DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros, 152. DSÖ Yönetim Kurulu Toplantısında konuştu.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros, 152. DSÖ Yönetim Kurulu Toplantısında konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yönetim Kurulu, Kuruluşa üye ülkelerden üç yıllık bir süre için seçilen teknik açıdan nitelikli 34 üyeden oluşur. Yıllık Yönetim Kurulu toplantısı, üyelerin Dünya Sağlık Asamblesi gündemi ve Sağlık Asamblesi tarafından dikkate alınacak kararlar üzerinde mutabakata vardığı her yıl Ocak ayında yapılır.

Dünya Sağlık Asamblesini takiben her yıl Mayıs ayında ikinci bir kısa toplantı daha yapılır. Kurulun temel işlevleri, Sağlık Asamblesinin kararlarını ve politikalarını uygulamak ve tavsiyelerde bulunmak ve genel olarak çalışmalarını kolaylaştırmaktır.

DSÖ’nün 152. Yönetim Kurulu Toplantısı, 30 Ocak-7 Şubat 2023 tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde toplanıyor. Toplantının açılış konuşmasını 30 Ocak 2023 tarihinde DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhonam Ghebreyesus (Etiyopyalı) yaptı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhonam Ghebreyesus’un, DSÖ Yönetim Kurulu 152. Toplantısının Açılış Konuşması

Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kerstin Vesna Petrič,

Ekselansları, Bakanlar, Heyet Başkanları, değerli meslektaşlarım ve dostlar,

Hepinize günaydın ve çok mutlu bir yeni yıl.

Üç yıl önce bugün, COVID-19’un küresel yayılımına ilişkin uluslararası kaygı uyandıran bir halk sağlığı acil durumu ilan ettim. Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamındaki en yüksek alarm seviyesi ve şu an için tek alarm seviyesi.

Bildiğiniz gibi, 27 Ocak 2023 Cuma günü Acil Durum Komitesi durumun devam edip etmediğini değerlendirmek için toplandı. Komite bana kendi görüşüne göre COVID-19’un küresel bir sağlık acil durumu olmaya devam ettiğini bildirdi ve ben de aynı fikirdeyim.

Salgının dördüncü yılına girerken, Omicron dalgasının zirve yaptığı bir yıl öncesine göre çok daha iyi durumda olduğumuza şüphe yok.

Ancak Aralık 2022 ayının başından bu yana haftalık olarak bildirilen ölümler artıyor.

Son sekiz haftada 170.000’den fazla insan COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ve bu sadece bildirilen ölümler; gerçek sayının çok daha fazla olduğunu biliyoruz.

Virüsü kontrol edemiyoruz, ancak popülasyonlardaki ve sağlık sistemlerindeki güvenlik açıklarını ele almak için daha fazlasını yapabiliriz.

Bu, en fazla risk altındaki grupların % 100’ünün aşılanması anlamına gelir;

Testlere erişimin artması ve erken antiviral kullanım anlamına gelir;

Vakalarda bir artış olduğunda bağlama özel önlemler almak anlamına gelir;

Laboratuvar ağlarını sürdürmek ve genişletmek anlamına gelir;

Ve yanlış bilgilendirme ile mücadele anlamına gelir.

Önümüzdeki yıl dünyanın hastaneye yatışları ve ölümleri mümkün olan en düşük seviyeye indirdiğimiz ve sağlık sistemlerinin COVID-19’u entegre ve sürdürülebilir bir şekilde yönetebildiği yeni bir aşamaya geçeceği konusunda umutluyuz.

Aşılama, yaklaşımımızın önemli bir parçası olmaya devam edecek.

Şu anda Üye Devletlere ve üreticilere aşı bileşimi ve aşılama sıklığı konusunda tavsiyelerde bulunmak için en etkili mekanizmayı belirlemek için çalışıyoruz.

===

2022 yılı Yürütme Kurulunda, 13. Genel Çalışma Programı (GPW), “üç milyar” hedefleri ve sağlıkla ilgili SDG’lere yönelik ilerlemeyi yeniden canlandırmak için birlikte çalışırken önümüzdeki beş yıl için beş öncelik belirledim.

Bu öncelikler o zamandan beri “beş P” olarak adlandırdığımız şeyde kristalleşti:

Sağlığı Teşvik Etmek, Sağlamak, Korumak, Güçlendirmek ve Performans Göstermek.

“Beş P” nin hiçbir şekilde GPW’nin veya Kuruluşun yol gösterici stratejisi olmaya devam eden “üç milyar” hedeflerinin yerine geçmediğini açıkça belirtmek isterim.

Bunun yerine, “beş P” tamamen GPW ile uyumludur ve GPW içinde yer alır.

Tek yaptığımız, onları GPW’den çıkarmak ve bir DSÖ – Üye Devletler ve Sekreterya olarak birlikte – “üç milyar” hedeflerine ve SDG’lere doğru hızlanmak için odaklanmamız gereken temel öncelikleri vurgulayacak şekilde paketlemek.

2022’de “beş P”nin her birine ve dolaylı olarak “üç milyar” hedefine yönelik bazı önemli başarıları vurgulamama izin verin.

Birincisi, bir milyar daha fazla insanın daha iyi sağlık ve esenliğe sahip olduğunu görme hedefimize ulaşmak için gerekli olan, hastalığın temel nedenlerini ele alarak sağlığın teşvik edilmesi.

Tütün kontrolünde geçen yıl 100 milyon tütün kullanıcısını bırakması için destekleme hedefimize ulaştık, ancak hala bırakmak isteyen ve desteğimize ihtiyaç duyan tahmini 600 milyon kullanıcı var.

Trans yağ konusunda, DSÖ’nün endüstriyel olarak üretilen trans yağ kullanımına ilişkin tavsiye ettiği politikalarla korunan insan sayısının sadece dört yıl içinde neredeyse beş kat artarak 550 milyondan 2,6 milyara çıktığını gördük. Ama bildiğiniz gibi 5 milyar hala korumasız.

Her yıl, giderek daha fazla ülke ya yeni bir sağlık vergisini artırıyor ya da getiriyor.

Örneğin, DSÖ’nün desteğiyle Timor Leste geçen yıl tütün vergisini beş katına, alkol vergisini artırdı ve şeker ve şekerli içeceklere yeni vergiler getirdi.

Anne ve yeni doğan bakımında, altı aydan küçük bebeklerde sadece anne sütüyle beslenme, son 10 yılda dünya çapında % 38’den % 48’e çıkarak bizi 2025 yılına kadar % 50 hedefine çok yaklaştırdı.

Ayrıca 20 ülkede yapılan ve ilk kez acil cilt teması bakımının, anne bakımının prematüre doğan çocukların neredeyse üçte birini kurtarabileceğini gösteren kanıtları inceledik.

DSÖ’nün desteği ve liderliği ile dünya karayollarını daha güvenli hale getirme çabalarımız üzerine, geçen yıl BM Genel Kurulu yol güvenliği konusunda ilk üst düzey toplantısını gerçekleştirdi.

Ayrıca Meksika’da yeni karayolu güvenliği mevzuatının kabul edilmesi ve dünyanın en yüksek karayolu ölüm oranlarına sahip iki ülke olan Tayland’da ulusal bir karayolu güvenliği planının geliştirilmesi gibi birçok ülkeyi doğrudan destekledik.

İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerine karşı çalışmalarımızda, Mısır’da düzenlenen COP-27’de, 63 ülkeyi iklime dayanıklı ve sürdürülebilir sağlık sistemleri inşa etmeleri için destekleyen İklim Değişikliği ve Sağlık Üzerine Dönüştürücü Eylem İttifakını başlattık.

Örneğin, iklim değişikliğinin etkilerine karşı dünyanın en savunmasız ülkelerinden biri olan Mozambik’te DSÖ, Sağlık Bakanlığı’nın iklim risklerini ve etkilerini izleme ve uyum çabalarını koordine etme kapasitesini güçlendirmiştir.

Yaşlanma konusunda, yaşlanmanın sağlık için gelir yaratma üzerindeki etkisine ilişkin 12 ülke araştırmasına öncülük ederek Üye Devletlere daha iyi veriler ve politika önerileri sağladık.

Ve DSÖ’nün güvenli dinleme standartları Apple, Huawei, Samsung ve Sony tarafından benimsenerek milyarlarca insanın işitme kaybını önlemek için harekete geçmesi sağlandı.

===

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhonam Ghebreyesus

İkinci öncelik, sağlık sistemlerini birinci basamak sağlık hizmetlerine yeniden yönlendirerek sağlık sağlamaktır; Bu, bir milyar daha fazla insanın evrensel sağlık güvencesinden yararlandığını görme hedefimize ulaşmak için gereklidir.

Geçen yıl Temel Sağlık Hizmetleri Özel Programı, sağlık sistemlerinin temellerini güçlendirmek için Sağlık Bakanlıklarıyla el ele çalışan ülkelerdeki uzmanlarla 119 ülkeye teknik yardım sağladı.

Her sağlık sisteminin bel kemiği olan sağlık iş gücünü güçlendirmeleri için ülkeleri desteklemeye devam ettik.

Uluslararası ortaklarla birlikte, ulusal halk sağlığı iş gücü kapasitesine yatırım yapmak için küresel bir yol haritası geliştirdik.

Ayrıca, aktif uluslararası istihdama karşı ek korumaya ihtiyaç duyan toplam 55 ülke için DSÖ Sağlık İşgücü Destek ve Koruma Listesine sekiz ülke ekledik.

180 ülkeden 6.500’den fazla üyesi olan Hemşirelik ve Ebelik Küresel Uygulama Topluluğu’nu kurduk.

Ve önümüzdeki yıl, 2025 yılına kadar 25 ülkeden hemşire ve ebelerin % 25’inin temel acil bakım eğitimine erişimini sağlamak için küresel bir kampanya başlatmayı planlıyoruz.

Sağlık finansmanı konusunda, DSÖ rehberliğine dayalı olarak, 49 ülke, özellikle COVID-19 için temel sağlık hizmetlerinin önündeki mali engelleri kaldırmak için politikalarını değiştirdi.

Evrensel sağlık sigortasının bir ayağı olan temel ilaçlara erişimi genişletmeleri için Üye Devletleri desteklemeye devam ediyoruz.

DSÖ 2022’de, altı Üye Devlette (Çin, Mısır, Nijerya, Kore Cumhuriyeti, Singapur ve Güney Afrika) düzenleyici sistemlerin, istikrarlı, iyi işleyen bir sistem veya gelişmiş performans anlamına gelen 3 veya 4 olgunluk düzeyine ulaştığını kabul etti.

Ayrıca, biyo benzerler için yönergelerimizde büyük bir güncelleme yayınlayarak bu karmaşık ilaçları düzenleyiciler için değerlendirmeyi kolaylaştırdık ve sonuç olarak hastalar için daha fazla erişim sağladık.

Antimikrobiyal direnç konusunda, üçlü, BM Çevre Programının eklenmesiyle resmi olarak dörtlü hale geldi.

DSÖ, antimikrobiyallerin insanlarda, hayvanlarda ve tarımda kullanımına yönelik yeni uluslararası hedeflerin geliştirilmesini desteklemiştir.

127 ülke şu anda GLASS sürveyans sistemi aracılığıyla antimikrobiyal direnç ve tüketim hakkında veri topluyor ve 170 ülkenin AMR’ye çok sektörlü müdahaleye rehberlik edecek Ulusal Eylem Planları var.

Tüm bu çalışmalar, tüm ölüm, hastalık ve yaralanma nedenlerinden kaynaklanan acıları hafifletmeye ve hayatları kurtarmaya yardımcı oluyor.

Geçen yıl, onlarca Üye Devleti, çocukluk çağı aşılamalarında son 30 yılın en büyük sürekli düşüşünü gördüğümüz rutin aşılama da dahil olmak üzere, pandemi sırasında kesintiye uğrayan temel sağlık hizmetlerinin eski haline getirilmesi için destekledik.

Sonuç olarak, 25 milyon çocuk hayat kurtaran aşıları kaçırdı ve bu durumu telafi etmek artık en önemli önceliklerimizden biri.

Örneğin, DSÖ’nün desteğiyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti rutin bağışıklama programını pandemi öncesi seviyelere döndürmekle kalmadı, kapsamı yüzde beş artırdı.

Bulaşıcı olmayan hastalıklar konusunda yeni bir hipertansiyon kılavuzu yayınladık ve DSÖ KALPLERİ teknik paketi ile 31 ülkede 7,5 milyon kişiye doğru teşhis konuldu ve tedavi altına alındı. Bu yıl bu sayıyı ikiye katlamayı hedefliyoruz.

Örneğin Hindistan, HEARTS paketini uygulayarak 2018’den bu yana 3,5 milyon kişiyi tedaviye sokan hipertansiyon kontrol girişimi nedeniyle BM birinci basamak sağlık hizmeti ödülünü kazandı.

Diyabet konusunda, Üye Devletler ilk kez bir dizi küresel hedef benimsedi.

Ve kanser konusunda, DSÖ Çocukluk Çağı Kanseri Küresel Girişimi’nin bir parçası olarak kaliteli bakıma erişimi iyileştirmeleri için 65 ülkeyi destekledik bu 2021’e göre % 50 artış sağladı

Bu yıl, 2027 yılına kadar 50 ülkeye ulaşma hedefiyle altı ülkedeki tüm kanserli çocuklara ilaç sağlamayı planlıyoruz.

Geçen yıl DSÖ, Maldivler, Ruanda, Sri Lanka ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok ülkeyi rahim ağzı kanserini ortadan kaldırmaya yönelik ulusal planlar geliştirmeleri için destekledi.

Ayrıca ruh sağlığı konusunda da çok cesaret verici ilerlemeler kaydediyoruz.

DSÖ Ruh Sağlığı Özel Girişimi şu anda dokuz ülkede uygulanmakta ve Arjantin, Bangladeş, Gana, Ürdün, Nepal, Filipinler, Paraguay, Ukrayna ve Zimbabve’de 5 milyondan fazla insanın ruh sağlığı hizmetlerine erişimini genişletmektedir.

===

Bulaşıcı hastalıklarda, COVID-19 salgını ciddi bir gerilemeydi, ancak geçen yıl cesaret verici işaretler gördük.

Sıtma konusunda, 2020’de artmasının ardından, yıllık ölümlerin sayısı sabitlenmiş ve vakalar daha yavaş bir oranda artmıştır.

Bu arada dünyanın ilk sıtma aşısı RTS,S hayat kurtarıyor.

Şu anda 1,2 milyondan fazla çocuğun aşı olduğu Gana, Kenya ve Malavi’de şiddetli sıtma nedeniyle hastaneye yatışlarda önemli bir düşüş ve çocuk ölümlerinde % 10’dan fazla bir düşüş görüyoruz.

DSÖ’nün aşının yaygın kullanımına yönelik tavsiyesinin ardından, bu yıldan itibaren Afrika’da en az 28 ülke daha aşıyı uygulamaya koymayı planlıyor.

Tüberküloz konusunda, geçen yıl yayınlanan DSÖ tavsiyelerine dayalı olarak, 109 ülke şu anda çok ilaca dirençli TB için ilk tamamen oral tedavi rejimlerini kullanıyor.

Verem’i sona erdirme vizyonumuzu gerçekleştirmek için yeni aşılar gerekecek. Elimizdeki tek aşı olan BCG 100 yaşında ve yetişkinleri ve ergenleri yeterince korumuyor.

16’dan fazla aşı adayı klinik geliştirme aşamasındadır ve sadece iki hafta önce yeni aşıları insanlara mümkün olan en kısa sürede ulaştırmak için bakanlık düzeyinde bir TB Aşısı Hızlandırma Konseyi kurduk.

HIV konusunda, geçen yıl, en fazla risk altındakiler için potansiyel bir oyun değiştirici olan HIV’i önlemek için uzun etkili enjekte edilebilir maddelerin kullanımına ilişkin yeni kılavuzlar yayınladık.

Şimdiye kadar dört ülke uzun etkili enjektablların kullanımını onayladı ve 10 tanesi uygulama çalışmaları yürütüyor.

İlaç Patent Havuzu gönüllü bir lisans için pazarlık yaptı ve yakında en az üç jenerik üretici üretime başlayacak.

Ve her yıl daha fazla ülke daha fazla hastalığı ortadan kaldırıyor.

Bugün Dünya NTD (İhmal Edilen Tropikal Hastalıklarla Mücadele) Günü’nü kutlarken, 2022’de sekiz ülkenin ihmal edilmiş bir tropikal hastalığı ortadan kaldırmak için onaylanmış veya sertifikalandırılmış olmasından gurur duyabiliriz: DRC, Ekvator Ginesi, Malavi, Ruanda, Suudi Arabistan, Togo, Uganda ve Vanuatu.

Mısır ayrıca kızamık ve kızamıkçıkları da ortadan kaldırdı ve Umman anneden çocuğa HIV ve frengi bulaşmasını ortadan kaldırdı.

===

Üçüncü öncelik, sağlıkla ilgili acil durumlara hazırlık, müdahale ve dayanıklılık için küresel mimariyi güçlendirerek sağlığı korumaktır.

DSÖ 2022’de, uluslararası öneme sahip üç halk sağlığı acil durumu, Ebola ve kolera salgınları, Etiyopya, Suriye, Ukrayna ve Yemen’deki çatışmalar ve Afrika Boynuzu’ ndaki insani krizler dahil olmak üzere tüm bölgelerde 72 dereceli acil duruma müdahale etti. Sahel ve çok daha fazlası.

Acil Durumlar için Acil Durum Fonu’na bağış yapanların cömertliği sayesinde, hızlı müdahaleyi desteklemek için hemen 87 milyon ABD dolarından fazlasını serbest bırakabildik.

Ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Dubai Lojistik Merkezimizden 90 ülkeye temel sağlık malzemelerini ulaştırdık.

Geçen yıl ayrıca ilk birleştirilmiş DSÖ Küresel Sağlık Acil Durum Çağrısını başlattık ve daha geçen hafta bu yılki çağrıyı 2,5 milyar ABD Doları tutarında başlattık.

Elbette DSÖ tek başına hareket etmiyor. 2022’de Sağlık Kümesi, GOARN, Acil Tıp Ekipleri ve daha fazlası aracılığıyla binlerce ortakla çalıştık.

Gelecekteki acil sağlık durumları için hızla konuşlandırılabilir bir Sağlık Acil Durum Birimi oluşturmak için ortaklarla birlikte çalışmaya devam ediyoruz.

Güncel teknik rehberlik, sağlık çalışanları için eğitim ve destek, bilimi ilerletmek için uzmanları bir araya getirme ve çok daha fazlasıyla ülkeleri COVID-19 salgınına yanıt vermeleri için desteklemeye devam ettik.

ACT Accelerator ve COVAX’ taki ortaklığımız aracılığıyla, bir milyardan fazla aşının sağlanmasını destekledik ve 320.000 kür antiviral tedarik ettik.

Aşı kapsamı % 10’dan az olan ülke sayısı geçen yılın başında 34 iken dokuza düşerek binlerce hastaneye yatış ve ölümün önüne geçti.

Temmuz 2022 ayında, küresel mpox salgını nedeniyle uluslararası kaygı uyandıran bir halk sağlığı acil durumu ilan ettim.

Toplamda, 110 ülkeden 85.000’den fazla vaka ve 86 ölüm DSÖ’ye bildirilmiştir.

Altı bölgenin tamamında 36 ülke yeni vakalar bildirmeye devam etse de haftalık olarak bildirilen mpox vakalarının sayısı şimdi önemli ölçüde azaldı.

Eylül 2022 ayında, Uganda Hükümeti bir Ebola salgını ilan etti. Birçok ortakla birlikte çalışarak, hükümete salgına yanıt vermesi ve onu söndürmesi için destek verdik.

Salgın sırasında, Sağlık Bakanlığı ve Ugandalı araştırmacılarla birlikte çalışan DSÖ’nün Salgınlar için Ar-Ge Planı, üç aday aşının araştırma dozlarının mevcudiyetini hızlandırmak ve aşı araştırmasının müdahaleye entegrasyonu için hızlı hazırlığı hızlandırmak için küresel bir ortaklar koalisyonunu koordine etti.

Geçen yıl ayrıca 30 ülkede benzeri görülmemiş sayıda kolera salgını rapor edildi ve etkilenen ülkelerde şu anda risk altında olan insan sayısında büyük bir artış oldu.

Buna yanıt olarak DSÖ, büyük ölçekli aşılama kampanyalarını destekledi ve 500.000’den fazla insanı tedavi etmek için kolera kitleri sağladı.

En kötü etkilenen ülkelerden biri olan Haiti’de, DSÖ-PAHO bir milyon dozdan fazla oral kolera aşısı sağladı ve uygun olanların neredeyse dörtte üçü bir doz aldı.

Yüksek vaka ölüm oranı, daha fazla yayılma potansiyeli ve aşı tedarikindeki ciddi kısıtlamalar nedeniyle küresel kolera krizini, dahili derecelendirme sistemimizdeki en yüksek seviye olan 3. derece acil duruma yükselttik.

Çocuk felcinin yok edilmesi konusunda, 2021’de tüm zamanların en düşük seviyesi olan beş vahşi çocuk felci vakasından sonra, geçen yıl Pakistan’da 20, Afganistan’da iki ve Mozambik’te sekiz vakayla bir artış gördük.

Bununla birlikte, geçen yılın Eylül ayının başından bu yana hiçbir vahşi çocuk felci vakası bildirilmemiştir.

Ayrıca, geçen yıl Afganistan’da daha önce erişilemeyen üç milyon çocuk ilk kez çocuk felci aşısı oldu.

Ve Ekim ayında bağışçılar, DSÖ ve ortaklarımızın çocuk felcini tarihe gömme çalışmalarını desteklemek için 2,6 milyar ABD doları taahhütte bulundular.

Aynı zamanda, çocuk felci geçişinin bir parçası olarak aşılama, hastalık tespiti ve acil durum müdahalesini desteklemek için 50’den fazla ülkede çocuk felci varlıklarını entegre ettik.

Bildiğiniz gibi, geçen yıl Sekreterlik, salgınlara ve diğer sağlık acil durumlarına hazırlık ve müdahalenin geleceğine ilişkin çok sayıda gözden geçirmeden 300’den fazla tavsiyeyi gözden geçirdi.

Bu analize dayanarak, sağlıkta acil durum hazırlığı, müdahale ve dirençlilik için küresel mimariyi güçlendirmeye yönelik 10 temel öneride bulunduk.

Bunlar, daha güçlü yönetişim, daha güçlü finansman, daha güçlü sistemler ve araçlar ve daha güçlü bir DSÖ için eylemleri içerir.

Bu çerçeve, Üye Devletlerin, çok taraflı kuruluşların ve diğerlerinin üstlendiği birçok farklı faaliyet ve girişimi bir araya getirmemizi ve uyumlu hale getirmemizi sağlayacaktır.

Uluslararası Sağlık Tüzüğünde yapılacak değişikliklerle ilgili devam eden tartışmalara ek olarak, Üye Devletler yasal olarak bağlayıcı bir pandemi anlaşmasının “sıfır taslağı” müzakerelerine başlarken bu özellikle kritiktir.

Kasım ayında Endonezya’nın G20 Başkanlığı liderliğinde Dünya Bankası’nda DSÖ’nün Teknik Danışma Başkanlığı da dahil olmak üzere merkezi bir rol oynadığı yeni bir Pandemi Fonu kuruldu.

===

Dördüncü ve beşinci öncelikler, ilk üç ve “üç milyar” hedeflerinin gerçekleştiricileridir.

Dördüncüsü, araştırma, yenilik, veri, dijital teknolojiler ve ortaklıklardan yararlanarak sağlığa güç katmaktır.

Araştırma konusunda, BOH’lar konusunda düşük ve orta gelirli ülkelerden gelen genç araştırmacılar için bir hibe programı oluşturduk. Kamerun, Çin, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Peru ve Uganda’dan sekiz kişi seçildi.

Ayrıca dört bölgede eğitim veren, birçok ülkedeki pilot projelere teknik destek sağlayan ve AMR ve beslenme konusundaki çalışmalarımıza katkıda bulunan bir davranış bilimi birimi oluşturduk.

İnovasyon konusunda Güney Afrika’daki mRNA merkezi, 15 ülkedeki üreticilere teknoloji aktarmaya başladı. Ve Kore’de eğitim.

Ayrıca, DSÖ çocuk sağlığı tavsiyelerinin daha iyi sunulmasını sağlamak için insani acil durumlardaki sağlık çalışanları için geliştirilmiş bir mobil uygulamayı kullanıma sunduk.

Veriler konusunda, sağlık verilerinin yayınlanması için tek bir kaynak sağlayan World Health Data Hub’ın beta sürümünü tamamladık. Data Hub, bu yıl halka açık hale getirilecek.

Ve 76 ülke, daha iyi politika kararlarını desteklemek için daha iyi veriler sağlayan Uluslararası Hastalık Sınıflandırmasının 11. baskısını aktif olarak uyguluyor.

Dijital sağlık konusunda, DSÖ’nün desteğiyle 120’den fazla Üye Devlet, sağlık sistemi dönüşümlerine rehberlik edecek ulusal dijital sağlık stratejileri geliştirdi.

103 ülkede 600 sağlık liderine dijital sağlık stratejisi, yönetişimi ve uygulaması konularında eğitim verdik.

Ve liderliğimiz, şu anda 120’den fazla ülke tarafından kullanılmakta olan ve üç milyardan fazla insanın dijital olarak artırılmış aşı ve test sonuçlarını kullanmasına olanak tanıyan COVID-19 sertifikaları için teknik bir birlikte çalışabilirlik standardı üzerinde küresel bir fikir birliğine yol açtı.

Ortaklıklar üzerine, geçen yıl iklim ve sağlık, mpox, UHPR, TB, cinsel taciz ve daha fazlası hakkında sivil toplum diyalogları düzenledik ve Meclis nezdinde sivil toplum komisyonunun kurulması için çalışıyor.

Parlamentolar ve özel sektörle temasa geçtik;

Ve daha bu hafta sonu DSÖ Gençlik Konseyi’nin ilk toplantısını yaptık. Dün delegeler beni UHC, bulaşıcı olmayan hastalıklar, akıl sağlığı ve gençlik liderliği konularındaki ilerlemeyi hızlandırmaya yönelik önerileri hakkında bilgilendirdiler.

Tüm Üye Devletleri gençlerimizle tanışmaya teşvik etmek için Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Petrič’e katılmak isterim, tartışmak istediğiniz konular varsa, en azından bugün için yerleşkedeler. Ama aynı zamanda Dünya Sağlık Asamblesi heyetlerinize gençlik temsilcilerini de dahil etmenizi rica ediyoruz ve ayrıca Asamble Delegasyonunun cinsiyet eşitliğini bekliyoruz.

Katar ve FIFA ile ortaklığımız, Kasım ayında Katar’da düzenlenen Dünya Futbol Kupası sırasında fiziksel aktivite ve daha fazlasıyla ilgili mesajlarla dünya çapında milyarlarca insana ulaşmamızı sağladı. Ve bu ilk kez çok şey öğrendik. Başarılı çalışmalarımızdan biriydi.

===

Beşinci ve son öncelik, sonuç veren ve küresel sağlıkta lider rolünü oynamak için etkinleştirilen ve yetkilendirilen daha güçlü bir DSÖ inşa ederek sağlık için performans göstermektir.

Üye Devletler olarak, birinci sınıf, kanıta dayalı normlar, standartlar, araştırma, veri ve teknik ve operasyonel destek sağlamamızı bekliyorsunuz.

Biz de bunu yapıyoruz.

Geçen yıl, yapay zeka, engellilik, süt formülü ürünlerinin pazarlanması, ağız sağlığı, fiziksel aktivite, öncelikli patojenler, mülteci ve göçmen sağlığı, güvenli kürtaj ve çok daha fazlası hakkında önemli raporlar ve yönergeler dahil olmak üzere 213 Küresel Halk Sağlığı Ürünü ürettik.

Ek olarak, DSÖ Bilim Konseyi, küresel sağlık için genom bilimine erişimin hızlandırılmasına ilişkin ilk raporunu yayınladı.

Open WHO öğrenme platformumuz aracılığıyla tüm Üye Ülkelerden 7,5 milyon öğrenci 67 dilde 190 kursa erişti.

Open WHO, DSÖ’nün kendi personeli de dahil olmak üzere küresel sağlık iş gücünün kapasitesinin oluşturulmasında kilit rol oynayacak olan yeni DSÖ Akademisi’nin önemli bir parçası olacaktır.

Şimdi Akademi için güncellenmiş bir iş modeline son şeklini verdik ve başlıca küresel sağlık sorunlarına ve sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarına yanıt veren bir kurslar kataloğu geliştiriyoruz.

Fransa ve diğer Üye Devletlerin güçlü desteğiyle Akademi, sürdürülebilir finansmanı sağlamak için yeni kaynakları seferber ediyor ve Lyon’daki Academy kampüs merkezinin Eylül 2024’te kapılarını açmasını bekliyoruz.

Yalnızca daha deneyimli, kalifiye ve yetenekli bir DSÖ iş gücü oluşturmaya değil, aynı zamanda çalışanlarımızın ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına olanak tanıyan bir iş yeri yaratmaya da kararlıyız.

DSÖ, on yıl boyunca, Saygılı İşyeri Girişimi ve çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık, işyerinde ruh sağlığı, esnek çalışma düzenlemeleri ve daha fazlası ile ilgili çabalar aracılığıyla tüm personelin saygı gördüğü, etkinleştirildiği ve korunduğu bir işyerinin geliştirilmesine özel önem vermiştir.

2023’ten itibaren bu girişim, sürdürülebilir kültürel değişime odaklanmak için sabit personel ve kaynaklarla özel bir programa dönüşecektir.

Yeteneğin evrensel olduğunu ancak fırsatın olmadığını kabul ederek, en az gelişmiş ülkelerdeki genç profesyonellere DSÖ ile iki yıl boyunca çalışma fırsatı vermek ve ardından kazandıkları deneyimi kendi ülkelerine geri götürmek için Genç Profesyoneller Programını başlatıyoruz.

Afganistan, Bangladeş, Butan, Çad, Sudan, Madagaskar, Malavi, Myanmar, Nepal, Senegal, Sierra Leone, Tanzanya, Uganda ve Zambiya’dan katılan 14 genç profesyonelle ilk tur tamamlandı.

Bu program Buffett Vakfı ile ortaklaşa başladı. Buffett Vakfı’na ve bugün bizimle birlikte olan Profesör Senait’e teşekkür etmek istiyorum.

Bu programın genişletilmesi halinde, özellikle düşük gelirli ülkelerin kapasite oluşturmasına yardımcı olacak bir oyun değiştirici olacağına inanıyorum. Kapasite oluşturmak ve ülkelerine daha iyi hizmet vermek için evlerine geri dönmek için en az iki yıl bizimle kalmaları için daha fazla genç profesyonel alacağız.

Geçen yıl ayrıca bir iç politika ve strateji geliştirerek, toplumsal cinsiyet eşitliği politikamızı güncelleyerek ve hem şirket içinde hem de şirket dışında toplumsal cinsiyet eşitliğini, insan haklarını ve eşitliği savunarak toplumsal cinsiyeti çalışmalarımızda ana akımlaştırma konusunda güçlü adımlar attık.

Çocuk felci ve sağlıkla ilgili acil durumlar gibi programların artık toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için ülke operasyonlarımızı güçlendiren özel programatik stratejileri var.

Ve DSÖ tarihinde ilk kez, tüm randevu türlerinde ve pozisyon kategorilerinde personel için genel cinsiyet eşitliğine ulaştık.

Bildiğiniz gibi 2022, Üye Devletlerin önümüzdeki on yılda değerlendirilen katkıları temel bütçenin % 50’sine yükseltme anlaşmasıyla Kuruluşumuz için bir dönüm noktası oldu.

Bu hafta ele alacağınız bir sonraki iki yıllık Program Bütçesi, eğer onaylanırsa, değerlendirilen katkılardaki 200 milyon ABD Dolarlık ilk artışı içermektedir.

Bu aynı zamanda ülke ofislerine iki yıllık toplam bütçenin yarısından fazlasının tahsis edileceği ilk Program Bütçesidir.

Ülke ofislerimizi güçlendirmek temel bir önceliktir.

Son üç haftadır altı ülke temsilcisi, ülke ofislerinde temel mevcudiyet, rotasyon ve hareketlilik, yeterli ve öngörülebilir finansman, yetki devri ve daha fazlası dahil olmak üzere yedi kritik alanda 100 günlük bir eylem planı geliştirmek için çalışıyor.

Bu eylemlerden bazıları halihazırda dönüşüm sürecindedir ve diğerleri, eylem planı nihai hale getirilip üzerinde anlaşmaya varıldıktan hemen sonra uygulanacaktır.

Bu girişimi desteklemek için, önümüzdeki yıl, en yüksek önceliğe, en yüksek etkiye sahip müdahalelere odaklanmak için “etki için dağıtım” yaklaşımını kullanarak 45 ülke ofisi ile yakın bir şekilde çalışacağız.

Sekretarya, değerlendirilen katkılardaki artışı tamamlayıcı olarak, değerlendirilmek üzere Üye Devletlere sunacağımız yeni bir ikmal süreci de önermektedir.

Artan esneklik ve sürdürülebilirlik ile şeffaflık, verimlilik, uyumluluk ve hesap verebilirlik için artan beklentilerin geldiğinin farkındayız. Bütün bunlar sonuçlara yol açar.

Bildiğiniz gibi, cinsel tacizi önleme ve buna müdahale etme konusunda ilerleme kaydettik ve bu gündem maddesini ele alırken bu alanda devam eden çalışmalarımız hakkında daha fazla şey söyleyeceğim.

Sekreterliğin Reform Uygulama Planındaki ilerlemeyi izlemek için izleme mekanizmasına dahil edilen Üye Devletler Görev Grubuna tavsiyeleri için teşekkür ederim.

Uygulama planı, 38’i tamamlanmış olan 98 eylem içermektedir.

Kalan eylemleri uygulamaya devam edeceğiz ve Kurulun desteğini ve sürekli gözetimini dört gözle bekliyoruz.

Sizin gibi biz de Üye Devletlerin yönetişim rolü ile Sekreterliğin yönetim sorumlulukları arasındaki hassas dengeyi takdir ediyoruz.

Hepimiz çevik, proaktif ve küresel sağlık tehditlerine yanıt vermek için hızla hareket edebilen bir DSÖ istiyoruz.

Sekretarya, Dünya Sağlık Asamblesi’nde kararlaştırıldığı üzere Üye Devletlerin önceliklerini ve planlarını uygulamaya kararlıdır.

Karşılığında, Üye Devletlerden Sekreterliğe bu öncelikleri ve planları gerçekleştirme yetkimizi yerine getirmesi için gerekli serbestliği vermelerini istiyoruz.

===

Size Kuruluşunuzun yaptığı ve bu haftaki gündeminizin yansıttığı çok büyük ölçekli ve kapsamlı işleri sizlerle paylaşmaktan onur duydum.

Bu paylaşımla sizlerle yaptıklarımızın bir yol haritasını çizdim. Dünyanın her yerinde yaptığımız işin hakkını vermemiz bazen mümkün olamıyor.

Ve bunların hiçbiri, insanlar olmadan her şeyi yapmak mümkün değildir.

Meslektaşlarıma minnet, hayranlık ve saygılarımı ifade edecek kelimeler bulamıyorum:

DSÖ’nde çalışan personel, danışmanlar, yükleniciler, JPO’lar ve stajyerler;

DSÖ’ne hizmet veren tüm çalışanlar, Direktörler, Genel Müdür Yardımcıları, İcra Direktörleri ve Bölge Direktörleri;

Sahada çalışanlardan, arka planda hizmet üreten personel;

Mega şehirlerde ve uzak adalarda;

Büyük resim ve küçük detaylar üzerinde çalışmak.

Bildiğiniz gibi bu yıl Dünya Sağlık Örgütü’nün kuruluşunun 75. Yıldönümü.

Bu yıldönümü hepimize, her Üye Devlete ve her personele aittir.

Bu bizim hikayemizi anlatmak ve geleceğimizi hayal etmek için bir fırsat.

Buna göre, her ülke ve bölge ofisinden dünyanın her köşesinde DSÖ’nün başarılarını kutlamak için yerelleştirilmiş bir kampanya tasarlamalarını istedim.

Geride kalan 75 yılda gurur duyacak çok şeyimiz var.

Ama önemli olan geçen 75 yıl değil, gelecek 75 yıl.

Son beş yıl değil, önümüzdeki beş yıl.

Dün değil, yarın.

Geleceğe umutla bakabilmek için geriye gururla bakıyoruz.

Geçmişin derslerini gelecekte uygulayabilmek için öğreniyoruz.

Güveniniz ve güveniniz için teşekkür ederiz.

DSÖ olmaktan gurur duyuyoruz – sizin DSÖ’nüz olmaktan gurur duyuyoruz.

Haber Bekir Metin, 30.01.2023

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir