Belçikalı Dr. Hans Kluge, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü olarak görevine başladı.

Belçikalı Dr. Hans Kluge, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü olarak görevine başladı.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Belçikalı Dr. Hans Kluge, 5 yıllık görevine 3 Şubat 2020 tarihinde başladı.

Danimarka’nın Kopenhag kentinde, 16-19 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılan DSÖ Avrupa Bölge Komite 69. Toplantısı sırasında; 17 Eylül 2020 tarihinde, DSÖ Avrupa Bölgesine üye 53 Avrupa Devletinin katılımı ile yapılan “seçim oturumu” sonucu Avusturya, Bulgaristan, Belçika, Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye’den (Dr. Nedret Emiroğlu katılmış ve 8 oy almıştı.) 6 adayın katıldığı seçimleri 34 oy alan Belçikalı Dr. Hans Kluge kazanmıştı.

Dr. Hans Kluge 3 Şubat 2020 tarihinde, Cenevre’de toplanan Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu, Örgütün Avrupa Bölge Direktörlüğü görevini önümüzdeki beş yıl boyunca yönetmek üzere onay verdi. 900 milyon nüfusa hizmet veren DSÖ Avrupa Bölgesi’nin 53 ülkesinde uluslararası sağlık çalışmalarına yön verecek.

Dr. Hans Kluge, DSÖ Yönetim Kurulu’nun onayının kabulü sonrası yaptığı konuşmada; “Birlikte, sağlık ve refah hedeflerinin kamu ve özel karar alma süreçlerine rehberlik ettiği ve herkesin sağlıklı seçimler yapabileceği bir pan-Avrupa sağlık kültürü inşa etmeliyiz” dedi.

Sağlık vizyonunu açıklayan Dr. Kluge, “Bölgemizdeki her çocuk, her kadın ve her erkek sağlıklı olma hakkına sahiptir. Daha iyi sağlık için bütüncül yaklaşımla ortak çalışmalarla hizmet sunmaya kararlıyım. Bu, en iyi veri ve kanıtların uygulanması, sağlığa artan yatırım talep edilmesi, sağlık sistemlerimizi insanların ihtiyaçları etrafında güçlendirmek ve sağlık hizmetlerine kapsayıcı ve ayrımcı olmayan erişimi herkese genişletmek anlamına gelir. Böylece kendimiz ve gelecek nesiller için adil, mutlu, sürdürülebilir toplumlar inşa ediyoruz ”dedi.

Bir tıp doktoru olan Hans Kluge, üç kıtadaki ülkelerde çalışmış biri olarak, tıbbi uygulama ve halk sağlığı alanında kazandığı kapsamlı uluslararası deneyimlerini Bölge Direktörü olarak kullanacağına da değindi ve son on yılda, bugün bu göreve atanmadan önce Dr. Kluge;  Sağlık Sistemleri ve Halk Sağlığı Bölümü Direktörü ve DSÖ Avrupa Bölge Ofisinde Tüberkülozla Mücadele Bölge Direktörü Özel Temsilcisi olarak ta görev yaptığını söyledi.

Dr. Kluge, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’ne liderlik etmek için seçilen yedinci Bölge Direktörüdür ve Dr. Zsuzsanna Jakab’ın 2019 yılında DSÖ Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasından sonra, Bölge Direktöe Vekili Dr. Piroska Östlin’den devralmıştır.

Altı stratejik yön

Bölge Direktörü olarak Dr. Hans Kluge, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesini kullanarak ve DSÖ’nün küresel önceliklerine dayalı olarak Bölge Ofisi’nin faaliyetlerini altı stratejik yöne odaklayacaktır.

Dr. Kluge, “Son aylarda, Avrupa Bölgesi’ndeki her ülkeyi ziyaret etme şansım oldu. Yüz yüze gelinen hastaların, hizmet sunucularının, sağlık çalışanlarının, bakanların ve cumhurbaşkanları’ nın karşılaştıkları endişeleri ve sorunları dinleyerek; Tek bir kişi ya da hiçbir ülke tek başına karşılaştıkları sağlık sorunlarının üstesinden gelemez. Ancak pratik, sorun çözücü yaklaşımlar bulmak için çabalarımızı birleştirirsek, yapabiliriz ve her sorunun üstesinden gelebiliriz” diye ekledi.

Altı stratejik yön:

  • Bölge’nin daha iyi sağlık için, geleceği için bir yol haritası belirlemek.
  • Acil durumlar ve sağlığa yönelik diğer tehditler karşısında sağlık güvenliğinin sağlamak.
  • İnsanları güçlendirmek ve sağlık davranışı anlayışlarını artırmak.
  • Tüm sağlık sistemlerinde sağlık dönüşümünü desteklemek.
  • Daha iyi sağlık için stratejik ortaklıklardan yararlanma,
  • Bölge Ofisinin daha fazla geliştirilmesi ve mükemmelliği için ele alın.

Kaynakça:

Dr. Hans Kluge, WHO Regional Director for Europe.

Diğer DSÖ Avrupa Bölge Direktörleri (1952-2019)

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir