DSÖ Avrupa Çalışma Programı

DSÖ Avrupa Çalışma Programı

“Avrupa’da daha iyi sağlık için ortak eylem”

DSÖ 2020-2025 Avrupa Çalışma Programı,– “Avrupa’da Daha İyi Sağlık için Ortak Eylem” United Action for Better Health in Europe” (EPW), 53 Üye Devlet, Avrupa Komisyonu, Devlet dışı aktörler, Hükümetler arası ve Birleşmiş Milletler kuruluşları ve DSÖ personeli ile kapsamlı bir istişare süreci yoluyla geliştirilmiştir. DSÖ Avrupa Bölge Komitesi 27. Daimi Komitesinin tavsiyesini takiben, Eylül 2020’de 70. DSÖ Avrupa Bölge Komite toplantısında görüşülmek üzere Delegelerin onayına sunuldu.

Bu EPW, Bölge’deki vatandaşların sağlık yetkililerinden meşru olarak beklediklerinden yola çıkarak önümüzdeki beş yıl için öncelikleri belirlemektedir. İnsanlar, yetkililerin, mali zorluk korkusu olmadan kaliteli bakıma evrensel erişim haklarını garanti etmelerini istiyor; sağlıkla ilgili acil durumlara karşı etkili koruma sağlamalarını isterler ve halk sağlığı eylemlerinin ve uygun kamu politikalarının bir refah ekonomisinde daha iyi bir yaşamı güvence altına aldığı sağlıklı topluluklarda gelişebilmek istiyorlar. İnsanlar giderek – ve haklı olarak – bu beklentileri karşılamak için sağlık yetkililerini sorumlu tutuyor.

Avrupa’da Daha İyi Sağlık için Ortak Eylem (EPW), DSÖ Avrupa Bölge Ofisinin Üye Devletlerdeki sağlık otoritelerini her ülkede ve toplu olarak Bölgede bu zorluğun üstesinden gelmeleri için nasıl destekleyebileceğine dair bir vizyon ortaya koymaktadır.

Avrupa’da Daha İyi Sağlık için Ortak Eylem (EPW) vizyonunun gelişimi, COVID-19 salgınının Avrupa Bölgesini bu kadar şiddetli bir şekilde vurmadan önce başladı. Bu kriz, açıkça bu stratejiye entegre edilen rota düzeltmelerini zorunlu kıldı. Avrupa sağlık sistemlerindeki akışın durumu göz önüne alındığında, EPW düzenli olarak güncellenecek canlı bir belge olarak görülmelidir. EPW, DSÖ/Avrupa’nın normatif ve teknik çalışmalarının kapsamlı bir listesi değildir. Bunun yerine, DSÖ’nün önümüzdeki yıllarda faaliyet göstereceği radikal biçimde değişen bağlam göz önüne alındığında, her zamanki gibi işlerin devamından bir ayrılma oluşturan yönlere odaklanmaktadır. Ortak Eylem uygulama için imkan yaratır, sonuçların teslimini hızlandırır ve geleceğe yatırımı destekler.

Avrupa’da Daha İyi Sağlık için Ortak Eylem, DSÖ 6 Bölge Ofisinin kendine özgü zorlukları, fırsatları ve öncelikleri olduğunu kabul ederken, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nin çalışmalarının, şekilde DSÖ’nün 13. Genel Çalışma Programı (GPW), 2019–2023’te belirtilen küresel vizyona en iyi şekilde 14. GPW’nin hazırlanmasına kadar nasıl katkıda bulunabileceğini göstermektedir. Bu, DSÖ/Avrupa’nın çalışmalarını üç milyar hedefle uyumlu hale getirirken, ülkeleri “Herkes için Sağlıklı Yaşamlar ve Refah” amacıyla Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi ve Sağlıklı Yaşamlar için Küresel Eylem Planını uygulama taahhütleri desteklenecektir.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisinin, önümüzdeki 5 yıl için sağlık önceliklerini tanımlayan “Avrupa Çalışma Programını” tamamlamak için 4 amiral gemisi girişimi belirlemiştir. Bunlar;

1. Pan-Avrupa Ruh Sağlığı Koalisyonu

2021’de DSÖ Avrupa Bölgesi’nde 150 milyondan fazla insan bir ruh sağlığı sorunuyla yaşıyor ve depresyonla yaşayan her 3 kişiden sadece 1’i ihtiyaç duydukları bakımı alıyor. Çoğu COVID-19 pandemisi tarafından daha da kötüleştirilen ruh sağlığı hizmetleri ve desteğindeki bu boşlukları gidermek için DSÖ/Avrupa, yeni bir Pan-Avrupa Ruh Sağlığı Koalisyonu başlattı.

2. Dijital Sağlık Yoluyla Güçlendirme girişimi

COVID-19 salgını, DSÖ Avrupa Bölgesi Ülkelerinde etkili dijital araçlara acil ihtiyaç duyulduğunu ve teletıp danışmanlığı ve dijital kişi takibi de dâhil olmak üzere e-Sağlık hizmetlerini uygulamak için benzeri görülmemiş bir ivedi çalışmanın gereğini ortaya koydu. Bu çalışmalar memnuniyetle karşılanır, ancak yüz yüze tedavinin insani yönleri ve temel hakların baltalanması açısından riskler vardır. Teknik ve politik engellerin üstesinden gelmek için klinik ve halk sağlığı karar verme mücadeleleri için birlikte çalışabilir dijital teknolojilerin benimsenmesi için çalışılacaktır. Bu amiral gemisi girişimi, dijital sağlık çözümlerinin güvenliği ve etkinliği konusunda teknik ve politika rehberliği ve uzmanlık sağlayarak çeşitli ülkelerden ve ortak kurumlardan gelen girişimleri tamamlıyor ve yayılmalarında temel değerler olarak sağlıkta eşitlik, cinsiyet eşitliği, eşitlik ve insan haklarını korumaktır.

3. 2030 Avrupa Bağışıklama Gündemi

2015-2020 Avrupa Aşı Eylem Planı, DSÖ Avrupa Bölgesi’ndeki aşı ile önlenebilir hastalıkları kontrol etmek, ortadan kaldırmak veya ortadan kaldırmak için bir rota belirlemiştir. Bölge’deki Üye Devletlerin bir “Avrupa Bağışıklama Gündemi 2030” başlatma konusundaki ısrarı, ülkeler arasındaki ve içindeki aşılama kapsamındaki eşitsizlikleri ele almak için yeni bir rota çiziyor. Bunu, toplum talebi ve kabulü ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere, aşıların temini ve dağıtımındaki kısıtlamaları ve aşı tereddütü ve yanlış bilgilerin yayılmasıyla yüzleşme ihtiyacı ile sistematik olarak mücadele ederek yapar.

4. Daha Sağlıklı Davranışlar: Davranışsal ve Kültürel Anlayışları Birleştirmek

Bu amiral gemisi girişimi ile DSÖ/Avrupa, herkesin günlük yaşamlarında ve sağlık hizmetlerini kullanma biçiminde sağlıklı seçimler yapabileceği bir sağlık kültürü oluşturmaya yardımcı olabilecek yeni anlayışlara yatırım yapmayı amaçlamaktadır. İnsanların davranışları, politikaların tasarlanmasında ve uygulanmasında, hizmetlerin organizasyonunda veya sağlık çalışanlarının davranışlarında genellikle yeterince dikkate alınmayan faktörlerden olumsuz etkilenebilir: bunlar, sağlık okuryazarlığı eksikliğinden, çelişkili inanç sistemlerinden, korku duygularından, güvensizlik ve belirsizlik, yanlış işlenmiş bilgiler, rahatsızlık hissi veya saygısızlık veya ayrımcılık deneyimi. Çoğu zaman, optimal sağlığa yönelik bu engeller, bu sosyal, davranışsal ve kültürel faktörlerin daha iyi anlaşılmasıyla önlenebilir veya düzeltilebilir.

Kaynak: DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, Kopenhag

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir