Ali Babacan Partisinin “Sağlıkta Atılım Eylem Planı”nı açıkladı.

Ali Babacan Partisinin “Sağlıkta Atılım Eylem Planı”nı açıkladı.

Partisinin ‘Sağlıkta Atılım Eylem Planı’nı 30 Haziran 2022 tarihinde Ankara’da açıklayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “İnsanlar randevu almak için birbiriyle yarışıyor” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti genel merkezinde ‘Sağlıkta Atılım Eylem Planı’nı açıkladı.

“Mevcut sağlık sistemini acile kaldırıyoruz”

DEVA Partisi’nin beş başlıktan oluşan Sağlıkta Atılım Eylem Planı’ndan öne çıkanlar şöyle: Vatandaşlar aile hekimliklerinde nitelikli muayeneye erişebilecek. Şehir hastanelerine ulaşım ücretsiz olacak. Sağlık çalışanlarının gelirleri artırılacak, mesleki saygınlıkları korunacak ve nöbet süreleri kısaltılacak. Genel Sağlık Sigortası teminat paketi yeniden yapılandırılacak.

Ali Babacan, Sağlıkta Atılım Eylem Planı’nı açıkladı. Koronavirüs salgınıyla sınırları ciddi ölçüde zorlanan sağlık sisteminin topyekûn iflasın eşiğine geldiğini söyleyen Babacan, “Radikal adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz” dedi. Eylem planının ayrıntılarını DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu anlattı.

“Sağlık sistemi çürüyen ülke sosyal devlet niteliğini kaybeder”

Ali Babacan şu ifadeleri kullandı: Koronavirüs salgını ile sağlık sistemimizin sınırları zaten ciddi ölçüde zorlanmıştı. Ancak, salgının yoğunluğu bittikten sonra bir de baktık ki, sistem topyekûn iflasın eşiğine gelmiş durumda. İnsanlar randevu almak için birbiriyle yarışıyor. Peki, yarışıyorlar da ne elde ediyorlar? Sadece beş dakikalık bir muayene. Öte yandan, hekimlerimiz de muayene için zamanla yarışıyorlar. Muayenenin ardından tetkik aşamasına gelince de bir başka yarış başlıyor: Radyolojiden gün almak. Laboratuvarlardan sonuçları elde etmeye çalışmak. Yarış bununla da bitmiyor. Tüm bu aşamaları atlattıktan sonra tedavi için zorlu bir süreç başlıyor: Ameliyat için gün bulmak, tıbbi malzeme ve ilaç temin etmek.

“Bu Çöküşü Derhal Durdurmamız Gerekiyor”

İnsan hayatının söz konusu olduğu bir durumda, nitelikli sağlık hizmetine ulaşmanın böyle bir yarışa dönmesi, telafisi imkânsız sonuçlara sebep oluyor. Hepimiz bunu görüyoruz, günlük hayatımızda yaşıyoruz. Dahası, bu ürpertici çöküşte, geceleri yastığa başını koyan gencecik hekimlerin rüyasını yabancı ülkeler süslüyor. Bakın sadece 2020 yılında 931, 2021 yılında 1405 hekimimiz yurtdışına gitmek için Türk Tabipleri Birliği’nden iyi hal belgesi aldılar. Bu senenin ilk beş ayında ise bu sayı 942’ye ulaştı. Bu çöküşü derhal durdurmamız gerekiyor. İşin ucunda 84 milyonun sağlığı var, canı var.

“Bu İşi 5 Adımda Çözeceğiz”

Sağlıkta Atılım Eylem Planımız, herkes için erişilebilir ve adil bir sağlık sistemi modelimizin ana hatlarıdır. Sağlık sistemindeki büyük dönüşüm için, iktidarımızın ilk 90 ve 360 gününde yapacaklarımızın özetidir. Bir diğer deyişle, mevcut sağlık sistemini acile kaldıracağız. Bu işi 5 adımda çözeceğiz.

Beş ana alanda 55 hedef belirlendi ve düzenlediğimiz zaman çizelgesi çerçevesinde 221 etkinlik ile sorunlara çözüm getireceğiz.

“Sağlıkta Atılım Eylem Planı” Basın Toplantısı Konuşmaları (Youtube-30.6.2022)

Vatandaşlarımızı hastalıklardan korumak

Birinci olarak, Koruyucu sağlık hizmetleri bizim sağlık politikalarımızın neredeyse yüzde 50 sini oluşturuyor. Halkımızı sağlıklı tutacağız. Alacağımızı koruyucu tedbirlerle tedavi olmasına gerek kalmayacak bir sistem kurulacağını ifade eden Sayın Ali Babacan; “Sağlığın hastanede değil; evde, sokakta, okulda, iş yerinde, çarşıda, markette, otobüste, metroda başladığını iyi biliyoruz. Hastalıkların yayılmasıyla mücadele edeceğiz. İnsanların sağlıklı kalması için önlemler alacağız. İlk olarak, koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendireceğiz.”

Tanı ve Tedavi Kapasitemizi Artıracağız”

İkinci olarak, tanı ve tedavi kapasitemizi artıracağız. İnsanlar hastalığa yakalandıktan sonra başlayan bu süreçte, onlara en kaliteli sağlık hizmetini sunacağız. Sağlık sisteminde radikal adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz. Sevk zincirine ve randevu sistemine çekidüzen vereceğiz. Sağlık sistemimizin merkezine aile hekimliğini yerleştireceğiz. İşlerin mümkün olduğunca ilk basamakta çözülmesini sağlayacağız. Bunun için aile hekimliği sistemimizi yenileyeceğiz. Halk sağlığını, aile hekimliğini ayağa kaldırarak koruyacağız.

“Sağlık İşgücüne Yatırım Yapacağız”

Üçüncü adımımız ise sağlık çalışanlarımızla ilgili… Tıp, diş ve eczacılık fakülteleri ile diğer sağlık çalışanı yetiştiren eğitim kurumlarını yeniden yapılandıracağız. Sağlıkta şiddetten başlamak gerekiyor. Daha iki gün önce, Şanlıurfa’da bir hekim, şiddete maruz kaldı. Saldırganlar serbest bırakılınca hekim arkadaşımız diplomasını yırttı… İşte biz, hekimlerimizin mesleki saygınlıklarını ve can güvenliğini koruyacağız. Sağlık çalışanlarının yaşam kalitelerini yükselteceğiz. Çalışma koşullarını iyileştireceğiz… Hastalandığımızda, haklı olarak, sağlık çalışanlarının bize odaklanmasını, bize tam konsantre olmasını istiyoruz. Ama sağlık çalışanları günde 150-200 kişiyle muhatap oluyor. Doktorlar, herkese en fazla 5 dakikalık bir süre ayırabiliyor. Hekimlerden, “ertesi gün gördüğünde hatırlayamayacağı” hastaları tedavi etmelerini bekliyoruz. Böyle bir zaman baskısı kabul edilemez. Onun için muayene süresini, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği standartlara çıkartmak için çalışmak zorundayız.

“Sağlıkta Bilimsel Çalışma ve Teknolojiyi Geliştireceğiz”

Dördüncü nokta, Sağlıkta bilimsel çalışma ve teknolojiyi geliştireceğiz. Bildiğiniz gibi teknoloji; sağlık hizmetlerinde gerçekten çığır açıyor. Bu dönüşümün gerisinde kalma lüksümüz yok. Ülkemizi, sağlıkta en ileri teknolojilerin kullanıldığı ve geliştirildiği bir ülke yapmamız gerekiyor. Sağlıkta Atılım programımızda odaklandığımız bir hedefimiz de var. Biyoteknoloji ile gen ve hücre alanındaki teknolojilerle geliştirilen ilaçların üretiminde, Türkiye’yi dünya lideri yapmayı hedefliyoruz. Hasta-hekim ilişkisinde de teknolojiden faydalanacak bir projemiz var. Buna da “Doktorum Hep Yanımda uygulaması” diyoruz. Böylece, cep telefonu üzerinden görüntülü görüşmeyle, bazı sağlık hizmetlerine 7/24 ulaşılabilecek. Telefonun öbür ucunda uzman doktorlar olacak.

“Finansman Modeli Yeniden Yapılandırıp, İleri Teknoloji Gelişimini Sağlayacağız.”

Beşinci nokta. Sağlık ürün ve hizmetlerinde fiyatlama ve geri ödeme sistemini sürdürülebilir bir yapıya kavuşturacağız. Genel Sağlık Sigortası Teminat paketini günümüzün ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandıracağız. Fiyatlama ve geri ödeme süreçlerini yenileyeceğiz. Böylece vatandaşlarımız yeni nesil ilaç ve tedavi süreçlerine erişebilecek.

Sağlık Bakanlığını yeniden yapılandıracağız. Önceliğimiz koruyucu sağlık hizmetleri olacak. Sağlık Bakanlığında görev yapacak yöneticilerde liyakat esas alınacak.

Sağlık sisteminin reçetesi DEVA Partisi olacak. Güçlü bir sağlık sistemi inşa edeceğiz. Çünkü sağlık, bir insan hakkıdır. Sağlık sistemi çürüyen bir ülke, sosyal devlet niteliğini kaybetmeye yüz tutmuş demektir. Sıraladığım devasa adımlarla sağlıkta atılımın öncüsü olacağız.

Sağlıkta Atılım Eylem Planımız; hastasından, doktoruna, eczacısından teknisyenine, hemşiresinden ilaç üreticisine; sağlık sektörünün tüm paydaşlarının mutlu olacağı bir sistemi hedeflemektedir.

Aysun Hatipoğlu: ‘Tedaviye erişim zannettiğimiz şey aslında hasta yığılması’

Sağlıkta Atılım Eylem Planı’nın ayrıntılarını DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu anlattı.

Amaçlarının 5 dakikalık muayeneye sıkışan sağlık sistemini “5×5 yaklaşımı ile yeniden inşa etmek ve hizmet alanın da sunanın da mutlu olduğu bir Türkiye yaratmak” olduğunu söyleyen Hatipoğlu şöyle konuştu:

“Türkiye’de hekim başına düşen hasta sayısı yaklaşık 498; OECD ortalaması ise 341.  Benzer şekilde, hemşire başına düşen kişi sayısı ortalama 413 iken, OECD ortalaması 102. Bu dengesizliğin sonucu olarak ülkemizde hekimler hastalarına 5 dakikadan fazla süre ayıramıyor. Oysa Dünya Sağlık Örgütünün muayene süresi için koyduğu standart asgari 20 dakika. Yani bugün sağlık sisteminde, ‘tedaviye erişim’ zannettiğimiz şey aslında ‘hasta yığılması’.”

Eylem planın tanıtımında DEVA Partisi Genel Sekreteri Dr. Medeni Yılmaz ile GMYK üyeleri Prof. Dr. Bekir Sıtkı Aslan ve Dr. Özge İrem Morkoç da “Sağlıkta Atılım Eylem Plan” çerçevesinde ağırlıklı olarak koruyucu sağlık hizmetlerini vurgulayan konuşmalar yaptılar.

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir