Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Zirvesi – Dünya Liderlerinin Diyaloğu

Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Zirvesi – Dünya Liderlerinin Diyaloğu

BM Genel Kurul Oturumunda; Biyoçeşitlilik, toplumlar ve ekonomiler arasındaki bağlantıları vurgulayacaktır. Devlet ve Hükümet Başkanlarının ve diğer liderlerin, biyoçeşitliliğin sürdürülebilir kalkınmaya olan çok yönlü ve temel katkılarını tanıyacakları ve sürdürülebilir kalkınma için biyoçeşitlilik konusundaki eylemleri hızlandırma hırsını ve kararlılığını göstermeleri beklenmektedir

Biyoçeşitlilik kaybının ele alınması, yoksulluğun ortadan kaldırılması, sürdürülebilir işler, ekonomik kalkınma ve SKH’lerin karşılanması için çok önemlidir.

Doğa, tüm insanların geçim kaynaklarının yanı sıra fiziksel ve zihinsel refahı için temel olan gıda, ilaç ve çeşitli materyallerin sağlanmasında kritik bir rol oynar. Bu nedenle tüm insanlar bozulmamış bir doğada yaşamayı isterler.

Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımı ve korunması, kimsenin geride kalmamasının anahtarıdır.

Biyolojik çeşitliliğin restorasyonu ve doğa temelli çözümlerin uygulanması, SKH’leri karşılamak için gerekli olacaktır.

Sürdürülebilir Kalkınma için Eylem ve Verim On Yılı, biyolojik çeşitlilik kaybını durdurmak ve sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek için kritik bir fırsat sunuyor.

Tüm sektörlerde ve tüm aktörlerden biyoçeşitlilik konusunda acil eylem gereklidir.

75. BM Genel Kurul Toplantısı, BM Genel Sekreteri Guterres ile Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, New York, 24.9.2020

Dünya Liderlerinin Diyaloğu

Sürdürülebilir kalkınma için biyolojik çeşitlilik kaybının ele alınması ve biyolojik çeşitliliğin yaygınlaştırılması,

Devlet ve Hükümet Başkanlarının ve diğer liderlerin, hükümetin, toplumun ve ekonominin tüm sektörlerinde biyolojik çeşitlilik kaybının ve ana akım biyoçeşitlilik eyleminin nedenlerini ele almak için iddialı eylemler sergileyeceği tahmin edilmektedir.

Biyoçeşitlilik kaybının ve ekosistem bozulmasının ana nedenleri ve etkileri iyi bilinmektedir.

Biyoçeşitlilik kaybını ele almak için acilen yapılması gereken eylemler ve bunların sürdürülebilir kalkınmanın tüm sektörlerine yerleştirilmesi ihtiyacı konusunda yaygın bir mutabakat vardır.

Sürdürülebilir tüketim ve üretim, iyi bir yaşam kavramını sürekli ekonomik büyümeden ayırmayı gerektirecektir.

Biyoçeşitlilik, toplumlar ve ekonomiler için ortak faydalar sağlamak için pozitif teşvikler ortaya konmalıdır.

Biyoçeşitlilik kaybının giderilmesine yardımcı olmak için yerinde başarılı eylemler ortaya konulması ve sorunun temeline inilip çare üretilmesi önemlidir.

Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımına yönelik tüm devlet ve tüm toplum yaklaşımlarının güçlendirilmesi gereklidir.

Biyoçeşitlilik için bilim, teknoloji ve inovasyon, kapasite oluşturma, erişim ve fayda paylaşımı, finansman ve ortaklıklardan yararlanma durumu

BM Biyoçeşitlilik Zirvesi’nde, hızlandırılmış biyolojik çeşitlilik eylemini desteklemenin yollarını ve araçlarını vurgulamayı amaçlamaktadır.

Devlet ve Hükümet Başkanlarına ve diğer liderlere, uygulama önceliklerini belirleme ve 2030 sonrası küresel biyoçeşitlilik çerçevesini sağlamak için yeterli kaynakların mevcudiyetini sağlamak için girişimleri ve taahhütleri sergileme fırsatı sunması beklenmektedir.

Mevcut kaynakları yeniden kullanmak ve yeni ve ek kaynaklar ve diğer uygulama araçlarını sağlamak için daha fazla hırs ve bağlılığa ihtiyaç vardır.

İnsanların refahını sağlarken finansal ve ekonomik sistemlerin doğa için olumlu hale gelmesini sağlamak için dönüşüme ihtiyaç vardır.

Hem yeni finansman hem de mevcut kamu ve özel finansın büyük ölçüde yeniden yapılandırılması gerekmektedir.

Mevcut finansmana erişim kapasitesi ve hazır olma durumu, kaynakların etkin kullanımı için kritik öneme sahiptir.

Yerli ve yerel bilginin yanı sıra bilim ve teknoloji, sürdürülebilirliğe dönüşümleri destekleyebilir.

Erişim ve fayda paylaşım araçları, toplum ve biyolojik çeşitlilik için fayda üretme potansiyeline sahiptir.

Olumlu biyoçeşitlilik sonuçları için çok Paydaşlı ortaklıklar ve sektörler arası eylem şarttır.

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir