Dünya Sağlık Haberleri Web Sitesi 2. Yılına Girdi. (2 Ağustos 2020)

Dünya Sağlık Haberleri Web Sitesi 2. Yılına Girdi. (2 Ağustos 2020)

Değerli arkadaşlarım, dostlarım, kader birliği içinde yaşam yolculuğunda olan tüm insanlar…

Geçen yıl, 2 Ağustos 2019 tarihinde “Yeni, Farklı ve Farkındalıklı” bir Sağlık ve uluslararası sağlık içerikli Web Sitesi (www.healthworldnews.net) işletmeye açmış ve Neden Yaptım!!! diye de bir soru sorarak yarım sayfa içerisinde niyetimi sizlerle paylaşmıştım.

Bu kararımı açıkladıktan ve web sitesini siz değerli insanların hizmetine sunduktan sonra bir yıllık süre içerisinde yaklaşık 12 bin kişi web sitesine giriş yapmış, 20 bin oturum açılmış ve 40 bin sayfaya ulaşılmış olup sayfada ortalama 02.52 dakika kalma süresi sağlanmıştır.

Peki, bu web sitesi milyonlarca site arasında ön basamaklara doğru ulaşmasında ne gibi faktörler rol oynamıştır;

Birleşmiş Milletler ve BM bağlı uzmanlık kuruluşları (DSÖ, UNICEF, ILO, FAO vb.), Yabancı Kalkınma Ajansları (JICA, GTZ, AFD vb.), Teknik İşbirliği Programları, başta Avrupa Birliği olmak üzere Bölgesel Bütünleşmeler, Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri’nin kuruluş amaçları, Türkiye’nin bu kuruluşlara üyeliği ve tarihsel süreç içerisinde gerçekleştirdikleri projeler ve ortak çalışmalar ile özellikle “Sağlık” alanında yapılan ikili ve çok taraflı işbirliği anlaşmaları, program ve proje ilişkileri çerçevesinde çalışmalar web sitesinde oldukça detaylı yer almıştır.

T. C. Sağlık Bakanlığımızın özellikle koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere sağlığın her alanında başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere UNICEF, UNFPA, UNDP, ILO, FAO, Dünya Bankası vb kuruluşlarla yaptığı çalışmalar yakından takip edilerek bu konularda güncel haberler üretilmiştir.

Küresel salgın hastalıklar ve bu hastalıklarla mücadele için kurulan Uluslararası Sağlık Örgütlerinin gerçekleştirdiği geçmişteki çalışmalar incelenmiş ve herkesin ulaşabileceği bir kaynak oluşturulmuştur. En son ve anlamlı örnek Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yeni korona virüs (Covid-19) adını alan virüs salgını bugünkü tarih itibariyle 2013 Ülke ve Bölgeye yayılmıştır; Dünya’da toplam vaka sayısı 18 milyonu, yaşamını kaybedenlerin sayısı 690 bini geçmiştir. Türkiye’deki vaka sayısı 232 bin, yaşamını kaybedenlerin sayısı da 5 bin 710 olmuştur. Covid-19 süreci ilk günden bugüne yakından takip edilmiş ve gelişmeler, alınan tedbirler ve virüse karşı verilen mücadele her boyutu ile paylaşılmıştır. Web sitesi içerisinde “Türkiye ve Dünyada Koronavirüs” başlığı altında özel bir bölüm oluşturulmuştur.

Web sitesi içerisinde çok çabuk ulaşılabilir konu başlıkları seçilmiş, evrensel sağlık kapsamı içerisinde bilinmesi gereken konu ve kişilere erişilebilir bir portal olmuştur.

Konularında uzman, yaşam birikim ve deneyimi sahibi, söylediği ve yazdığı konuların önemli anlamlar ifade ettiği alanlarda yazılar yazan 18 ayrı “Yazar” web sitesindeki köşelerinde sizlere seslenmektedir. Ayrıca, sonbahardan itibaren yurtdışında uzun yıllardır yaşayan Türk Sağlık ve Tıp Bilim insanları da bu web sitesinde “Yazar” olarak bilgi paylaşımında bulunacaktır.

Türkiye’nin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa Birliği (AB) ile “Sağlık alanında” olan ilişkileri ayrı bir çalışma konusu olarak düzenli ve sürdürülebilir hale dönüştürülmüştür.

Avrupa Birliği desteğiyle Gazeteciler Cemiyeti tarafından desteklenerek kurulan bu web sitesinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni olan Bekir Metin’in, web sitesi çalışmalarına paralel olarak yaptığı önemli bir çalışma da; Küresel Sağlık Hastalıklar ve Uluslararası Sağlık Örgütlenmeleri “Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye İlişkileri” kitabı yazımı tamamlanmıştır. İki Cilt olarak yazımı tamamlanan 850 sayfalık kitap 46 yıllık bir birikim sonrası ortaya çıkmıştır.

Sonuç olarak, web sitesinde hedeflenen ilk bir yıllık çalışmanın, topluma ve konuyla ilgili kişi ve kurum yönetimlerine önemli katkılar sağladığı ve web sitesini takip edenler tarafından yazılı ve sözlü ifade edilmektedir.

Bugün web sitesinin (www.healthworldnews.net) ikinci yılının ilk günü. İlk yılda temelini attığımız ve takip edilenler tarafından ilgi gören konulara devam edilecektir.

Ayrıca, Türk Sağlık sistemi, sağlık alanında ikili ve çok taraflı ilişkiler, geçmişte yapılan projeler ve o projelerin günümüze etkileri, DSÖ, AB, FAO, UNICEF, UNFPA, UNHCR, IOM, ILO, WB vb kuruluşlarla sürdürülen ve yeni dönemde uygulamaya girecek olan projeler yakından takip edilecek ve sağlık yönetiminde bulunan resmi ve sivil toplum kuruluşları ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, UNFPA, FAO, ILO, Dünya Bankası, OECD vb uluslararası kurum ve kuruluşlarda çalışmış ve çalışmakta olan, sağlık alanında ülkesine ve insanlığa katkıları sağlamış Türk bilim insanları ve Yöneticilerin tanıtımı sağlanacak yeni bir proje uygulamaya girecektir.

Kısacası, ulusal ve uluslararası sağlık alanındaki tüm gelişmeler, araştırmalar, makaleler, yayınlar yakından takip edilerek siz okuyucularımıza iletilecektir. 5 N 1 K Kuralı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

 

Bekir Metin

Dünya Sağlık Haberleri Web Sitesi

Genel Yayın Yönetmeni (www.healthworldnews.net)

————————————————————————————————————————- 

Dünya Sağlık Haberleri Web Sitesi’nin 1. Yılı (2 Ağustos 2019)

Değerli Dostlarım,

Yeni, Farklı ve Farkındalıklı Sağlık Web Sitesini Neden Yaptım!!! (www.healthworldnews.net)

Dünya Sağlık Örgütü Sağlığı, yalnızca hastalığın veya sakatlığın olmaması hali değil tam bir fiziksel, zihinsel (ruhsal) ve sosyal iyi olma hali olarak tanımlamaktadır.

İnsanlığın bilinen 11-12 bin yıllık tarihine bakıldığında; insanlar kavgalara, savaşlara ve kendilerini geliştirmeye karşı büyük mücadeleler vermişlerdir.

Yakın dönem insanlık tarihine bakıldığında bile din savaşları, ticari savaşlar, petrol savaşları, enerji kaynaklarını elde etme savaşları, iktidar ve hırs savaşları, açlık ve kıtlıkla savaş, Dünya’ya hükmetme savaşları insanı en çok etkileyen olgu olmuştur.

İnsanlık tarihi günümüz gözüyle incelendiğinde; “İnsan insanın kurdudur” gerçeğine rağmen, sayıları az da olsa akıllarını, güçlerini, insan sevgilerini karşılık beklemeden birleştirmeye çalışan, ayırım gözetmeksizin bütün insanların barış, özgürlük ve adalet içerisinde kardeşçe yaşamaları için uğraşan insanlar da el ele verip seslerini duyurmayı başardılar…

İnsan yaşamında, görmek isteyenler için yeterince ışık, istemeyenler için yeterince karanlık vardır. Herkesin kayıp hazinesi bilindiği gibi kendi eksikliğidir…

Sabrın ikinci akıl olduğunu ve vakti gelmeden paylaşılan fikirlerin ölü doğduğunu bilenlerdenim…

Bu nedenlerle, 1974 yılından beri bana ışık tutan ustalarıma olan borcumu ödeyebilmek için, bir ayna olmak ve nasibime düşen ışığı tüm insanlarla paylaşabilmek amacıyla;

Yaşamım süresince en çok emek verdiğim, en iyi bilgi sahibi olduğum ve yeni bilgiye nasıl ulaşabileceğimi bildiğim “Sağlık” alanında hizmet veren profesyonellere yönelik web sitesi yapmaya karar verdim. Desteklerinizi bekliyorum.

 

Bekir Metin

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Eski Temsilcisi (2000-2004), Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanı (Emekli, 1974-2000)

Detaylı Bilgi için; www.healthworldnews.net

Share This
COMMENTS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir