Deprem Bölgesinde Sağlık Bakanlığınca Yapılması Gerekenler!

Deprem Bölgesinde Sağlık Bakanlığınca Yapılması Gerekenler!

Editör notu: Sağlık Bakanlığı bünyesinde 35 yıldan fazla acil, ambülans, afet ve olağan üstü durumlarda önemli başarılara  imza atan ve hizmet edip emekli olan, Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği Başkanı olan deneyimli, alanında ulusal ve uluslararası bilgi ve birikime sahip Dr. M. Turhan Sofuoğlu’nun 7 Şubat 2023 tarihinde yaptığı açıklama;

Deprem Bölgesinde Sağlık Bakanlığınca Yapılması Gerekenler!

1- Sağlık Bakanlığınca deprem bölgesine destek olan illerden daha önceki afetlerde deneyimli birer koordinatör hekim ve yardımcısı acilen deprem bölgesindeki illerde görevlendirilmelidir.

2- Afete uğrayan illere diğer illerden yapılacak sağlık personeli görevlendirmeleri bölgesel düzeyde yapılmalıdır. (Örneğin Adana- Hatay illerine Ege Bölgesi illerinden, Osmaniye-Gaziantep-Kilis illerine Marmara bölgesinden, Kahramanmaraş-Malatya-Adıyaman illerine İç Anadolu bölgesinden, Şanlıurfa-Mardin-Diyarbakır illerine Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinden)

3- Deprem bölgesine giden 112 acil sağlık ve UMKE ekipleri enkaz alanlarında, hastane ekipleri seyyar hastane ve sağlam kalan hastanelerde, birinci basamak sağlık personeli ASM VE TSM’lerde görev yapmalı ve ekipler birer hafta ile yeni gelen ekipler ile değiştirilmelidir.

4- Büyük iller ve ilçelerdeki futbol sahaları hava köprüsü amacıyla kullanılmalı, Sağlık Bakanlığı ve Askeriyeye ait helikopterler ile enkazlardan çıkarılan yaralılar çevre illere nakledilmelidirler.

5- Hatay ve İskenderun bölgesinde hava yolu yanında deniz yolu da hasta ve yaralıların nakilleri için kullanılmalıdır.

6- Enkaz alanlarının hemen yakınındaki güvenli alanlarda Tıbbi Uç Nokta diye de adlandırılan sahra (mobil) hastaneler kurulmalıdır. Yaralıların ilk tedavi ve triyajı buralarda yapılmalıdır.

7- Kullanılabilir hastanelerde acil servis önünde triyaj alanı oluşturulmalı.

8- Bölgede görev yapan farklı illere ait tüm ambulanslar ortak bir telsiz frekansı kullanmalı.

9- Deprem bölgesine acil müdahale ekipleri yanında psikolojik destek ekipleri ve ölülerin işlemleri için adli hekimler görevlendirilmelidir.

10- Deneyimli Halk Sağlığı uzmanlarından oluşan ekipler saha da gözlem ve değerlendirme için görevlendirilmelidir.

11- Bölgede görev yapan kamu, üniversite ve yabancı ülkelerden gelen sağlık ekiplerin yöneticileri ile o bölgedeki koordinatörün başkanlığında düzenli olarak koordinasyon toplantıları yapılmalıdır.

12- Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün sekreteryasını yaptığı Deprem Bilimsel Danışma Kurulu oluşturulmalı, bölge ile ilgili alınacak kararlar bu kurul tarafından alınmalıdır

Not: 1999 Marmara Depremi deneyimleri ışığında hazırlanmıştır.

Dr. M. Turhan Sofuoğlu
Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği Başkanı

Paylaş
Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir