DSÖ, Sağlık için İnsan Kaynakları 5. Küresel Forumu Cenevre’de başladı.

DSÖ, Sağlık için İnsan Kaynakları 5. Küresel Forumu Cenevre’de başladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 3-5 Nisan 2023 tarihleri ​​arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde Sağlık için İnsan Kaynakları Beşinci Küresel Forumu ( Fifth Global Forum on Human Resources for Health) düzenliyor. Sağlık işgücü profesyonellerinin, sağlık politika yapıcılarının ve çok sektörlü ortakların en büyük buluşması olan Forum, sağlık ve bakım işgücünü koruma, emniyete alma ve bunlara yatırım yapma temasına odaklanıyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine giden yolun yarısına yaklaşırken ve COVID-19 salgınının başlamasından bu yana üç yıl geçti, nüfus sağlığı sonuçları ve ortalama yaşam süresi tersine dönüyor.

Sağlık sistemleri, sağlık çalışanlarının mevcudiyetine, erişilebilirliğine ve kalitesine bağlıdır. Yine de sağlık çalışanlarının kronik azlığı, eğitim ve öğretimlerine yapılan yetersiz yatırımın yanı sıra düşük maaşlar ve eğitim ile istihdam stratejileri arasındaki uyumsuzluk büyük zorluklara yol açmaktadır. Pandemide ağır bir bedel ödedi: DSÖ olarak, Son rakamlar COVID-19’dan önce zaten aşırı derecede yoğun çalıştığını ve kendilerine gereğinden az değer verildiğini hisseden sağlık ve tıp çalışanlarının tahmini % 50’sinin, üzerlerine yüklenen devasa ek yüklerden dolayı tükenmişlik yaşadığını gösteriyor.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros açılış konuşması: DSÖ’nün Sağlık için İnsan Kaynakları konulu 5. Küresel Forumu açılış Konuşması (3 April 2023)

“Dünya, tüm ülkelerdeki sağlık çalışanlarını korumak ve onlara yatırım yapmak için acilen harekete geçmelidir. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının makul ücrete ve çalışma koşullarına ihtiyacı olduğunu söyledi. “DSÖ, tüm ülkeleri nüfus ihtiyaçlarını ve sağlık sistemi taleplerini karşılamak için sağlık işgücü eğitimine ve işlerine yatırımı artırmaya çağırıyor. Bu, sadece sağlıkta değil, tüm sektörlerde siyasi liderlik gerektirir”.

Sağlık için İnsan Kaynakları Küresel Stratejisi: İşgücü 2030’un kabul edilmesinin üzerinden beş yılı aşkın bir süre geçen Forum, COVID-19 sonrası dönem için fırsatların yanı sıra iş gücü gelişimine ilişkin kanıtları ve deneyimleri paylaşacak. Sağlık ve tedavi işgücü zorluklarını ele almak ve Sağlık için Çalışma 2022-2030 Eylem Planının uygulanmasını ilerletmek için gerekli politika çözümlerini, yatırımları ve çok sektörlü ortaklıkları inceleyecektir.

DSÖ, tüm ülkelerin sağlık personeli mezuniyetini yıllık aktif işgücünün % 8-12’sine çıkaracak şekilde artırmasını tavsiye etmektedir. Örneğin, toplam 5000 hekimi olan bir ülkenin, nüfus ihtiyaçları ve sağlık sistemi talebi ile ilgili kapasiteyi korumak ve geliştirmek için yılda 400-600 arasında hekim mezun etmesi gerekecektir.

DSÖ Sağlık İşgücü Departmanı Direktörü Jim Campbell

Sağlık İşgücü Departmanı Direktörü Jim Campbell, “COVID-19’a verilen ulusal tepkiler, sağlık ve bakım iş gücünün son derece olumlu bir değişim yeteneğine sahip olduğunu gösterdi” dedi. “Eşitlik ve evrensel sağlık sigortası istiyorsak, küresel sağlık güvenliği istiyorsak, sağlık çalışanlarını korumalıyız. Bunlara yatırım yapmalı ve birlikte harekete geçmeliyiz” dedi.

Forum, tüm ülkelerde sağlık iş gücü yatırımına ve finansmanına özel önem verecektir: eğitim ve işlerin genişletilmesi için kaynakları güvence altına almak. Sağlık çalışanlarına erişimdeki eşitsizlikleri yarıya indirmek için yatırımları uyumlu hale getirmeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan Afrika Sağlık İşgücü Yatırım Şartı’nın geliştirilmesinde DSÖ Afrika Bölge Ofisi tarafından Üye Devletler ve bölgesel ortaklarla birlikte yürütülen çalışmaları içerecektir; özellikle de en büyük kıtlığa sahip olarak tanımlanan Afrika ülkelerinde.

Foruma 2000’den fazla delege katılıyor ve çoğu çevrimiçi, 200’e yakın kişi ise bizzat katılıyor. Dünya Sağlık Çalışanları Haftası kampanyası sırasında ve bu yıl DSÖ’nün 75. Kuruluş tarihi olan 7 Nisan 2023’ün hemen öncesinde gerçekleşen küresel sağlık gündeminin merkezinde yer alan konuya odaklanmak için çok önemli bir çalışma ortaya konuluyor.

Forum’un sonuçları, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Eylül 2023’te yapılması planlanan Evrensel Sağlık Kapsamı ve Salgın Önleme, Hazırlık ve Müdahale konulu Üst Düzey Toplantıları için bilgi sağlayacaktır.

Kaynak: DSÖ Cenevre,

Haber Bekir Metin, 3.4.2023

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir