Dünya Kadınlar Günü 2024

Dünya Kadınlar Günü 2024

Bu yıl Dünya Kadınlar Günü’nde DSÖ Avrupa Bölgesi Üye Devletlere ve paydaşlara kadın ve kadın sağlığına yönelik yatırımlarını artırma çağrısında bulunuyor. İlerlemelere rağmen, kadınlara özgü sağlık sorunlarına ilişkin araştırma ve tedaviler, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) ile ilgili alanlardaki fırsatlar ve kadınların sağlıkla ilgili mesleklerde ve karar alma süreçlerindeki katkılarının tanınması konularında eşitsizlikler devam etmektedir.

Cinsiyete dayalı bu eşitsizlikler yalnızca sağlık hizmetlerine erişim ve tedavide değil aynı zamanda ücretlerde de devam ediyor. Örneğin Avrupa Birliği’ndeki kadınlar erkeklere göre saat başına ortalama %12,7 daha az kazanıyor.

Kadınlar sağlık ve tedavi iş gücünün %78’ini oluştururken, üst düzey rollerin yalnızca %25’ini elinde tutuyorlar. Dahası, kadınlar sıklıkla kendilerini istikrarsızlık, düşük ücretler ve daha az yan haklarla karakterize edilen güvencesiz istihdam durumlarında buluyorlar.

Kadınlar dünya çapında ve DSÖ Avrupa Bölgesi’nde ücretsiz bakım işlerinin büyük kısmını üstlenmeye devam ediyor. Covid-19 salgını öncesinde bile kadınlar erkeklere kıyasla 3 kat daha fazla ücretsiz bakım ve ev işi yapıyordu. Bu eşitsizlik yalnızca ekonomik fırsatları etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda diğer faaliyetlerle meşgul olma yeteneklerini de sınırlıyor ve zihinsel sağlıklarını ve genel refahlarını olumsuz yönde etkiliyor.

Cinsiyet eşitsizliği aynı zamanda kadınların doğal afetlerle başa çıkma ve bunları atlatma kapasitelerini de etkiliyor. Afetlerin çoğunda kadınların ölüm oranı erkeklere göre önemli ölçüde daha yüksektir.

Kadın sağlığına ve sağlıkla ilgili araştırmalara yatırım yapmak yalnızca kadınların refahı için değil, ekonomisi de dahil olmak üzere genel olarak toplum için de gereklidir. Bu sorunları ele alarak yalnızca toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemekle kalmıyoruz, aynı zamanda küresel nüfusun yarısının potansiyelini ortaya çıkararak herkes için daha sağlam ve eşitlikçi bir topluma yol açıyoruz.

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir