Dünya Gıda Programının (WFP) Türkiye ile Çalışmaları

Açlıkla Mücadele Eder

 WFP 2012’den beri Türkiye’de komşu ülke Suriye’deki savaştan kaçan yüzbinlerce sığınmacıya temel gıda yardımı sağlıyor. Yerel ortaklar ve hükümet ortakları ile olan güçlü işbirliğinin bir birleşimini kullanarak WFP, 820,000 (Haz. 2017) kişinin besin değeri yüksek gıdalara ulaşmasına yardımcı oluyor. Avrupa Birliği, Türk Kızılayı ve Hükümet arasında gerçekleşen heyecan verici yeni bir ortaklık anlaşması ile 1 milyondan daha fazla kişiye ulaşılması ve yardımın tüm temel ihtiyaçları kapsaması planlanıyor. Yardıma en çok ihtiyaç duyan sığınmacılar bu sayede kiralarını ödeme, sağlıklı beslenme, kıyafet satın alma ve diğer ihtiyaçlarını giderme şansını bulup, hayatlarını normale döndürme hissiyatına sahip olacaklar.

Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı

Eylül 2016’da WFP Avrupa Birliği ile AB tarihinin en kapsamlı insani yardım projesi olacak, ESSN olarak da bilinen, Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı’nı başlatmak için 348 milyon Avroluk bir sözleşme imzaladı. Fark yaratacak olan ve türünün ilk örneği olan bu sosyal güvenlik ağı için WFP; Kızılay, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile işbirliği içerisinde çalışıyor. Program yerel halk ile içiçe yaşayan 1 milyondan fazla sığınmacıya ulaşarak, onlara temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için nakit yardımı yapmayı hedefliyor. Bununla hedeflenen, ailelerin hayatlarını tekrar düzene sokmalarına yardımcı olmak.

Aileler, kendilerine sağlanan ve banka kartlarına aylık olarak yüklenen nakit yardımı ile yiyecek, kıyafet ve hatta kira gibi giderleri ödemek için kullanabiliyorlar. WFP; Avrupa Birliği’nin maddi yardımı ile Türk paydaşlarıyla çalışarak en çok yardıma gereksinim duyan ailelere yardımcı olmayı; yani onların kendi ayaklarının üzerinde durmalarını hedefliyor. Kadınların evi geçindirdiği, engelli ya da kronik hastalığı olan aile bireylerinin olduğu ailelere özellikle öncelik veriyor. Sığınmacıların kendilerine sağlanacak maddi yardımı yerel ekonomide harcamaları ve Türkiye’nin hâlihazırda devam eden yardımlarını desteklemek suretiyle bu programın sosyal uyumu da artırmaya katkı sağlıyor.

E-Gıda Kartı

Türk Hükümetinin kamp içinde yaşayan Suriyelilere yardım konusunda destek talep ettiği Temmuz 2012 tarihinden bu yana WFP Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Ön fizibilite çalışması sonrasında belirlenen ve e-gıda kartı olarak adlandırılan elektronik gıda yardımı programı, kamp içi nüfusun gıda ihtiyaçlarını belirlemek üzere Kızılay ortaklığı ve AFAD ile koordinasyon içerisinde Ekim 2012 yılında uygulamaya kondu.

WFP e-gıda kartı programı yoluyla acil durum müdahalesinde ilk defa elektronik kart kullanmış oldu. Elektronik kartlar o zamandan beri sadece Türkiye’de değil bölge genelinde de kullanılmaya başlandı. Aileler kendilerine tahsis edilen ve içerisine para yüklenen e-kartlar ile gıdaları satın alabiliyorlar.

Ortaklarımız ile ilişkilerimizi güçlendirmemizin bir göstergesi olarak ve kamp nüfusunun ihtiyaçlarını daha iyi şekilde karşılayabilmek için Şubat 2014’te WFP’nin kamp içi gıda yardımı ve AFAD’ın gıda ve gıda dışı yardım yaptığı maliyet paylaşımı modeli uygulamaya kondu. Ortakların 50’şer TL sağladığı bu model günümüzde hala devam ediyor. WFP Güneydoğu Anadolu bölgesinde 11 kampta e-gıda kartı programına devam ediyor.  Haziran 2017 itibariyle kampta kalan 140,000 sığınmacı nakit aktarımı ile destekleniyor

Kamp Dışında Yaşayan İhtiyaç İçindeki Suriyelilere Yardım

2015 yılında Türk Devleti’nin çağrısı ile WFP ve Kızılay, kamp dışında yaşayan Suriyeli sığınmacı ailelere kişi başı aylık 62 TL gıda yardım programını uygulamaya koydu. WFP ve Kızılay saha çalışanları Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraş ve Kilis’teki en yoksul mahallelerde kapı kapı dolaşarak, yardıma en çok ihtiyaç duyan Suriyeli aileleri belirleyerek onları programa kayıt etti.

WFP, 170.000’den fazla yararlanıcıya 100 TL’lik ödemenin sonuncusunu yaparak kamp dışı nakit yardımı programını Nisan ayında sonlandırdı.

Tedarik

WFP’nin; hem dünya genelindeki programlar için hem de Suriye ve Irak da dahil olmak üzere bölgedeki acil durum programlarını desteklemek amacıyla Türkiye’den gıda ürünü satın alıyor. 2012 yılından beri WFP, süpermarketlerde kullanılan e-gıda kartları aracılığıyla Türkiye ekonomisine 271 milyon dolar katkı sağladı. WFP, Türkiye’den 2011 yılından itibaren 1.55 milyar dolar değerinde mal alımı gerçekleştirdi. Bu malzemenin hemen hemen %64’i WFP’nin Irak’taki acil durum müdahalesi de dahil olmak üzere Suriye ve çevre bölgelerde acil gıda yardımları için kullanıldı.

Mevcut Bağışçılarımız

Almanya, Avrupa Komisyonu İnsani Yardım Ofisi (ECHO), Avustralya, Fransa, İsveç, Japonya, Kuveyt ve USAID.

Kaynakça:

Dünya Gıda Programı Türkiye Ofisi

 

İletişim bilgisi:

Dünya Gıda Örgütü Türkiye Ofisi

Yetkili Kişi: Müveddet Farrell

Adres: Rafet Canıtez Caddesi No.107, Oran Şehri, Çankaya, Ankara

Tel: 90 312 491 11 38, Cep: 0 534 355 48 30, Faks: 90 312 495 07 31

Web: www.wfp.org, E-posta: muveddet.farrell@wfp.org