Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. “Düzenlemenin olmaması, alkolün zararlı dijital pazarlamasına açık kapı bırakıyor”

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. “Düzenlemenin olmaması, alkolün zararlı dijital pazarlamasına açık kapı bırakıyor”

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, 7.7.2020 tarihinde yayınladığı “DSÖ Avrupa Bölgesi’nde alkol pazarlaması” Raporunaa göre; alkol pazarlaması, bölgedeki mevcut yasal düzenlemelerden daha hızlı yeni gerçeklere adapte oluyor; endüstri, ürünlerini büyük ölçüde kontrolsüz bir pazarda satmak için dijital platformların sunduğu fırsatları kullanıyor. Yayın, yenilikçi çevrimiçi reklam tekniklerinin tüketicileri tam olarak içmeyi teşvik etmek için nasıl hedefleyebileceğini açıklıyor. Buna çocuklar ve ergenler de dâhildir.

Her yıl çevrimiçi medyada giderek artan sayıda promosyon kampanyasıyla dünya çapında alkol reklamcılığına yaklaşık 1 trilyon dolar harcanıyor. Aynı zamanda, en son DSÖ verilerine göre, DSÖ Avrupa Bölgesi Üye Devletlerinin dörtte birinden daha azının internet için en azından bazı pazarlama yasakları vardır. Alkol tüketimini ve bunlarla ilişkili zararları azaltmak için en uygun maliyetli tedbirler olmasına rağmen, alkol reklamlarının yasaklanmasına veya kapsamlı kısıtlamalarına rağmen, daha az sayıda ülke sosyal medya için benzer kısıtlamalar uygulamıştır.

Avrupa Bölgesi’ndeki içme seviyelerinin dünyanın en yüksek olduğu göz önüne alındığında, bu durumun değiştirilmesi gerekmektedir. 2016 yılında Bölge’deki her 10 ölümden biri alkole bağlandı. Sadece kanser ve kalp rahatsızlıkları gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar için önde gelen bir risk faktörü değildir, aynı zamanda önemli sayıda bulaşıcı hastalık, akıl sağlığı sorunları, trafik kazaları, yaralanmalar, şiddet olayları ve suçlara da katkıda bulunur. Alkol pazarlamasına maruz kalma ile alkol tüketimi ve zarar düzeyleri arasındaki ilişki iyi kurulmuştur ve bu yeni DSÖ yayını Bölge ülkelerinin gelişen reklam tekniklerinin insanların sağlığı üzerindeki etkisini nasıl ele alabileceğini açıklamaktadır.

Kullanıcıları destekleyicilere dönüştürme

Son on yıl çevrimiçi pazarlama teknolojilerinde bir patlama yaşadı. Alkol pazarlaması, çevrimiçi platformlar için mevcut mevzuat ve kuralların Bölge genelinde belirsiz bir şekilde formüle edildiği göz önüne alındığında, internet ve sosyal medyanın yeni temellerini aktif olarak araştırmaktadır.

DSÖ raporuna göre, sosyal medya topluluklarının doğasının, özellikle gençler arasında alkolün kültürel olarak kabulü üzerinde etkileri vardır. Yeni sosyal medya pazarlaması, tüketicileri yayınları beğenmeye, soruları yanıtlamaya, arkadaşlarını etiketlemeye ve hatta aynı tanıtım hedeflerine hizmet eden kendi içeriklerini oluşturmaya teşvik ederek etkileşime girer. Başka bir deyişle, sosyal medya kullanıcıları farkında olmadan kendilerini geliştirici olarak hareket edebilirler.

Alkol pazarlaması küresel ve çok faktörlü bir konu haline gelmiştir. Bugün, sınırları aşıyor ve mesajlarını yaymak için çeşitli dijital manzarayı kullanıyor. Çevrimiçi tanıtım teknikleri, alkolle ilgili içeriğin ulusal yasalarca yasaklandığı bölgelerdeki tüketicilere bile ulaşabilir. DSÖ raporuna, reklam veren ve tüketici arasındaki bulanık sınırları olan küresel alkol pazarlamasının kapsamı, pazarlama düzenlemesinin kapsamının genişletilmesini ve mevcut mevzuatın güncellenmesini gerektirmektedir.

Alkol pazarlamasının düzenlenmesi: Avrupa Bölgesi ne yapabilir?

Her ne kadar Bölge ülkelerinin bir çeşit pazarlama düzenlemesi olsa da, çok azında alkollü içeceklerin yasalara göre pazarlanmasını yasaklayan veya en azından sınırlayan yasal yasaklar vardır. Tütün kontrolü ile ilgili çalışmaların aksine, dijital pazarlama da dâhil olmak üzere alkol reklamı ve tanıtımını düzenleme girişimlerini desteklemek için uygulama kılavuzları olan uluslararası veya bölgesel bir çerçeve araç bulunmamaktadır. Mevcut kanıtlar, öz düzenlemenin halk sağlığı üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını ve dijital platformlara yatırımın arttığını ve yeni tüketicileri hedef aldığını gösterdiğinden bu önemlidir.

Bölge genelinde mevcut düzenleme çoğunlukla televizyon, radyo ve yazılı basın reklamları gibi geleneksel pazarlama kanallarına uygulanır. Aynı zamanda, örneğin, belirli bir medya türü için bir tür alkollü içeceği yasaklarken, diğerlerini düzenlemezken, büyük ölçüde parçalanmış olarak kalmaktadır. Alkolün çevrimiçi pazarlanması, geleneksel kanallardan dijital manzaraya kayda değer bir değişim olmasına rağmen, en az düzenlenmiş alandır.

Bölge, tüketicileri korumak ve gelecek nesiller için içme davranışının normalleşmesini durdurmak için alkol pazarlamasını kısıtlayan veya yasaklayan kapsamlı, yasal düzenlemeler uygulama fırsatlarına sahiptir.

Çevrimiçi pazarlamanın getirdiği kapsamlı sorunların artan farkındalığı ve onlarla başa çıkmak için politik bağlılık her zamankinden daha fazla gereklidir. Binlerce gönderi ve video günlük olarak çok sayıda platformda yayınlandığından, dijital pazarlama yasal çerçevelere dâhil edilmelidir. Özellikle genç tüketiciler tarafından anlaşılması veya yorumlanması zor olabilecek yerel reklamları, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği ve diğer ticari mesajları ayırt etmeye yardımcı olacak bir protokole acil ihtiyaç duyulmaktadır.

Küresel alkol pazarlama kampanyalarının olumlu tarafı, ülkeleri birleştirebilmeleridir. DSÖ Avrupa Bölgesi Üye Devletleri, sınırların ötesinde halk sağlığı çalışmalarına hizmet edebilecek bilgi ve etkili kontroller üretme konusunda ortak çıkarları paylaşmaktadır.

“DSÖ Avrupa Bölgesinde Alkol Pazarlaması” güncelleme raporu DSÖ / Avrupa’nın Alkol ve Yasa Dışı İlaçlar Programı ve DSÖ Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkları Önleme ve Kontrol Ofisi tarafından hazırlanmıştır.

Share This
COMMENTS

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir