Dünya Bankası’nı Anlamak

Dünya Bankası’nı Anlamak

Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelere ekonomik kalkınmaları için finansman, danışmanlık ve araştırma desteği sağlayan bir uluslararası kuruluştur. Banka ağırlıklı olarak orta ve düşük gelirli ülkelere kalkınma yardımı sunarak yoksullukla mücadele etmeye çalışan bir kuruluş olarak çalışmaktadır.

Dünya Bankası şu anda 2030 yılına kadar ulaşmayı amaçladığı iki hedefe sahiptir. Bunlardan birincisi günde 1,90 $’dan az bir gelir ile geçinen kişi sayısını toplam dünya nüfusunun yüzde 3’ünün altına indirerek aşırı yoksulluğu sona erdirmektir. İkinci hedef ise, dünyanın her bir ülkesinde en düşük gelirli yüzde 40’lık kesimde gelir artışını sağlayarak genel refah seviyesini yükseltmektir.

Dünya Bankası dünyanın dört bir yanındaki ülkelere finansal ve teknik yardım sağlamaktadır. Banka kendisini yoksulluğu azaltmak ve ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla ortaklıklar kuran benzersiz bir finansal kuruluş olarak görmektedir.

Dünya Bankası, belirli koşulları karşılayan hükümetlere ekonomik kalkınmalarını desteklemek amacıyla düşük veya sıfır faizli krediler ve hibeler sağlamaktadır. Sağladığı borçlanma ve nakit akışı olanakları küresel eğitime, sağlık hizmetlerine, kamu idaresine, altyapıya ve özel sektörün geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Dünya Bankası aynı zamanda politika danışmanlığı, araştırma ve analiz ve Teknik yardım çalışmaları yoluyla çeşitli kuruluşlarla bilgi paylaşımı gerçekleştirmektedir. Hem kamu sektörü hem de özel sektör için danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktadır.

Türkiye 1947 yılından bu yana Dünya Bankası’nın üyesidir ve 1952 yılından bu yana borçlanma yapmaktadır. 1988 yılından bu yana Türkiye’de bir Dünya Bankası Ofisi bulunmaktadır ve Ülke Ofisi 30 yıldan uzun bir mevcudiyeti ile Türkiye’nin Kalkınma sürecinde rol oynamaktadır.

Turkishtime ile işbirliğimiz kapsamında başlattığımız bu bölümde, Dünya Bankası’nın bir yönüne veya bir çalışmasına ışık tutarak dünyada ve ülkede neler yaptığını gözler önüne sereceğiz. Türkiye ekonomisi için önem taşıyan haberleri sizlere “Dünya Bankası’ndan” bölümünden ileterek Dünya Bankası’nın bu konularda nasıl çalışmalar yaptığını anlatmaya çalışacağız. Bazen önemli etkinliklerden gelişmeleri aktaracağız ve bazen de dünya genelinde yaşanan sosyoekonomik gelişmelerin nabzını tutan ve Dünya Bankası’nın uzmanlık alanına giren konuları ele alan bir Makale veya Bilgi Notu paylaşacağız.

Kaynakça:

Turkishtime Dergi, 22 Ocak 2021

Tunya Celasin, Dünya Bankası Türkiye Ülke Ofisi, Kıdemli Dış Ekonomik İlişkiler ve İletişim Koordinatörü

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir