DSÖ Avrupa Bölge Direktörleri (1952-2021)

Dr. Norman D. BEGG (İngiliz, 1906-1956)

Görev Süresi: 1952-1956 (5 yıl)

Norman D. Begg 1906 yılında Çin’de doğdu. 1933 yılında İskoçya’ da eğitimini tamamladıktan sonra Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesinde ki Londra Şehri Kurulunda göreve başladı. 1935 yılında epidemiyolojist ve South-on-Sea’ de Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesinin Direktörü olarak çalıştı.1937 yılında Londra’nın en büyük bulaşıcı hastanesinde Tıbbi Müfettiş olarak görev yaptı.1946 yılında  Varşova UNRRA da ilk olarak epidemiolojist ve sonra da Sağlık Bölümü Şefi olarak çalıştı. 1947 yılında DSÖ Personel Komisyonuna girdi ve Varşova ve Cenevre’de tıbbi memur olarak görev yaptıktan sonra Vekil ve Tıbbi Direktör Asistanı olarak çalıştı. DSÖ Avrupa Bölge Ofisinin kurulmasında aktif rol oynadı ve Avrupa Bölgesinin ilk Bölge Direktörü oldu. 1956 yılında görevi başında vefat etti.

 

Dr. Paul J. J. van de CALSEYDE (Belçikalı, 1903-1971)

          Görev Süresi: 1957-1967 (10 yıl)

Paul J. J. van de Calseyde 1903 yılında Belçika’da doğdu.1930 yılında Posta ve Telgraf Bakanlığı (Haberleşme Bakanlığı) nda Tıbbi Müfettiş olarak çalışmaya başladı.1935 yılında Halk Sağlığı ve Aile Bakanlığında Sosyal Tıp Bölümünün Başkanı olarak görev yaptı.1945-1957 yılları arasında Halk Sağlığı ve Aile Bakanlığında Halk Sağlığı Kurumu Genel Direktörü ve Yüksek Halk Sağlığı Kurulunda Genel Sekreterlik yaptı. Uluslararası sağlık konularında da aktif çalışmalar da bulundu. Batı Avrupa Birliği Sağlık Komite üyesi ve  1948-1956 yıllarında Dünya Sağlık Asamblesi delegesi olarak görevlerde bulundu. Dr. Calseyde 1957 yılında DSÖ Bölge Direktörlüğünü 1967 yılında DSÖ’den emekli olana kadar sürdürdü. 1971 yılında vefat edene kadar Belçika Halk Sağlığı ve Aile Bakanlığında özel bir görevde çalışmıştır.

 

Dr. Leo A. KAPRIO (Finlandiyalı, 1918- 1998) :

Görev Süresi: 1967-1985 (18 yıl)

Leo Kaprio 1918 yılında Finlandiya da doğdu.1955 yılında, arada savaş nedeniyle ara vermek zorunda kalarak, eğitimini Amerika Birleşik Devletlerinde Halk Sağlığı üzerine doktora yaparak tamamladı. II. Dünya Savaşı sırasında Fin Silahlı Kuvvetlerinde Sıhhiye Bölümünde Çavuş olarak görev yaptı.1944-1948 yılları arasında Finlandiya’da bir çok hastane ve üniversitelerde görev yaptı. Uusimaa Bölgesinde Halk Sağlığı Direktörü oldu. 1952-1956 yılarında Ulusal Sağlık Kurulunun Halk Sağlığı bölümü Şefi oldu ve uluslararası sağlık konularında aktif bir rol oynadı. WHO ile ilk olarak 1948 yılında WHO Bölge Ofisinin Kurulması görüşmelerinde bulunarak tanıştı. Kendisi Finlandiya Hükümetini birçok Bölge Komite Toplantılarında ve Dünya Sağlık Asamblelerinde temsil etti. İlk olarak 1956 yılında WHO Doğu Akdeniz ve Avrupa Bölge Ofislerinde  çalışmaya başladı.

WHO Cenevre Merkezinde Halk Sağlığı Bölümünün Direktörü oldu ve 1967-1985 yılları arasında WHO Avrupa Bölgesi Direktörü olarak görev yaptı. Emekli olduğu zaman WHO ‘’Emeritus’’ Bölge Direktörü unvan ödülünü aldı. WHO Merkez Ofisinde aktif rol almaya devam etti ve 1989 yılında uluslararası sağlık konusunda eğitim vermeye başladı.

