Atatürk’ün Ağzından Salgın Önlemleri

Atatürk’ün Ağzından Salgın Önlemleri

Atatürk’ün salgın hastalık hakkındaki sözleri COVID-19 pandemisine ışık tutuyor

TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı şerefine İnkılâp Kitabevi tarafından “Mustafa Kemal Atatürk’ün Meclis Konuşmaları” isimli bir kitap yayınlandı. Yayınlanan bu kitapta büyük önderimizin, içinde bulunduğumuz dönemde yaşadığımız Covid-19 pandemisine ışık tutacak dönemin salgın ve bulaşıcı hastalıklarına karşı alınan önlemler ve verilen mücadeleyle ilgili sözleri bulunmakta.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal’in kaleme aldığı ve Kurtuluş Güran’ın sadeleştirerek yayıma hazırladığı “Mustafa Kemal Atatürk’ün Meclis Konuşmaları” isimli kitap Atatürk’ün 23 Nisan 1920’de TBMM’ndeki açılış konuşması ile başlıyor. Kitap İnkılap Yayınevi tarafından yayınlandı. Kitapta Atatürk’ün 1920 ve 1938 yılları arasında yaptığı konuşmalar eksiksiz olarak yer almakta. Aynı zamanda kitap Cumhuriyet tarihimiz için eşsiz bir kaynak…

Kitapta yer alan metinler, günümüz okurunun kolayca okuyup anlaması için sadeleştirilirken, dönemin söyleyiş özellikleri korunarak sadece bugün anlaşılmayan sözcüklerin günümüzdeki karşılıkları kullanıldı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün konuşmalarında toplum sağlığıyla ilgili konulara değindiği bölümler oldukça dikkat çekti. 1 Mart 1922’de yaptığı TBMM 1. Devre 3. Toplanma Yılını Açış Konuşmasında ulu önder Atatürk : “Efendiler, milletimizi tam asayiş halinde yaşatmak, öncelikli emelimiz olduğu gibi, onun sıhhatine itina etmek ve mevcut vasıtalarımız nispetinde toplumsal acılarına çare bulmak da hükümetimizin vazifeleri cümlesindendir” diyerek bunu sağlamak için hekim sayısının çoğaltıldığı bilgisini kamuoyu ile paylaşıyor.

Bulaşıcı hastalıkların, baş gösterdikleri anda alınan tedbirlerle olduğu yerde yok edildiğini vurgulayan Atatürk sözlerini “Bulaşıcı hastalıklara karşı en kat’î tedbir olan aşılar artık tamamıyla memleketimizde üretilmektedir. Üç milyon küsur kişilik çiçek aşısının Sivas’ta üretilmiş olduğunu zikretmek bu konuda kâfi bir fikir verebilir. Memleketin malaryalı (sıtma) muhitlerinde kâfi miktarda kinin dağıtıldı. Frengi afetinin yok edilmesi için de mümkün olan meblağ sarf edildi. Ve toplumsal hastalıklar ile mücadelemizin daha verimli ve daha kapsamlı bir şekilde yapılması vasıtaları da hazırlanmıştır” şeklinde nihayete erdiriyor.

1 Mart 1923’te yaptığı TBMM 1. Devre 4. Toplanma Yılını Açış Konuşmasında ise Mustafa Kemal Atatürk, salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı mücadelede doktorların ve sağlık çalışanlarının önemine vurgu yapıyor. Salgın hastalıkların önlenmesi ve yayılmasının sınırlanmasına önemli çaba sarf edildiğini aktaran Atatürk’ün “Bu türlü hastalıklardan yalnız çiçek ile lekeli humma bazı bölgelerde sınırlı bir salgın şekli almak eğilimini göstermişse de vaktiyle alınan ve devam edilen önleyici ve koruyucu tedbirlerle önlerine geçilmiştir” sözleri ise erken harekete geçmenin ve koruyucu önlemlerin öneminin altını çiziyor.

Atatürk’ün Ağzından Salgın Önlemleri

İnsanları koruma konusunda çok önemli olan aşıları hazırlayan Hıfzıssıhha Müesseselerinin başarıyla çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Atatürk konuşmasında, 1922’de Sivas’ta beş milyon kişilik çiçek aşısı ile 537 kilogram kolera ve 477 kilogram tifo aşıları üretildiğini bildiriyor.

Büyük önder, İstanbul ve Sivas’ın ardından üçüncü Hıfzıssıhha Müessesesinin Diyarbakır’da açılmasına ve bu sayede uzak mesafeler kat edilmesinden doğan sakıncaların hafifletilmesine karar verildiğini de bu konuşmasında açıklıyor.

Atatürk konuşmasının sonunda ise “Salgın hastalıklar nispetinde mühim ve hatta memleketimizde bunlardan daha fazla tahribata sebep olan sıtma, frengi ve verem hakkında da tedbirler alınmasından geri durulmuyor” diyerek, bu hastalıklara karşı alınan önlemler hakkında bilgileri paylaşıyor

Kaynak: Süheyla Taşcıer, İstanbul, 2 Ocak 2024

Share This
OLDER POST
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir