DSÖ Avrupa Bölgesinde ilaçlara erişimi iyileştirmek için çok paydaşlı bir platform kurdu.

DSÖ Avrupa Bölgesinde ilaçlara erişimi iyileştirmek için çok paydaşlı bir platform kurdu.

72. DSÖ Avrupa Bölge Komite toplantısı, 12 Eylül 2022’ de İsrail’in Tel Aviv kentinde 53 ülke temsilcilerinin katılımı ile toplandı. Çok paydaşlı bir platform aracılığıyla Avrupa Bölgesi’nde etkili, yeni ve yüksek fiyatlı ilaçlara erişim sağlanmasının iyileştirmek için çözümler belirlemeyi taahhüt eden bir bildiriye imza attılar.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr Hans Henri P. Kluge imza töreninde yaptığı konuşmada, “Bu bildiri 2 yıllık kararlı, kapsayıcı ve katılımcı bir çalışma sonucu oluşturuldu. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, Avrupa Birliği Komisyonu, OECD [Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü], bağımsız uzmanlar, analistler, özel sektör ve sivil toplum dâhil olmak üzere tüm kilit paydaşlar ve ortaklarla anlamlı istişarelerde bulunduk” dedi.

DSÖ Avrupa Bölgesine üye 53 Devlet, hasta erişimini kısıtlayan yeni ilaçların artan fiyatları ve bütçe üzerindeki etkisi konusundaki endişelerini dile getirdiler. Bu özel ilaçların pazarının önümüzdeki on yılda önemli ölçüde genişlemesi ve yeni hasta fırsatları ve zorlu sağlık sistemleri sunması bekleniyor. Şimdi ve gelecekte ihtiyacı olan tüm hastalara eşit erişim sağlamak ve sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için acil eylem gereklidir.

COVID-19 pandemisine yanıt olarak geliştirilen ortak çalışmaların gösterdiği gibi, ilerlemenin anahtarı, daha fazla dayanışma ve eşitlik için potansiyel çözümleri belirlemek ve üzerinde anlaşmak için birlikte çalışmaktır. Oslo İlaç Girişimi (OMI), kuruluşundan bu yana, Avrupa Bölgesinde ilaçlara erişimi artırmak için çözümler bulmak amacıyla kilit rolündeki kişi ve kurumları bir araya getirmeye çalıştı. OMI, ilaçlara erişimin iyileştirilmesinin dayanışma gerektirdiğinin farkındadır, çünkü karşılaşılan güçlükler vardır; şeffaflık, güven inşa etmek ve sürdürülebilirlik bu çalışmada da ön planda yer almaktadır. Çünkü etik ve sürdürülebilir sağlık sistemlerine ihtiyacımız var.

Oslo İlaç Girişimi, araştırma, geliştirme ve etkili, yeni, yüksek maliyetli ilaçlara ekonomik erişimle ilgili olarak kamunun ve özel sektörün rollerini, sosyal ve etik sorumluluklarını daha net bir şekilde tanımlamaya yönelik acil bir ihtiyaç belirlemiştir. OMI, bunun paylaşılan sorumluluk ve bir “toplumsal sözleşme” gerçekleştirme taahhüdünün bir parçası olarak diyalog yoluyla gerçekleşmesini önermektedir.

Tarafsız bir platform

OMI’nin çalışmalarını temel alan bu tarafsız paydaş platformu, ülkelerin ve devlet dışı aktörlerin ilaca adil erişim için potansiyel çözümleri ortaklaşa belirlemesine ve üzerinde anlaşmaya varmasına olanak tanıyacaktır.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından ev sahipliği yapılan ve kolaylaştırılan platform, devlet dışı aktörler ve ülkeler arasında çeşitli alanlarda işbirliğinin fizibilitesini araştırmak ve yeni bir ortak çalışma biçimine katkıda bulunabilecek somut eylemleri hazırlamak için doğrudan ve açık tartışmaları teşvik edecek ve sağlayacaktır.

“DSÖ benzersiz bir konuma sahiptir. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi gerçekten dürüst bir organizatör rolünü oynayabilir. Farklı görüşleri ve tarafları ortak bir masa etrafında bir araya getirebilir, birlikte çalışabilir ve ortak çözümler üretebilir ve üretiyorda” dedi. “Ortak çözümlerin anahtarı diyalogdur. Ve bu diyaloğun güvenli bir alanda gerçekleşmesi gerekiyor.”

Katılım gönüllü olacak ve ülkeler, zaman çizelgesi, üyelik, organizasyonel yaklaşım ve beklenen çıktılar dâhil olmak üzere bu platform için görev tanımlarını şekillendirmeye yardımcı olma fırsatına sahip olacaktır.

Haber, Bekir Metin, 14.9.2022

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir