Author: Prof. Dr. Mahmut Can Yagmurdur

Çoğulcu Demokrasi
Demokrasi

Çoğulcu Demokrasi

Prof. Dr. Mahmut Can Yagmurdur 8 Nisan 2024

Her zaman kendi içerisinde tenakuz içeren bir önermedir. Modernitenin toplumları uyuşturan paradoksudur. Hele bu kavramın, demokrasi ile bir araya getirilerek zihinlere kazınmasıyla, kitleler psikolojisi ve ... Daha Fazlası

Yakındoğu’nun Önemli Sorunu!
Felsefi Yazılar

Yakındoğu’nun Önemli Sorunu!

Prof. Dr. Mahmut Can Yagmurdur 22 Temmuz 2023

Akıl yürütmenin gerekliliği sonucu ortaya çıkan “Kelam” İslam Coğrafyasında iki türlü değerlendirilir. Bunlar, söz anlamındaki “lafzi kelam” ve “akılsal/zihinsel kelam” olarak ifade edilebilir. Görülüyor ki ... Daha Fazlası

Burada Ölüler Canlılara Öğretir!
İnsan

Burada Ölüler Canlılara Öğretir!

Prof. Dr. Mahmut Can Yagmurdur 9 Temmuz 2023

“Hıc Mortıu Vıvos Docent" André Vessalius'un anatomi biliminde kadavra diseksiyonunu esas alan eğitim sisteminin öncüsü olduğu birçok hekim tarafından bilinir. Birçok anatomi laboratuvarının girişinde bulunan ... Daha Fazlası

Romantizm ve 14 Mart Tıp Günü!..
14 Mart Tıp Bayramı

Romantizm ve 14 Mart Tıp Günü!..

Prof. Dr. Mahmut Can Yagmurdur 14 Mart 2023

Özellikle bilimsel tıbbın gelişinin başladığını söylediğimiz Rönesans dönemi, aynı zamanda “bilim olgusu”nun da kavramsal olarak olgunlaşmaya başladığı döneme denk gelir. Bu da diğer bilim dallarının ... Daha Fazlası

Devlet ve Siyaset ondan ne anladığınızla yakın ilgilidir!
Devlet

Devlet ve Siyaset ondan ne anladığınızla yakın ilgilidir!

Prof. Dr. Mahmut Can Yagmurdur 22 Ocak 2023

Devlet ve siyaset doğu ve batıda çok farklı telakki edilmiştir. Dev'let yenmek baskın gelmek demektir. Siyaset ise seyis olmak yönetmek anlamındadır. Batıda devlet kelimesinin karşılığı ... Daha Fazlası

Talep ve Tıp
Sağlık

Talep ve Tıp

Prof. Dr. Mahmut Can Yagmurdur 10 Aralık 2022

Tıp mesleğinin tüm dünyada günümüzde geldiği nokta gerçekten vahşi kapitalizmin hırs ve yönlendirmesinin baskısı altındadır. Bu nedenle, artık sağaltıcı uygulamalardan ziyade, altında talep yaratmanın yattığı, ... Daha Fazlası

Tıp Mesleğinin Durumu
Tıp

Tıp Mesleğinin Durumu

Prof. Dr. Mahmut Can Yagmurdur 11 Temmuz 2022

Toplumsal hastalığımız olan eğitilemezlik sonucunda tıp mesleğinin geldiği noktaya dair bazı tespitlerim; Kültürel geleneğin sadece sözel aktarım üzerine kurulması Edebi kültürün nesirden daha çok nazım ... Daha Fazlası

Şiddet ve Eğitilmezlik…
Şiddetsiz Yaşam

Şiddet ve Eğitilmezlik…

Prof. Dr. Mahmut Can Yagmurdur 7 Temmuz 2022

Konya Şehir Hastanesinde çalışan Dr. Ekrem Karakaya ve İstanbulda Av. Servet Bakırtaş 6 Temmuz 2022 tarihinde görevleri başındayken ciğeri beş para etmez birileri tarafından katledildiler. ... Daha Fazlası

Özgürlük ve Bayramlar
1 Mayıs İşçi Bayramı

Özgürlük ve Bayramlar

Prof. Dr. Mahmut Can Yagmurdur 1 Mayıs 2022

Asırlardır özgürlük ve bayram bir biriyle koşut iki kavram olmuştur. Konunun bireysel (öznel/subjektif) ve toplumsal (sosyal/objektif) olmak üzere iki yönü olduğu ortadadır. Gerçekten de uygarlık ... Daha Fazlası

Mevlana ve oğlu Sultan Veled!
Felsefi Yazılar

Mevlana ve oğlu Sultan Veled!

Prof. Dr. Mahmut Can Yagmurdur 8 Nisan 2022

Bir Değişimin Düşündürdükleri: Mevlana Muhammed Celaleddin Belhi’nin Puşide ve Sandukasına Dair Kısa Bir Açılama Anadolu, kadim uygarlıkların beşiği olmuş bir coğrafyadır. Tarih boyunca birçok uygarlık ... Daha Fazlası