Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

United Nations (UN) Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) 160’ın üzerinde ülkede 9.500’ün üzerinde şirket ve 3.000’in üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifidir. (161 Ülke, 9953 Şirket, 66,630 Rapor)

2000 yılında çalışmalarına başlayan UN Global Compact, dünyamız, tüm insanlar, topluluklar ve pazarlara fayda sağlayan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kurumların iş birliği ile harekete geçmelerini teşvik eder.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi dünya çapındaki şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 İlke‘ye uyumlu hale getirmeleri için desteklerken aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları‘na ulaşılabilmesi için iş dünyasına liderlik eder.

Neden Global Compact üyesi olmalısınız?

UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) üyeliği şirketlere dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişiminin bir parçası olma fırsatı vermektedir. UN Global Compact’e üye olan şirketlerin elde ettiği imkânlardan bazıları:

 • Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen dünyanın en büyük ve tek kurumsal sürdürülebilirlik platformunun bir parçası olmak,
 • Küreselde ve yerelde sürdürülebilirlik gündemini yakından takip etme, belirleme ve yön vermek,
 • Sürdürülebilirlik alanında iyi uygulamaları paylaşma ve başarıların görünürlüğünü sağlamak,
 • 160’dan fazla ülkede neredeyse her sektör ve büyüklükte şirketin temsil edildiği geniş bir ağa ulaşmak,
 • UN Global Compact’ın benzersiz çok Paydaşlı yapısı sayesinde yeni işbirlikleri kurmak,
 • Sürdürülebilirlik stratejilerini geliştirme, değerlendirmenize, uygulama ve ölçmeye yarayan araç, kaynak, eğitim ve uzmanlara erişmek,
 • 70+ ülkede Yerel Ağ desteği sağlamaktır.

Şirketlerin Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) İmzalamasının Başlıca 3 Sebebi

 • Sürdürülebilirliğe taahhüt eden şirketlerin güvenirliğinin artması % 79
 • UN Global Compact İlkeleri’nin evrensel olması % 59
 • Şirket içinde sürdürülebilirlik uygulamalarını teşvik etmesi % 56

CEO’ ların (Şirket En Üst Düzey Yöneticilerinin)

 • CEO’ ların % 93’ü sürdürülebilirliğin işlerin gelecekteki başarısı için önemini ifade ediyor.
 • CEO’ ların % 80’i sürdürülebilirliğin sektörlerinde rekabet avantajı sunduğunu düşünüyor.
 • CEO’ ların % 78’i sürdürülebilirliğin büyüme ve inavasyon için bir fırsat olduğunu ifade ediyor.

Global Compact Türkiye  (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi)

UN Global Compact’i, ilkelerini ve etkileşim platformlarını yerel ölçekte tanıtmak, geliştirmek ve yerel ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla UN Global Compact, 70’in üzerinde ülkede Yerel Ağları üzerinden faaliyetlerini sürdürmektedir. Yerel Ağlar, UN Global Compact’in küresel ölçekte yaratılan gündemini ulusal, kültürel ve dilsel farklılıkların olduğu coğrafyalara taşıyarak  yerel uygulamalarla yaygınlaştırır.

UN Global Compact’in Türkiye Yerel Ağı olan Global Compact Türkiye, sürdürülebilir kalkınma için sorumluluk alan şirketlerin yanı sıra aralarında sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve belediyelerin de yer aldığı çok paydaşlı üye yapısı ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için bir gelişim, paylaşım ve işbirliği platformu sunar. Global Compact Türkiye gerçekleştirdiği etkinlikler, sunduğu kaynak ve araçlarla üyelerinin sürdürülebilirlik alanında gelişimini desteklerken; hem yerelde hem de küresel ölçekte iyi uygulamaların paylaşılması ve işbirliklerinin kurulması için bir buluşma noktası işlevi görür.

2002 yılından bu yana Türkiye’de kurumsal sürdürülebilirlik gündemini belirlemede öncü rol oynayan Global Compact Türkiye, 2013 yılında TÜSİAD ve TİSK ortaklığında bir platform olarak kurulmuştur. Global Compact Türkiye’ni sekretaryası TÜSİAD tarafından yürütülmektedir.  

Vizyon:

‘Sorumlu kurumsal vatandaşlık ve sürdürülebilir kurumlar’ kavramının Türkiye’de yaygınlaşmasını sağlamak üzere geliştirdiği strateji ve yaklaşımlarla dünyada öncü ve örnek olmak.

Misyon:

Türkiye’de ve uluslararası düzeyde, özel sektör ve diğer sosyal paydaşlar ile işbirlikleri yaparak, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonominin sağlanmasına destek olmak.

Global Compact Türkiye Üyeleri

Şirket sayısı 140, Sivil Toplum Örgütü sayısı 43, İş Dünyası Derneği sayısı 20, Akademik  Kurum Sayısı 13 ve diğer üye sayısı 8 olmak üzere 1 Kasım 2019 tarihi itibariyle üye sayısı 224’ dür.

Detay için:  

Global Compact Türkiye Yerle Ağı Çalışma İlkeleri

UN Global Compact New York Merkez ve Türkiye Yönetim Kurulları

UN Global Compact Yönetim Kurulu Üyeleri

Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu

Global Compact Türkiye Çalışma Ekibi

Global Compact Türkiye Yerle Ağı Çalışma İlkeleri

2002 yılında faaliyete başlayan UN Global Compact, Türkiye’de Yerel Ağ olarak örgütlenmesi 2013 yılında TÜSİAD ve TİSK ortaklığında kurularak Global Compact Türkiye oluşturuldu. Türkiye’nin sekretaryası TÜSİAD tarafından yürütülmektedir. 

Detay için  Global Compact Türkiye Yerle Ağı Çalışma İlkeleri

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) 10 Temel İlkesi

UN Global Compact’in 10 İlke’si insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının temel sorumluluklarını ele alır. 10 İlke’yi stratejilerine, politikalarına ve prosedürlerine dahil eden şirketler sadece insanlar ve gezegen için temel sorumluluklarını korumakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli başarı için zemin hazırlarlar.

UN Global Compact’in 10 İlke’si konuyla ilgili evrensel olarak kabul edilen Birleşmiş Milletler bildirgelerine dayanır.

10 İlke’nin temel aldığı bildirgelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi

Birleşmiş Milletler Rio Çevre ve Kalkınma Bildirgesi

Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi

Global Compact’ın 10 Temel İlkesi

İnsan Hakları

 1. İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.
 2. İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

Çalışma Standartları

 1. İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.
 2. Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.
 3. Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.
 4. İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

Çevre

 1. İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.
 2. Çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.
 3. Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

Yolsuzlukla Mücadele

 1. İş dünyası, rüşvet ve haraç dâhil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2015 yılı Eylül ayında yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek hedefiyle 2030 yılında tamamlanan bir yol haritası olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) kabul etti. Tüm milletlere yönelik ve kimseyi geride bırakmayacak şekilde düzenlenen “2030 Gündeminin temelinde arzuladığımız dünyayı açık bir şekilde tanımlayan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA) bulunmaktadır. Farklı gelişmişlik seviyesindeki ülkelere yönelik oluşturulan SKA’ları her ne kadar hükümetler için uygulanabilir hedefler olarak kurgulanmış olsalar da bu hedeflerden her birinin başarıya ulaşmasında sorumlu iş dünyası uygulamaları, yeni iş yapış şekilleri, yatırım, yenilikçilik, teknoloji ve işbirliği aracılığıyla iş dünyası kilit bir rol oynamaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ne Anlama Geliyor?

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’ları) farklı gelişmişlik seviyesindeki ülkeler için geçerli 17 evrensel hedeften oluşan bir eylem çağrısıdır. Yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak ve küresel ve yerel sürdürülebilir kalkınma uygulamalarına bir çerçeve oluşturmak amacıyla 2030’da tamamlanacak bir yol haritası ortaya koymaktadır.

SKA’ları, Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından, Eylül 2015’te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilip 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Hükümetler tarafından 2001 yılında kabul edilip Aralık 2015 tarihinde geçerliliğini yitiren Binyıl Kalkınma Hedeflerini takiben ve bu hedefler üzerine inşa edilmiştir.

Detaylı bilgi için:  Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için hedeflerin üzerine tıklayınız.

74. BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen UN Global Compact Liderler Haftası, 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında New York’ta yapıldı.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Gündeminin Gerçekleştirilmesinde İş Dünyasının Rolü Nedir?

SKA’lerin ölçeği ve kapsamı çok geniş olsa da iş dünyasının hedeflerin gerçekleşmesini destekleyebileceği alanlar bulunmaktadır. UN Global Compact’ın, hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak iş dünyasından beklentisi, sorumlu iş yapış şekillerine bağlı kalması, yenilikçilik ve işbirliği ruhunu devam ettirerek toplumsal sorunlara çözüm bulmak için fırsatlar yaratmasıdır.

Gelecek dönemde iş modellerini ve sistemlerini dönüştürmek amacıyla iş dünyasında bütüncül yaklaşımlar ve değerler büyük bir rol oynayacaktır. SKA’lere yönelik harekete geçmek ve ilerletmek isteyen şirketler öncelikle sorumlu iş modelleri geliştirerek sürdürülebilir yolculuklarına başlamalıdır. İş dünyası UN Global Compact’ın 10 İlkesini geniş ölçüde strateji ve operasyonlara dâhil etmeli ve bir alanda geliştirilen iyi uygulamaların veya yenilikçiliğin diğer bir alanda yaratılan zararı telafi edemeyeceğinin farkına varmalıdır. Buna ek olarak iklim, su ve gıda krizlerinin yanı sıra yoksulluk, çatışma ve eşitsizlik gibi küresel sorunların iş dünyasının sunabileceği çözümlere ihtiyacı olduğunun da farkında olmalıdır.

UN Global Compact Liderler Haftası, 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında New York’ta yapıldı.

SKA’ler yoksulluk ve eşitsizlikten iklim değişikliğine kadar iş dünyasının odağına giren geniş bir alanı kapsamaktadır. SKA gündemi ile etkileşim halinde olan iş dünyası küresel öncelikleri anlayıp stratejilerini küresel önceliklerle ilişkilendirebilmektedir.

SKA’lere Ulaşmak İş Dünyası Açısından Nasıl Fırsatlar Yaratır?

SKA’leri anlayıp, bu hedefleri iş dünyası uygulamaları ile bütünleştirmek iş dünyasına önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatlardan bazıları:

1) Yeni iş fırsatları yaratır

SKA’ler küresel, kamusal ve özel yatırımları kendi temsil ettikleri sorunları çözmeye yönlendirmektedir. Bu şekilde, yenilikçi çözümler ve dönüştürücü değişiklikler sunabilen şirketler için yeni iş ve pazar fırsatları yaratmaktadır.

2) Kurumsal sürdürülebilirliğin değerini artırır

Kurumsal sürdürülebilirliğin iş dünyası için yarattığı katkı hâlihazırda açıkça ortaya konmuş olsa da, SKA’ler sürdürülebilirlik için ekonomik teşviklerin güçlendirilmesine katkıda bulunabilmektedir.

3) Paydaş işbirliklerini güçlendirir ve mevzuat değişikliklerinin takip edilmesini sağlar

SKA’ler paydaşların sürdürülebilirlik beklentilerinin yanı sıra uluslararası, ulusal ve bölgesel ölçekte üretilen politikaları da içinde barındırmaktadırlar. Stratejilerinde önceliklerini SKA’ler ile uyumlu hale getirmiş şirketler müşterileri, çalışanları, sivil toplum ve diğer paydaşlarla olan ilişkilerini güçlendirmektedirler.

4) Toplumları ve piyasaları dengede tutar

Uyumun olmadığı toplumlarda iş dünyası da başarısını sürdürememektedir. SKA’ları ile uyumlu gerçekleştirilen yatırımlar; kural bazlı piyasaların, şeffaf finans sistemlerinin, iyi yönetilen ve yolsuzluğun engellendiği kurumların devamlılığına katkı sağlayarak iş dünyasının başarısını desteklemektedir.

5) Dil ve amaç ortaklığı yaratır

SKA’ları, etki ve performans odaklı daha etkili bir iletişim kurmak amacıyla iş dünyasının paydaşlarıyla ortak bir çerçeve ve dil belirlemesine destek olmaktadır. SKA’ları, paydaşları bir araya getirerek dünyanın en kısa zamanda çözüme ulaşması gereken toplumsal sorunlarının ele alınmasına yardımcı olmaktadır. (Kaynak: SKA Pusulası)

Global Compact Türkiye’nin Çalışma Alanları 

Kaynakça:

UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) New York

Global Compact Türkiye