Bekir METİN

Web Sayfasının Fikrini ortaya koyan, İçeriğini hazırlayan ve Editörlüğü yapan Kimdir?

1990 yılında;   Dünya Sağlık Örgütü Bursu ile İngiltere’de Halk Sağlığı ve Sağlık Yönetimi,

1992 yılında;   Ankara Üniversitesinde, AB ve Uluslararası İlişkiler Uzmanlık Eğitimi,

2001 yılında;   İsveç-Goteborg Public Health School’da Halk Sağlığı Post Graduate Eğitimi,

2004 yılında;   Liderlik Eğitimi (Medya alanında), Academy International-Ankara

2005 yılında; Ankara Üniversitesinde, AB Hibe Mali Yardımlar ve Proje Süreç Yönetimi  Eğitimi,

Yurtiçi ve Yurtdışında aldığı eğitimlerle özellikle Uluslararası sağlık alanında uzmanlaştı.

Çalıştığı Kuruluşlar:

2019-Halen     Türkiye Sağlık Vakfı Dış İlişkiler Bşk. ve Medya ve İletişim Akademisi Eğitmeni

2011-2019      Fe-Ni Madencilik Ltd. Şirketinde Genel Müdür Yardımcısı

2005-2016      Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Genel Başkan Yardımcısı

2005-2009      Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri

2010-2016      Türkiye Sağlık Vakfı Genel Sekreteri

2005-2009      ZED Etkinlik Yönetimi ve Danışmanlığı Dış İlişkiler ve Ar-Ge Direktörü

2000-2005      Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi

1983-2000      Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığında, Dış İlişkiler Başkanı

1974-1982      Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü–Büro Yönetimi Basın ve Halkla İlişkiler

Deneyimleri:  

Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilciliği’ndeki 30 yılı aşan görevi sırasında;

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler (UNDP, UNFPA, UNICEF, ILO v.b), Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar ile Sivil Toplum ve Meslek Örgütlerinin çalışmaları ve projeleri konularında ve Bürokraside uzmanlaşmıştır.

T. C. Sağlık Bakanlığı ile 30′ a yakın  Devlet arasında imzalanan “Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliği Anlaşma ve Protokolleri” nin ön hazırlığı, görüşmeleri ve imza aşamasına kadar eşgüdümünden sorumlu olmuş ve uygulama çalışmalarında görev yapmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilciliği görevi süresince; Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlar, DSÖ’ ne üye 193 Devletin Sağlık Bakanlıkları, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi yönetimi ve Üye Ülke temsilcilikleri ile Türkiye’ de Resmi kurum ve kuruluşlar, Üniversiteler, Sivil toplum ve meslek örgütleri ve Özel sektör kuruluşları ile çalışmıştır.

Türkiye’ de ilk kez sivil toplum kuruluşları ile özel sektör kuruluşları birlikteliğinde uluslararası kongre ve konferansların Türkiye’ ye getirilmesi konularında başarılı çalışmalar yapmış ve bu alanda projeler üretmiştir.

Türkiye’ nin AB Müzakereleri sürecinde (2005-2010) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Derneği ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’ nin görüşlerini veren ve tüm bilgilendirme toplantılarına katılan temsilcisi olmuştur.

2004 yılı sonrası çalıştığı Firma ve Sivil Toplum Kuruluşlarının, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine (UN Global Compact) imza koymasını sağlamış ve İlerleme Raporlarını (COP) hazırlamıştır.

2009 yılı içerisinde gerçekleştirilen 12. Dünya Halk Sağlığı Kongresi ve Avrupa Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri Etkinliği’ nin Genel Koordinatörlüğünü yapmıştır.

Fe-Ni Madencilik Şirketinde 2012-2016 yılları arasında Eskişehir, Mihalıççık, Sivrihisar, Yunusemre Beldesi ve Ankara Akyurt’ta, Şirketin “Sosyal Sorumluluk” çalışmalarını koordine edip 20.000’in üzerinde ortalama bir metre boyunda “Toros Sediri” fidanının toprakla buluşturmuştur.

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlara Üyelikleri ve Görevleri

2004    Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Derneği (T. HASAK)

2005    Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (KSSD)

2010-2016 Türkiye Sağlık Vakfı (TSV)

2005    Avrupa Halk Sağlığı Birliği (EUPHA) 2005–2010 Genel Kurul Delegesi

2005    Dünya Halk Sağlığı Der. Federasyonu (WFPHA) 2005–2009 Genel Kurul Delegesi

2001 – 2004   Dünya Sağlık Örgütü Bilgi Yönetimi Paylaşımı Türkiye Temsilcisi

2006-2009 Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

1995-2010 Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Üyeliği

2001-2003 BM Kırsal Kalkınma ve Gıda Güvencesi Tematik Grubu Üyesi

2000-2003 BM Afet Yönetimi ve Hazırlığı Tematik Grubu Üyesi

2000-2003 BM Cinsiyet Farklılığının Ortadan Kaldırılması ve Takibi Tematik Grubu Üyesi

1994-2000 Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Programı Türkiye Koordinatörü

1992-2000 Sağlık Bakanlığı’ nın, Yabancı Devletlerle ve Uluslararası Kuruluşlarla (DSÖ, UNICEF, UNFPA, ILO vb) İlgili Kişi ve Ulusal Temas Noktası.  

Gerçekleştirdiği Çalışmalar, Projeler, Kongre ve Konferanslar

2009    12. Dünya Halk Sağlığı Kongresi Genel Koordinatörü (27 Nisan–01 Mayıs 2009

İstanbul, 132 Devlet’ ten 2500’ ün üzerinde katılım.)

2006-2007 Sağlık Bakanlığı ile AB arasında imzalanan 4 yıl süreli “Türkiye Üreme Sağlığı Programı” kapsamında; HAK İŞ Konfederasyonu, Tüm Özel Eğitim Kurumları İşverenleri Sendikası ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından gerçekleştirilen bir yıl süreli Projede Eğitim Programları Koordinatörü

2004 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Protokol (28-29 Haziran 2004, İst.)

2004 Dünya Kılavuz Kaptanlar Birliği 17. Kongresi Protokol (28 Haz.-02 Tem. 2004, İst.)

2004 İslam Konferansı Örgütü Dışişleri Bakanları Zirvesi Protokol (14-16 Haz. 2004, İst.)

2000    21.Yüzyılda Herkes için Sağlık-Avrupa Halk Sağlığı Kongresi Koordinatörü (7-12 Ekim 2000, İstanbul, 42 Avrupa Ülkesinden 400 katılım)

1997    Dünya Sağlık Örgütü 47. Avrupa Bölge Komite Toplantısı’ nın Türkiye’ ye aldırılması ve 4 yıllık bir süreçten sonra yapılması görevi (15–19 Eylül

1997, İstanbul, 51 Avrupa Ülkesinin Sağlı Bakanları ve 850 katılım)

1992-2000 Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Personelinin Hizmetçi Eğitimi  (Her yıl 3 ay her gün 2 şer saatlik düzenli eğitim ve yıl içerisinde her ay sonu birer kez uygulamalı eğitim)

1986-2000 Dünya Sağlık Örgütü ile T. C. Sağlık Bakanlığı arasında 2 yıllık dönemler halinde gerçekleştirilen “Orta Vadeli İşbirliği Programları-Projeleri” nin hazırlanma ve uygulamalarında çalışma görevi.

1999-2000 Başbakanlık DPT Müsteşarlığı 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dış Yardımlar, Dış Krediler ve Uluslararası İşbirliği Özel İhtisas Komisyonu Üyeliği yapmak.

1992–2000 Sağlık Bakanlığı Yurtdışı Eğitim ve Seçme Komisyonunun Üyeliği ve Sekretarya görevi yapmak ve

1985-1986 UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’ nın birlikte düzenlediği “Aşı  Kampanyası” sırasında, Protokol Müdürü olarak çeşitli Devletler (75 Ülke) ve  Uluslararası Kuruluşlardan kampanyaya katılan Bakanlar ve üst düzey yöneticilere  Mihmandarlık yapmak.

Yurtdışı Seyahatler ve Uluslararası Nitelikli Toplantılara Katılım

1993-2008 Dünya Sağlık Örgütü Asamblelerine (DSÖ tarafından her yıl Cenevre’de düzenlenen ve 193 Üye Devletin Sağlık Balkanları başkanlığında, üst düzey yönetici, otorite ve bilim adamlarının katıldığı ve ortalama 3500-4000 katılımın olduğu Genel Kurul Toplantılarına) 14 kez Türkiye Delegesi ve Heyet Üyesi olarak katılmak. (Heyetin tüm işlemlerinin eşgüdümü ve Heyet Başkanının ikili ve çok taraflı görüşmelerinin sağlanması görevi)

1993-2000 Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Komite Toplantılarına (DSÖ Avrupa Bölgesine üye 53 Devletin Sağlık Balkanları / Müsteşarları başkanlığında, üst düzey yönetici, otorite ve bilim adamlarının katıldığı ve ortalama 600-800 katılımın olduğu Toplantılarına) 8 kez Türkiye Delegesi olarak katılmak. (Heyetin tüm işlemlerinin eşgüdümü görevi)

1990-2018 Yılları arasında; Dönemin Sağlık Bakanları, Müsteşarları, Müsteşar Yardımcıları ve Değişik Delegasyonlarla aşağıda isimler yazılı ülkelere 100 yakın ayrı yurtdışı seyahati gerçekleştirilmiştir. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığım ve Diğer Kuruluşlardaki görevlerim nedeniyle seyahatlerin programları ve tüm işlemlerinin sorumluluğu tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu seyahatler sırasında “Sağlık ve Tıpa Alanında İşbirliği Protokol ve Anlaşmaları”, çeşitli “Sözleşmeler” imzalanmıştır.

1989-2018 Almanya (3 kez), Arnavutluk (2), Azerbaycan (2), A.B.D (2), Brezilya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti (6), Danimarka (10), Finlandiya (2), Hong Kong (2), Gürcistan (2), İsviçre (15), Malta (2), Makedonya (3) İngiltere (4), İspanya, İsrail (4), İran (3), İtalya (2), KKTC (8), Küba, Fransa, Mısır (2), Portekiz (2), Romanya, Rusya, Slovenya, Slovakya (2), Singapur (2), Uganda, Ukrayna, Yunanistan (3) kez ziyaret edildi.

Yayınları:

Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı-Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi-Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Derneği-Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği-ZED Tanıtım Organizasyon Firması-Fe-Ni Madencilik Limited Şirketi ve Türkiye Sağlık Vakfında çalıştığım süreler içerisinde;

18 Kitap yazdı. 3 önemli Dünya Sağlık Raporunu Türkçe’ ye kazandırdı. 80’in üzerinde Yurtdışı Ziyaret Raporu ve kuruluşların Yıllık Faaliyet Raporları (20 adet) hazırladı. Ayrıca, çeşitli dergi, gazete ve yayın organlarında 200’ ün üzerinde çeşitli makale, rapor ve araştırma yazısı bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Halk Sağlığı Dernekleri Federasyonunun 1978-2009 yılları arasında yayınladığı tüm politika dokümanlarının editörlüğünü yaptı ve basılı yayın haline getirdi ve kamuoyu ile paylaşılmasını sağladı.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine imza atmış, görev yaptığım 3 Sivil Toplum Kuruluşunun 2006-2009 yılları (12 adet) İlerleme Raporlarını hazırladı. Birleşmiş Milletler web sitesinde (UN Global Compact) yayınlanarak tüm Dünya kamuoyunun bilgisine sunulmasını sağladı.

Sağlık Bakanlığı (1992-2000), Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi (2000-2004), Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (2005-2009) ve Fe-Ni Madencilik Firmasının (2011-2019) Web sitelerinin tasarımından bütün bilgi ve belgelerin sunumu ve editörlüğüne kadar işlerin sorumluluğunu üstlendi ve bu görevleri sırasında ulusal ve yerel basın haber portallarında yer aldı.