AFD İştiraki Proparco Şirketi

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)’ nin özel sektöre bağlı bir iştiraki olan Proparco, 40 yıldır ekonomik, sosyal ve çevresel konularda sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için çalışıyor.

Proparco, Afrika, Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu’daki şirketlerin ve finansal kurumların finansmanına ve desteğine katılmaktadır. Amacı kalkınmanın kilit sektörlerine odaklanmaktadır: Yenilenebilir enerji, tarımsal ticaret, finans kurumları, sağlık, eğitim odaklı altyapılar ilgi alanlarıdır. Bu girişimler, özel aktörlerin katkısını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 2015 yılında uluslararası toplum tarafından kabul edilen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” (SDG’ler)’ nin başarılmasıdır.

Bu amaçla, Proparco, faaliyetleri iş ve uygun gelir yaratma, temel mal ve hizmetlerin tedariki ve iklim değişikliğine karşı mücadeleye katkıda bulunan şirketleri finanse etmektedir.

AFD aynı zamanda, çoğunluk hissesine sahip olduğu ve bir kalkınma mâli Şirketi olan Proparco ile faaliyet göstermektedir. Bu kuruluş yatırımcılara çeşitli mâli enstrümanlar sunmaktadır: bankacılık kuruluşlarına krediler, yatırımcılara krediler, proje kredileri, öz kaynaklarda ve yarı öz kaynaklarda azınlık iştirakleri…

Türkiye’de Kobiler orta ve uzun vadeli finansmanlara ulaşmakta zorlanmaktadırlar. Buna çözüm olarak, Proparco, kendi iç sistemlerinde aktivitelerini Kobilere yöneltmelerini ve onlara uzun vadeli finansman vermelerini sağlayabilecek özel hücreler oluşturmuş ticari bankaları ve kiralama Şirketlerini saptamaktadır. Şu an a kadar Proparco, Finansbank ile 20 M Euro), Garanti Leasing ile (7M Euro), ve TEB Leasing ile (5 M Euro) çeşitli krediler imzalamıştır.

Çoğu zaman Proparco, kendi finansmanlarını DEG gibi (KFW nin bir mâli Şubesi), Netherlands Development Finance Company (FMD), Avrupa Yatırım Bankası (BEI), veya IFC (International Finance Corporate- Dünya Bankası Grubu) gibi uluslararası partnerlerin finansmanları ile birleştirmeyi amaçlamıştır. Bu amaçla, Proparco özel veya uluslararası finansal kuruluşlarla paylaşımlar oluşturup, riskleri de paylaşmaktadır

Değişik Enstrümanlar Yelpazesi

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), yabancı ülkelerde ekonomik ve sosyal kalkınma faaliyetlerini, finanse etme görevini üstlenmiş uzman bir mâli kuruluştur. AFD, 80’den fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Aynı zamanda, deniz aşırı Fransız sömürgelerinin ve topraklarının kalkınmasını desteklemek için de çalışmalarda bulunmaktadır. AFD, sübvansiyondan, piyasa koşullarında istikrazlara kadar uzanan bir yelpazede, değişik mâli enstrümanlar aracılığıyla ekonomik ve sosyal projelerin finansmanına katkıda bulunmaktadır. Müdahale alanları, kamu ve özel üretim projelerini, altyapıları, kırsal bölgelerin sürdürülebilir gelişmesini, yerel mâli sektörlerin modernizasyonunu ve özel sektöre desteği ve ayrıca da eğitim ve sağlığı kapsamaktadır.

AFD Dünya Çevre Sorunları için Fransız Fonunun Sekretaryasının yönetimini sağlamaktadır

Fransa tarafından kurulmuş olan bu fon (FFEM) sera etkisine ve iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerine karşı mücadele, biyolojik çeşitliliğin korunması ve uluslararası suların korunması, çölleşme ve ormanların yok olması da dâhil olmak üzere toprakların bozulmasına karşı mücadele, kalıcı organik kriterlerin yok edilmesi ve ozon tabakasının korunmasını eylemleri arasında tutmaktadır; FFEM diğer fon kiralayıcıları ile birlikte (yerel olanlar dâhil) projeler finanse etmektedir. Bu projelerin güvenilir ve kalıcı olması, aynı zamanda bir kamu kuruluşu veya özel kuruluş, bir sivil toplum örgütü veya uluslararası bir kuruluş tarafından yürürlüğe konulması gerekmektedir.

 

Kaynakça:

AFD ile Çalışan Özel Finans Şirketi Proparco

Solar Academy