Dünya Bankası (World Bank-WB)’nın Tarihçesi

Dünya Bankası, II. Dünya Savaşı’nın ardından 1945 yılında Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası adıyla kurulmuş, 1947 yılında Birleşmiş Milletler’ in özerk uzman kuruluşlarından biri olma özelliği kazanmıştır. Günümüzde Dünya Devletlerinin 189’i Banka üyesidir.

Dünya’nın 174 Ülkesinde 13.746 proje yürütmektedir.

 

CEOKristalina Georgieva

BaşkanDavid Malpass

Genel merkeziWashington, DC, ABD

Kuruluş tarihi1944

Yan kuruluşlarDünya BankasıUluslararası Finans Kurumu,

KurucularJohn Maynard KeynesHarry Dexter White

Son 70 yılda dünya ekonomisinde büyük değişiklikler yaşandı. Bu süre zarfında, Dünya Bankası Grubu (dünyanın en büyük kalkınma kurumu), 100’den fazla gelişmekte olan ülke ve ülkeye geçiş sürecinde krediler ve özel bilgi ve tavsiyeler sunarak bu değişikliklere uyum sağlama konusunda yardımcı oldu. Banka Grubu, ülke hükümetleri, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, bölgesel kalkınma bankaları, düşünce kuruluşları ve iklim değişikliği, çatışma ve gıda güvenliğinden eğitim, tarım, finans ve ticarete kadar değişen konularda diğer uluslararası kuruluşlarla çalışmaktadır. Tüm bu çabalar, Banka Grubu’nun 2030’a kadar aşırı yoksulluğu sona erdirme ve tüm ülkelerdeki nüfusun en yoksul yüzde 40’ının ortak refahını artırma konusundaki ikiz hedeflerini desteklemektedir.

1944 yılında kurulan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası – daha sonra Dünya Bankası olarak adlandırılan – birbirleri ile yakın ilişkili beş kalkınma kurumu olarak genişledi. Aslında kredileri, II. Dünya Savaşı tarafından harap olan ülkelerin yeniden inşa edilmesine yardımcı oldu. Zaman içinde barajlar, elektrik şebekeleri, sulama sistemleri ve yollar gibi altyapıya odaklanılmış ve büyük önem verilerek yeniden yapılanmadan kalkınmaya doğru çalışmalara kaymıştır. Uluslararası Finans Kurumu’nun 1956’da kurulmasıyla birlikte, gelişmekte olan ülkelerdeki özel şirketlere ve finansal kuruluşlara borç verebildi. Ve 1960’da Uluslararası Kalkınma Birliği’nin kurulması, yoksulluğun ortadan kaldırılmasına doğru istikrarlı bir kayma sürecinin bir parçası olan en yoksul ülkelere daha fazla önem verdi. Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümü Merkezi ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı’nın daha sonra başlatılması, Banka Grubu’nun küresel finansal kaynakları gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına bağlama becerisini daha da genişletti.

Bugün Banka Grubu’nun çalışmaları, yoksullukla mücadele, ekonomik büyümeyi destekleme ve gelişmekte olan ülkelerdeki insanların yaşam kalitesinde sürdürülebilir kazanımlar sağlamada önemli olan hemen hemen her sektöre yansımaktadır. Sağlam proje seçimi ve tasarım her ne kadar önemli olsa da, Banka Grubu başarı için kritik olan çok çeşitli faktörleri (etkin kurumlar, sağlam politikalar, değerlendirme ve bilgi paylaşımı yoluyla sürekli öğrenme ve özel sektör de dahil olmak üzere ortaklık) tanımaktadır. Banka Grubu, 180’den fazla üye ülkeyle uzun süredir devam eden ilişkilere sahiptir ve bunları giderek daha fazla küreselleşen kalkınma zorluklarının üstesinden gelmek için kullanmaktadır. İklim değişikliği, salgın hastalıklar ve zorunlu göç gibi kritik konularda, Banka Grubu ülke üyeleri ve geniş bir ortak yelpazesi arasında işbirliği oluşturmak için lider bir rol oynamaktadır. Uzun vadeli, sürdürülebilir kalkınmanın temellerini oluştururken krizleri çözmede yardımcı olabilir.

Banka Grubunun gelişimi/evrimi, Washington, D.C.’deki genel merkezde bulunan ekonomistleri, kamu politika uzmanlarını, sektör uzmanlarını ve sosyal bilimcileri içeren multidisipliner personelinin çeşitliliğine de yansımıştır. Bugün, personelin üçte birinden fazlası Ülke Ofislerinde çalışmaktadır.

Hizmetlerine olan talep zaman içinde arttığından, Banka Grubu bunları karşılamak için kendini büyütmüştür. Dünya Bankası bakışı açısıyla, 1947’de toplam dört kredi için 497 milyon dolar kredi açan Banka, 2015 yılında 302 taahhüt ile karşılığında 60 milyar dolar kredi kullandırdı.

 

Kaynakça:

Dünya Bankası Washington Merkez Ofisi