BM Genel Kurulu “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” Yeni Deklarasyonu.

BM Genel Kurulu “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” Yeni Deklarasyonu.

BM Genel Sekreteri António Guterres 18 Eylül 2023 tarihinde New York’ta yaptığı açıklamada, 2030 son tarihine doğru ne yazık ki yarı yolda kalan “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini” kurtarmak için artık küresel bir planın zamanının geldiğini söyledi. 

Sayın Guterres, New York’ta BM Genel Merkezi’nde dünya liderlerinin, çevreyi korurken tüm insanlar için ekonomik refah ve refahı artırmayı amaçlayan 17 hedefe ulaşmak için eylemi hızlandıracak siyasi bir deklarasyonu kabul ettiği üst düzey bir forumun açılışında konuştu.

“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” (SKH) yalnızca hedeflerin bir listesini değil. İnsanların umutlarını, hayallerini, haklarını, beklentilerini her yere taşıyorlar” dedi.

Uyumlu, iddialı eylem

Dünya liderleri 2015 yılında Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini kabul ederek kimseyi geride bırakmayacaklarına söz verdiler. Hedefler arasında aşırı yoksulluk ve açlığın sona erdirilmesi, temiz su ve sanitasyona erişimin yanı sıra yeşil enerjiye erişimin sağlanması ve kaliteli evrensel eğitim ve yaşam boyu öğrenme fırsatlarının sağlanması yer alıyor.

BM Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis (Ülkesi Trinidad and Tobago)

BM Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis, taahhütlere rağmen 2022 itibarıyla 1,2 milyar insanın hâlâ yoksulluk içinde yaşadığını ve bu on yılın sonunda küresel nüfusun kabaca yüzde sekizinin, yani 680 milyon insanın hâlâ açlıkla karşı karşıya kalacağını ifade etti. Uluslararası toplumun bu rakamları kabul edemeyeceğini söyledi.

“Ortak ve iddialı eylemlerle, 2030 yılına kadar 124 milyon insanı daha yoksulluktan kurtarmak ve yaklaşık 113 milyon daha az insanın yetersiz beslenmesini sağlamak hâlâ mümkündür” dedi.

Geriye gitmek 

17 hedefin her biri, toplamda 169 hedef içeriyor; ancak Genel Sekreter, şu anda yalnızca yüzde 15’inin yolunda gittiğini, birçoğunun ise tersine gittiği konusunda uyardı.

Siyasi Deklarasyonun “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ilerlemesini hızlandırmada oyunun kurallarını değiştirebileceğini” söyledi.

Bu, gelişmekte olan ülkeler için finansman taahhüdünü ve yıllık en az 500 milyar ABD doları tutarında bir Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi Teşviki teklifine açık desteğin yanı sıra etkili bir borç hafifletme mekanizmasını da içeriyor.

Ayrıca, çok taraflı kalkınma bankalarının iş modelinin, gelişmekte olan ülkelere daha uygun oranlarda özel finansman sunacak şekilde değiştirilmesi çağrısında bulunuyor ve kendisinin “modası geçmiş, işlevsiz ve adaletsiz” olarak etiketlediği uluslararası finans mimarisi reformunu onaylıyor.

Milyonlarca kişi hâlâ açlıktan ölüyor 

BM Genel Sekreteri António Guterres, “insanlık üzerinde şok edici bir leke ve destansı bir insan hakları ihlali” olarak nitelendirdiği açlığın ele alınmasından başlayarak altı kritik alanda eyleme geçilmesi gerektiğini vurguladı.

“Bugün ve çağımızda milyonlarca insanın açlıktan ölmesi her birimizin ithamıdır” diye ekledi.

Genel Sekreter, yenilenebilir enerjiye geçişin yeterince hızlı gerçekleşmediğini ve dijitalleşmenin fayda ve fırsatlarının yeterince geniş bir alana yayılmadığını söyledi.

Birleşmiş Milletler 2023 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Eğitim bekleyemez

Aynı zamanda, dünya çapında çok sayıda çocuk ve genç, kalitesiz eğitimin veya hiç eğitim almamanın kurbanı oluyor, diye devam etti ve insana yakışır iş ve sosyal koruma ihtiyacına dikkat çekti.

Son olarak doğaya karşı savaşa ve iklim değişikliği, kirlilik ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla karakterize edilen “üçlü gezegen krizine” son verilmesi çağrısında bulundu.

Cinsiyet eşitliğini sağlayın

“Tüm bu geçişlerin kesilmesi, tam cinsiyet eşitliğinin sağlanması ihtiyacıdır” dedi. “Ayrımcılığı sona erdirmenin, kadınlara ve kız çocuklarına her masada yer açmanın ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet belasının sona ermesinin zamanı çoktan geçti. “

Sayın Guterres, herkesin sağlıklı bir diyete erişebilmesi için küresel gıda sistemlerini dönüştürmeye yönelik girişimler de dahil olmak üzere BM’nin her alana verdiği tepkinin altını çizdi.

Diğer çabalar, yenilenebilir enerji geçişine yatırımın artırılması, herkes için internet erişiminin teşvik edilmesi, 400 milyon yeni “insana yakışır iş” yaratılması ve sosyal korumanın dört milyondan fazla insanı kapsayacak şekilde genişletilmesine odaklanıyor.

Bağlılığın vasiyeti 

BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Başkanı Şili, Diplomat, Paula Narváez, 27 Temmuz 2023 tarihinde seçildi.

BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Başkanı Paula Narváez, Deklarasyonun kabul edilmesinden cesaret aldı ve bunu, liderlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini uygulamaya yönelik sarsılmaz kararlılığının bir kanıtı olarak nitelendirdi.

ECOSOC, BM sisteminin sürdürülebilir kalkınmanın üç temel direğine (ekonomik, sosyal ve çevresel) yönelik çalışmalarının merkezinde yer alır ve hedeflerin takip edilmesi ve gözden geçirilmesi için bir platform sağlar.

İki günlük Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Zirvesi, Devlet ve Hükümet Başkanlarının yıllık toplantısı olan BM Genel Kurulunun üst düzey haftasının merkezini oluşturuyor ve Bayan Narváez, gündemdeki diğer iki etkinliğe de dikkat çekti.

Anı kaçırmamak

Kalkınmanın Finansmanı Yüksek Düzeyli Diyalogunun  mevcut ihtiyaçlara ve ortaya çıkan zorluklara cevap verebilecek uluslararası bir finansal mimariye olan ihtiyacı ele alacağını    söyledi.

 Bu arada,  İklim Hedefi Zirvesi,  iklim eylemi konusunda kararlı bir ilerleme sağlanması ve daha zamanlı ve hedefe yönelik çabalar için çıtanın yükseltilmesi için bir fırsat sunuyor.

“Bu hafta Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini yeniden yapılandırmak için bir dönüm noktası olmalı” dedi. “Bu anın elimizden kaçmasına izin vermemeliyiz”

Kaynak:

BM Haberleri, New York, 19 Eylül 2023

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir