77. Dünya Sağlık Asamblesi’nin son günü (01 Haziran 2024)

77. Dünya Sağlık Asamblesi’nin son günü (01 Haziran 2024)

77. Dünya Sağlık Asamblesi (WHA), bugün Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Toplantı salonunda son günü için toplanıyor. 13.3 (IHR) ve 13.4 (INB) maddeleriyle ilgili taslak hazırlama grubu, XXVI numaralı odada 09.30 CEST’te çalışmaya başlayacak, Komite B, XVII numaralı odada 10.00’da toplanacak ve Komite A, 13.3 (IHR) ve 13.4 (INB) maddeleriyle ilgili taslak hazırlama grubunun tamamlanmasının hemen ardından toplanacak. Sağlık Asamblesi, iki komitedeki çalışmaların tamamlanmasının ardından XIX numaralı odada son Genel Kurul için toplanacak.

Ayrıntılı çalışma programı, Birleşmiş Milletler’in (BM) altı dilinde mevcut olan Günlük Dergi N°6 (Daily Journal N°6)’da bulunabilir. Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolcada simültane çeviri mevcut olacaktır. Oturumun canlı web yayınına buradan ulaşabilirsiniz.

Günün önemli noktaları:

 • Hükümetlerarası Müzakere Organı‘nın (INB) salgın önleme, hazırlık ve müdahale konusunda bir DSÖ sözleşmesi, anlaşması veya diğer uluslararası enstrümanı taslak haline getirme ve müzakere etme raporu (A77/10) ve DSÖ Salgın Anlaşması‘na ilişkin iki taslak kararın (A77/A/CONF./10 ve A77/A/CONF./12) INB’nin gelecekteki yetki alanıyla ilgili olarak değerlendirilmesi Komite A‘da ele alınacaktır.
 • Komite A ayrıca Uluslararası Sağlık Tüzüğü’nde Değişiklikler (2005) Çalışma Grubu’nun raporunu (A77/9) ve taslak metinde (A77/A/CONF./8) yer alan Uluslararası Sağlık Tüzüğü’nde (2005) değişiklik paketinin kabulünü ele alacaktır.
 • Komite B, Madde 26, Birleşmiş Milletler sistemi ve diğer hükümetlerarası örgütlerle işbirliği konusunda çalışmalarını sürdürmektedir A77/31.
 • Son Genel Kurul, iki komitenin raporları ve WHA77 sırasında onaylanan kararlar ve kararlar hakkında harekete geçecek konularda (Günlük Dergi N°6’daki listeye bakın) ve Yetmiş Yedinci Dünya Sağlık Asamblesi’ni kapatacaktır.
 • Stratejik yuvarlak masa toplantısı: İklim değişikliği ve sağlık: ortak eylem için küresel bir vizyon, 13.00-14.15 CEST, Oda XVIII, Palais des Nations.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus’un kapanış konuşmaları, WHA’nın sona ermesinden hemen sonra medyaya gönderilecektir. Bugün INB/IHR hakkında bir basın açıklaması yapılması beklenmektedir.

Stratejik yuvarlak masa toplantısı: İklim değişikliği ve sağlık: ortak eylem için küresel bir vizyon, iklim değişikliğini ele almak için küresel sağlık mimarisini şekillendirmek üzere COP28’den COP29’a doğru ivme oluşturmayı amaçlıyor. Bu yuvarlak masa toplantısında, Dünya Sağlık Asamblesi’nde bir iklim ve sağlık kararının kabul edilmesinin beklenmesi ve iklim değişikliğinin DSÖ’nün 14. Genel Çalışma Programı’nın altı stratejik hedefinden birinin odak noktası olması nedeniyle özel bir öneme sahip. Tartışmalar ayrıca koordinasyonu ve iş birliğini kolaylaştıracak ve ilgili girişimleri ana hatlarıyla açıklayacaktır.

Konuşmacılar:

 • Dr. Richard Horton, Moderatör
 • Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ Genel Direktörü
 • Al Gore, Amerika Birleşik Devletleri Eski Başkan Yardımcısı (video açıklaması)
 • Dr. Teymur Musayev, Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı
 • Nigâr Arpadarai, BM İklim Değişikliği COP29 Azerbaycan Üst Düzey Şampiyonu (video)
 • H.E. Omar Sultan Al Olama, Birleşik Arap Emirlikleri Yapay Zekâ ve Dijital Ekonomi ve Uzaktan Çalışma Uygulamaları Devlet Bakanı
 • Hon. Dr. Atonio Lalabalavu, Fiji Sağlık ve Tıbbi Hizmetler Bakanlığı
 • Adnan Z. Amin, COP 28 İcra Kurulu Başkanı
 • Hon. Dr. Filomena Gonçalves, Cabo Verde Sağlık Bakanı,
 • Profesör Celeste Saulo, Genel Sekreter, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO)

—————————————————-

Final day of the 77th World Health Assembly (01 June)

The Seventy-seventh World Health Assembly (WHA) is meeting today at the Palais des Nations in Geneva for the final day of the 77th session. The drafting group on items 13.3 (IHR) & 13.4 (INB) will start work at 09.30 CEST in Room XXVI, Committee B will meet at 10.00 in Room XVII, and Committee A will meet immediately after the conclusion of the drafting group on items 13.3 (IHR) & 13.4 (INB).  The Health Assembly will meet for the final Plenary in Room XIX after the conclusion of work in the two committees.

The detailed programme of work can be found in the Daily Journal N°6, available in six languages of the United Nations (UN).  Simultaneous interpretation will be available in Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish.  The live webcast of the proceedings can be accessed here and the provisional list of speakers is available here.

Highlights of the day:

 • The report of the Intergovernmental Negotiating Body(INB) to draft and negotiate a WHO convention, agreement or other international instrument on pandemic prevention, preparedness and response (A77/10) and consideration of two draft resolutions on the WHO Pandemic Agreement (A77/A/CONF./10 and A77/A/CONF./12) concerning the future mandate of the INB will be taken up in Committee A.
 • Committee A will also take up the report(A77/9) of the Working Group on Amendments to the International Health Regulations (2005) and the adoption of the package of amendments to the International Health Regulations (2005) as contained in draft text (A77/A/CONF./8).
 • Committee B continues its work on Item 26, collaboration within the United Nations system and with other intergovernmental organizations A77/31.
 • The final Plenary will take action on the reports of the two committees and the decisions and resolutions approved during the WHA77 (see the list in theDaily Journal N°6), and will close the Seventy-seventh World Health Assembly.
 • Strategic roundtable: Climate change and health: a global vision for joint action, 13.00-14.15 CEST, Room XVIII, Palais des Nations

Please see the detailed programme of work in the Daily Journal N°6.

The closing remarks by Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO Director-General will be sent to the media immediately after the conclusion of the WHA.  A press release on INB/IHR is expected today.

The strategic roundtable: Climate change and health: a global vision for joint action aims to build momentum from COP28 towards COP29 to shape the global health architecture for addressing climate change. This roundtable has particular significance, given that a climate and health resolution is expected to be adopted at the World Health Assembly and that climate change is the focus of one of the six strategic objectives of WHO’s Fourteenth General Programme of Work. Discussions will also facilitate coordination and collaboration and outline relevant initiatives.  Watch live here.

Speakers:

 • Dr Richard Horton, moderator
 • Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO Director-General
 • Al Gore, Former Vice President of the United States (video statement)
 • Dr Teymur Musayev, Minister of Healthcare of Azerbaijan Republic
 • Nigar Arpadarai, UN Climate Change High-Level Champion for COP29 Azerbaijan (video message)
 • E. Omar Sultan Al Olama, Minister of State for AI & Digital Economy and Remote Work Applications, United Arab Emirates
 • Hon Dr Atonio Lalabalavu, Ministry of Health and Medical Services, Fiji
 • Adnan Z. Amin, Chief Executive Officer, COP 28
 • Hon Dr Filomena Gonçalves, Minister of Health, Cabo Verde
 • Professor Celeste Saulo, Secretary General, WMO

Media resources

Kaynak: 77. Dünya sağlık Asamblesi, Cenevre, 1 Haz. 2024. Haber Bekir Metin

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir