DSÖ Genel Direktörü’nün 70. DSÖ Avrupa Bölge Komitesi açılış konuşması

DSÖ Genel Direktörü’nün 70. DSÖ Avrupa Bölge Komitesi açılış konuşması

Majesteleri, Veliaht Prenses Mary,

Ekselansları Bay Magnus Heunicke, 69. DSÖ Avrupa Bölge Komitesi İcra Başkanı,

Ekselansları Dr. Alexey Coj, 70. DSÖ Avrupa Bölge Komitesi İcra Başkanı,

Sayın Bakanlar ve Delegasyon Başkanları,

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge,

Değerli Meslektaşlarım ve delegeler,

Aradan geçen bir yıl sonra tekrar sizinle birlikte olmak büyük bir onur.

Sanal toplantılar, DSÖ de dâhil olmak üzere salgın sırasında birçok kuruluş için hayati bir araç olmuştur. Küresel tepkiyi koordine etmemizi ve uçmaktan çok daha düşük karbon ayak iziyle yapmamızı sağlamıştır.

Ama itiraf etmeliyim ki, hepinizle yüz yüze etkileşimi özlüyorum. Sizleri tekrar görebilmeyi dört gözle bekliyorum.

Toplantımızı sanal olarak yapmak, dünyadaki ve bölgenizdeki pek çok insanın çektiği acıya kıyasla ödenmesi gereken küçük bir bedeldir.

Yaşadığınız can kaybından dolayı her Üye Devlete başsağlığı dileklerimi sunarak başlamak istiyorum.

Seçkin hizmet vermiş sağlık çalışanlarınıza derin teşekkürlerimi ve hayranlığımı sunuyorum.

Ve DSÖ’nün sizinle çalışmaya devam edeceğine ve pandemiyi sona erdirip daha iyi bir şekilde çalışmalarınızı sürdürebilmeniz için size destek olacağımıza söz veriyorum.

Bu vesileyle, bu kriz sırasında desteğiniz ve dayanışmanız için bölgedeki pek çok Üye Devlet’e teşekkür etmek isterim.

Kardeşim Dr. Hans Kluge’ye, bu önemli dönemdeki liderliği için teşekkür ederim.

Bölge Direktörü olarak ilk yılınız beklediğinizden çok farklıydı ama gayretle işe başladınız ve geçtiğimiz aylarda çok şey başardınız.

Dünya’da, Avrupa Bölgesi de dâhil olmak üzere canlar ve geçim kaynakları kaybedildi, küresel ekonomi durgunluk içinde, sosyal ve politik fay hatları ortaya çıktı.

DSÖ Avrupa Bölgesine Üye Ülkelerin çoğu en çok etkilenenler arasındaydı. Bölgedeki ortalama günlük vaka sayısı şu anda Mart 2020 ayındaki ilk zirvede olduğundan daha yüksek. Neyse ki, ölümlerin sayısı şimdilik nispeten düşük bir seviyede kalıyor gibi görünüyor.

Ancak her ölüm bir trajedidir ve kayıtsızlığa yer olamaz. İletişimi kontrol altında tutmazsak, daha fazla insan hayatını kaybedecek ve bu kadar maliyetli olan sözde tedbir alma önlemlerini yeniden uygulamaya koymanın gerçek riski var.

Pandeminin başlangıcından bu yana, DSÖ ülkeleri organizasyonun her üç seviyesinde de birçok yönden desteklemek için çalışıyor.

DSÖ Avrupa Bölgesi’nde birkaç ülkeyi salgınlarla mücadele konusunda görevlendirdik.

Pek çok Avrupa Bölgesine Üye Devlet de dahil olmak üzere 165 ülkeye 330 milyon ABD Doları değerinde kişisel koruyucu ekipman ve teşhis kitleri gönderdik.

WHO.org öğrenme platformu, Avrupa Bölgesi’nden yaklaşık 200.000 kayıt ile 11 farklı kursta çevrimiçi, çok dilli eğitim sağladı.

Ve COVID-19 Araç Hızlandırıcısına Erişim ve COVAX Küresel Aşı Kuruluşu aracılığıyla, bir aşının güvenli ve etkili olduğu kanıtlanırsa ve kanıtlandığında, Bölgenizdeki tüm ülkeler için eşit bir şekilde erişilebilir olmasını sağlamak için çalışıyoruz.

COVAX Kuruluşu, ülkelerin dünyanın en büyük aşı portföyüne erişimini garanti eder. Aşıya sahip olduğumuzda, tedariki başlangıçta sınırlı olacak, yaşlılar ve altta yatan rahatsızlıkları olanlar da dahil olmak üzere risk altında çalışanları ve en büyük risk altında olanları aşılamaya öncelik verilmelidir.

Dünyamızda, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki insanlar aşılarını kaçırırsa, virüs öldürmeye devam edecek ve küresel olarak ekonomik iyileşme gecikecektir.

COVAX Kuruluşuna katılmakla ilgilendiğini ifade eden birçok Üye Devlete teşekkür ediyorum ve sizlerin de bu Cuma gününe (18.9.2020) kadar katılmamış olmalarını tavsiye ediyorum.

Ancak aşı için beklemek zorunda değiliz. Sahip olduğumuz araçlarla mücadelemize devam etmeliyiz.

DSÖ, ülkeleri dört temel önceliğe odaklanmaya çağırmaktadır:

Birincisi tüm dünyada ortaya çıkan ve hızla yayılan salgınlar stadyumlarda, gece kulüplerinde, ibadethanelerde ve diğer kalabalıklardaki toplantılarla ilişkilendirildi. Bu nedenlerle kalabalık mekânlardaki tedbirleri artırın ve salgının büyümesini önleyin.

İkincisi, savunmasızları korumak, hayat kurtarmak, ağır ve kritik hastalığı olan hastaların sağlık sistemi üzerindeki yükü azaltmak için gerekli tedbirleri alın.

Üçüncüsü, kendilerini ve başkalarını korumak için toplulukları eğitin ve güçlendirin. Fiziksel mesafe, el yıkama, solunum görgü kuralları ve maskelerin tümü, tek başına değil, hep birlikte, bulaşmayı engellemeye ve hayat kurtarmaya yardımcı olabilir.

Dördüncüsü, halk sağlığı temelleri üzerinde ısrar edin: vakaları bulun, izole edin, test edin ve tedavi ve bakımını yapın ve temaslarını izleyin ve karantinaya alın.

Ülkeler bu dört şeyi yaparlar ve iyi yaparlarsa, toplumlarını, ekonomilerini ve sınırlarını güvenli bir şekilde yeniden açabilirler.

===

Ekselansları, sevgili meslektaşlarım ve değerli delegeler,

Şüphesiz salgın, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ve DSÖ Genel Çalışma Programının “üç milyar” hedefine ulaşma çabalarımızda bir engel teşkil etmektedir.

Ama bu vazgeçmemiz gerektiği anlamına gelmez. Tam tersi; Bu anı odak noktamızı ve onlara ulaşma taahhüdümüzü yenilemek için kullanmalıyız.

Pandemi, “üçlü milyar” hedefin her biri arasındaki yakın bağları göstermiştir.

Sağlık ve esenlik, evrensel sağlık sigortası ve sağlık güvenliği, sosyal, ekonomik ve politik istikrar sağlayan üçayaklı bir taburenin ayaklarıdır.

Bu toplantıda değerlendireceğiniz Avrupa Çalışma Programını ve Genel Çalışma Programı ile yakın uyumunu memnuniyetle görüyorum.

Bu gündem, COVID-19 ışığında daha da önemlidir.

İnsanların soludukları havadaki, yedikleri yiyeceklerdeki, içtikleri su ve yaşadıkları ortamdaki hastalıkların temel nedenlerini ele alarak, insanları sağlıklı ve hastanelerin dışında tutmak için sağlıklı insanlara odaklanmak çok önemlidir.

Pandemi, insanlar ve gezegen arasındaki hassas ilişkiye parlak bir ışık tuttu, bu ilişki “Tek Sağlık” yaklaşımıyla beslenmesi gerekiyor.

İnsanlar sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduklarında, ülkelerin bu hizmetlerin erişilebilir, uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli olmasını sağlama görevi vardır.

Evrensel sağlık sigortası, tüm ülkelerin geçen yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda güçlü temel sağlık hizmetlerine dayalı olarak taahhüt ettikleri hedeftir.

Çatışma durumunda askeri kapasitelerine yatırım yapan birçok ülke gibi, salgınlar ortaya çıktığında hazırlanmak, önlemek, tespit etmek ve bunlara hızla yanıt vermek için sağlam halk sağlığı kapasitelerine yatırım yapmalıdır.

Pandemi hepimize acı verici dersler veriyor.

Farklı ülkelerin sağlık sistemlerinin COVID-19 salgınına tepki verme yollarından dersler çıkaracak ve sağlığın direncini artırmak için yatırımlar ve reformlar konusunda tavsiyelerde bulunacak olan Pan-Avrupa Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu’nun kurulmasını memnuniyetle karşılıyorum.

Bu girişim için seni tebrik ediyorum Dr. Hans, Profesör Mario Monti ve komisyonun diğer değerli üyelerine teşekkür ediyorum. Komisyonun, Pandemiye karşı uluslararası tepkiyi değerlendirmek için oluşturulan diğer mekanizmalarla iletişim kurmasını tavsiye ediyorum.

Önümüzdeki aylarda, daha önceki sağlık acil durumlarında olduğu gibi, salgınla ilgili birçok inceleme, rapor ve öneri olacak. Dünya inceleme, rapor ve tavsiye yazmada iyidir. Devam ettirmekte o kadar iyi değildik. Bu sefer öğrenilecek dersler ne olursa olsun, onları öğrenmeliyiz. Yapılacak ne tür değişiklikler olursa olsun, onları yapmalıyız. Her ne hata yapılırsa yapılsın, hepimiz onlara sahip olacak tevazuya sahip olmalıyız.

Parmakları göstermek dünyayı daha güvenli hale getirmeyecek. Bölünen suç tek bir hayat kurtarmayacaktır.  Ancak tevazu ve dayanışma içinde birlikte çalışarak, bu büyüklükte ve ciddiyette bir salgının bir daha asla yaşanmamasını sağlayabiliriz.

===

Ekselansları, meslektaşlarım ve delegeler,

Pandemiye yanıt verirken bile, DSÖ’nü, size daha iyi hizmet vermesi için dönüştürmeye devam ediyoruz.

Yakın zamanda oluşturduğumuz birinci basamak sağlık hizmetleri üzerine özel programımız ile sağlık sistemlerinin temellerini güçlendirmek için sizinle birlikte çalışacağız.

Yeni acil durumlara hazırlık bölümümüz aracılığıyla, acil durumların etkilerini önlemenin ve azaltmanın yanı sıra bunlara müdahale etmenize de destek olacağız.

Kıdemli Bilim İnsanı Ofisi ve Veri, Analitik ve Etki Sağlama Bölümümüz aracılığıyla, en büyük etkiyi sağlayacak en iyi kararları vermek üzere bilgi sistemlerinizi güçlendirmek için ihtiyaç duyduğunuz kanıtları ve araçları sağlayacağız.

Ve yeni DSÖ Akademisi aracılığıyla, sağlık çalışanlarını hastalara ve topluluklara tıbbi bakım ve uygulamalardaki ilerlemeleri hızlandırmak ve pandemiye müdahale etmek için akademinin çalışmasını sağlamak için yüz yüze ve çevrimiçi eğitim sağlayacağız.

===

Değerli Kardeşlerim,

Bu pandemi sona erecek. Ama sonuncusu olmayacak.

Bir sonraki salgına daha iyi hazırlanmış dünyayı terk etmek için çocuklarımıza ve çocuklarımızın çocuklarına karşı ortak bir sorumluluğumuz var.

Riskler hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Ama ödül de yok: daha sağlıklı, daha güvenli, daha adil ve daha sürdürülebilir bir dünya için çalışmalıyız…

Teşekkür ederim. Vielen Dank. Merci beaucoup. Spasiba. Muchas gracias.

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ Genel Direktörü’nün Konuşma Videosu (14.9.2020) 

Çeviri ve düzenleme: Bekir Metin, 14.9.2020

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir