanıt vermek için daha güçlü sağlık sistemleri çağrısında bulundu.

Alakalı Dokümanlar

 • A77/11 DSÖ’nün acil sağlık durumlarındaki çalışmalarına ilişkin rapor; Halk sağlığı acil durumları: hazırlık ve müdahale
 • A77/4 Genel Direktör tarafından hazırlanan konsolide rapor

İlgili Bağlantılar

========== 

DSÖ’nün acil durumlardaki çalışmalarına ilişkin bağımsız rapor  

DSÖ Sağlıkta Acil Durumlar Programı (IOAC) Bağımsız Gözetim ve Danışma Komitesi, DSÖ’nün acil durumlardaki çalışmalarını denetlemek ve yönlendirmek, görev alanı dahilindeki konularda Genel Direktör’e tavsiyelerde bulunmak ve bulgularını Dünya Sağlık Asamblesine raporlamakla görevlidir.

30 Mayıs 2024 Perşembe günü delegeler komitenin raporunu not ettiler. DSÖ’nün çok çalkantılı bir yıl boyunca ve giderek güvensiz hale gelen ortamlardaki acil durumlardaki çalışmalarını övdü. Sürdürülebilir finansman eksikliği de dahil olmak üzere, DSÖ’nün Acil Durumlar Programının faaliyet gösterdiği durumun kırılganlığından derin endişe duymaya devam etti. Komite, küresel anlamda insani sağlık ihtiyaçlarında büyük bir artış olduğunu ve DSÖ’nün bu sorunlara çözüm bulma konusunda artan rolünü kaydetti. Komite, dang humması ve koleranın farklı bölgelerde devam eden yayılmasıyla ilgili ciddi endişelerini dile getirerek, DSÖ’nün acilen dang humması için bir risk haritalaması tamamlamasını ve küresel ağızdan kolera aşısı kıtlığını gidermeye yönelik çabalarını hızlandırmasını tavsiye etti. Bu hastalıkların daha iyi takip edilmesini, krizlerde daha fazla iş birliğini ve ülkeler için daha kolay raporlama yapılmasını önerdi.

Alakalı Dokümanlar

 • A77/7 DSÖ Sağlıkta Acil Durumlar Programı Bağımsız Gözetim ve Danışma Komitesi Raporu

İlgili Bağlantılar

=========== 

Uluslararası Sağlık Düzenlemelerinin Uygulanması

DSÖ Genel Direktörü, Üye Devletler tarafından Uluslararası Sağlık Tüzüğü 2005’in (UST) uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi paylaştı. Hemen hemen tüm üye ülkeler 2023’te bir öz değerlendirme raporu sundu. Sağlıkla ilgili acil durumlara hazırlığı ve müdahaleyi güçlendirmek için çok sayıda ortak dış değerlendirme, eylem sonrası ve eylem içi incelemeler ve eğitimler gerçekleştirildi. Ancak hastalık salgınlarının raporlanması ve doğrulanması konusunda hala gecikmeler var.

COVID-19 ve mpox (maymun Çiçeği virüsü) artık uluslararası önemi haiz halk sağlığı acil durumları oluşturmadığından, DSÖ ülkeler için bazı Üye Devletler tarafından memnuniyetle karşılanan kalıcı tavsiyeler yayınladı.

Üye Devletler rapora dikkat çekti ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST)’nün temel kapasitelerini güçlendirmeye yönelik kendi çabalarından bahsederek UST’nin küresel sağlık güvenliğinin desteklenmesindeki merkezi öneminden bahsetti.

Alakalı Dokümanlar

 • A77/8 Uluslararası Sağlık Düzenlemelerinin Uygulanması (2005)

İlgili Bağlantılar  

=========== 

Küresel Sağlık ve Barış Girişimi 

Küresel Sağlık ve Barış Girişimi, sağlık ve barış arasındaki mevcut bağları geliştirmek amacıyla DSÖ tarafından yürütülen küresel bir çabadır. DSÖ’nün sosyal uyum, diyalog ve şiddete karşı dayanıklılığa olan katkılarını, uygun olduğu durumlarda, ortaklarla ve ulusal liderlik altında sağlık programları aracılığıyla güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

30 Mayıs 2024 Perşembe günü Üye Devletler, DSÖ Sekretaryasının kanıt toplayarak, girişim hakkında farkındalığı artırarak, kapasite geliştirerek, ortaklarla çalışmaya devam ederek ve geri bildirimde bulunarak Küresel Sağlık ve Barış Girişimi’ne yönelik yol haritasını güçlendirmeye devam etme kararını onayladı.

Alakalı Dokümanlar

 • EB154/17 Küresel Sağlık ve Barış Girişimi
 • EB154(11) EB154’te kabul edildi

İlgili Bağlantılar 

============ 

Laboratuvar biyolojik risk yönetiminin güçlendirilmesi

Dünya Sağlık Asamblesi (Genel Kurulu), 31 Mayıs 2024 tarihinde gerekli bir sağlık güvenliği kapasitesi olarak laboratuvar biyolojik risk yönetiminin güçlendirilmesine ilişkin bir kararı onayladı. Biyolojik veya diğer materyallerin hem kasıtsız hem de kasıtlı olarak maruz kalması veya salınması anlamına gelen laboratuvar biyogüvenliğini kapsar. Karar, Üye Devletlere, biyolojik riskin azaltılması ve yönetimini içeren, insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesini ve risk temelli bir yaklaşımın ve biyogüvenlik ve biyogüvenlik kültürünün teşvik edilmesini içeren ulusal planlar geliştirmeleri veya güncellemeleri çağrısında bulunuyor. Kararda ayrıca DSÖ Sekreteryasına Üye Devletlere teknik yardım sağlaması, bu alandaki gelişmeleri izlemesi ve standartların geliştirilmesi için tartışmalar düzenlemesi çağrısında bulunuluyor.

Alakalı Dokümanlar

 • EB154(10) Laboratuvar biyolojik risk yönetiminin güçlendirilmesi

İlgili Bağlantılar

===============

77. Dünya Sağlık Asamblesi (01 Haziran 2024)

Dünya Sağlık Asamblesi, Uluslararası Sağlık Düzenlemelerini iyileştirmeye yönelik geniş kapsamlı, kararlı değişiklik paketi üzerinde anlaşmaya vardı ve önerilen PANDEMİ ANLAŞMASI’ na ilişkin müzakerelerin sonuçlandırılması için tarih belirledi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 194 üye ülkesinin yıllık toplantısı olan Dünya Sağlık Asamblesi, bugün (01 Haziran 2024) Uluslararası Sağlık Tüzüğü’nde (2005) (UST) önemli değişiklikler içeren bir paket üzerinde anlaşmaya vardı ve bu konudaki müzakerelerin tamamlanması konusunda somut taahhütlerde bulundu. En geç bir yıl içinde küresel salgın anlaşması imzalanacak. Bu kritik eylemler, her yerde tüm insanların sağlık ve güvenliğini gelecekteki salgın ve salgın risklerinden korumak için tüm ülkelerde kapsamlı, sağlam sistemlerin mevcut olmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Bu kararlar, 77. Dünya Sağlık Asamblesi’nin son gününde, ülkeler tarafından, aralarında Covid-19 salgınının da bulunduğu çeşitli küresel sağlık acil durumlarından öğrenilen derslerin üzerine inşa etmek amacıyla birbirleriyle birlikte atılan iki önemli adımı temsil ediyor. Düzenlemelerde yapılan değişiklik paketi, pandemiler de dahil olmak üzere halk sağlığıyla ilgili acil durumlara karşı küresel hazırlığı, sürveyansı ve müdahaleleri güçlendirecek.

Alakalı Dokümanlar 

A77/A/CONF./14 77. Dünya Sağlık Asamblesi’nde kabul edilen Uluslararası Sağlık Tüzüğündeki Değişiklikler (2005)

Hükümetlerarası Müzakere Organının web sitesinde daha fazla bilgi alınabilir.

============ 

31 Mayıs Cuma günü saat 17.00’den sonra tamamlanan öğeler

Geçen yıl işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin rapor

Dünya Sağlık Asamblesi 31 Mayıs 2024’te, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları ve işgal altındaki Suriye Golan’ındaki sağlık koşullarına ilişkin raporu kaydetti. Raporda, gerilimin tırmanmasından önce 7 Ekim 2023’e kadar Filistin topraklarında sağlık hizmetlerine verilen destek ayrıntılarıyla anlatılıyor. DSÖ Genel Kurulu (Asamblesi) da aynı konuyla ilgili dört değişiklikle birlikte bir kararı onayladı.

Alakalı Dokümanlar

A77/18 Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında ve işgal altındaki Suriye Golan’ındaki sağlık koşullarına ilişkin rapor (1 Ocak-7 Ekim 2023)

A77/B/CONF./1 Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin toprakları ve işgal altındaki Suriye Golan’ındaki sağlık koşullarına ilişkin karar

A77/B/CONF./3 Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin toprakları ve işgal altındaki Suriye Golan’ındaki Sağlık koşullarında değişiklik

A77/B/CONF./4 Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin toprakları ve işgal altındaki Suriye Golan’ındaki sağlık koşullarında değişiklikler

=========== 

Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki mevcut sağlık koşulları

Üye Devletler, DSÖ Genel Direktörü’ nün işgal altındaki Filistin topraklarında ve doğu Kudüs’teki krizin halk sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin raporuna dikkat çekti. Raporda, artan sivil ölüm ve hastalık oranları, zorla yerinden edilmeler, temel altyapının tahrip edilmesi ve sağlık sisteminin hedef alınmasıyla karakterize edilen benzeri görülmemiş insani kriz özetleniyor. Kitlesel yer değiştirmelerin, şiddetli aşırı kalabalığın ve yerinden edilmiş kişilerin suya, sanitasyona ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişiminin, bulaşıcı hastalık salgınları riskini önemli ölçüde artırdığını belirtiyor. Sağlık müdahalesinin ortaklarla koordinasyonu ve koşulları değerlendirmek, kritik malzemeleri sağlamak, acil tıbbi ekiplerin konuşlandırılmasını koordine etmek ve hastaların tahliyesini desteklemek için hastanelere yapılan yüksek riskli görevler de dahil olmak üzere, DSÖ’nün krize yanıt vermek için yaptığı çalışmaların ana hatlarını çiziyor. Raporda ateşkes, insani yardım çalışanlarına ve yardıma erişim ve uluslararası insancıl hukuka uyulması çağrısında bulunuluyor.

İlgili belge

A77/12 Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin rapor

===========

Filistin’in DSÖ’ye katılımını BM’ye katılımıyla uyumlu hale getirmek 

DSÖ’ne Üye Devletler, 31 Mayıs 2024 Cuma günü Filistin’in DSÖ’ye katılımının BM’ye katılımıyla uyumlu hale getirilmesine ilişkin bir Kararı onayladı. Karar, Filistin’e, Gözlemci Devlet sıfatıyla, Dünya Sağlık Asamblesi ve diğer DSÖ toplantılarında, Üye Devletler arasında oturma, daha geniş bir yelpazedeki konularda konuşma, teklif sunma hakkı da dahil olmak üzere genişletilmiş hak ve ayrıcalıklar veriyor. DSÖ Genel Kurulunda belirli görevlerde bulunmak. Filistin Gözlemci statüsünü koruyor ve bu nedenle DSÖ organlarına oy veremiyor veya adaylık gösteremiyor. Dünya Sağlık Asamblesi ilk kez Filistin’i bir devlet olarak tanımlıyor.

Birleşmiş Milletler, Filistin’e Üye Olmayan Gözlemci Devlet statüsünü 2012 yılında verdi ve bu yılın Mayıs ayında BM Genel Kurulu, Filistin’e Gözlemci Devlet olarak genişletilmiş haklar verdi (Bkz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kararı A/RES/ES-10/23).

İlgili belge

A77/B/CONF./2 Filistin’in Dünya Sağlık Örgütü’ne katılımının Birleşmiş Milletler’e katılımıyla uyumlu hale getirilmesi

============ 

Şehirlerde ve kentsel ortamlarda sağlıkta acil durumlara hazırlık ve müdahalenin güçlendirilmesi

Şehirler sağlıkla ilgili acil durumlara karşı özellikle savunmasızdır ve gelecekteki salgınlara karşı daha hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda Dünya Sağlık Asamblesi, şehirlerde ve kentsel ortamlarda sağlıkta acil durumlara hazırlık ve müdahalenin güçlendirilmesine ilişkin Kararı dikkate aldı. Karar, Üye Devletleri, tamamı çok sektörlü bir yaklaşımla yürütülen, düzenli simülasyon egzersizleri ve ayrıntılı eylem sonrası incelemeleri içeren kapsamlı sağlık acil durum planları geliştirerek, sağlamlaştırarak ve uygulayarak, ulusal sağlık acil durum hazırlık ve müdahale politikalarında siyasi kararlılığı sürdürmeye ve çok sektörlü yaklaşımları güçlendirmeye çağırmaktadır. Karar aynı zamanda DSÖ’yü Üye Devletlere teknik destek sağlamaya da çağırıyor.

Alakalı Dokümanlar

WHA75.7 Şehirlerde ve kentsel ortamlarda sağlık acil durum hazırlık ve müdahalesinin güçlendirilmesi

İlgili bağlantı

Şehirlerde ve kentsel ortamlarda acil sağlık hazırlıklarının güçlendirilmesi: ulusal ve yerel makamlar için rehberlik

=========== 

Küresel sağlık liderleri iklim değişikliği ve sağlık konusunda Stratejik Yuvarlak Masa Toplantısı düzenliyor

Küresel sağlık liderleri ve uzmanları, iklim değişikliği ile sağlığın kritik kesişimini ele almak üzere Stratejik Yuvarlak Masa için bir araya geldi. Bu Yuvarlak Masa, küresel sağlıktaki başarıları ve gelecekteki zorlukları yansıtan, DSÖ’nün yeni stratejik hedefleriyle uyumluydu ve Sağlık Asamblesi tarafından hafta başında onaylanan sağlık ve iklim değişikliğine ilişkin dönüm noktası niteliğindeki kararın altını çizdi. COP 29 beklentisiyle ve Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında gerçekleştirilen bu etkinlik, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik ivmeyi artırmayı ve küresel sağlık mimarisini şekillendirmeyi amaçlıyordu. Açılış konuşmacıları, konunun aciliyetini ve iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak ve diğer sektörlerde sağlık azaltım politikalarını teşvik etmek için işbirlikçi eylemin gerekliliğini vurguladı.

The Lancet‘in Genel Yayın Yönetmeni Richard Horton, iklim krizinin acil doğasını vurgulayarak toplantıyı açtı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ’nün odak noktasının iklim sağlığı eylemine doğru değiştiğini vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri eski Başkan Yardımcısı Al Gore video aracılığıyla açılış konuşması yaptı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Teymur Musayev, sağlık ve çevre bakanları arasındaki işbirliği ve koordinasyonun harika örneğini vurguladı ve önümüzdeki dönemde sağlık için bir vizyon sundu. COP 29’un Azerbaycan’da yapılacağını belirtti.

Fiji Cumhuriyeti‘nden Dr. Atonio Lalabalavu, gelişmekte olan küçük ada devletlerinde (SIDS) iklim değişikliği ve sağlık adaletine değinirken, COP 28 CEO’su Adnan Z. Amin ise tarihi sağlık sonuçlarına dikkat çekti.

Katılımcılar, eyleme geçirilebilir girişimlerin ana hatlarını belirlemeyi ve küresel koordinasyon çabalarını geliştirmeyi amaçlayan tartışmalara katıldı.

Cabo Verde Cumhuriyeti Sağlık Bakanı HE Dr. Filomena Gonçalves, iklim adaleti ve sağlıkta eşitlik çağrısında bulundu. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Profesör Celeste Saulo, iklim hizmetlerinin halk sağlığı sonuçlarını iyileştirmedeki kritik rolünü vurguladı.

Azerbaycan’daki COP 29’u ve Brezilya’daki COP 30’u bekleyen katılımcılar, iklim zorluklarının ortasında küresel sağlık gündemini ilerletmeye yönelik stratejileri tartıştılar. Gençlik savunucuları, STK’lar ve uluslararası kuruluşlar da dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlardan temsilciler, iklim ve sağlık sorunlarının karmaşık etkileşimini ele almak için yeterli fon ve koordineli çabalara duyulan ihtiyacın altını çizdi. Bu Yuvarlak Masa, DSÖ’nün stratejik hedefleriyle uyumlu olup, küresel sağlıkta başarılar ve gelecekteki zorluklar üzerine düşünmeyi kolaylaştırmıştır.

İlgili Bağlantılar

İklim değişikliği ve sağlık çözümü

Genel Direktör tarafından hazırlanan konsolide rapor 

Kaynak; 77. Dünya Salık Asamblesi, Cenevre, İsviçre, 30 Mayıs-01 Haziran 2024

Haberi Hazırlayan: DSÖ Türkiye Eski Temsilcisi Bekir Metin, Ankara, 02 Haz. 2024

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir