BM Emisyon 2021 Raporu: Vaatler tutulsa bile küresel sıcaklıklar 2,7 derece artacak.

BM Emisyon 2021 Raporu: Vaatler tutulsa bile küresel sıcaklıklar 2,7 derece artacak.

Birleşmiş Milletler Emisyon Farkı 2021 Raporu yeni ulusal vaatler ve alınan tedbirlere rağmen küresel sıcaklığın bu yüzyılın sonunda 2,7 derece santigrat artacağını ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler Sekreteri Antonio Guterres, raporun bulgularını İngiltere’de önümüzdeki hafta başlayacak olan COP 26 iklim zirvesine hazırlanan dünya liderleri için “gürleyen bir ikaz” olarak tanımladı.

Raporda bu rakamın Paris İklim Anlaşması’nda hedeflerden çok yüksek olduğu ve iklim üzerinde çok yıkıcı değişimlere neden olacağı uyarısında bulundu.

Paris İklim Anlaşması’nda küresel ısınmanın sanayileşme dönemi öncesindeki sıcaklıkların 1,5 derece üzerinde tutulması hedeflenmişti. Bu hedefin tutturulabilmesi için önümüzdeki sekiz yılda salınacak yıllık sera gazı miktarının yarı yarıya azaltılması gerekiyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Danimarka Teknik Üniversitesi’nin ortak çalışması sonucu hazırlanan rapor, verilen taahhütlerin etkin bir biçimde yerine getirilmesi durumunda sıcaklık artışının 2,2 derece ile sınırlı tutulabileceğini belirtiyor.

Bu rakam bile Paris İklim Anlaşması ile belirlenen üst sınır olan 2,0 derecenin üzerinde. Buna rağmen birçok ulusal iklim planı eyleme geçme tarihini 2030 sonrasına erteledi.

Metan gazı emisyonunu azaltma ve karbon piyasaları

Öte yandan raporda fosil yakıtlar, atıklar ve tarım sektörünün neden olduğu metan gazı emisyonunda azaltmaya gidilmesinin emisyon farkını kapamaya ve kısa vadede küresel ısınmayı azaltmada etkili olabileceği kaydedildi.

Raporda ayrıca karbon piyasalarının da emisyonun azaltılmasına yardımcı olabileceğine dikkat çekildi, ancak bu durumun yalnızca açıkça tanımlanmış ve gerçek azaltım hedefleyen kuralların varlığı durumunda mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Rapor bu konudaki ilerlemenin takibinin ve şeffaflığın da önemine vurgu yaptı.

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir