BM Yeni Çevre Raporu, “Gezegeni etkileyen üç kriz” için çözümler sunuyor.

BM Yeni Çevre Raporu, “Gezegeni etkileyen üç kriz” için çözümler sunuyor.

BM Çevre Programı (UNEP) 17 Şubat 2022 Perşembe günü yayınlanan yeni bir raporda, ölümcül orman yangınları, gürültü kirliliği ve diğer çevre tehditlerinin yaygın ekolojik hasara neden olabileceğini ve acilen ele alınması gerektiğini söyledi.

UNEP İcra Direktörü Inger Andersen, “Sınırlar Raporu, hükümetlerin ve genel olarak halkın dikkatini ve eylemini hak eden üç çevresel sorunu tanımlıyor ve bunlara çözümler sunuyor” dedi.

Doğal yaşam döngülerini bozmak

BM Çevre Asamblesi’nin (UNEA) başlamasından günler önce yayınlanan en son rapor, doğal yaşam döngülerini bozan ve dünya çapında derin ekolojik sonuçlar doğuran ve artan halk sağlığı tehditlerine dikkat çekiyor.

Andersen, “Kentsel gürültü kirliliği, orman yangınları ve fenolojik değişimler – bu Frontiers Raporunun üç konusu – iklim değişikliği, kirlilik ve biyolojik çeşitlilik kaybından oluşan üçlü gezegen krizini ele almanın acil ihtiyacını vurgulayan konulardır” dedi.

Gürültü kirliliği: Kısık bir katil

Rapora göre, karayolu trafiğinden, demiryollarından veya boş zaman aktivitelerinden gelen istenmeyen, uzun süreli ve yüksek seviyeli sesler insan sağlığına ve esenliğine zarar veriyor.

Trafiğin neden olduğu kronik rahatsızlık ve uyku bozukluğu, çok genç kişilerde ciddi kalp hastalıklarına ve metabolik bozukluklara neden olabilir ve çoğunlukla işlek yolların yakınındaki yaşlı ve marjinal toplulukları etkiler.

Gürültü kirliliği, kuşlar, böcekler ve amfibiler de dahil olmak üzere çeşitli türlerin iletişimini ve davranışlarını değiştirerek hayvanları da tehdit etmektedir.

Rapor, şehir planlamacılarını ağaç kuşakları, yeşil duvarlar ve şehirlerde daha fazla yeşil alan gibi olumlu ses manzaraları yaratan ve aynı zamanda çeşitli sağlık yararları sunan kentsel altyapıya yatırım yaparak gürültünün azaltılmasına öncelik vermeye teşvik ediyor.

Londra’nın Ultra Düşük Emisyon Bölgesi, Berlin’in geniş yollardaki yeni bisiklet şeritleri ve Mısır’ın gürültüyle mücadeleye yönelik ulusal planı, dünya COVID’le mücadele ederken bu çalışmalar olumlu örneklerdir.

Bitki ve hayvan ritimleri

Fenoloji, çevresel güçler tarafından yönlendirilen tekrarlayan yaşam döngüsü aşamalarının zamanlaması ve bir ekosistem içinde etkileşime giren türlerin değişen koşullara nasıl tepki verdiğidir.

Karasal, su ve deniz ekosistemlerindeki bitki ve hayvanlar, ne zaman meyve verecekleri, göç edecekleri veya başka şekillerde dönüşecekleri konusunda ipuçları olarak sıcaklık, gün uzunluğu veya yağışı kullanır.

Bununla birlikte, rapora göre, bitkiler ve hayvanlar doğal ritimleriyle uyumsuzluğa itildikçe, iklim değişikliği bu doğal ritimleri bozuyor, bu da bitkilerin yaşam döngüsü aşamalarını otçullardan daha hızlı değiştirmesi gibi uyumsuzluklara yol açıyor.

Bu arada, kuşlar için göçü tetikleyen yerel iklimsel ipuçları, rota boyunca varış yerlerindeki ve dinlenme yerlerindeki koşulları artık doğru bir şekilde tahmin edemeyebilir.

Ekinlerde ise mevsimsel farklılıklardaki fenolojik değişimler gıda üretimini zorluyor.

Rapor, uygun habitatların ve ekolojik bağlantıların sürdürülmesi, biyolojik çeşitliliğin bütünlüğünün güçlendirilmesi ve göç yolları boyunca uluslararası çabaların koordine edilmesi gibi koruma hedeflerinin hayati önemini vurguluyor.

Her şeyden önce, ısınma oranını sınırlamak için CO2 emisyonlarını azaltmanın öneminin altını çiziyor.

Kök orman yangınları

Rapor, 2002 ile 2016 yılları arasında, Dünya’nın yaklaşık olarak Avrupa Birliği büyüklüğündeki kara yüzeyinin ortalama 423 milyon hektarının yandığını ve daha önceleri de dâhil olmak üzere tehlikeli orman yangınlarının muhtemelen daha sık, yoğun ve daha uzun süreli olacağını öngörmektedir.

İklim değişikliği, yangın cephesinin çok ötesinde, diğer yangınları ateşleyebilecek yıldırımlar üreterek ve sözde tehlikeli bir geri besleme döngüsü oluşturarak aşırı orman yangınlarına neden olabilir.

İnsan sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkiler, orman yangınlarıyla mücadele edenlerin veya tahliye edilenlerin veya evlerini kaybedenlerin ötesine uzanır ve önceden hastalığı olanlar, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve yoksullar arasındaki etkileri şiddetlendirir.

Aynı zamanda, orman yangınlarından kaynaklanan siyah karbon ve diğer kirleticiler su kaynaklarını kirletebilir, buzulların erimesini hızlandırabilir, toprak kaymalarını tetikleyebilir ve yağmur ormanlarını karbon yutaklarına dönüştürebilir.

Anılan Rapor; Orman yangını risklerini azaltmak için daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulunuyor; Önleme ve müdahale yönetimi yaklaşımları geliştirmek ve uydular ve radar gibi uzaktan algılama yeteneklerinin yeniden finanse edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Kaynak:

BM haberleri, New York, 18 Şubat 2022

Share This
COMMENTS

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir