DSÖ Avrupa Ülkeleri Sağlık Bakanları, Avrupa’da sağlığı rayına oturtmak için 5 yıllık planı destekledi

DSÖ Avrupa Ülkeleri Sağlık Bakanları, Avrupa’da sağlığı rayına oturtmak için 5 yıllık planı destekledi

DSÖ Avrupa Bölge Komitesinin 70. Toplantısı, 14-15 Eylül 2020 tarihleri arasında; Dünya’da salgın halini alan ve ülkemiz dâhil 190’a yakın Devleti etkileyen Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tarihinde ilk kez “Sanal Ortamda” toplandı.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisine bağlı 53 üye Devlet’in Sağlık Bakanları ve üst düzey temsilcileri ile ortak kuruluşlar ve sivil toplum, 2 günlük bir gündemde sağlık konularını tartışmak üzere internet üzerinden çalışmalarını yürüttüler.

70. DSÖ Avrupa Bölge Komitesinin en önemli gündem maddelerinden biri olan “2020-2025 Avrupa Çalışma Programı (EPW) olan 5 yıllık yeni bir vizyonu ortaya koyan çalışmayı 53 Üye Ülkenin Sağlık Bakanları onayladılar. Avrupa Bölge ülkeleri vatandaşlarının sağlık konusundaki beklentilerini karşılamak için birlikte çalışacaklar.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge

“İnsanlar haklı olarak kaliteli, erişilebilir sağlık hizmeti talep ediyor; sağlık yetkililerinden acil durumlarda sağlıklarını korumalarını beklerler ve sağlıklı bir ortamda ve birlikte yaşayabilecekleri topluluklarda yaşamak istiyorlar. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge, 14 Eylül 2020 tarihinde onaylanan 2020-2025 Avrupa Çalışma Programı, bunu sağlamak için bir plan sunuyor ”dedi.

“Üye Devletlerin Bölgemizde bu sağlık vizyonunu böylesine büyük bir şevkle benimsediğini görmek çok cesaret vericidir. Artan halk sağlığı sorunları karşısında bölgesel dayanışmaya olan bağlılıklarından ve yaygın eşitsizliklerle mücadele etme konusundaki güçlü istekliliklerinden memnunum ”dedi.

“Avrupa’da Daha İyi Sağlık İçin Birleşik Eylem” olarak da bilinen EPW, Avrupa Bölgesi’nin Genel Kurul Toplantısı olan DSÖ Avrupa Bölge Komitesi’nin bu yıl 14-15 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen 70. oturumunda tartışılmış ve kabul edilmiştir.

2020-2025 Avrupa Çalışma Programı kapsamında, Avrupa Üye Devletleri 3 temel önceliği uygulamayı gerçekleştireceklerdir.

  • Mali sıkıntı korkusu olmaksızın kaliteli bakıma evrensel erişim hakkını garanti altına almak;
  • Sağlıkla ilgili acil durumlara karşı koruma ve
  • Halk sağlığı eylemlerinin ve uygun kamu politikalarının refah ekonomisinde daha iyi bir yaşamı güvence altına aldığı sağlıklı topluluklar oluşturmak.

Bu temel öncelikler, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve onun 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinde yer almaktadır ve DSÖ Genel Çalışma Programı 2019-2023’te ortaya konan küresel vizyonla uyumludur.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Kluge, “COVID-19, Avrupa toplumunun güçsüz ve güçlü yanlarını gün ışığına çıkardı. Sağlık sistemlerimizin gerçekliğini açıkça ortaya çıkardı. Yaşlılar ve akıl sağlığı ihtiyaçları olan kişiler gibi en savunmasız olanlar, sağlıkla ilgili acil durumlarda genellikle en ağır yükü taşırlar; insanlar ve sağlık otoriteleri arasındaki dayanışma ve güven baskı altındadır; ve sağlık liderlerinin ve bilim adamlarının seslerinin politikacılar tarafından duyulması gerekiyor çünkü sağlık ve ekonomi ayrılmaz bir şekilde bağlantılı. Salgın bizi bu sorunları çok hızlı bir şekilde ele almaya zorladı, ancak 2020-2025 Avrupa Çalışma Programı bize bunları güven, daha iyi sağlık ve nihayetinde daha iyi toplumlar inşa edecek bir şekilde nasıl ele alacağımızı gösteriyor ”diye bitirdi.

COVID-19’dan alınan dersler

70. DSÖ Avrupa Bölge Komite oturumunda, Dr. Hans Kluge ayrıca, COVID-19 salgını sırasında Bölgedeki sağlık hizmetlerinde endişe verici kesintilerin altını çizdi:

  • Üye Devletlerin yüzde 68’i, diyabet, hipertansiyon ve kanser taraması dâhil olmak üzere bulaşıcı olmayan hastalıklara yönelik hizmetlerde kesinti olduğunu bildirdi;
  • Ülkeler meme kanseri ölümlerinde yüzde 10 ve kolon kanseri ölümlerinde yüzde 15 artış rapor etmekte ve tahmin etmektedir;
  • Bebek nüfusunun yüzde 22’sini temsil eden Bölgedeki 6 ülke, rutin aşılama programlarını bozmuştur ve
  • Mayıs 2020 ayında 28 ülke tüberküloz vaka bildirimlerinde yüzde 50 azalma bildirdi.

Aşağıdaki 3 önemli konuda, COVID-19 yanıtının eylem içi incelemesinde vurgulanmış ve Bölge Direktörünün raporunda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

  • Sağlıkla ilgili acil durumlarda başarılı olmak için dayanışmaya ihtiyacımız var. Bireyler ve topluluklar arasında ve ülkeler arasında dayanışma, malzemeleri paylaşmayı, hastaları hastanelerde barındırmayı, sağlık uzmanlarını göndermeyi, lojistik destek sağlamayı ve araştırma, geliştirme ve üretimi hızlandırmak için COVID-19 Araçlarına Erişim (ACT) Hızlandırıcısı gibi küresel girişimlere katkıda bulunmayı içerir ve teşhis, tedavi ve aşıların adil bir şekilde dağıtılması gerekir.
  • Daha güçlü sağlık güvenliği için daha güçlü sağlık sistemlerine ihtiyacımız var. Daha güçlü sağlık sistemleri, COVID-19 vakalarını izlemek için yeterli kişisel koruyucu ekipman, test kitleri, yoğun bakım yatakları ve araçlar sağlayarak pandemiye etkili bir şekilde yanıt verebilir; İyi eğitilmiş bir işgücü, sosyal hizmetler ve dijital sağlık çözümlerine güçlü bağlar ile bakım sunmanın yenilikçi ve entegre yollarından tam olarak yararlanarak ve çift yönlü hizmet sunumu yoluyla temel sağlık hizmetlerinin sunumunu sürdürebilirler.
  • Sağlık ve ekonomik refahı aynı madalyonun 2 yüzü olarak kabul etmeliyiz. Virüs bulaşmasını kontrol etmek, işlerin ve ticaretin yeniden açılması için bir ön şarttır ve müdahaleden iyileşmeye geçiş, halk sağlığının ekonomik kalkınma, güvenlik ve barışın itici gücü olduğunu kabul ederek insanları ve sağlıklarını politikanın merkezine yerleştirme fırsatı sunar.

Aşağıdaki bağlantılardan daha detaylı bilgiye ulaşılabilir.

Avrupa Çalışma Programı (2020-2025) – “Avrupa’da Daha İyi Sağlık için Birleşik Eylem”

Avrupa Çalışma Programı 2020-2025 web sitesi

Bölge Direktörünün DSÖ / Avrupa’nın 2019-2020’deki çalışmaları hakkındaki raporu

DSÖ Avrupa Bölge Komitesi’nin 70. oturumu (sanal)

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir