DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Yıllık Teknik Konular

DSÖ AVRUPA BÖLGE KOMİTESİ TOPLANTILARI (1951-2020)

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) 1948 yılında üye olan Türkiye, anılan tarihten günümüze her yıl Mayıs ayının 2. haftasında başlayan ve İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen  DSÖ Genel Kurul Toplantıları ile her yıl Eylül ayında DSÖ Avrupa merkezinin bulunduğu Danimarka’nın Kopenhag kentinde ve diğer yıl bir üye Avrupa Ülkesinde düzenlenen “DSÖ Avrupa Bölge Komite Toplantılarına”; Dışişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ve Devletin uygun gördüğü Kuruluşlardan katılan heyetlerle temsil edilmektedirler.

Aşağıdaki tablo’da 1951 yılından 2019 yılına kadar her yıl aralıksız yapılan”DSÖ Avrupa Bölge Komite Toplantılarında” her yıl için seçilen “Teknik Tartışmaların Konuları” yer almaktadır. (Açıklama: DSÖ eski Türkiye Temsilcisi Bekir Metin)

Toplantı Yer Tarih Teknik Tartışmaların Konusu
1. Cenevre 03-05 Eylül 1951
2. Lizbon 25-27 Eylül 1952
3. Kopenhag 07-10 Eylül 1953 Avrupa’daki Tıp ve Sağlık Personeli İçin Eğitim ve Staj Programı
4. Opatija 13-16 Eylül 1954 Avrupa’daki Tıp ve Sağlık Personeli İçin Eğitim ve Staj Programı (devam)
5. Viyana 05-08 Eylül 1955 Sağlık Hizmetlerinde Yaşlanan Nüfusun Gerektirdiği Değişiklikler
6. Cenevre 10-13 Eylül 1956 Ev Kazalarının Önlenmesi
7. Kopenhag 10-13 Eylül 1957 Sağlık Hizmetlerine Koruyucu Sosyal ve Tedavi Edici Hizmetlerin Entegre Edilmesi
8. Monako 03-06 Eylül 1958 Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi İçin Bilim, Yönetim ve Eğitim Kuruluşları Arasında İşbirliği
9. Bükreş 08-11 Eylül 1959 Halk Sağlığı Programında Ruh Sağlığının Yeri
10. Kopenhag 16-20 Ağu. 1960 Bir Bilimsel Disiplin Olarak Halk Sağlığı
11. Lüksemburg 12-15 Eylül 1961 Bir Halk Sağlığı Sorunu Olarak Kanser
12. Varşova 11-14 Eylül 1962 Bir Ülkenin İhtiyaçları İle Bağlantılı Olarak Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitiminin Planlanması ve Organizasyonu
13. Stokholm 17-20 Eylül 1963 Canlandırma ve Kaza Hizmetlerinin Organizasyonu
14. Prag 22-26 Eylül 1964 Düzenli İzleme Prosedürleri İle Hastalıkların Presemptomatik Tanısı
15. İstanbul 07-11 Eylül 1965 Zehir Danışma Merkezlerinin Organizasyonu ve İşleyişi
16. Rabat 06-10 Eylül 1966 Perinatal Ölümlerin Nedenleri Ve Önlenmesi
17. Dublin 12-16 Eylül 1967 Avrupa’da Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Aktif Bağışıklama Modeli
18. Varna 24-28 Eylül 1968 Tıp Eğitiminde Güncel Eğilimler
19. Budapeşte 09-13 Eylül 1969 Bir Halk Sağlığı Problemi Olarak Trafik Kazaları
20. Malta 22-26 Eylül 1970 Rehabilitasyonun Halk Sağlığı Boyutları
21. Madrid 14-18 Eylül 1971 Uyuşturucu Bağımlılığının Önlenmesi ve Kontrolü
22. Kopenhag 18-22 Eylül 1972 Organ Naklinin Halk Sağlığı Boyutları
23. Viyana 11- 15 Eylül 1973 Kronikve Dejeneratif Hastalıkların Etiyolojisinde Çevresel Faktörler
24. Bükreş 10-14 Eylül 1974 Yaşlıların Sağlık Açısından Korunmaları
25. Cezayir 02-06 Eylül 1975 İş Sağlığının Halk Sağlığı Hizmetlerindeki Yeri
26. Atina 14-18 Eylül 1976 1980’lerde Sağlık Alanında Hemşirelerin Rolü
27. Münih 06-10 Eylül 1977 Sağlık Hizmetlerinde Enformasyon Sistemleri
28. Londra 19-23 Eylül 1978 Romatizmal Hastalıkların Araştırılması ve Kontrolü
29. Helsinki 11-15 Eylül 1979 Sağlık Personelinin Sürekli Eğitimi ve Geliştirilmesi
30. Fez 07-11 Ekim 1980 Tıbbi Teknolojinin Sorunları
31. Berlin 15-19 Eylül 1981 Özürlülerin Tıbbi Ve Sosyal Sorunları
32. Kopenhag 27.9-2.10.1982 Sağlık Hizmetlerinin Planlanması ve Yönetimi
33. Madrid 20-24 Eylül 1983 Yaşam Biçimleri Ve Sağlık Üzerindeki Etkileri
34. Kopenhag 24-29 Eylül 1984 Sağlık Personelinin Eğitimiyle İlgili Olarak Temel Sağlık Hizmetleri Kavramı
35. Amsterdam 17-21 Eylül 1985
36. Kopenhag 15-20 Eylül 1986 Bulaşıcı hastalıklar: Avrupa Bölgesi’ndeki Güncel Sorunlar
37. Bruges 15-19 Eylül 1987
38. Kopenhag 12-17 Eylül 1988 Sağlık Hizmetlerinin Kalite Güvenilirliği
39. Paris 12-16 Eylül 1989
40. Kopenhag 10-15 Eylül 1990 Sağlıklı Yaşlanma
41. Lizbon 10-14 Eylül 1991 Herkes için Sağlık Hedefleri
42. Kopenhag 14-19 Eylül 1992 Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
43. Atina 06-10 Eylül 1993 İnsani Yardım Operasyonları
44. Kopenhag 12-16 Eylül 1994 Sağlıkta Eşitlik ve Etik
45. Kudüs 18-22 Eylül 1995  EUROHEALTH Programının Güncelleştirilmesi
46. Kopenhag 12-16 Eylül 1996  Avrupa Sağlık Politikalarının Güncellenmesi
47. İstanbul 15-19 Eylül 1997  Avrupa Bölgesi Herkes için Sağlık Politikası
48. Kopenhag 14-18 Eylül 1998 21. Yüzyılda Herkes için Sağlık / Sağlık 21
49. Floransa 13-17 Eylül 1999 Avrupa’da Halk Sağlığı Yapısı ve Fonksiyonu
50. Kopenhag 11-15 Eylül 2000 Avrupa Bölge Ofisinin Ülkelerle Çalışmak İçin Gelecekteki Stratejisi
51. Madrid 10-13 Eylül 2001 Ruh Sağlığı: Yeni Anlayış Yeni Ümit
52. Kopenhag 16-19 Eylül 2002 Sağlık İçin Hareket Et
53. Viyana 08-11 Eylül 2003 Avrupa’nın Ülke Stratejisi “Yeni ihtiyaçlarla eşleştirme hizmetleri”
54. Kopenhag 06-09 Eylül 2004 Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Çevre ve Sağlık
55. Bükreş 12-15 Eylül 2005 Çocuk ve Ergen Sağlığı ve Gelişimi İçin Avrupa Stratejisi
56. Kopenhag 11-14 Eylül 2006 Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü için Avrupa Stratejisi
57. Belgrad 17-20 Eylül 2007 DSÖ Avrupa Bölgesi’ndeki Sağlık İşgücü Politikaları
58. Tiflis 15-18 Eylül 2008 Sağlık Sistemlerinin Yönetimi / Yönetim ve Davranış Değişikliği Politikaları
59. Kopenhag 14-17 Eylül 2009 Küresel Ekonomik Kriz Zamanlarında Sağlık: DSÖ Avrupa Bölgesi İçin Çıkarımlar
60. Moskova 13-16 Eylül 2010 Küresel Sağlık ve Sağlık Diplomasisi
61. Bakü 12-15 Eylül 2011 Avrupa Sağlık İçin Yeni Politikaları Geliştirme – Sağlık 2020
62. Malta 10-13 Eylül 2012 Sağlık 2020 Çerçevesinde: Sağlık ve Refah İçin Hükümet ve Toplum Genelinde Eylemi Destekleyen Avrupa Politika Çerçevesi
63. İzmir 16-19 Eylül 2013 Sağlık 2020 Hedefleri
64. Kopenhag 15-18 Eylül 2014  Sağlık 2020’nin Uygulanmasına İlişkin İlk Rapor – Çocuklara Yatırım Yapmak
65. Vilnius 14-17 Eylül 2015 Sağlık 2020: Sağlık ve Refah İçin Sektörler Arası ve Uluslararası Kuruluşlarla Ortak Eylemin Teşvik Edilmesi
66. Kopenhag 12-15 Eylül 2016 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde Sağlık ve Sağlık 2020 ile İlişkisi
67. Budapeşte 11-14 Eylül 2017 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi Uygulama Yol Haritasının Tespiti
68. Roma 17-20 Eylül 2018 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi-Sağlık 2020, Avrupa Sağlık ve Refah Politika Çerçevesinde Uygulama
69. Kopenhag 16-19 Eylül 2019 WHO Avrupa Bölgesinde 2012 Yılından Günümüze Sağlık 2020 Uygulamasından Alınan Dersler
70. Kopenhag 14-15 Eylül 2020 Covid-19 nedeniyle sanal ortamda gerçekleşetirilen bir toplantı oldu

Kaynakça:

Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye ile İlişkileri Kitabı (Yazanlar: Bekir METİN, Sevim AYDIN, Ankara, Eylül 1997 Baskı, Sağlık Bak.lığı Matbaası)

Sağlık Alanında Dış İlişkiler Kitabı (Yazanlar: Bekir METİN, Sevim AYDIN, Ankara, 1997 Baskı, Matbaa: Aydoğdu Ofset)

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Web Sitesi