 

Dr. Jo Eirik ASVALL (Norveçli, 1931-……)

Görev Süresi: 1985-2000 (15 yıl)

Jo Eirik Asvall, 1931 yılında Norveç’te doğdu.1956 yılında Doktor oldu ve 1969 yılında Halk Sağlığı Mastır Programını bitirdi. Dr. Asvall, WHO’da çalışmak için Norveç’den ayrıldı. Norveç’te Araştırma Enstitü’sünde hastane ve halk sağlığı

kuruluşlarında çalıştıktan sonra WHO’da sıtma uzmanı olarak eğitim aldı ve Ekvator, Jamaika ve Meksika’da çalıştı ve 1959 yılında Batı Afrika’da Togo ve Benin’de sıtma grubunun lideri olarak görev yaptı. 1963 yılında Norveç’e dönen Dr. Asvall Norveç Radium Hastanesinde klinik görevini yaptı ve klinik yönetimi ve hastane idaresi konularında tecrübe kazandı. 1971 yılında Sosyal İlişkiler Bakanlığını Hastane Bölümünde 1973-1976 yıllarında Direktör olarak görev yaptı.

Burada çalışırken 1975 yılında Norveç Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilen yeni ulusal sağlık politikalarının oluşumunda önemli bir rol aldı. Bu süreçte ayrıca ulusal komite de Kanser, hastaneler, araştırma ve bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve WHO Avrupa Bölgesi ile askıda olan ilişkileri tekrar canlandırma konularında çalışmalar yaptı. Kanser kontrol ve sağlık programlarının denetiminin dışında Dünya Sağlık Asamblesinin bir  delegesi oldu ve WHO bursu alarak sağlık planlaması konusunda eğitim aldı. 1976 yılında, WHO Avrupa Bölgesi Ülkeleri için Sağlık Programları Bölümünde çalışmaya başladı. 1979 yılında Program Yönetimi Bölümü Direktörü, 1985 yılında da WHO Avrupa Bölge Direktörü oldu. 2000 yılı Şubat ayı itibariyle emekliye ayrıldı.

 

Dr. Marc DANZON (Fransız, 1947 – …..)

Görev Süresi: 2000 – 2009 (10 Yıl)

Dr. Marc Danzon, 1947 Fransa doğumludur. Tıp Doktoru olup, Halk Sağlığı ve Psikiyatri, Sağlık İdaresi ve Sağlık Ekonomisi alanlarında uzmanlık yaptı.

Dr. Marc DANZON 1 Şubat 2000 tarihinde DSÖ Avrupa Bölge Direktörlüğü görevine başladı.

1997 – 2000: Kar amaçlı olmayan, tamamlayıcı bir sağlık sigorta örgütü olan Müşterek Sigorta Toplulukları Ulusal Federasyonu’nda Halk Sağlığı Direktörü olarak görev yapmaktadır. Bu örgüt 35 milyon insanı sigorta kapsamına almış olup, 1.500 sağlık ve sosyal kuruluşu yönetmektedir. Dr. Danzon’un hazırladığı “Herkes için Sağlık”  halk sağlığı planı Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Plan; maliyet kapsamı, sağlığın belirleyicileri, sağlığa götüren davranışların geliştirilmesi, herkes için kaliteli sağlık hizmetine ulaşım ve hasta hakları gibi öncelikli alanları açıkladı.

1992 – 1997 Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Ülke Sağlığı Gelişimi Bölümü’nün Direktörlüğü’nü yapmıştır. Bu görevi sırasında Güney ve Doğu Avrupa Ülkeleriyle ilgili Avrupa Sağlık (EURO-Health) Programından ve onun başarılı uygulamasından sorumluydu.

1989 – 1992 Fransa Sağlık Eğitimi Komitesini yönetmiştir. Bu görevi esnasında sağlık eğitimi için ülke düzeyinde bir ağ geliştirmiş, bir araştırma takımına liderlik etmiş ve ulusal sağlık geliştirme kampanyaları organize etti.

1985 – 1989 Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisinde İletişim ve Halkı Bilgilendirmeden sorumlu olarak doğrudan Bölge Direktörüne bağlı olarak çalışmıştır.

1974 – 1985 Fransa Sağlık Eğitimi Komitesinde göreve başladı. Fransa Sağlık Eğitimi Komitesi sağlık eğitimi ve sağlığın geliştirilmesi konusunda program ve politikaları belirleme ve uygulamadan sorumlu olarak çalışmıştır.

 

Dr. Zsuzsanna JAKAB ( Macar Uyruklu, 17.5.1951 doğumlu-….)

Görev Dönemi: 2000-2019

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü olarak 1 Şubat 2010’da görevine başlamasından bu yana Zsuzsanna Jakab, ilk elden birçok ortak ve Üye Devletle birlikte çalışarak DSÖ Avrupa Bölgesi için ortak bir sağlık gündeminde ilerleme kaydetmiştir.  Mart 2019 tarihinde DSÖ Genel Direktör Yardımcılığına atanarak Bölge Direktörlüğü görevini sonlandırmıştır.

Biyografisi

Zsuzsanna Jakab, 1 Şubat 2010’da DSÖ Avrupa Bölge Direktörü olarak görevine başladı. Ocak 2015’te, DSÖ Yürütme Kurulu, 1 Şubat 2015’te başlayan ikinci bir dönem için görevlendirdi. Bir Macaristan vatandaşı olarak, son otuz yılda çok sayıda yüksek profilli ulusal ve uluslararası halk sağlığı politikası yürütülen görevlerde bulundu.

Mart 2019’da, Dr.. Jakab, DSÖ Genel Müdür Yardımcısı olarak, Genel Müdür Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından atandı. Genel Müdür Yardımcısı’nın portföyünde, DSÖ’nün genel sağlık sigortası, yaşam kursu, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar, daha sağlıklı nüfuslar ve antimikrobiyal direniş için teknik programları, Genel Müdür’ün görevlendirmek için uygun olduğunu düşündüğü diğer konular yer almaktadır.

Bölge Direktörü seçilmesinden önce, Dr. Jakab, Avrupa Birliği’nin Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) İsveç’in Stockholm kentinde kurucu Direktörlüğünü yaptı. 2005-2010 yılları arasında ECDC’yi bulaşıcı hastalıklara karşı mücadelede uluslararası saygın bir mükemmellik merkezine dönüştürdü.

2002-2005 yılları arasında, Macar Sağlık, Sosyal ve Aile İşleri Bakanlığında Müsteşar olarak görev yapan Dr. Jakab, ülkenin halk sağlığı alanında Avrupa Birliği’ne katılım hazırlıklarını yönetti. Haziran 2004’te Budapeşte’de düzenlenen 4. Dünya Sağlık Örgütü Çevre ve Sağlık Bakanlar Konferansı’na kadar çıkan müzakerelerde kilit rol oynadı.

1991-2002 yılları arasında Zsuzsanna Jakab, WHO / Avrupa’da çeşitli üst düzey yönetim kademelerinde çalıştı. İdari ve Yönetim Destek Direktörü olarak, Bölge Ofisi için stratejik ve operasyonel planlamayı yönetti ve yönetim organlarının çalışmalarına rehberlik etti. Bundan önce, Ülke Sağlığı Geliştirme Direktörü olarak, dış ilişkiler ve stratejik ortaklıklardan sorumluydu: DSÖ Avrupa Bölgesi’ndeki 51 Üye Devletle ve uluslararası ortaklarla işbirliğini koordine etmek. DSÖ / Avrupa ile uzun süre görev yaptığı süre boyunca, Bilgi, Delil ve İletişim Anabilim Dalı Direktörü ve EUROHEALTH programının Koordinatörü olarak görev yapmıştır.

1951’de Macaristan’da doğan Dr Jakab, Macaristan’daki Debrecen Üniversitesi’nden Sağlık Bilimleri alanında doktora derecesine sahiptir; Eötvös Lóránd Üniversitesi, Budapeşte, Beşeri Bilimler Fakültesi’nden yüksek lisans derecesi; Budapeşte Siyasal Bilimler Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesi; İsveç, Göteborg’daki Nordic Halk Sağlığı Okulu’ndan halk sağlığı diploması ve Macaristan Ulusal Kamu İdaresi ve Yönetimi Enstitüsü’nden yüksek lisans diploması aldı. Kariyerine 1975 yılında Macaristan’ın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nda başladı ve WHO ile olan ilişkiler de dahil olmak üzere dış ilişkilerden sorumlu oldu.