Dr. Nedret Emiroğlu’nun DSÖ Avrupa Bölge Direktörlüğüne Yolculuğu.

Dr. Nedret Emiroğlu’nun DSÖ Avrupa Bölge Direktörlüğüne Yolculuğu.

Dünya Sağlık Örgütünün Kuruluşu ve DSÖ’de Görev Yapan Türkler

Dünya Savaşı sonrası Avrupa, Sovyetler Birliği, Çin ve Japonya’da ortaya çıkan felaketler ve çaresizlik, Dünya’da 65 milyondan fazla insanın ölmüş olması (ölenlerin %70’e yakını sivil halk), milyonlarca insanın sakat, aç-susuz ve çocukların yetim kalması sonucu 1945’li yılardan itibaren Dünya’da yeni bir barış örgütü olan Birleşmiş Milletler (BM), 1946 yılında uluslararası sağlık için Dünya Sağlık Örgütü ve yine 1946 yılı sonunda çocukların bakım, sağlık ve eğitimi için UNICEF’in kurulduğu daha sonraki yıllarda da B.M.lere bağlı uzmanlık kuruluşlarının vücut bulduğu bilinmektedir.

DSÖ, 7 Nisan 1948 yılında Türkiye’nin de onayı ile kurulmuş olup, 194 ülkede, 6 bölgede ve 150’den fazla Ofisiyle Dünya genelinde ülkelerin sağlık hedeflerine ulaşmaları için Üye Devletlere destek vermektedir.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, 1959 yılında Ankara’da bir Temsilcilik Ofisi kurdu. Bu Ofis daha sonra DSÖ Ülke Ofisine dönüştürüldü.

Dünya Sağlık Örgütü Anayasası 22 Temmuz 1946 tarihinde ülkemizin de aralarında bulunduğu 61 ülkenin temsilcisi tarafından imzalanmıştır. DSÖ Anayasası Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından imzalanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti,9 Haziran 1949 tarih ve 5062 sayili Kanunla Dünya Sağlık Örgütü Anayasasını onaylayarak DSÖ’ye resmen üye olmuştur.

Dr Nedret Emiroğlu, DSÖ Avrupa Bölge Direktörlüğüne 6 adaydan biri

Dünya Sağlık Örgütü İcra (Yönetim) Kurullarında görev alan Türkler;

Dr Nusret Fişek (1949-1952), Dr. İhsan Doğramacı (1979-1982), Prof. Dr. Münevver Bertan (1993-1996), Prof. Dr. Sabahattin Aydın (2006-2009) ve Dr. Bekir Keskinkılıç (2016-2019) görev yapmışlardır.

Prof. Dr. Tomris Türmen, 1991-2006 yılları arasında Dünya Sağlık Örgütü’nde İcra Direktörü, Genel Direktör Başdanışmanı ve Genel Direktör Temsilcisi olarak çalışmıştır.

DSÖ Cenevre Merkezinde, İnsan Üremesinde Araştırma, Geliştirme Eğitimi Konulu Özel Programı Politika ve Koordinasyon Danışmanlık Komitesi (PCC) Üyeliğine 31 Aralık 1993 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe AKIN 3 yıllığına seçilmiş ve Türkiye’yi temsil etmiştir. 1995-1996 yılları arasında da anılan Komitenin Başkanlığını yapmıştır

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesinde görev alan Türkler;

Dr Serdar Savaş, 1993-2000 yılları arasında DSÖ Avrupa Bölge Ofisinde; Sağlık Politikaları ve Sistemleri Program Yöneticiliği, Avrupa Program Direktörlüğü ve Avrupa Bölgesi Direktör Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

DSÖ Avrupa Çevre ve Sağlık Komitesi Üyeliğine Türkiye’yi temsilen Eylül 1999-Eylül 2001 tarihleri arasında 2 yıllığına Hacettepe Üniversitesi Tip Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağatay GÜLER seçilmiş ve görevini başarıyla yapmıştır.

Sağlık Bakanlığı tarafından ev sahipliği yapılan ve DSÖ Avrupa Bölgesine üye ülkeleri Sağlık Bakanları ve ya Sağlık Bakan Yardımcıları Başkanlığında katılan delegelerle gerçekleştirilen toplantılar büyük önem taşımakta ve ülkemiz için önemli prestij sağlamaktadır. DSÖ Avrupa Bölge Toplantılarının üçü Türkiye’de yapılmıştır.

15.Avrupa Bölge Komite Toplantısı, 7-11 Eylül 1965 tarihleri arasında İstanbul’da (Toplantı Başkanı Dönemin Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Nusret Fişek’tir.)

47.Avrupa Bölge Komite Toplantısı 15-19 Eylül 1997 tarihleri arasında İstanbul’da (Toplantı Başkanı Dönemin Sağlık Bakanı Dr. Halil İbrahim Özsoy’dur)

63.Avrupa Bölge Komite Toplantısı 16-19 Eylül 2013 tarihleri arasında İzmir’de yapılmıştır. (Toplantı Başkanı Dönemin Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’dur)

Sağlık Bakanı Ecz. Kazım Dinç başkanlığında Türkiye Heyeti, DSÖ Genel Kurul Toplantısı, (Cenevre, 4 Mayıs 1994)

 Dr. Nedret Emiroğlu, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Direktörlüğüne Aday

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Direktör Yardımcısı Dr. Nedret Emiroğlu, 1985 Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu ve Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışmaya başladı. 1996 yılında yine Hacettepe Üniversitesinde Tıp Fakültesinde Halk Sağlığı Doktorasını tamamladı. Sağlık Bakanlığında çalışması sırasında; 1990’da ABD Atlanta Georgia’da, CDC ve Emory Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu Uluslararası Epidemik ve Bilgi Toplama Servisinde eğitim gördü. 1992’de Japonya JICA ve Tüberküloz Araştırmaları Tokyo Enstitüsü’nde, Uluslararası Tüberküloz Kontrol ve Epidemiyoloji eğitimi aldı.

Sağlık Bakanlığı’nın Dünya Sağlık Örgütü ile 1985-1995 yılları arasında yürüttüğü; Bulaşıcı olmayan hastalıklar, salgın hastalıklar, ulusal aşılama ve çocuk felci ve aşılanma programlarının genişletilmesi program ve projelerinde görev yaptı. Bu görevleri sadece Türkiye içerisinde değil, Orta Asya Ülkeleri, Balkan ve Kafkas Ülkeleri, Batı Pasifik Bölgesi (Filipin ve Çin) ni de kapsamaktaydı. 2001 yılından itibaren de DSÖ Avrupa Bölge Ofisinin bulunduğu Kopenhag’da göreve başlayarak basamak basamak bilgisi, çalışkanlığı ve lider yapısıyla yükseldi. Ana görevi yanı sıra Bölge Direktörüne Danışmanlık hizmetini de sürdürdü. 2010 yılından itibaren de başta DSÖ Avrupa Bölgesi Program Yönetimi olmak üzere Bölge Direktör Yardımcılığı görevini yerine getirdi.

Bekir Metin, Prof. Dr. Ayşe Akın ve Dr. Nedret Emiroğlu, DSÖ Genel Kurul Toplantısı, (Cenevre, 4 Mayıs 1994)

Dr. Nedret Emiroğlu, Dünya Sağlık Örgütü’ndeki 20 yıldan fazla süren kariyerini Bölge Direktörlüğüne aday olarak gösterdi. DSÖ Avrupa Bölgesine 53 ülke üyedir. DSÖ 69. Avrupa Bölge Komite Toplantısı, 16-19 Eylül 2019 tarihleri arasında Danimarka’nın Kopenhag kentinde yapılacaktır. Üye ülkelerin Sağlık Bakanı ve ya Bakan Yardımcılarının da katılımıyla gerçekleşecek toplantıda Bölge Direktörlüğü seçimi 17 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşecektir. DSÖ Avrupa Bölge Direktörlüğü seçimi için kendisi dâhil 6 adayın yarışacağı bilinmektedir.

Dr. Nedret Emiroğlu, Cumhurbaşkanlığımız, Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığımız ile Dış Temsilciliklerimizce tam olarak desteklenmektedir. Ayrıca, Ülkemiz ve Avrupa Ülkelerinde örgütlenmiş olan sağlık sektöründeki Sivil Toplum Kuruluşlarının da desteğini sağlamış bir adayımızdır.

Dr. Nedret Emiroğlu, 30 yılı geçen iş yaşamı boyunca çalışkanlığı, dürüstlüğü, bilim insanı olması, vizyonu, yönetsel becerisi, verimli programlar tasarlama yönü, sonuç alıcı çalışmaları, ekip çalışmasına yatkınlığı, çevre dostu, dijitalleştirme yoluyla ilerlemenin yararına inanan, duygusal zekâya sahip açık fikirli bir lider olarak temayüz etmiştir.

48. DSÖ Genel Kurul Toplantısı (Dr. Nedret Emiroğlu, Prof. Dr. Münevver Bertan, Metin Ulusoy, Dr. Çağrı Kalaça, Bekir Metin ve Mehmet Salih (Cenevre, 5 Mayıs 1995)
49. Dünya Sağlık Örgütü Genel Kurul Toplantısı (Muharrem Varlık, Dr. Rıfat Köse, Dr. Nedret Emiroğlu, Bekir Metin, Prof. Dr. Tomris Türmen, Dr. Serdar savaş ve Haldun Müderrisoğlu) Cenevre, 23 Mayıs 1996

Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanı olduğum yıllarda, Sağlık Bakanlarımızın Heyet Başkanı olduğu Delegasyonlarda birlikte katıldığımız toplantılardaki dikkati ve teknik bilgiye hâkimiyeti çok etkileyiciydi.

 

2000-2004 yılları arasında görev yaptığım DSÖ Türkiye Ofisi Başkanlığım sırasında ve daha sonraki yıllarda temaslarımız ile Dr. Emiroğlu’nun çalışmaları ben de hep güzel, olumlu ve Ülkemiz için çok başarılı hizmet vereceği izlenimi yarattı. Şimdi de Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörlüğüne aday oldu. Yolu açık olsun. Başarılar diliyorum.

Dünya Sağlık Örgütünün kuruluşundan günümüze başarıyla hizmet veren Türk vatandaşlarımızı da anmadan geçemedim. Halen DSÖ’nde görev yapanlara da başarılar diler, kendilerinden sonra geleceklere de imkân hazırlamaları en büyük isteğimdir.

 

Kaynakça;

Bekir METİN

Share This
COMMENTS

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir