Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Kuruluşları Birliği

Tarihçe

Birleşmiş Milletler (BM)’in Kamu Enformasyon Birimi  (DPI) ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) birlikte uzun bir çalışma geçmişine sahiptirler. B. M.ler bilgi faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak STK’larla ve onlarla birlikte çalışmanın önemi, Kamu Enformasyon Bakanlığı’nın ilk kez kurulduğu 1946 tarihinde Genel Kurul toplantısında alınan bir kararla kuruldu.

“… Birleşmiş Milletler hakkında bilgilendirmek ve geniş kitlelere ulaşılması konusunda ulusal bilgi hizmetlerine, eğitim kurumlarına ve diğer her tür hükümet ve sivil toplum kuruluşlarına aktif olarak yardım etmek ve teşvik etmek amacıyla kuruldu.. Bu ve diğer amaçlar için, tam donanımlı bir referans hizmeti, kısa veya tedarikçiye bilgi vermeli ve bu kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılmak üzere yayınlarını, belgesel filmlerini, film şeritlerini, posterlerini ve diğer sergilerini sunmalıdır. ”

O zamandan beri, STK’lar Birleşmiş Milletlerin çalışmalarını dünyadaki insanlara ulaştırmada kilit bir rol oynamaya devam etti. 1968’de, Ekonomik ve Sosyal Konsey, 27 Mayıs’ın 1297 sayılı Kararı (XLIV), 23 Mayıs 1968 tarihli ve 1296 sayılı Kararının (XLIV) yazısını ve ruhunu akılda tutarak, STK’ları bir araya getirme çağrısında bulundu. “… Birleşmiş Milletlerin çalışmalarını desteklemeyi ve kendi amaç ve amaçlarına, yetkinlik ve faaliyetlerinin niteliğine ve kapsamına uygun olarak ilkeleri ve faaliyetleri hakkında bilgi vermeyi taahhüt eder” dendi.

STK’lar Birliği, BM’nin ilkelerine uyma, Örgütün faaliyetlerini destekleme ve bağımsızlıklarını koruyarak ve kendi temel değerlerine sadık kalarak gündemindeki meseleler hakkındaki sözcüğü yayma konusundaki taahhütlerine dayanmaktadır. Zaman geçtikçe, DPI ve STK’lar arasındaki ilişki daha güçlü ve daha önemli hale geldi; Üye Devletler, yerel, bölgesel ve uluslararası STK katılımının yararlarını tanımaya devam etmekte ve 2005 Dünya Zirvesi Sonuç Belgesinde belirtildiği şekilde STK’ların çalışmalarına yardım ve uyum sağlama isteğini ifade etmişlerdir. O zamandan beri, STK’ların uluslararası meselelere, istişarelere, politikalara ve konferanslara katılımı çok daha belirgin kabul görmüştür. BM de STK topluluğunu aktif olarak dâhil etmeye devam etti ve DPI kapsamında, Dış İlişkiler Bölümü’ndeki ilişkilerin STK İlişkileri tarafından geliştirilip desteklenmesine devam edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres geçtiğimiz günlerde, STK’nın sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için Birleşmiş Milletler ile birlikte çalışma taahhüdünün değerini yeniden ortaya koydu. Örgütün “sizden daha büyük bir ortağı olmadığını, sivil toplum kuruluşlarının olduğunu” belirtti. […] Birleşmiş Milletler, herkes için daha huzurlu, adil ve müreffeh bir gelecek için sizinle birlikte çalışmayı taahhüt eder. ”

Biz Kimiz 

STK İlişkileri ve İrtibat Servisi, Birleşmiş Milletler Kamu Bilgilendirme Bölümü (DPI) ‘nde Sosyal Yardım Departmanı içindedir. Örgütü, DPI ile ilişkili Sivil Toplum Örgütleriyle (STK’lar) ilişkilendirmek ve bölümün BM’nin çalışması ve rolü hakkındaki bilgileri yayma çabalarını desteklemekle görevlidir.

Sivil Toplum Kuruluşu (STK); Yerel, ulusal veya uluslararası düzeyde örgütlenmiş, kar amacı gütmeyen, gönüllü insanların biraraya gelip çalıştığı bir ortamdır. Görev odaklı ve ortak ilgi alanlarına sahip kişiler tarafından yönetilen sivil toplum kuruluşları (STK’lar) çeşitli hizmetler ve insani yardımlar gerçekleştirmekte, vatandaşların kaygılarını Hükümetlere iletmekte, politikaları izlemekte ve toplum düzeyinde siyasi katılımı teşvik etmektedir. STK’lar analiz ve uzmanlık sağlar, erken uyarı mekanizmaları olarak görev yapar ve Gündem 2030 ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri dâhil olmak üzere uluslararası anlaşmaları izlemeye ve uygulamaya yardımcı olur. Genellikle, BM barış ve güvenlik sütunları, insan hakları ve kalkınma gibi belirli konular etrafında örgütlenirler. STK’lar, dünyanın dikkatini insanlığın önündeki önemli konulara odaklamak için Genel Kurul tarafından kurulan BM gözlemlerini ve uluslararası birikimlerini yıl ve on yıllar boyunca paylaşmış ve teşvik etmiştir. Birleşmiş Milletler Sisteminin ofisleri ve alt kuruluşları ile ilişkileri, bulundukları yere ve görevlerine bağlı olarak farklılık gösterir.

Neler Yapıyoruz?

Kamu Enformasyon Biriminin (DPI) görevi, Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkeleriyle uyumlu bir dizi inisiyatifle (girişimlerle) uyumlu STK’larla işbirliği yapmaktadır.

Birleşmiş Milletlere yönelik endişe konusundaki konularda güçlü bilgi programlarına sahip 1.450’den fazla STK, Birleşmiş Milletlere dünyanın dört bir yanındaki insanlara ve topluluklara değerli bağlantılar sağladığı için, Kamu Enformasyon Birimi ile resmi bir ilişki içindedir. DPI, STK’ların Birleşmiş Milletlerin dâhil olduğu çeşitli konular hakkında bilgi edinmelerine ve yaymalarına yardımcı olmakta, BM Evrensel kurallarını desteklemek amacıyla faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yürütmelerini sağlamak amacıyla çalışmaktadır.

 

Kaynakça:

BM Sivil Toplum Kuruluşları Birliği