Birleşmiş Milletler ve DSÖ Gönüllüsü olarak çalışmak istermisiniz…

Birleşmiş Milletler ve DSÖ Gönüllüsü olarak çalışmak istermisiniz…

BM Gönüllüleri ile DSÖ Türkiye Ofisi Arasında İşbirliği (4.8.2020)

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye’de Covid-19 salgını ile mücadele programları için uzman desteği sağlamaktadır. İletişim ve halkı bilgilendirme alanında DSÖ ile birlikte hizmet veren BM Gönüllüleri (UNV) önemli ve etkili çalışmaların ekip üyeleridir. Özellikle Covid-19 krizi sırasında BM Gönüllüleri Programı ile DSÖ Türkiye Ofisi arasındaki kurulan ortaklık önemli bir tanıklıktır.

BM Gönüllüleri, hizmetlerini ve laboratuvarların kapasitesini geliştirmeyi amaçlayan DSÖ’nün “Türkiye’de Sağlık Güvenliği Projesi” ve “Ruhsal Engelli Bireyler İçin Sosyal İçerme Projesi” ni desteklemektedir. Bu projeler, salgın nedeniyle önemli ölçüde değişmiştir.

DSÖ Türkiye Ofisinde, Türkiye’deki operasyonlarımızın ayrılmaz bir parçası olarak yüksek kalibreli bir BM Gönüllüleri grubuna sahip olduğumuz için şanslıyız. Etkileyici profilleri ile birlikte programatik önceliklere olan özeni ve bağlılıkları, sağlık güvenliği ve ruh sağlığı alanlarındaki çalışmalarımızı kesinlikle geliştirmiştir. Özellikle Covid-19 salgını sırasında hepimiz, daha geniş paydaş işbirliği için DSÖ’den çok ihtiyaç duyulan teknik yönergelerin çevirisi de dâhil olmak üzere topluluk temelli risk iletişimi müdahalelerini desteklemek için bir araya gelen BM ekibi, Türkiye’de Sağlık Güvenliği Projesi Direktörü ve DSÖ Türkiye Ofisi Vekil Başkanı Dr. Irshad Ali Shaikh liderliğinde çalışmalar gerçekleştirildi.

Tunç Özceber, DSÖ Türkiye Ofisi ile BM Gönüllü İletişim Derneği adına çalışmaktadır ve yakın zamanda BM Uzman Gönüllüsü olarak terfi etmiştir. Her iki projeyi de destekliyor ve iş yükünde bir artış yaşıyor ve çabalarını geniş kitlelere destek ve resmi olrarak yapılan açıklamaların tercümesine yönlendiriyor. Ayrıca, veri toplama ve raporlama yoluyla uyumlu ve bilgili kalmaları için ortak kurum ve kuruluşları da destekliyor.

Tunç Özceber, BM DSÖ Gönüllüsü

“Her iki proje için iletişim ve görünürlük gereksinimlerinin karşılandığından emin oluyorum ve Quality Rights platformunun sosyal medya stratejisini ve ruh sağlığını geliştirmeye yönelik videoları hazırladım. Ayrıca, Covid-19 zamanında son derece önemli olduğu kanıtlanan DSÖ’nün sosyal medya hesaplarının geliştirilmesine de katkıda bulundum.”  -Tunç Özceber, BM DSÖ Gönüllü İletişim Derneği, Türkiye

Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana en savunmasız grupları destekleyen “Ruhsal Engelli Bireyler İçin Sosyal İçerme Projesi”  Ruh Sağlığı Programı, çocuklar ve yaşlılar için salgın sırasında ruh sağlığının nasıl korunacağı hakkında broşürler, kitaplar ve posterler hazırladı.

Çağrı Özbek, DSÖ Gönüllü Tercümanı

Virüs tarafından durdurulmayan bir diğer akış ise Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) ve sağlık profesyonellerinden geri bildirim toplamaktı. Eğitimlerin çevrimiçi olarak sürdürülmesi için farklı deneyimleri, zorlukları ve görüşleri anlamak önemliydi. Kaygıları paylaşmak ve risk değerlendirmeleri yapmak için TRSM’ler ve sağlık uzmanları arasında diyalog kurmak da çok önemliydi. Tüm bu çalışmaların notları, broşürler, çağrılar ve sohbetlerin çevirisini gerektirir. İşte burada geçen yıl Tercüman / Çevirmen olarak görev yapan ulusal BM Gönüllüsü Çağrı Özbek DSÖ’ yü destekliyor. Salgın (Pandemi) sırasında Ruh Sağlığı Programı ve Sağlık Bakanlığı ruh sağlığı destek ve danışma ihtiyacı olan kişiler için psikososyal bir destek hattı üzerinde çalıştı. Çağrı Özbek, destek hattı için materyalleri Türkçe’ ye çevirdi ve Covid-19 sırasında Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlık Bakanlığı ve DSÖ arasında Covid-19 ile ilgili resmi canlı ve çevrimiçi toplantıların tercümanı olarak görev yaptı.

“13 Mayıs 2020’den itibaren DSÖ Türkiye Ofisi ve Sağlık Bakanlığı, zihinsel engelli bireyler için sağlık kurumları ile düzenli toplantılar yaparak onların sosyal içerme projesinin ulusal plana uygun olarak geliştiğinden emin oldu. Ulusal Covid-19 müdahalesine ilişkin kurumlar arası diyaloğu desteklemek için yararlı bir rol oynayabildiğim için mutluyum.” -Çağrı Özbek, BM DSÖ Gönüllü Tercümanı / Çevirmeni.

BM-DSÖ Gönüllü Tercümanı Elif Görkem Arslantürk

Bir diğer BM Gönüllü Tercümanı ve Çevirmeni Elif Görkem Arslantürk de DSÖ ve diğer BM Kuruluşlarının günlük çalışmalarına kapsamlı ve güvenilir bilgilerle katkıda bulunuyor. Başlıca rolü Türkiye’de Sağlık Güvenliği projesinde yazılı belgelerin tercümesi ve ilgili meslektaşları arasında hem ardışık hem de eşzamanlı tercümenin sağlanması, eğitim oturumları ve üst düzey toplantılardır.

“Türkiye’deki Sağlık Güvenliği Projesi, tüm akut halk sağlığı tehditlerinin tespiti, belirlenmesi, yönetimi ve iletişimi için ulusal kapasiteleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. DSÖ Türkiye Ofisi, Sağlık Bakanlığı ve ilgili taraflar arasındaki işbirliği, sürekli ve doğru bilgi akışı gerektirmektedir. Hem yazılı hem de sözlü konuşmanın doğrudan ve doğru olmasını sağlamak için elimden geleni yapıyorum.” -Elif Görkem Arslantürk, BM DSÖ Gönüllü Tercümanı / Çevirmeni.

Elif Görkem, devam eden Covid-19 salgını sırasında da çalışmalara destek vermiştir. Türkiye’de ilk Covid-19 vakalarının bildirilmesinden bu yana, Türk meslektaşları ve DSÖ Türkiye Ülke ve Avrupa Bölge Ofisi tarafından geliştirilen temel belgeleri tercüme etti ve toplantılarda ve basın toplantılarında paylaştı.

DSÖ ile proje yönetiminde ulusal BM Gönüllü Uzmanı olarak hizmet veren Tuğçe Eruydaş için bu, BM sistemindeki ilk görevdir. Salgından hemen önce başlayan Tugce Eruydaş, Covid-19 sırasında karantina altında iş yükü arttığı için artık DSÖ Türkiye Ülke Ofisinde çalışmaktadır. Rutin çalışmanın ana gövdesi, şu anda sanal olarak paydaşları ve ortakları bir araya getirerek program planları ve risk yönetimi çözümleri geliştirmek için Mülteci Sağlığı Programını desteklemek ve koordine etmektir.

Tugce Eruydaş, BM DSÖ Gönüllüsü

“Türkiye’de dünyanın üçüncü en büyük kayıtlı Suriyeli mülteci nüfusuna sahibiz ve her projenin kaydını tutmak büyük çaba ve sorumluluk gerektiriyor. Şimdi, ortaklarla birlikte ekibimiz, ülkedeki Suriyeli mülteciler için bir sağlık projesi çerçevesinde sanal platformlar tasarlamayı düşünüyor.” -Tugce Eruydaş, BM DSÖ Gönüllüsü,

Tuğçe Erduyaş, DSÖ ile olan görevini hem sağlık sektörü hem de proje yönetimi konusunda bilgi üretme / geliştirmenin en iyi yolu olarak görüyor. “Covid-19 planlarımızı değiştirmiş olsa da, hala büyük ilham verici başarılara ve sonuçlara sahibiz. Son zamanlarda, ortaklar için insan hikâyeleri topluyoruz ve DSÖ girişimlerinden yararlananlarla sürekli temasa geçiyoruz” diye paylaşıyor. Bu örneklerden biri, DSÖ’nün Suriyeli doktor ve hemşireler için uyarlama programını tamamladıktan sonra, Bursa’daki mülteci ve göçmen sağlığı merkezindeki çalışmaları nedeniyle Türk hükümeti tarafından ödüllendirilen ve Suriyeli hastalara temel sağlık hizmetleri sunan Suriyeli Doktorlar, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaktalar.

BM Herkes İçin Gönüllülük

Birleşmiş Milletler Gönüllülük Programı  

Covid-19 Salgını ile Mücadelede BM Gönüllüleri ile Ortaklık Kurma 

Dünya Sağlık Örgütü Genel Merkezi-Cenevre 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi-Kopenhag

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir