DSÖ Genel Direktörü’nün 150. Yönetim Kurulu Toplantısında kapanış konuşması…

DSÖ Genel Direktörü’nün 150. Yönetim Kurulu Toplantısında kapanış konuşması…

DSÖ Genel Direktörü, 24-29 tarihleri arasında Cenevre’ de tamalanan, 150. DSÖ Yönetim Kurulu Toplantısında yaptığı kapanış konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Sayın Genel Direktörün konuşması aşağıdadır.

Ekselansları Dr. Patrick Amoth, DSÖ Yönetim Kurulu Başkanı,

Ekselansları, DSÖ Bölge Direktörleri, değerli meslektaşlarım ve dostlarım,

Yorgun olduğunuzu ve ülkenizi dönmeyi dört gözle beklediğinizi biliyorum – ben de öyleyim – bu yüzden sözlerimi kısa tutacağım.

Uzun ama çok verimli bir haftanın sonuna geldik.

Çok yoğun çalışmanız ve bunu yaparken içinde bulunduğunuz yapıcı ruh haliniz için teşekkür ederiz.

Dünya Sağlık Asamblesine gönderdiğiniz gündem, pandemiye yanıt vermeye ve pandemiden kurtulmaya devam ederken, bireysel ülkeler ve küresel bir topluluk olarak karşılaştığımız sağlık sorunlarının ölçeğini yansıtıyor.

Aynı zamanda, bu zorlukların üstesinden gelme ve dünya insanlarının sağlığını iyileştirme konusundaki kararlılığınızın ölçeğini de yansıtır.

Yapmamız gereken işin ölçeğini ve Dünya Sağlık Örgütü’nden beklentilerinizin ölçeğini yansıtır.

Ve dünyanın neden küresel sağlık konusunda lider ve yönlendirici otorite olarak güçlü, etkili, yetkilendirilmiş, verimli, hesap verebilir, şeffaf ve sürdürülebilir şekilde finanse edilen bir DSÖ’ye ihtiyacı olduğunu yansıtıyor.

Bu haftaki görüşme ve tartışmalarınız çok taraflılığın yerini tutacak bir şeye neden olmadığını vurguladı; fikir birliği sağlamak ve birlikte ilerlemek için dayanışma ruhu içinde birlikte çalışmanın yerini hiçbir şey tutamaz.

DSÖ 13. Genel Çalışma Programı (GÇP)’ nın, Dünya Sağlık Asamblesi’ne bırakılmasını önerme kararınızı memnuniyetle karşılıyorum.

24 Ocak Pazartesi günkü açılış konuşmamda ana hatlarıyla belirttiğim gibi, pandemi yalnızca DSÖ 13. GÇP’nın, “üç milyar” hedefi ve bunların dayandığı Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin neden her zamankinden daha alakalı olduğunu ve neden onları daha fazla takip etmemiz gerektiğini pekiştirdi.

DSÖ Sekretaryamız, tüm Üye Devletleri bireysel ve toplu olarak desteklemeye kararlıdır:

Sağlığı geliştirmek ve hastalıkları önlemek için;

Birinci basamak sağlık hizmetlerine ve evrensel sağlık sigortasına yatırım yapmak;

Küresel sağlık güvenliğini güçlendirmek için;

Bilim, araştırma, inovasyon, veri ve dijital teknolojilerin gücünden yararlanmak; Ve daha da etkili ve verimli, daha hesap verebilir ve şeffaf bir DSÖ oluşturmak.

Özellikle, birçok Üye Devlet, Örgütün benzersiz yetkisi ve evrensel üyeliği göz önüne alındığında, sağlıkla ilgili acil durumlar için küresel mimarinin yenilenmesinde DSÖ’nün kritik lider rolünü yeniden teyit etmiştir.

Bu reformlarda kapsayıcılık, eşitlik ve şeffaflığın temel ilkelerini vurguladınız.

Bu güçlendirme sürecinin temel yapı taşlarından bazılarında ilerleme kaydetmenin aciliyetini vurguladınız.

DSÖ Sekretaryasını küresel tartışmaya katkıda bulunmaya çağırdınız.

Bu çağrıları dikkatle dinledik. Bu yılki Dünya Sağlık Asamblesi öncesinde, Sekretaryanın, Üye Devletlerle istişare ederek, acil durumlara hazırlık, müdahale ve dayanıklılık için küresel sağlık mimarisini güçlendirmeye yönelik öneriler geliştireceğini taahhüt ediyorum.

Bunu yaparken, DSÖ’nün Sağlıkla İlgili Acil Durumlara Hazırlıklı Olma ve Müdahale Etme konusundaki Çalışma Grubunun ön bulgularını ve son inceleme panelleri ve komitelerinin tavsiyelerini dikkate alacağız.

DSÖ’nün sürdürülebilir finansmanı konusunda da önemli bir tartışma yaptınız. Sürdürülebilir Finansman Çalışma Grubu’nun yetkisini Dünya Sağlık Asamblesi’ne kadar uzatma kararınızı memnuniyetle karşılıyorum.

Birlikte çalışarak bu konuda önemli ilerlemeler sağlayabileceğimizi içtenlikle umuyorum.

Pazartesi günkü açılış konuşmamda söylediğim gibi, hem yaptığımız işte hem de bunu nasıl yaptığımızda en yüksek standartları beklemekte haklısınız.

Ve dün söylediğim gibi, cinsel sömürü, istismar ve tacizi önleme ve bunlara yanıt verme konusundaki çalışmalarımızı güçlendirmek, Sekreteryanız ve kişisel olarak benim için birinci öncelik olmaya devam ediyor.

Bir kez daha, beni ikinci bir dönem için Genel Direktör olarak atamak üzere aday gösterme konusundaki güveniniz için teşekkür ederim.

Sağlığı geliştirmek, dünyayı güvende tutmak ve savunmasız kişilere hizmet etmek için önümüzdeki yıl ve yıllarda sizinle çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum.

Çok teşekkür ederim.

Paylaş
Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir