DSÖ Bağışıklama, Aşılar ve Biyoloji Departmanı Direktörü açıklamada bulundu.

DSÖ Bağışıklama, Aşılar ve Biyoloji Departmanı Direktörü açıklamada bulundu.

DSÖ Bağışıklama, Aşılar ve Biyoloji Departmanı Direktörü Kate O’Brien 5 Eylül 2023 tarihinde Cenevre’de yaptığı açıklamada; Eylül ayı herkes için sağlık arayışında çok önemli bir ay oldu” dedi.

Bağışıklama Uzmanlarından oluşan Stratejik Danışma Grubu’nun (SAGE ) merakla beklenen 25-29 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantılarında, sıtma, dang humması ve menenjitle mücadeleye yönelik çığır açan üç yeni aşı için öneriler yayınlandı.

Dünya nüfusunun neredeyse yarısı sıtma riskiyle karşı karşıyadır. Yalnızca 2021 yılında tahminen 247 milyon sıtma vakası yaşandı ve bu vakaların 619.000’i ölümle sonuçlandı. Bu vakaların ve ölümlerin %95’i Afrika’da meydana geldi ve orantısız bir şekilde 5 yaşın altındaki çocukların hayatlarına mal oldu. Buna yanıt olarak SAGE ve Sıtma Politikası Danışma Grubu, savunmasız çocukları bu bulaşıcı hastalıktan korumak için tasarlanmış bir aşı olan R21/Matrix-M‘yi önerdi. Bu dönüm noktası, ilk sıtma aşısı RTS, S’nin iki yıl önce DSÖ tarafından onaylanmasının ardından geliyor ve bizi satmasız bir dünya vizyonumuza bir adım daha yaklaştırıyor. Her iki aşının da çocuklarda sıtmanın önlenmesinde güvenli ve etkili olduğu ve geniş çapta uygulandığında halk sağlığına yüksek düzeyde etkisinin olması bekleniyor.

SAGE toplantısında ayrıca “Qdenga” adlı bir dang humması aşısı da önerildiDang hummasının sıcak noktalarında yaşayan 6 ila 16 yaş arası çocuklar için özel olarak tasarlanan bu aşı, gençleri önemli bir halk sağlığı tehdidinden koruma potansiyeline sahiptir. Üçüncü öneri, menenjite karşı yeni Men5CV aşısı ile ilgiliydi ve Afrika menenjit kuşağındaki tüm ülkeler için, serogrup A, C, Y, W ve X’i (Men5CV) hedef alan yeni beş değerlikli meningokok konjuge aşısını (9 ila 18 aylıkken doz programı) tek bir programda rutin aşılama programlarına dahil etmeleri gerekiyordu.

Toplantıda ayrıca, çoğu insanın önceden en az bir enfeksiyon geçirdiği göz önüne alındığında, birincil aşılama için tek bir dozun yeterli olduğu sonucuna varılarak, COVID-19 aşısına ilişkin bir öneri de yayınlandı.

BM Genel Kurulu’nda- Üç Üst Düzey Toplantı

78. BM Genel Kurulu’nda (19-26 Eylül 2023), her biri bağışıklamayı güçlendirmeye yönelik küresel çabalarda önemli adımlar atan üç Üst Düzey Toplantı düzenledi. Tüberküloza (TB) karşı mücadele,bilimi, finansı ve yenilikçiliği ilerletmeye odaklanarak merkez sahneye çıktı ve Birleşmiş Milletler Üye Devletlerinin 2023 yılına kadar 45 milyon insana hayat kurtaran tedavi sağlamayı amaçlayan benzersiz bir iddiaya sahip Siyasi Bildirgeyi resmi olarak kabul etmesiyle sonuçlandıDSÖ Genel Direktörü, yeni TB aşılarının geliştirilmesini, lisanslanmasını ve kullanımını kolaylaştıracak TB Aşı Hızlandırıcı Konseyi’niresmi olarak başlattı.

Evrensel Sağlık Sigortası (UHC) da herkes için sağlıkta eşitliği sağlamaya yönelik kolektif çabaları yeniden alevlendiren bir çağrı olarak ortaya çıktı. 2019 Siyasi Bildirgesi’ni temel alarak sağlam eylemin temelini attı.

COVID-19 salgınının ortaya çıkardığı küresel eşitsizlikler, salgını önleme, hazırlık ve müdahalenin güçlendirilmesine yol açtı. Ulusal, bölgesel ve uluslararası desteği yönlendirmeyi amaçlayan bir siyasi deklarasyon ortaya çıktı. Bu geniş kapsamlı belge, aşılar, teşhisler ve tedaviler gibi pandemiyle ilgili temel unsurlara zamanında, sürdürülebilir ve adil erişimi sağlama taahhüdünde bulundu. DSÖ’ye bu çabayı kilit ortaklarla koordineli bir şekilde yönetme gibi kritik bir görev verildi.

İleriye dönük 

Ülke programlarında ” Büyük Yetişme” operasyonelizasyonunu daha da yoğunlaştırmaları ve uygulamaları için ülkeleri destekliyoruz. Halihazırda 27 ülkede aşılamayı yakalama, iyileştirme ve güçlendirme faaliyetlerine yönelik planlar mevcut ve bu yönde dönüştürücü adımlar atma gücüne sahibiz. Dünya çapında savunmasız nüfuslara yönelik güçlü temel sağlık hizmetleri vizyonu bakış açısıyla çalışıyoruz.

Ülkelerin sağlık sistemlerine ve işgücüne gerekli yatırımları yapmalarına ve daha geniş birinci basamak sağlık hizmetleri ile sağlık hizmetlerini daha iyi entegre etmelerine yardımcı olmak için aşılama programlarının finansmanını güvence altına almalıyız. Pandemi yıllarında aşılama programlarının durması nedeniyle önlenebilir hastalıklara maruz kalan çocuk nesline ulaşmalıyız. 2024’teki “Geleceğin Zirvesi” ne baktığımızda, aşılama konusunda uzun vadeli bir bakış açısına sahip olmalıyız. Evrensel Sağlık Sigortasının (UHC), temel sağlık hizmetlerinin (PHC) ve dayanıklı sağlık sistemlerinin temel taşı olarak, gelecekte pandemiye hazırlıklı olmanın anahtarıdır. Hep birlikte, herkes için sağlığı geliştirme taahhüdümüz doğrultusunda birleşerek ilerleyebiliriz.  Son olarak, bugün “5 Ekim Dünya Menenjit Günü” nü kutlamak için lütfen bize katılın.

Hastalık konusunda farkındalığı artırmak ve Dünya Sağlık Asamblesi (WHA) tarafından Kasım 2020’de onaylanan 2030’a Kadar Menenjiti Yenmek İçin Küresel Yol Haritası kabul edildi. Yol Haritası, üç vizyoner görüş açısıyla kapsamlı bir “Menenjitsiz  bir dünyaya doğru” stratejisi belirliyor. Bakteriyel menenjit salgınlarının ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere Menenjiti yenmenin yol haritası, nedeni ne olursa olsun tüm menenjitleri ele alırken, öncelikle akut bakteriyel menenjitin ana nedenlerine odaklanmaktadır.

Bu nedenle aşılar başarının merkezinde yer alıyor. Bunlar arasında hali hazırda mevcut olan Haemophilus influenzae tip B (Hib), meningokok A konjugatı (MenA) ve pnömokokal konjugat (PCV) aşıları, Men5CV için SAGE tavsiyesi ile kullanıma sunulması beklenen aşılar ve grup aşıları da dahil olmak üzere hala geliştirilmekte olan aşılar yer almaktadır. B streptokok (GBS) aşıları. Kolektif küresel eylemle, 2030 yılına kadar “menenjitten arınmış bir dünya” yı gerçekliğimiz haline getirebiliriz. Lütfen #Menenjiti ve #DünyaMenenjitGünü’nü kutlamak ve harekete geçmek için bize katılın!

Kaynak: DSÖ Cenevre, 6 Ekim 2023

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir