Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilciliği ile Görüşme

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilciliği ile Görüşme

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) nun kuruluş tarihi olan 1969 yılından günümüze 50 yıldır Dünya’da kuruluş amaçlarına yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ile 1971 yılından günümüze 48 yıldır Türkiye’de yaptıkları çalışmaları hakkında UNFPA Türkiye Temsilciliği yöneticileri ile bir görüşme yapıldı.

Medya ve İletişim Akademisi Başkanı Metin Balcı, Başkan Yardımcısı Faruk Saygılı ile Akademi Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Sağlık Vakfı Dış ilişkiler Kurul Başkanı Bekir Metin ile Duy Sesimi Proje Koordinatörü Hülya Çömlekçi, 28 Kasım 2019 tarihinde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)Türkiye Temsilciliğini ziyaret ederek; Temsilci Yardımcısı Zeynep Başarankut Kan,  Üreme Sağlığı Program Koordinatörü Dr. Gökhan Yıldırımkaya ve İnsani Yardım Program Koordinatörü Dr. Selen Örs Reyhanioğlu ile görüştüler.

Medya ve İletişim Akademisi Başkanı Metin Balcı, Başkan Yardımcısı Faruk Saygılı ile Duy Sesimi Proje Koordinatörü Hülya Çömlekçi (Ankara, 28 Kasım 2019)

Medya ve İletişim Akademisi adına Başkan Metin Balcı ve Başkan Yardımcısı Faruk Saygılı’nın birlikte bir sunum yaptı. Hem Medya ve İletişim Akademinin yapısı, çalışma alanları, gerçekleştirilen eğitim program ve projeleri, Avrupa Birliği ile engellilere yönelik gerçekleştirilen projeler hem de çeşitli kurum ve kuruluşların tanıtımları için hazırladıkları strateji oluşturma projeleri, sosyal medyanın da içerisinde yer aldığı yeni medya çalışmaları konulardaki gerçekleştirilen proje ve çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Medya ve İletişim Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Sağlık Vakfı Dış ilişkiler Kurul Başkanı Bekir Metin ise;

Bekir Metin, UNFPA Türkiye Temsilci Yardımcısı Zeynep Başarankut Kan, Üreme Sağlığı Program Koordinatörü Dr. Gökhan Yıldırımkaya ve İnsani Yardım Program Koordinatörü Dr. Selen Örs Reyhanioğlu ile (Ankara, 28 Kasım 2019)

Sağlık ve Sağlığın uluslararası boyutu ve ülkemize etkileri konularında yaptığı çalışmalar, Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığı (1990-2000), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilciliği (2000-2004) ayrıca, sağlık alanında hizmet veren sivil toplum kuruluşlarında (Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Dernekleri ile Türkiye Sağlık Vakfı) yaptığı görevler sırasında sağlık alanında edindiği tecrübeler ver gerçekleştirdiği çalışmaları paylaştı.

Ayrıca, Türkiye’de bulunan Birleşmiş Milletler Kuruluşları, Yabancı Kalkınma Ajansları ve bunlarla sağlık konuları dâhil farklı projeler gerçekleştiren Sivil Toplum Kuruluşlarının çalışmalarını ve kendisinin bu kuruluşlarla gerçekleştirdiği görüşmelerini kamuoyu ile paylaşmak amacıyla oluşturulan ve yayın hayatına başlayan web sitesinin de (www.healthworldnews.net) Genel Yayın Yönetmeni olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler ve uzman kuruluşlarının yaptığı çalışmaları, başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere UNFPA ve diğer kuruluşların Türkiye programları ve bu programlara bağlı olarak sürdürülen ve ilerisi için planlanan proje ve çalışmaların yakından takip edileceğini; haber, analiz, yorum ve önemli araştırma ve diğer çalışma raporlarına anılan web sitesinde yayınlanacağını, UNFPA ile ortak çalışmalar yapabileceklerini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilci Yardımcısı Zeynep Başarankut Kan,  Üreme Sağlığı Program Koordinatörü Dr. Gökhan Yıldırımkaya ve İnsani Yardım Program Koordinatörü Dr. Selen Örs Reyhanioğlu ile yapılan görüşme ve karşılıklı bilgi alışverişinde ortaya konulan fikirleri ve UNFPA’in Türkiye çalışmalarının ortak alanları aşağıda belirtildi.

UNFPA’in kuruluş tarihi olan 1969 yılından günümüze 50 yıllık sürede üye devlet sayısı 150’yi buldu. Türkiye,  UNFPA’e 1971 yılında üye oldu ve aradan geçen 48 yılda Türkiye ölçeğinde yapılan çalışmalarını, UNFPA Türkiye Temsilciliği, Azerbaycan ve Gürcistan Ülke Direktörlüğü yönetimi olarak sürdürmektedir.

BekirMetin ve Dr. Gökhan Yıldırımkaya (UNFPA, Ankara, 28 Kasım 2019)

UNFPA, her gebeliğin istenilen gebelik olduğu, her doğumun güvenle gerçekleştiği ve her gencin içindeki potansiyelini ortaya çıkarabildiği bir dünya için çalıştığı, bu hedefe ulaşabilmek için, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden (SKH) özellikle 5 tanesinin görev alanları olarak;

 • “Sağlıklı Bireyler,
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,
 • Eşitsizliklerin Azaltılması,
 • Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar,
 • Hedefler için Ortaklıklar” konularında çalışıldı.

UNFPA ayrıca, Türkiye’de kurulduğu tarihten günümüze; nüfus bilgilerini toplama ve analiz etmede, nüfus sayımlarını düzenlemede, nüfus politikalarını formüle etmede, doğurganlık, ölüm ve göç konularında araştırma ve yapmada ve bunların gelişme ile ilişkisini düzenlemede gelişmekte olan ülkelere yardımcı oldu. Fon yaratma, kadın, genç ve yaşlılar, AIDS, nüfus ve çevre konularında özel programları da desteklerini ve desteğini sadece ülkelerden talep geldiği takdirde ortaya koydu.

UNFPA, 1971 yılından bugüne başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, Milli Eğitim, Çalışma, Aile, İçişleri Bakanlıkları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte; üreme sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi; kalkınmayla ilgili verilerin toplanması, kullanımı ve yaygınlaştırılmasının artırılması ve insani yardım konularında çalışmalar yaptı.

Bu çerçevede, beş yıllık süreleri kapsayan Türkiye ülke programlarından ilkini 1988-1992 tarihleri arasında, Altıncı Ülke Programını da 2016-2020 tarihleri arasında sürdürdü ve sürdürmektedir. 2021-2025 yıllarını kapsayacak Yedinci Ülke Programının da altyapı çalışmalarına başladıkları ve bir yıllık süreç sonucu Türk Hükümeti ile imzalayacakları anlaşma sonucu 2021 yılının başlarında uygulamaya konulacağı bildirildi.

UNFPA Türkiye Temsilciliği olarak 50 yıla yakın süredir;

 • Anne ve çocuk sağlığını teşvik etme,
 • Üreme sağlığı ve haklarını iyileştirme,
 • Gençlerin potansiyellerinin tamamını kullanabilecek şekilde güçlendirilmeleri,
 • Cinsiyet eşitliği sağlama,
 • Kadınlara yönelik şiddetle mücadele,

Konularında yaptıkları çalışmalarla Türk halkına ve yönetimine destekleri ortaya konuldu.

Metin Balcı, Dr. Selen Örs Reyhanioğlu, Zeynep Başarankut Kan, Dr. Gökhan Yıldırımkaya, Bekir Metin, Faruk Saygılı ve Hülya Çömlekçi, UNFPA Türkiye Ofisindeler (28 Kasım 2019)

2011-2015 yıllarını kapsayan Beşinci Ülke Programı ile 2016-2020 yıllarını kapsayan Altıncı Ülke Programı kapsamında;

 • Akran eğitimiyle gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda güçlendirilmeleri
 • Genç kadınların güçlendirilmesi
 • Seks işçilerinin sağlık konusunda bilgiye erişimini sağlama,
 • Göçmen kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi,
 • Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki genç erkeklerin güçlendirilmesi,
 • Kırılgan nüfus gruplarına genç dostu üreme sağlığı hizmetlerinin sağlanması
 • Mültecilere üreme sağlığı ve kadına yönelik şiddet konularında insani yardım sağlanması,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi
 • İstatistiki ve sınıflandırılmış demografik veri/bilgilerin sağlanması, sosyal/ekonomik politikaların oluşturulması ve uygulamasında bu veri/bilgilerin kullanılması,
 • Üreme sağlığı ve cinsiyete dayalı şiddete karşı insani yardım, kadınlar için güvenli alanlar yaratılması,
 • Devlet Kurumlarında ve Özel Sektörde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık artırılması,
 • Türkiye’deki en savunmasız insan gruplarının güçlendirilmesi

Farkındalık Yaratma konusunda;

 • Mevsimlik Göçebe Tarım İşçilerinin durumlarının iyileştirilmesi konusunda sağlık çalışanlarına, Valilere, Dini Liderlere yönelik farkındalık artırma çalışmaları,
 • Gençlere uygun sağlık hizmetleri için farkındalık artırma çalışmaları,
 • Üreme sağlığı konusunda Kamu kuruluşları için hazırlanan eğitim düzenlemelerinin geliştirilmesi,
 • Ulusal aile planlama yöntemlerini uluslararası standartlara yükseltilmesi ve uyarlaması,
 • Polis, Sağlık Personeli, Dini Liderler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Yargıçlar ve Sosyal Hizmet Görevlileri için toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsiyete dayalı şiddete karşı farkındalık artırmaya yönelik çalışmalar yapılması,
 • Yerel yönetimler için toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık artırma etkinlikleri.
 • Aile içi şiddetle mücadele konusunda özel şirketlere yönelik farkındalık yaratma etkinlikleri,
 • Göçmen Kadınlar ve Kız Çocukları için güvenli alanlar yaratmak.

Araştırma konularında;

 • Gençlere yönelik cinsel sağlık ve üreme sağlığı anketi,
 • Türkiye’de Ensest problemini anlamak,
 • Türkiye’de Töre suçlarının dinamikleri,
 • Türkiye’de beyaz yakalı kadınlara yönelik aile içi şiddet,
 • Ortaokul ve lise öğrencilerinin kadına karşı aile içi şiddete yaklaşımları,
 • Türkiye’deki mevsimlik göçmen tarım işçilerinin durumları,
 • Türkiye’deki seks işçilerinin cinsel sağlıkları ve üreme sağlıkları konusundaki ihtiyaçlarının değerlendirilmesi,
 • Türkiye’deki rehber öğretmenlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda ihtiyaçlarının değerlendirilmesi.

Savunma konusunda;

 • Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD)  ve 25 yıllık süreçteki kazanımlar
 • Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi,
 • Türkiye’nin 2012 yılında onadığı İstanbul Sözleşmesi,
 • Ulusal Eylem Planı / Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,
 • Mevsimlik Göçmen Tarım İşçileriyle İlgili Meclis Kararı,
 • Ulusal AIDS Komisyonu,
 • Kapsamlı Cinsel Eğitim Kampanyası,
 • Yeni Aile Hekimliği sistemi içinde Üreme Sağlığı ana ve ara başlıklar halinde konuşulmuştur.

2021-2025 yıllarını kapsayacak Yedinci Ülke Programı çalışmaları

Türkiye’de 1988 yılında uygulamaya konan ve 2020 yılında sonlanacak olan ve her dönemi 5 yıllık süreyi kapsayan 6 Ülke Raporu ile; uluslararası bilgi ve birikimin paylaşılmasının yanı sıra Türkiye’nin; Nüfus planlaması; Anne ve çocuk sağlığı; Üreme sağlığı; Toplumsal cinsiyet eşitliği; Eşitsizliklerin azaltılması; Gençlerin güçlendirilmesi; Kadınlara yönelik şiddetle mücadele; Sağlıklı bireyler yetiştirilmesi; Barış, adalet ve güçlü kurumlar; Hedefler için ortaklıklar kurulması; Ölüm ve göç konularında araştırmalar yapmak; Fon yaratma; AIDS’le mücadele; Nüfus ve çevre konularında özel programlar oluşturma konularında UNFPA olarak oldukça olumlu mesafeler alındığı ortaya kondu.

2021-2025 yıllarını kapsayacak Yedinci Ülke Programı kapsamına ise geçmiş yıllarda elde edilen olumlu sonuçlar, kat edilen mesafeler, edinilen deneyimler, kurulan ortaklıkların çok önemli kazanımlar olduğunu, önümüzdeki 5 yıllık sürede bir taraftan elde edinilen kazanımların sürdürülmesi ve çağın ortaya çıkardığı yeni sorunlara çözüm araken ulusal ve uluslararası ortaklıkların daha da güçlendirerek sürdürülmesi amaçlanmaktadır.

UNFPA Türkiye olarak; Yedinci Ülke Programının ana çerçevesinin çizildiğini;

Kadınlar, gençler ve kırılgan grupların uyumu; Dezavantajlı grupların sorunlarının çözümü; Şiddete maruz kalan kadınlar ve erkekler; HIV / AIDS’li insanlar; Dezavantajlı gruplar, göçmenler, mülteciler ve mevsimlik işçilerin, kadın ve çocukları ile gençlerin sorunlarının çözümleri konularında farkındalık yaratma dâhil bu konularda çalışmalar yürütmek.

Ayrıca, Hükümet kurum ve kuruluşları, Yerel Yönetimler, Birleşmiş Milletler kuruluşları, Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum kuruluşları, karar verici ve kanun yapıcılar dahil bütün taraflarla görüşülerek, 2021-2025 yılları arasında sürdürülecek çalışmalara temel olacak 7. Ülke Raporu’nun hazırlanacağı ifade edildi. Sonuç olarak “tabusal alanların kamusal alanlara” dönüştürülmesi için çalışıldığı ve çalışılacağı da ortaya kondu.

Bu görüşmede karşılıklı bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasının yanı sıra, çağa ayak uydurmak, gelişmelerle ortaya konulan teknolojinin kullanılması, hem UNFPA Türkiye Ofisinin bilinirliğinin ve marka değerinin arttırılması, hem de yapılacak program, plan ve projelerle ortaya çıkacak çalışmalarda deneyimli kişi ve kuruluşlarla çalışılmasının yararı paylaşıldı.

UNFPA Türkiye olarak;

“Niş alanlarda çalışmalar yaptıklarını; savunuculuk çalışmalarında kamuyu ve hizmet sunucularını harekete geçirdiklerini;  ortaya çıkan çalışma ve sonuçlarını yaygınlaştırmak; ünlü yüzler ve sesler kullanarak topluma ulaşmak; talep yaratılması konularında çalışmak; topluma ulaşmada, iletişimde viral çalışmalar yapmak; hedeflerine ulaşmak için yazılı ve görsel basınla daha önce çalıştıklarını ve önümüzdeki 5 yıllık dönmede de çalışacaklarını” belirterek bu görüşmenin yararlı bir görüşme olduğu belirtildi.

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir