Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Projesi ve Aşamaları ile Türkiye (1987-2020)

Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Projesi ve Aşamaları ile Türkiye (1987-2020)

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ SAĞLIKLI ŞEHİRLER  AĞI FAZ VE TOPLANTILARI

Sağlıklı şehirler, 1986 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Avrupa’da başlatılan bir projedir. Bu proje kapsamında ilk olarak 11 şehir yer aldı. 1987-1992 yıllarını kapsayan ilk aşamasında 500’ü Avrupa’da olmak üzere Dünya’da toplamda 800 civarında şehir bu proje kapsamında yer aldı. DSÖ Avrupa Bölgesi (Türkiye’nin de üye olduğu 53 Ülke) Sağlıklı Şehirler Projesinin, 2014-2018 yılları arasını kapsayan 6. Faz (Evre) çalışmaları çerçevesinde 93 şehir yer aldı ve giderek yaygınlaşarak, her geçen yıl artış gösterdi ve çeşitli kıt’alardaki 1400’e yakın şehri kapsadı.

2019-2024 yılları arasını kasayacak 7. Faz’ın çalışmaları; Danimarka’nın Kopenhag kentinde, 12-13 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Belediye Başkanları Zirvesi’nde “Kopenhag Belediye Başkanları Mutabakatı” kabul edildi. Ülkemiz ve 52 Avrupa Ülkesi 7. Faz içeriği kapsamında gerekli çalışmaları sürdüreceklerdir.

Tarihsel süreç göz önünde bulundurularak DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağı yurtiçi ve yurtdışı toplantılarının yer ve tarihleri bu konuda bir fikir vermesi açısından aşağıda özet detayları ile kronolojik tarihlendirme de göz önünde bulundurularak ifade edildi.

1987-1992 YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞEN 1. FAZ (EVRE/AŞAMA) ÇALIŞMALARI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlıklı Şehirler Ağı içerisinde 35 şehri kapsamıştır. Değişim rolü üstlenecek üyelerin yeni yapılar yaratması ve şehir içerisinde sağlık için çalışmanın yeni yollarını araştırması hedeflenmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün bu uzun dönemli projesi ve sağlık konusu şehirlerdeki kültür vericilerinin gündemine koymayı amaçlayan Sağlıklı Şehirler Projesinin 1. safhası 1987-1992 arasında tamamlandı ve 1992-1997 yıllarını kapsayan 2. safhası başlatıldı.

Türkiye’ de 1987-1992 tarihleri arasında 1. Faz döneminde herhangibir şehir bu ağa girmedi.

1993-1997 YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞEN 2. FAZ (EVRE/AŞAMA) ÇALIŞMALARI

DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağı kapsamında 39 şehir yer aldı. Bu faz, sağlıklı toplum politikaları geliştirilmesi ve kapsamlı şehir sağlık planlaması konusuna odaklandı.

Türkiye Sağlıklı Şehirler Projesine katılmaya, Projenin 2. Faz çalışmaları aşamasında karar vermiş ve Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağı kurulması Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü eşgüdümünde; Ankara (Çankaya ve Yenimahalle), İzmir ve Bursa’da ön hazırlık toplantıları ve önemli çalıştaylar yapılarak bu Projenin koordinatör illeri olarak görev yaptılar.

Türkiye Sağlıklı Şehirler Projesine katılmaya, Projenin 1992-1997 yılları arasındaki bu ikinci aşamasında karar vermiş ve Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağı kurulması için çalışmalar başlatılarak; 9-12 Kasım 1993 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı (Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı) ve DSÖ Türkiye Temsilciliği’nin işbirliği ile, Birleşmiş Milletler Uzmanlık Kuruluşları (UNDP, UNICEF, FAO) ve birçok ilimizin Belediye Başkanlarının katılımı ile Ankara’da bir dizi toplantılar düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve DSÖ Türkiye Temsilciliği’nin koordine ettiği, 11-12 Temmuz 1994 tarihleri arasında İzmir‘de gerçekleştirilen toplantıya Bakanlık ve Birlieşmiş Milletler Kuruluşlarının yanısıra önceden belirlenen 20 İlin Belediye Başkanları, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanları ile İzmir Sağlık Müdürlerinin katıldığı “Sağlıklı Şehirler Türkiye Uygulaması Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi. Bu toplantı sonunda Sağlıklı Şehirler Ağına Türkiye’den koordinatör şehirler olarak Ankara-Çankaya, Bursa ve İzmir Belediyeleri belirlendi.

Polonya’nın Poznan kentinde, 21-24 Eylül 1994 tarihleri arasında yapılan “Sağlıklı Şehirler Projesi İş Toplantısı ile Sağlıklı Şehirler Teknik Sempozyumuna” Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı M.Sıddık Ensari başkanlığında oluşan heyete, Mardin ve Isparta Belediye Başkanları   ile   Bursa   İl   Sağlık   Müdürü katıldılar.

İspanya’nın Madrid kentinde, 22-25  Mart  1995 tarihleri arasında yapılan “Uluslararası Sağlıklı ve Ekolojik Şehirler Kongresi” ne yine dönemin Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı M.Sıddık Ensari başkanlığında Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Bekir Metin, Bursa ve Mardin İl Sağlık Müdürleri, Bursa Büyükşehir (Genel Sekreteri), Ardahan, Artvin, İsparta Mardin ve Muğla Belediye Başkanları ile Çankaya Belediyesi Sağlıklı Şehirler Projesi Koordinatörü’ ve Sağlık İşleri Müdüründen oluşan bir heyet katıldı.

Portekiz’in Lizbon kentinde 6-8 Ekim 1996 tarihleri arasında yapılan “Avrupa Güçlü Şehirler ve Kasabalar Kampanya”sında ”Avrupa Güçlü Şehir Ödülü” için Ülkemizden Bursa Büyükşehir Belediyesi aday oldu.

Bu arada Sağlıklı Şehirler Projesi ağına girmeye yönelik gerekli olan tüm çalışmalar başlatılmış ve ilk olarak Bursa ilinde sağlıklı bir şehirin projesinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi için Ekim 1997’de Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Şehirler Proje sorumlularının da katıldığı sektörlerarası işbirliği toplantısı düzenlenmiştir. Bu toplantıda; Ankara Çankaya, İzmir ve İstanbul’un DSÖ Sağlıklı Şehirler ağına katılabilmeleri için çalşmalar desteklendi.

Macaristan’ın Budapeşte kentinde, 11-12 Eylül 1997 tarihleri arasında düzenlenen “Çok Şehirli Eylem Planı” toplantı yapıldı. Toplantıya Çankaya Belediyesini temsilen Ethem Torunoğlu katılmıştır.

İsveç’in Gothenburg şehrinde, 27-29 Nisan 1997 tarihleri arasında “Sağlıklı Şehirler İş Toplanısı” düzenlendi ve bu toplantıya Bursa Belediyesi yetkilileri ve Sağlık Bakanlığını temsilen Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilisi katıldı.

İsrail’in Kudüs kentinde, 26-27 Ekim 1997 tarihleri arasında “DSÖ Sağlıklı Şehirler İş Toplantısı” düzenlendi. 29 Proje şehri, 13 ulusal ağ ve 70 katılımcı bu toplantıda yer aldı. Türkiye’den Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Salih Kolenoğlu başkanlığında, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr Niyazi Çakmak ve Atila Ekmekciğil ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Bekir Metin’den oluşan bir heyet katıldı. DSÖ Sağlıklı Şehirler 3. Faz içeriği de gündemin en önemli konusu oldu.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü Agis Tsouros’un yaptığı açıklama ile “Sağlıklı Şehirler 3. Fazı” için 40 şehrin yer alacağı ve her bir ülkeden dört şehrin katılabileceği öğrenilmiş olup bu süreçte Bursa Büyükşehir Belediyesi istenen sürede gerekli evrakları hazırlayarak DSÖ’ne iletti.

1998-2002 YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞEN 3. FAZ (EVRE/AŞAMA) ÇALIŞMALARI

DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağı kapsamı 3. Faz aşamasında 50 şehir yer aldı.  Bu dönemde hedef “21. Yüzyılda Herkes için Sağlık” ve Gündem 21 temelli politikaların üretilmesi ve kent sağlık gelişim planları oldu. Sağlığın geliştirilmesi için bütüncül planlamaya odaklanıldı ve ana çalışma konuları eşitlik, sürdürülebilir kalkınma ve sosyal gelişme olarak belirlendi.  Bu 3 faz döneminde şehirlerden düzenli olarak izleme ve değerlendirme çalışmaları talep edildi.

Bursa Büyükşehir, Bartın ve Yalova İli Belediyeleri ile Ankara İli Çankaya İlçesi ve Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi Belediyelerinin 1998-2002 yılları arasında “Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağına” 3. Faz döneminde üye oldular.

Yunanistan’ın Atina kentinde, 20-23 Haziran1998 tarihleri arasında gerçekleşen “Uluslararası Sağlıklı Şehirler Konferansı” na, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr Niyazi Çakmak ve Atila Ekmekciğil ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığından Dr. Didem Evci, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Bayrak ayrıca  Dr. Ramis Güner ve Çevre Müh. Güray Çelik katıldı.

Atina Sağlıklı Şehirler Bildirgesindeki temel ilkeler; hakkaniyet, sürdürülebilirlik, sektörlerarası işbirliği ve dayanışmadır.

İtalya’nın Milan kentinde, 17-18 Ekim 1999 tarihleri arasında 3. Faz’ın ilk “Sağlıklı Kent Planlaması” Semineri yapıldı. Şehir planlamasına daha sağlıklı bir yaklaşım sağlamak için planlamacıların ve sağlıklı şehirlerin projelerinin daha iyi entegre edilmesi için bu seminer yapıldı. Ülkemizi Bursa Büyükşehir Belediyesi temsil etti.

Avustur’yanın Viyana kentinde, 28-30 Ekim 1999 tarihleri arasında 3. Faz’ın ikinci “DSÖ Sağlıklı Şehirler İş Toplantısı” düzenlendi. 38 Proje şehri, 18 ulusal ağ ve 126 katılımcı bu toplantıda yer aldı. Türkiye’den katılım olmadı.

Danimarka-Horsens kentinde, 8-10 Haziran 2000 tarihleri arasında “DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağı İş Toplantısı” yapıldı. DSÖ Avrupa Bölgesine üye Ülke Belediye Başkanları ve Ülke Sağlık Yöneticilerinin verdiği kararla 1998-2002 dönemini kapsayacak 3. Faz Çalışma içeriği kabul edildi. Bursa Büyükşehir ve Ankara Çankaya Belediyeleri katıldı.

Polonya’nın Lodz kentinde 15-17 Mart 2001 tarihleri arasında, “Sağlıklı Şehirler Ağı III. Faz Çalışma Toplantısı” yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi katıldı.

Portekiz’in Sexial kentinde, 25-27 Ekim 2001 tarihleri arasında “Sağlıklı Şehirler Ağı III. Faz Çalışma Toplantısı” yapıldı. DSÖ Avrupa Bölgesine Üye Ülkelerin 3. Faz çerçevesinde; Sağlıklı Şehirler Projesi kapsamında çalışan Belediyeler ve Sağlık Sektörü temsilcileri katıldılar. Türkiye’den katılım olmadı.

Hırvatistan’ın Rijeka kentinde, 25-28 Eylül 2002 tarihleri arasında “Sağlıklı Kentler İş Toplantısı” yapıldı. 4. Faz Çalışma içeriği olan; Sağlık etki değerlendirmesi, sağlıklı yaşlanma, sağlıklı şehir planlaması ile aktif yaşam ve fiziksel aktivite konularında çalışılması ve üye kentlerin bu konularda etkin çalışma ortaya koymaları kararlaştırıldı.

Bursa Büyükşehir ve Ankara Çankaya Belediyeleri katıldılar. Çankaya Belediyesi Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Kentler Ağına Üyelik için başvuran ilk 5 kent belediyeleri içerisinde yer aldı.

2003-2008 YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞEN 4. FAZ (EVRE/AŞAMA) ÇALIŞMALARI

DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağı kapsamı 4. Evresinde 75 şehir (kent) yer aldı. Bu proje kapsamında; Sadece Avrupa kentleri değil, Dünya’nın çeşitli ülke kentleri de bu projeye dâhil olmak için çalışmalarını görünür hale getirmek amacıyla çaba sarf etti. Üye ve aday sayısı Avrupa Ülkelerinde 100’e yaklaştı.

4.Evrede ana tema olarak; Sağlık etki değerlendirmesi, sağlıklı yaşlanma, sağlıklı şehir planlaması ile aktif yaşam ve fiziksel aktivite konuları üzerine odaklanıldı. Üye Şehirler bu konularda çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve deneyimlerini paylaşmaktan sorumlu oldular.

4.Evrede DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağına Türkiye’den; Bursa Büyükşehir, Ankara Çankaya, Eskişehir Tepebaşı, İstanbul Kadıköy, Bartın, Yalova, Kırıkkale, Nevşehir Avanos, Kocaeli Gölcük, Aydın ve Trabzon il ve ilçe Belediyeleri kabul edildiler.

İrlanda’nın Belfast kentinde, 19-22 Ekim 2003 tarihleri arasında, “Yerel eylemin gücü, 15 yıllık deneyim konulu Uluslararası Sağlıklı Şehirler Konferansı” yapıldı. Konferans, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın 3. Fazı’nın (1998-2002) başarılı bir sonucunu ve 4 Faz’ın; Sağlık, sürdürülebilirlik, eşitlik, kentsel gelişim ve toplumun güçlendirilmesi ile ilgili şehirlere, ağlara, ajanslara ve kurumlara bir buluşma noktası ve platformu sundu. Konferans sonunda tüm katılımcıların ortak görüşü sonucu “Sağlıklı Şehirler için Yerel Eylemin Gücü Belfast Bildirgesi” yayınlandı.

Türkiye’de Sağlıklı Kentler Birliği’nin Kurulması: 22 Aralık 2004 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanarak İçişleri Bakanlığı tarafından Birlik Tüzüğü onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağına ve Ulusal ağa üye kentlere Sağlıklı Kentler Birliğine kurucu üye olarak katılma çağrısı yapılmış; Yalova, Van, Kadıköy, Afyon, Tepebaşı, Çankaya, Ürgüp, Ordu, Kırıkkale ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri birliğe katılmak istediğini belirten meclis kararı almış ve Birliğin kurucu üyeleri olmuşlardır.

Sağlıklı Kentler Birliğine 2019 yılsonu itibariyle; 17 Büyükşehir, 8 Şehir ve 48 İlçe Belediyesi olmak üzere 73 Belediye üyesi vardır.

İtalya’nın Udine kentinde, 26-29 Ekim 2004 tarihleri arasında, DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağı 4. Faz Çalışma Toplantısına Üye Ülke Belediye Başkanları, Ulusal Ağ temsilcileri ve kent karar vericileri katıldılar.

4.Faz döneminde (2003 – 2008 yılları arasında) DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağına Türkiye’den; Bursa Büyükşehir, Ankara Çankaya, Eskişehir Tepebaşı, İstanbul Kadıköy, Nevşehir Avanos, Kocaeli Gölcük, Bartın, Yalova, Kırıkkale, Aydın ve Trabzon il ve ilçe Belediyeleri kabul edildiler.

Bursa’da 22-23 Eylül 2005 tarihleri arasında, Türkiye Sağlıklı Şehirler Birliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, DSÖ 4. Faz Sağlıklı Şehirler Ağı “Daha Sağlıklı ve Güvenli Şehirler Planlamak: Sağlıklı Şehir Planlamasının Zorlukları” toplantısı yapıldı.

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’ nın 50’den fazla üyesinden Belediye Başkanları ve diğer üst düzey halk sağlığı liderleri ve 1400 şehri temsil eden Avrupa Ulusal Sağlıklı Şehirler ağlarının koordinatörleri eylemde anlaşmak üzere Bursa’da biraya geldiler. Türkiye’den DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağına Üye Belediyelerin temsilcileri katıldılar.

Katılımcılar dört kilit alanla ilgili deneyimlerini paylaştılar: sağlıklı kent planlaması; fiziksel aktivite ve aktif yaşamı destekleyen ortamların geliştirilmesinde yerel yönetimlerin rolü; sağlık etki değerlendirmesi ve sağlıklı yaşlanma.

Finlandiya’nın Turku kentinde, 18–21 Ekim 2006 tarihleri arasında yapılan “DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın Yıllık toplantısı” yapıldı. Belediye başkanları ve kıdemli şehir politikacıları ve yetkilileri, şehir ve ulusal ağ koordinatörleri, halk sağlığı profesyonelleri ve şehir planlamacıları, araştırmacılar ve medya temsilcileri de dahil olmak üzere yaklaşık 350 davetli katıldı.

Yıllık toplantının Konuları; Sağlıklı yaşlanma, sağlıklı kent planlaması, sağlık etki değerlendirmesi ve fiziksel aktivite konularında Avrupa çapında ilerleme ve yenilik; Şehirleri yaratıcı, kapsayıcı ve sosyal olarak aktif hale getirmek; Göçmen insanların sağlık ihtiyaçlarını ele almak ve Avrupa genelinde sağlıklı şehir çalışmalarının kanıt tabanının geliştirilmesi. Türkiye’den katılım olmadı.

Hırvatistan’ın Zagreb kentinde, 15–18 Ekim 2008 tarihleri arasında “Avrupa’daki Sağlıklı Şehirler hareketinin 20 yılını kutlayan, tüm yerel politikalarda sağlık ve sürdürülebilir kalkınma sağlığı için şehir liderliği” konulu “Uluslararası Sağlıklı Şehirler Konferansı” yapıldı.

Konferans; Gelecekle ilgili vizyonları ve planları tartışmak ve şekillendirmek için heyecan verici bir forum şekline dönüştü ve sonuçları paylaşıldı. Bilgi edinmek ve iletişim kurmak için çok çeşitli fırsatlar sağladı. Hedef olarak;

Yerel ve kentsel düzeyde sağlık için eylemin önemini ve kentsel ortamlarda sağlık ve esenliğin belirleyicilerini göstermek; Şehir liderliğinin sağlık ve sürdürülebilir kalkınma için hem yerel hem de küresel rol ve etkilerini araştırmak; Ortaya çıkan halk sağlığı önceliklerini kentsel bağlamda ele almak ve tartışmak ve gelecek için hedefleri ve vizyonları ifade etmek ve politik bağlılığı ve dayanışmayı güçlendirmektir.

2009-2013 YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞEN 5. FAZ (EVRE/AŞAMA) ÇALIŞMALARI

DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağı kapsamı 5. Evresinde 84 şehir (kent) yer aldı. DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 18 Kasım 2008 tarihli Zagreb Sağlıklı Şehirler Bildirisi 5. Fazın genel konusu olan tüm yerel sağlık politikalarında sağlık alanında eşitlik konusunu kabul ederek “Önemseyen ve Destekleyici Çevreler”, “Sağlıklı Yaşam” ve “Sağlıklı Kentsel Çevre ve Tasarım” konularında çalışmalar yapacaklarını taahhüt ettiler.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 5. Faz aşamasında DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağına dâhil oldu.

Norveç’in Sadnes kentinde, 17-19 Haziran 2010 tarihleri arasında “Gizli Şehirler: Sağlıkta Eşitlik ve Kentlerde Kapsayıcılığın Ele Alınması” konulu “DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Yıllık Toplantısı” yapıldı. DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ve 5. Faz’daki Avrupa Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağı’nın İkinci Yıllık İş ve Teknik Konferansıydı.

Konferans, şehirlerdeki sağlık eşitliğini ve dört ana konuyu ele aldı:

Şehirlerde sağlıkta eşitliğin ele alınması; 5. Faz’ın ana temaları üzerinde çalışmak, sağlıklı yaşam ve sağlıklı kentsel ortamlar ve tasarım; Kentsel yönetişim, vatandaş katılımı ve halk sağlığı ve uluslararası halk sağlığı ve kentsel gündemlere bağlanma.

Belçika’nın Liege kentinde, 15-18 Haziran 2011 tarihleri arasında “Yerel düzeyde sağlık yönetişimi: Sağlık için insanlar, vatandaşlar ve varlıklar” konulu “DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Yıllık Toplantısı” yapıldı.  Bu toplantı, DSÖ Avrupa Bölgesi için “Sağlık 2020” sağlık politikası oluşturma konusunda yerel yönetimlerle ilk istişare idi.

DSÖ Sağlıklı Şehirler ağlarının konferansları doğası gereği stratejiktir ve katılımcı şehirlerden ve ulusal ağlardan güçlü bir siyasi destek alır. Bu toplantı, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 5. Faz içeriği kapsamında yapılan üçüncü Yıllık İş ve Teknik Konferansı oldu. 2011 yılı tarihi itibariyle DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağına 110 şehir üyedir. Buna ek olarak, Avrupa’daki 30 ulusal sağlıklı şehir ağı, üye olarak 1500’den fazla şehir ve ilçe Belediye si bu ağın üyeleri durumundadır.

İzmir’de 20–22 Eylül 2013 tarihleri arasında “Sağlık ve esenlik için liderlik ve ortak yönetişim yoluyla yenilik” konulu “DSÖ Sağlıklı Şehirler Yıllık Beşinci İş ve Teknik Konferansı” yapıldı. Konferansın ana teması üç ana başlıkta incelendi. Tüm yerel politikalarda sağlık; Esnek topluluklar oluşturmak ve yeni zorlayıcı kanıtların halk sağlığı ekonomisi üzerindeki etkilerini dikkate almak.

Bu konferans raporu ile Avrupa’nın yeni sağlık politikası çerçevesi Sağlık 2020’ye odaklandı.   Konferans ayrıca, 10-14 Haziran 2013 tarihleri ​​arasında Finlandiya’nın Helsinki kentinde yapılan 8. Küresel Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi – Tüm Politikalarda Sağlık Konferansı’nın sonuçlarını ve varılması gerekli hedefleri ortaya koydu. Konferansın en önemli amacı da; DSÖ Sağlıklı Şehirler 5. Fazı (2009-2013) için değerlendirme sürecini başlatmak ve 5. Fazın içeriğini ve amaçları doğrultusunda çalışmaları başlatmak ve açıklamaktı.

2014-2018 YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞEN 6. FAZ (EVRE/AŞAMA) ÇALIŞMALARI

DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağı kapsamı 6. Evresinde 93 şehir yer aldı.  Bu proje kapsamında “Herkes için Sağlığın İyileştirilmesi”, “Sağlık Eşitsizliklerini Azaltmak”, “Sağlık için Liderlik” ve “Katılımcı Yönetişimi Geliştirmek” olarak 4 ana tema belirlendi. Bunlar;

  1. Ana Tema “Yaşam seyri yaklaşımı ve insanları güçlendirmek” Öncelikli konuları; Gençlik yılları, yaşlı insanlar, incine bilirlik ve sağlık okur yazarlığı.
  2. Ana Tema “Avrupa Bölgesi’ndeki en önemli halk sağlığı sorunları il mücadele” Öncelikli konuları; Fiziksel aktivite, beslenme ve obezite, alkol, tütün ve akıl sağlığı.
  3. Ana Tema “İnsan merkezli sağlık sistemleri ve kamu sağlığı kapasitesini güçlendirmek” Öncelikli konuları; Şehir hizmetlerinin sağlanmasının dönüşümü ve kamu sağlığı kapasitesinin canlandırılması ve güçlendirilmesi.
  4. Ana Tema “Dirençli topluluklar ve destekleyici zeminler oluşturma” Öncelikli konuları; Toplum direnci; sağlıklı ortam, sağlıklı kentsel planlama ve tasarım, sağlıklı ulaşım, iklim değişikliği ve konut ve yenileme.

DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağı’nın 6. Faz aşamasına, İzmir Büyükşehir Belediyesi Avrupa’dan seçilen 9 kentle birlikte ilk kabul edilenler arasında oldu.

DSÖ Uluslararası Sağlıklı Şehirler Ağı’nın 6.fazına İzmir’le birlikte Almanya’nın Dresden, Letonya’nın Riga ve Jurmala, Litvanya’nın Klaipedia, Rusya Federasyonu’nun Cherepovets, Norveç’in Ostfold County, Bulgaristan’ın Dimitrovgrad ve Polonya’nın Lodz kentleri girmeye hak kazandı.

İlk olarak İzmir’in kabul edildiği 6. Faz’a Türkiye’den Ankara Çankaya, Bursa Büyükşehir,  Bursa Nilüfer ve  Osmangazi, Burdur, Denizli, Eskişehir Tepebaşı, İstanbul Kadıköy, İzmir Büyükşehir, İzmir Balçova ve Karşıyaka, Kocaeli Gölcük,Trabzon Büyükşehir ve Yalova Belediyeleri de kabul edildiler.

Yunanistan’ın Atina kentinde, 22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında “Uluslararası Sağlıklı Şehirler Konferansı 2014 – Sağlıklı Şehirler Hareketinin 25 yılı” konulu “21. Yüzyılda Kentsel Yaşam konulu DSÖ Sağlıklı Şehirler Konferansı” yapıldı. Konferans ile Avrupa ve Küresel Sağlıklı Şehirler hareketinin 25 yılı kutlandı: En başarılı ve kalıcı uluslararası halk sağlığı girişimlerinden biri olan bu projenin tartışıldığı Konferans, Avrupa ve Dünya’daki yüzlerce şehrin liderliğine ve yaratıcılığına dayanan Sağlıklı Şehirlerin ortak başarılarını kutlama ve değerlendirme fırsatı sundu.

Atina’da gerçekleşen Konferansa; DSÖ Avrupa Bölgesi’nin Sağlıklı Şehirler Ağı ile ilişkili temsilcileri; Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler, HABİTAT ve diğer uluslararası örgütlerin temsilcileri ile Ülkemizden; Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı, Bursa,  Trabzon Büyükşehir Belediyeleri; Yalova Belediyesi; Ürgüp, Gölcük, Gebze, Eskişehir Tepebaşı, İstanbul Kadıköy, İzmir Karşıyaka ile Bursa Nilüfer ve Osmangazi Belediyesi temsilcileri katıldılar.

Konferansın hedefleri: Yerel ve kentsel düzeyde sağlığı ve refahı artırmak için eylemin önemini göstermek; Yerel yönetimlerin kilit rolünü ve yerel liderlik ve yönetişimin sağlık üzerindeki etkilerini araştırmak; DSÖ 6 Bölge Ofisinin yürüttüğü Sağlıklı Şehirler ve Sağlıklı Topluluklar girişimlerinin yenilikçi iyi uygulamalarını paylaşmak ve şehirlerde sağlık ve kaliteli yaşamla ilgili vizyonları paylaşmak ve onlara olan bağlılığı güçlendirmekti.

İtalya’nın Milano kentinde 24–26 Mart 2015 tarihleri arasında, İtalya Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağı yönetiminin düzenlediği “DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağları Koordinatörleri” Toplantısı yapıldı.15 ülkenin Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağları temsil edilen toplantıya toplamda 19 yönetici katıldı.

İspanya, Birleşik Krallık, İsrail, Finlandiya, Letonya, İtalya, Almanya, Yunanistan, Baltık Bölgesi, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Danimarka, Fransa ve Türkiye Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağı temsilcileri ve toplantıya telekonferans yöntemi ile katılan DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Kent Sağlığı Merkezi Başkanı Agis Tsouros katıldılar.

Toplantıya katılan her ülkenin temsilcisi, ülkelerindeki çalışmaları konusunda sunum yapıp benzerlikleri ve zıtlıkları ve DSÖ Sağlıklı Şehirler 6. Faz’ın odaklandığı alanları anlayarak karşılıklı görüş alış verişinde bulundular.

Finlandiya’nın Kuopio Kentinde, 24-26 Haziran 2015 tarihleri arasında “Sağlıklı Şehirler İçin Politik Seçenekler” konulu “DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ve Avrupa Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağı Yıllık İş ve Teknik Konferansı” yapıldı.

Konferansa; DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağına katılan şehirlerden delegasyonlar, ulusal sağlıklı şehirler ağının delegasyonları, DSÖ bölgelerinin sağlık ağı ile ilişkili temsilcileri, Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler, HABITAT ve diğer uluslararası kuruluşların temsilcileri ile Ülkemizden; Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Yalova Belediyesi ile Kadıköy, Karşıyaka, Tepebaşı, Gölcük, Nilüfer ve Çankaya Belediyelerinden temsilciler katıldılar. Toplantıya 33 ülkeden 59 şehir ve 271 kişi katıldı.

Konferansın ana amacı; Kent ve sağlık sorunlarının nasıl çözülebileceği, modern halk sağlığı politikasının nasıl uygulanabileceği, toplumun ve kentlerin sürdürülebilir refah içerisinde olması gerektiği, sağlığın yerel politikalar tarafından desteklenmesinin önemi, sosyal eşitlik, sağlıklı şehirler çalışmalarının daha aktif hale getirilmesi, sağlıklı şehirler için yeni mekanizmaların oluşturulması, farkındalığın arttırılması ve sürdürülebilir gelişmişlik gibi konularda görüş birliğine varılması için çalışıldı.

Danimarka’nın Kopenhag kentinde 04-06 Nisan 2016 tarihleri arasında “DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ve Ulusal Ağ Koordinatörleri” Toplantısı yapıldı. DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Ofisi çalışanları, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 6. Faz’a katılan şehirlerden koordinatörler, Ülkemizden: Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yalova Belediyesi, Ankara Çankaya, Kocaeli Gölcük ve İstanbul Kadıköy Belediyelerinden temsilciler katıldılar.

Dünya Sağlık Örgütü Yönetimi, Sağlıklı Şehirler Ofisinin Kopenhag’da bulunan yeni personeliyle tanıştırmak, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın Ulusal Ağ ve Şehir Koordinatörlerini Bölgesel Direktör ve Bölgesel Ofis personelleriyle bir araya gelmek, Bölgesel Ofisin Çalışmalarını genişletmek, Sağlıklı Şehirlerin gelecekteki geçiş sürecini kolaylaştırmak, güncel durumu ve gelişmeleri görüşmek, Ağ’ın geleceğine ve 6. Faz’ın uygulanmasına yön vermek ve Avrupa Bölge Ofisinin çalışma sinerjisini arttırmak gibi amaçlar nedeniyle bu toplantı üzerinde duruldu.

Hollanda’nın Utrecht kentinde, 13–14 Aralık 2016 tarihleri arasında “21. yüzyılda Avrupa şehirleri için çevre ve sağlık: fark yaratmak” konulu toplantı yapıldı. Şehir temsilcileri ve yerel otorite ağları, hükümetler arası örgütler ve ajanslar ile Üye Devletler, yaklaşmakta olan 6. Çevre ve Sağlık Bakanları Konferansı’nın ilanı için dikkate alınabilecek belirli eylemler, taahhütler ve girişimler üzerinde fikir birliği oluşturmak üzere bir araya geldiler.

Toplantının ana hedefleri; Avrupa şehirleri ve bölgelerindeki kilit çevre ve sağlık konularını gözden geçirmek; Avrupa şehirleri ve yerel yetkililer tarafından gerçekleştirilen yenilikçi politika ve eylemlere örnekler sergilemek; Avrupa Şehirleri ve yerel yönetimler, ulusal hükümetler ve ilgili uluslararası kuruluşlar arasında, 2017 yılında yapılacak olan 6. Çevre ve Sağlık Bakanları Konferansı Bildirgesinin müzakerecilerinin dikkate alması için olası mekanizmaları ve alanları belirlemekti.

2030 yılına kadar Avrupalıların% 80’inden fazlasının kentsel alanlarda yaşaması, nüfusun hızlı yaşlanması ve göçün artmasıyla kentsel çevre, sağlığı ve refahı çevresel tehditlerden korumak ve korumak için farklı politikaların entegre edilebileceği ve kullanılabileceği yerdir.

Çek Cumhuriyeti’nin Prag kentinde, 18-20 Eylül 2017 tarihleri arasında “DSÖ Avrupa Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağları Yıllık Toplantısı” yapıldı. Toplantıya 30 ulusal ağın 15’ini temsil eden 33 kişi katıldı. Toplantıda toplam 1300 şehri ve 165 milyon insanı kapsayan Sağlıklı Şehirler Ağı’nın çalışmalarının bir sonraki aşaması için siyasi yönün şekillendirilmesi ve aynı zamanda ağın politikasının, süreçlerinin ve çerçevelerinin uygun hale getirilmesi üzerinde duruldu.

Tartışmalar, eşitsizlikleri azaltmak ve sağlığı iyileştirmek üzerine kurulu bir politik vizyona olan bağlılığın yenilenmesine yol açtı. Katılımcılar, ulusal ağların değişim ve zorlukların üstesinden gelmek için şehirleri nasıl destekleyebileceklerini belirlemek için çalıştılar. Grup, öncelikli alanlara odaklanarak geleceğe de baktı.

Danimarka’nın Kopenhag kentinde, 12-13 Şubat 2018 tarihleri arasında “Herkes için Daha Sağlıklı ve Daha Mutlu Şehirler” konulu “DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Belediye Başkanları Zirvesi” yapıldı. Zirve, Avrupa Bölgesi ve haricinde siyasi liderleri bir araya getirdi. Toplantıya 43 Belediye Başkanı ve 85 siyasi temsilci katıldı.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesinin şehir ve kentsel yerleşimlerinin ve bölgelerin Belediye Başkanları ve politik liderleri olarak, 12-13 Şubat 2018 tarihlerinde Danimarka’nın Kopenhag şehrinde düzenlenen toplantı sonrası “Kopenhag Belediye Başkanları Mutabakatı” sağlandı. Bu Mutabakat ile Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ile tamamen uyumludur ve Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler hareketinin çalışmalarına 2030 yılına kadar rehberlik edecektir.

İrlanda’nın Belfast kentinde, 1-4 Ekim 2018 tarihleri arasında, “DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ve Avrupa Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağları Ağı Yıllık Çalışma ve Teknik Konferansı, Dünyayı Değiştirmek İçin Şehirleri Değiştirmek” sloganıyla yapıldı. Konferansa DSÖ Avrupa Bölgesi üye ülkelerin; Büyükşehir, şehir ve kentsel alanların belediye başkanları ve siyasi liderleri katıldı. 4 Ekim 2018 tarihindeDSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7. Fazındaki Politik Beyanlar ve Taahhütleri” içeren Bildirge yayınlandı.

Belfast’taki Konferansa; 60 ülkeden 500 kişinin üzerinde katılım oldu. Ülkemiz adına konferansa Sağlıklı Kentler Birliği ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi temsilcileri katıldılar. Belfast Konferansı’nda önümüzdeki 5 yıl boyunca. 7. Faz boyunca görev alacak 4 kişinin belirleneceği Dünya Sağlık Örgütü Danışma Kurulu Üyeliği seçimi yapıldı. 27 ülke delegasyonun oy kullandığı seçimlerde en fazla ikinci oyu Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar alarak seçildi. Bu görevi daha önce önceki Birlik Müdürü Bursa Büyükşehir Belediyesinden Nalan Fidan 2005-2010 yıllarında yapmıştı. Bu değerli görev, ülkemiz adına ikinci kez yapılacaktır.

Belfast bildirgesi ile; Günümüzün ortak ve birbirine bağlı küresel halk sağlığı ve esenlik sorunlarının çözümüne yönelik etkili ve verimli yaklaşımları belirlemek için yeni fırsat ve kanıtlara dayanan öncelikli eylemleri belirlemektedir. Özellikle belediye başkanlarını, politikacıları ve yerel yönetimlerin yetkililerini, sağlık ve refahı teşvik etmek ve sağlık eşitsizliklerini azaltmak için bütün devlet ve bütün toplum yaklaşımlarını kolaylaştırma konusunda liderliklerini artırmaya çağırmaktadır. DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın           7. Fazının (2019–2024) planlarını ve önceliklerini incelemekte, bölgesel ve ulusal hükümetler ile DSÖ’nün bu yaklaşımları nasıl destekleyip, faydalanabileceğini belirlemektedir.

Kazakistan’ın Alma Ata kentinde 23-24 Ekim 2018 tarihleri arasında, “DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Belediye Başkanları Zirvesi” yapıldı.

Zirve’ye katılan Belediye Başkanları ve diğer katılımcılar; Alma Ata’da, 12 Eylül 1978 tarihinde yapılan “Temel Sağlık Hizmetleri konulu Uluslararası Sağlık Konferansı” dan tam 40 yıl sonra, 24 Ekim 2018 tarihinde bir araya gelen Belediye Başkanları, karar vericiler ve diğer katılımcılar DSÖ Anayasası’nın sağlık tanımına, temel sağlığın değer ve ilkelerine olan bağlılığını tekrar teyit ettiler.

Ayrıca; 40 yıl önce kabul edilen Alma Ata Bildirgesi doğrultusunda liderlikleri sürdürmek;

Sosyal adalet ve sürdürülebilir kalkınmanın savunulması; Sağlıklı şehirler vizyonunu gerçekleştirmek; Temel Sağlık Hizmetleri, evrensel sağlık kapsamının ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak ve şehirler ön planda tutmak; Sağlıklı Şehirler: Alma-Ata’nın altın çocuğudur çünkü sağlıklı şehirler sayesinde Alma-Ata’nın mirası ve birinci basamak sağlık hizmeti devam ediyor; Sağlıklı şehirler: Yerelden küresel ve küreselden yerele devam ediyor; Acil eylem çağrısını destekliyoruz, çünkü birlikte daha sağlıklı, daha mutlu ve daha sürdürülebilir bir gelecek yaratabilmek için çalışılması kararlaştırıldı.

2019-2024 YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞECEK 7. FAZ ÇALIŞMALARI

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın 7. Fazı, 30 yıllık hareket için eşsiz bir fırsat sunmaktadır

2016 yılında DSÖ Avrupa Bölgesi’nden belediye başkanları ve politikacılardan oluşan Politik Vizyon Grubu 18 ay süresince gerçekleştirdiği toplantılar ve yazışmalar dahil olmak üzere bölgesel çalışmaları gerçekleştirerek, 13 Şubat 2018 tarihinde, “Herkes için Daha Sağlıklı ve Daha Mutlu Şehirler” Kopenhag Belediye Başkanları Mutabakatı sağlandı. Sağlık ve refah için bir Avrupa politika çerçevesi Sağlık 2020, BM Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündemi ve DSÖ’nün 13.Genel Çalışma Programı (GPW13) 7. Faz’ın genel çerçevesini çizmektedir.

Danimarka’nın Kopenhag kentinde, 12-13 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Belediye Başkanları Zirvesi’nde; Sağlığın ve refahın kent kalkınmasını nasıl yönlendirebileceğini ve bunun nasıl adil ve sürdürülebilir olabileceğini tartıştı ve “Kopenhag Belediye Başkanları Mutabakatı” kabul edildi.

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7. Faz için Hedefler, Gereksinimler ve Stratejik Yaklaşımlar belirlendi. Bu çerçevede üye kentler ve üye olacak kentler için de yol haritası belirlendi.

7. Faz 2019-2024 yıllarını kapsayacak olup bu 5 yıllık dönemde kentlerin BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde “6p” olarak tanımlanan “toplum, mekân, gezegen, barış, refah, katılım” başlıkları altında çalışmalar yapmaları gerekmektedir.

Portekiz’in Lizbon kentinde, 29–31 Mayıs 2019 tarihleri arasında, “DSÖ Avrupa Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağları Yıllık Toplantısı” yapıldı.

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı, Ocak 2019’da 7. Faz (2019-2024) faaliyete girdi. Bu, DSÖ Avrupa Bölgesi’nde hareketin 31. yılı için yeni bir çalışma aşaması getiriyordu. 30 yıllık faaliyet süresi boyunca Ağ, sağlıklı şehirleri güçlendirmek için 100’den fazla belirlenmiş şehri ve yaklaşık 30 akredite ulusal ağı bir araya getirdi. Avrupa Bölgesi içindeki bu hareketin başarısı küresel düzeyde fark edildi ve Ağın bilgi, operasyon ve öğrenimini diğer DSÖ bölgelerindeki sağlıklı şehir hareketlerine katılan ortaklarla paylaşması yönünde bir çağrı ortaya kondu.

DSÖ Avrupa Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağları Yıllık Toplantısı, ağlardan siyasi temsilcileri ve koordinatörleri, Bölge ülkelerinden Sağlık Bakanlıklarının temsilcilerini, DSÖ Ulusal Karşılıklarını ve ülkelerden Ulusal Teknik Odak Noktalarını, DSÖ teknik uzmanlarını ve diğer DSÖ bölgelerindeki sağlıklı şehirler hareketlerini bir araya getirerek bu hareketi kabul edilir bir harekete dönüştürdü.

Birleşik Krallık İskoçya’nın Glasgow kentinde, 10-11 Haziran 2019 tarihleri arasında, ilk   “Uluslararası DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Mükemmeliyet Eğitimi Konferansı”, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ile ortaklaşa olarak İskoçya Hükümeti Ulusal Sağlık Hizmetleri ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin başarılı bir şekilde uygulanması söz konusu proje için önemli bir unsurdur. Bu konferans, DSÖ 67. Avrupa Bölge toplantısı  oturumunda 53 Avrupa Üye Devleti tarafından kabul edilen DSÖ “Sürdürülebilir Kalkınma için Sağlık 2020, Avrupa sağlık ve refah politikası” uygulama yolunu desteklemektedir.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı, Üye Devletlerin yerel düzeyde yol haritasının uygulanmasında, 7. Faz (2019-2024) “Vizyon” unu uygulanmasını destekleyerek, “Kopenhag Belediye Başkanları Mutabakatı çerçevesini kabul ederek çalışılacaktır.

Türkiye’de Sağlıklı Kentler Birliği başta olmak üzere, hem Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Kentler Ağına üye Belediyelerimizin 7.Faz (2019-2024) dönemine katılanlar ve katılmak üzere dosyalarını hazırlayıp Ağa katılma çalışmaları devam etmektedir.

NOT: İşbu detaylı çalışma, Sağlık Bkanlığı Dış İlişkiler Dairesi (1991-2000 döneminde) Başkanı ve Dünya Sağlık Örgütü (2000-2004 döneminde) Türkiye Temsilcisi olarak çalışan Bekir METİN tarafından, 3 Ocak 2020 tarihinde sadece (www.healthworldnews.net)  web sitesinde yayınlanmak üzere hazırlanmıştır. İsim ve web sitesi adı kullanılarak alıntı yapılabilir…

Kaynakça:

Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Kentler Proje Dokümanları

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi (2000-2005 yılları) Yayınları

Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Sağlıklı Şehirler Proje Dokümanları

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Web Sitesi ve Yayınları

Bursa Büyükşehir ve Ankara Çankaya Belediyesi Yayınları

Bekir Metin’in yazdığı “DSÖ Türkiye İlişkileri” ve “Sağlıkta Dış İlişkiler Kitabı”