Dünya Pandemi Konferansı İzmir’de yapılıyor

Dünya Pandemi Konferansı İzmir’de yapılıyor

Dünya Pandemi Konferansı, 6-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında, İzmir ev sahipliğinde Türkiye ve Dünya’dan konularında uzman konuşmacıların katılımı ile gerçekleşecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi eşgüdümünde bir araya gelecek olan Kamu Kurum ve Kuruluşları; Yerel Yönetimler; Birleşmiş Milletler (BM) Kuruluşları; Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri; Covid-19 Aşı Üreticileri; Uluslararası Ekonomi ve Finans Kuruluşları; Çalışma Hayatı ve İş Dünyası; Dünya Seyahat, Turizm, Kültür ve Gastronomi Kuruluşları; Sağlık Alanındaki Uzmanlık Dernekleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri;

Dünya Sağlık Örgütü’nün 11 Mart 2020 tarihinde ilan ettiği “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi” kararının üzerinden geçen 16 aylık sürede Türkiye ve Dünya’da pandemi konusunda sağlık, eğitim, ekonomi, yönetim ve tüm alanlarda verilen mücadele konularını, İzmir’de yapılacak Dünya Pandemi Konferansında konuşup, tartışacaklar ve tarihe bir not düşeceklerdir.

Dünya Pandemi Konferansı niçin düzenleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlığı yalnızca hastalığın veya sakatlığın olmaması hali değil; tam bir fiziksel, zihinsel ve sosyal iyi olma hali olarak tanımlıyor. 2019 yılı sonlarında ortaya çıkan ve tüm dünyada etkili olan COVID-19 pandemisi; toplumları, kuruluşları, devletleri başta sağlık, eğitim ve ekonomi olmak üzere pek çok alanda olumsuz etkiledi.

Gelecek yıllarda da benzeri pandemilerle karşılaşabilme ihtimalinden hareketle; küresel, ulusal ve yerel ölçekte bu pandemiden çıkaracağımız dersler çok önemli. Tam da bu nedenle; birlikte çalışmaya, işbirliği yapmaya, aklın ve bilimin ışığında ortak hareket etmeye ihtiyacımız var.

Sağlık konusunu vizyonunun merkezine oturtan ve DSÖ Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı üyesi bir şehir olan İzmir, bu ortak hareketin de paydaşları arasında yer almaktadır.

İşte bu çerçevede, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) destekleri ile Türkiye ve tüm dünya genelinden, konunun uzmanlarının katılacağı “Dünya Pandemi Konferansı” düzenliyor.

Konferansta, dünya çapında yaşanan sürecin her yönüyle irdeleyip gelecekte karşılaşılabilecek olası salgınlara karşı hızlı ve etkili müdahale ile alınması gereken tedbirlerin ortaya konması hedefleniyor.

Detaylı Bilgi: Dünya Pandemi Konferansı (6-7 Temmuz 2021)

Paylaş
Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir