DSÖ Üye Devletleri Pandemi Anlaşmasını sonuçlandırmak için anlaşmaya vardı

DSÖ Üye Devletleri Pandemi Anlaşmasını sonuçlandırmak için anlaşmaya vardı

Cenevre, 28 Mayıs 2024 — Dünya Sağlık Asamblesi (WHA) bugün Üye Devletlerin bir pandemik anlaşma geliştirme ve Uluslararası Sağlık Tüzüğünü (UST) güçlendirme konusunda son iki yılda kaydettiği ilerlemeyi kabul etti (UST, 2005). 77. Dünya Sağlık Asamblesi için Cenevre’de toplanan hükümetler, dünyanın gelecekteki salgın tehditlerini daha iyi önleme ve bunlara daha iyi yanıt verme yeteneğini artırmayı amaçlayan bu iki çabayı ilerletmek için görüşmelerde bulunuyor.

DSÖ’ne Üye 194 Devlet, 1 Haziran 2024 tarihinde sona erecek olan Dünya Sağlık Asamblesi sırasında aşağıdaki amaçlarla çalışmaya devam etmeyi kabul etti:

  • Uluslararası Sağlık Tüzüğüne (2005 yılında güncellenen) ilişkin değişiklik paketinin nihai hale getirilmesi
  • Pandemi anlaşmasının imzalanmasının zamanlaması, formatı ve süreci üzerinde anlaşmaya varmak.

Bugünkü Dünya Sağlık Asamblesi oturumunda ilk olarak pandemi anlaşması taslağının 13.4 numaralı gündem maddesini değerlendirdi. Delegeler, hükümetlerin küresel sağlığın tekrarını önlemek için dünyanın ilk pandemik anlaşmasını geliştirmek amacıyla Aralık 2021’de süreci başlatmasından bu yana Üye Devlet liderliğindeki Hükümetlerarası Müzakere Organı (INB) ve DSÖ Sekretaryası’ nın COVID-19 salgınının ekonomik ve sosyal etkileri konusundaki görüşmeleri yönlendirdiği kapsamlı çalışmayı kabul etti.

Üye Devletler, dünyanın eşitlik, egemenlik, önleme, hazırlıklı olma ve müdahale ilkeleri üzerine inşa edilmiş ve gelecek nesillerin gelecekteki kaçınılmaz pandemik tehditlerden korunmasını sağlayacak bir pandemik (salgın hastalıklar) anlaşmaya ihtiyacı olduğunu yineledi.

DSÖ Asamblesi (Genel Kurul) delegeleri aynı zamanda, Uluslararası Sağlık Tüzüğü’ nde (2005) yapılan ve COVID-19 salgınına verilen küresel tepkiden öğrenilen derslerin üzerine inşa edilecek   değişikliklerin müzakere edilmesi için üstlenilen çalışmaları ortaya koyan gündem maddesi 13.3’ü de değerlendirdi.

Üye Devletler, güncellenmiş ve daha güçlü Uluslararası Sağlık Düzenlemeleri üzerinde anlaşmaya varılmasının, küresel sağlık güvenliğinin sağlanması için gerekli olduğunu vurguladı.

Kaynak: DSÖ. 77. Dünya Sağlık Asamblesi, Cenevre, 28 Mayıs 2024

Haber Bekir Metin, 28.5.2024

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir