Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD)

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD)

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD)

Türk insanının yeni ve orijinal ilaçlara erişimini sağlamak ve ülkemizde sağlık sorunlarına etkin çözümler bulunmasına katkıda bulunmak amacıyla, Türkiye’de faaliyet gösteren araştırmacı ilaç firmaları tarafından 2003 yılında kurulmuştur. AIFD İstanbul’daki merkezi ve Ankara’daki temsilciliği aracılığıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

AIFD üyeleri çağımızda hızla ilerleyen tıp biliminin başta biyogenetik olmak üzere birçok alanda sunduğu olanaklardan yararlanarak geliştirilen yenilikçi ve orijinal ürünlerin insan yaşamını uzattığını, kalitesini artırdığını ve toplum için değer yarattığını bilerek faaliyetlerinde yenilikçiliğe odaklanırlar. Çalışmalarını dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilir olmak temelinde sürdürürler. AIFD üyeleri, insanlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve sağlık sorunlarına çözüm sunmak öncelikli olmak üzere, topluma karşı tüm sorumluluklarını eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için çalışırlar.

Derneğin çoğunluğu yabancı ilaç şirketleri olmak üzere 35 üyesi vardır. Dernek; Uluslararası İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu ( IFPMA) ve Avrupa İlaç Sanayi ve Dernekleri Federasyonu (EFPIA) üyesi bir kuruluştur.

Amacı

Türkiye’deki araştırma bazlı ilaç sanayi için birlikte çalışmak ve Türkiye’deki sağlığa katkıda bulunmak için yeni ilaçlara, bilgilere ve teknolojiye ulaşımı yaygınlaştırmak, bu kapsamda gerekli yasal başvuruları gerçekleştirmek ve sanayileşmiş ülkelerde bulunan etik ve açık bir ilaç çevresi geliştirmektir.

Görevi ve Hedefi

“Yenilikçi tedavi önerileri” sunarak, sağlık alanında yaşanan zorlukların aşılmasında ülkemiz sağlık sektörüne ve hükümetimize “çözüm ortağı” olmaktır.

Türk tıbbında “yenilikçi” ürünlere, teknoloji ve bilgiye erişimi artırmak, sağlık alanında “etik ve şeffaf” bir ortam oluşturulması için çalışarak ülkemiz sağlık sektörüne katkıda bulunmaktır.

Dernek amacının gerçekleştirilmesi için çalışma konu ve biçimleri

Üyelerin arasındaki bağların güçlendirilmesi,

Üyelerin yetkili merciler ve diğer meslek kuruluşları nezdinde temsilinin sağlanması, üyeler adına yasal yollara başvurulması (gerektiğinde dava açılması, davalarda taraf olarak yer alınması, açılmış veya açılacak davalara katılan olarak yer alınması), üyelere bu kapsamda ve sorunların çözümlenmesinde her türlü desteğin sağlanması,

Türk halkının modern ve yenilikçi tedavilere ulaşmasının yaygınlaştırılması için katkılarda bulunulması,

Bilgi ve eğitim verilmesi,

Meslek çalışma ilkelerine uygunluk anlayışının özellikle aşağıdaki hususlarda geliştirilmesi:

 • Sağlık görevlileri ve halk ile iletişim;
 • İyi üretim uygulaması,
 • İyi klinik uygulaması,
 • İyi laboratuvar uygulaması,
 • İyi pazarlama ve promosyon uygulaması,

Dernek Yazılı amacına ulaşmak için

 • Toplantılar, eğitim seminerleri, multimedya gösterileri, gösteriler, geziler, bilimsel çalışmalar sergiler, ödül organizasyonları ve festivaller düzenleyebilir,
 • Basım ve yayın yapabilir, arşiv oluşturabilir, plan ve proje yaptırabilir,
 • Eğitim bursları dağıtabilir,
 • Anketler yapabilir, internet siteleri kurabilir,
 • Gayrimenkul edinebilir ve gereksinimden fazlasını satabilir.
 • İlaç Sektörü piyasasını etkileyen sosyal ve ekonomik koşullar ile ilgili her türlü bilgi toplama, düzenleme ve yayın çalışmaları yapar, yaptırır, yurtiçinde ve yurtdışında bu amaçla her türlü kuruluşla işbirliği yapar ve yurt dışından gelecek/yurt dışına çıkacak sektördeki firmalara aydınlatıcı bilgi vererek referans noktası olur.
 • Faaliyetleri için sosyal lokal ve benzeri tesisler kurabilir, satın alabilir, satabilir.
 • Sektörün performans göstergelerinin, endekslerinin ve standartlarının belirlenmesine yardımcı olur.
 • Dünya ve ülkemizde gündemin takip edilerek üyelere görsel, basılı vb. ortamlarda bilgi dağıtır.
 • Sektörel bilgi bankasının oluşturulması yönünde çaba harcar.
 • Sektörün etik standartlarının belirlenmesine öncülük eder,
 • Sektörde ortak dilin konuşulacağı teknolojilerin oluşturulmasında referans kurum olur,
 • Yardım Toplama Kanunu ile bu ana tüzük hükümlerine uygun olarak yardım toplayabilir,
 • Amacına uygun biçimde çalışmak üzere gerek duyulan konularda alt çalışma komisyonları kurabilir.
 • Aynı amaç doğrultusunda olmak üzere Federasyon Kurucu Üyesi olabilir veya kurulmuş bulunan Federasyona katılabilir.
 • Gelir artırıcı projeler geliştirir, bunlar için gerekirse, iktisadi işletmeler ve yardımlaşma sandığı kurar.
 • Aynı amaç doğrultusunda çalışan Uluslararası Kuruluşlara üye olabilir, işbirliği yapabilir, üyelikten ayrılabilir.
 • Gerekli görülen yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.
 • Amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturabilir

Plâtform, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez.

 • Amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak borçlanabilir.
 • Amacını gerçekleştirmek üzere uluslar arası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir.
 • Dernek, Yönetim Kurulu kararı ile sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişilere ayni ve nakdi bağış yapabilir ve bu kuruluşlardan ayni ve nakdi bağış alabilir.
 • Hukuki görüş alabilir, görüşleri üyeleriyle paylaşabilir

Derneğe Üyelik Koşulları

Derneğe, fiil ehliyetine sahip, Türkiye’de kurulmuş veya temsilciliği bulunan, yabancı iştirakli olan veya olmayan ve araştırmacı ilaç sanayinde faaliyet gösteren firmalar (Tüzel Kişiler) veya bu firmalarda çalışan/görevli olan gerçek kişiler üye olabilir.

Derneğe üye olan tüm gerçek kişiler, firmalar ve temsilcileri, dernek tüzüğünü, Derneğin yayınlamış olduğu tüm yönetmelikleri, AİFD Rekabet Kurallarına Uyum Kılavuzunu ve Derneğin İyi Tanıtım İlkeleri Yönetmeliğini kabul etmiş olurlar. Dernek üyeleri ayrıca Dernek faaliyetlerine katılan temsilci ve çalışanlarının da ilgili yönetmelik ile rekabet mevzuatı ve uyum kılavuzuna uygun hareket edeceğini temin ve taahhüt ederler.

Derneğin Kurucuları

Derneğin kurucularının isimleri, temsil ettikleri şirketleri ve oturdukları yerler ile aşağıdadır.

 • Per Wesslau (Astra Zeneca), Şirket yöneticisi, İsveç vatandaşı, Tarabya / İstanbul
 • Stefan Juetten (Bayer) Şirket yöneticisi, Alman vatandaşı, Kemerburgaz / İstanbul
 • Roberto Giusti (Lilly) Şirket yöneticisi, İtalyan vatandaşı, Etiler / İstanbul
 • Gaye Burhanoğlu (Lundbeck) Şirket yöneticisi, Türk vatandaşı, Ulus / İstanbul
 • Altan Demirdere (Novartis) Şirket yöneticisi, Türk vatandaşı, Yeşilköy / İstanbul
 • Edward Lysen (Organon) Şirket yöneticisi, Hollanda vatandaşı, Sümer Korusu /İst.
 • Patrice Layrac (Sanofi-Doğu) Şirket yöneticisi, Fransız vatandaşı,Taksim / İstanbul
 • Günter Schindler (Schering AG) Şirket yöneticisi, Alman vatandaşı, Yeniköy / İstanbul
 • Savaş Ertufan (Solvay) Şirket yöneticisi, Türk vatandaşı, Kozyatağı / İstanbul
 • Finn Hunneche (Novo Nordisk) Şirket yöneticisi, Danimarkalı, Büyükdere / İstanbul

AİFD’nin Hazırladığı Faydalı Bilgiler

Kaynakça:

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği

İletişim Bilgisi:

İstanbul Merkez:

Barbaros Bulvarı No:149, TEV Orhan Birman İş Merkezi Balmumcu – İstanbul, Tel: +90 212 267 16 00, Faks: +90 212 273 11 79, E-posta: info@aifd.org.tr

 

Ankara Temsilciliği

Söğütözü Mah. 2176 Sok. Platin Tower Business Center No:7 Kat:14 Daire: 52&55 Çankaya – Ankara, Tel: +90 312 425 49 77, Faks: +90 312 425 49 27, E-posta: info@aifd.org.tr

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir