Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA)

Bölgesel Kalkınma Ajansları Avrupa ülkelerinde 1950’lerden itibaren ortaya çıkmış, Doğu Avrupa ülkelerinde de Avrupa Birliği sürecinin bir sonucu olarak 1990’lı yıllarda kurulmuşlardır.

Özellikle Avrupa’da 1980 ve 1990’lı yıllarda bölgesel gelişme ve bölgesel planlama anlayışı önemli değişikliklere uğramış, bölgesel kalkınma ajansları yaygınlaşmış, AB yapısal fonlarının da etkisiyle farklı nitelik, yapı ve yasal dayanağa sahip 200 civarında kalkınma ajansı kurulmuştur. Kalkınma ajansları Avrupa çapında oldukça organize örgütlenmiş, 25 değişik ülkeden 150 üyesi bulunan Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliğini (EURADA) kurmuşlardır.

İngiltere Kalkınma Ajansları

İngiltere’de I. ve II. Dünya Savaşları sırasında plan bölgeleri, 1964 yılında da Bölgesel Planlama Kurulları oluşturulmuştur. İngiltere’de “Avrupa Birliğinin benimsettiği” ortak anlayış kapsamında ve özellikle AB yapısal fonlarının etkisiyle Bölgesel Kalkınma Ajansları ile ilgili kanuni düzenlemeler oldukça yakın bir zamanda başlamıştır.

İngiltere’de hükümet dışı kamu kuruluşu sayılan Bölgesel Kalkınma Ajansları temelde ekonomik gelişmeyi sağlamak amacıyla istatistikî bölgeleri esas alınarak kurulmuştur. 1998 Bölgesel Kalkınma Ajansları Kanunu ile 8 adet Bölgesel Kalkınma Ajansı (BKA) oluşturulmuş, 1 Nisan 1999 tarihinde 8 İngiliz bölgesi resmi olarak faaliyetine başlamıştır. Londra’da bulunan dokuzuncu BKA, Londra Kalkınma Ajansı adıyla Temmuz 2000’de kurulmuştur.

İngiltere’de Kalkınma Ajanslarının Yapısı

BKA’ lardan sorumlu Bakanlık başlarda Çevre, Ulaştırma ve Bölgeler Bakanlığı iken 2001 yılında Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, 2007 yılında da İş, Girişim ve Düzenleyici Reform Bakanlığı sorumlu bakanlık olmuştur.

1998 BKA Kanununa göre her bir BKA’nın beş yasal görevi şunlardır:

1- Ekonomik gelişmeyi ve canlanmayı artırmak.

2- İş verimliliğini, yatırımları ve rekabet edebilirliği geliştirmek.

3- İstihdamı geliştirmek.

4- İşgücünün yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak.

5- Sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak.

İngiltere Türkiye Ekonomik İlişkileri

İki ülke Ekonomi Bakanlarının eş başkanlığında yılda bir kez toplanan Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO), önde gelen ikili ticaret mekanizması olarak ticari ve ekonomik ilişkilerin ilerletilmesine katkıda bulumaktadır.

Dünyanın en büyük dış yatırımcılarından olan ve yüksek teknolojide ön plana çıkan Birleşik Krallık hâlihazırda Türkiye’deki en büyük yatırımcılardan biri konumundadır. Aralarında BP, Vodafone, Tesco, HSBC gibi dev şirketlerin de bulunduğu 2.930 İngiliz sermayeli firma, Türkiye’de faaliyet göstermektedir. 2002-2016 Haziran döneminde Birleşik Krallık’tan ülkemize yapılan doğrudan yatırım miktarı, 8 milyar 822 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. İngiliz yatırımcıları ülkemizde özellikle sağlık sektörü, üçüncü havalimanı projesi, İstanbul’un uluslararası finans merkezine dönüştürülmesi projesi kapsamında finans sektöründeki işbirliğiyle yakından ilgilenmektedir.